5

Na osnovu člana 35. stav 1. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09),

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje sledeći

IZVOD

IZ REGISTRA ODOBRENIH UDžBENIKA – KATALOG UDžBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU
I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2014/2015 . GODINU

PREDŠKOLSKA USTANOVA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Pod lupu pa u grupu, radni list za decu predškolskog uzrasta

dr Vesna Colić, Biserka Vunjak-Spasojević

650-02-00033/2011-06 od 19.6.2012.

„ATOS”

S vilenjakom svojim mislim, merim, broji, radni listovi iz matematike za decu predškolskog uzrasta

Branka Jovanović

650-02-129/2012-06 od 18.2.2013.

„ATOS”

Linijom do prvih slova, radni listovi za decu predškolskog uzrasta

Zdenka Ivković

650-02-84/2012-06 od 18.2.2013.

„BOGUNOVIĆ”

IGRALICA – CRTALICA, radni list za predškolce

mr Mira Nedić

650-02-136/2013-06 od 15.8.2013.

„BOGUNOVIĆ”

MATEMA TI + JA, radni list iz matematike za predškolce

mr Mira Nedić

650-02-118/2013-06 od 16.8.2013.

„DIDAKTA”

Sve do slova, kreativne grafomotoričke igre i vežbe – radni listovi

Biserka Vunjak – Spasojević, Željka Milanović, mr Slobodan Bodulić

650-02-00277/2010-06 od 22.3.2011.

„DIDAKTA”

Kreativno– asocijativno crtanje-slikanje, radni listovi

prof. dr Velimir Sotirović, mr Slobodan Bodulić

650-02-00281/2010-06 od 22.3.2011.

„DIDAKTA”

Riznica igranja i znanja, radni listovi

Biserka Vunjak – Spasojević, mr Slobodan Bodulić

650-02-00592/2010-06 od 22.3.2011.

„DIDAKTA”

Zebra, radni listovi

Biserka Vunjak – Spasojević, Željka Milanović

650-02-00593/2010-06 od 22.3.2011.

„DIDAKTA”

Upoznajmo svet

Ivana Veljković-Ranđelović

650-02-00191/2011-06 od 5.12.2011.

„DIDAKTA”

Matematika za predškolce-radni listovi za decu uzrasta od 5 do 7 godina

Velimir Sotirović

650-02-00178/2012-06 od 20.9.2012.

„DIDAKTA”

Igrajmo se matematike, za decu uzrasta od 5 do 6 godina

Velimir Sotirović

650-02-00142/2012-06 od 3.9.2012.

„DRAGON GAMES”

Šareni svet oko mene – igrovni listovi

dr Emil Kamenov

650-02-00424/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Matematičke aktivnosti – igrovni listovi

dr Emil Kamenov

650-02-00425/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Upoznavanje okoline – igrovni listovi

dr Emil Kamenov

650-02-00426/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Saobraćajne aktivnosti

dr Emil Kamenov, Slavica Vilotijević

650-02-00429/2010-06 od 31.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Dečja matematika

dr Emil Kamenov

650-02-00430/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Svet oko mene – igrovni listovi

dr Emil Kamenov

650-02-00431/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Matematičke aktivnosti u životnoj sredini – igrovni listovi

dr Emil Kamenov

650-02-00432/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Matematika za šestogodišnjake – priprema za školu

dr Emil Kamenov

650-02-00433/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Sveščica početnica – grafomotoričke vežbe za mlađe predškolce

dr Emil Kamenov

650-02-00434/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Veliki svet oko mene – igrovni listovi

dr Emil Kamenov

650-02-00458/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Predškolska sveska

dr Emil Kamenov, prof. dr Svetozar Dunđerski

650-02-00459/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Docrtanka

dr Emil Kamenov

650-02-00460/2010-06 od 16.3.2011.

„DRAGON GAMES”

Živi svet oko nas, igrovni listovi za decu predškolskog uzrasta

dr Emil Kamenov

650-02-00035/2012-06 od 17.7.2012.

„ENCOBook”

Maksina školica, radni listići za pripremnu predškolsku grupu

Maja Enis

650-02-00619/2010-06 od 16.3.2011.

„ENCO Book”

Bezbedno do škole, za rad u predškolskim ustanovama

Milan Vujanić

650-02-00145/2011-06 od 19.10.2011.

„ENCO Book”

Kaži mi kaži – zbirka brzalica za pravilan izgovor, za rad u predškolskim ustanovama

Gordana Simić

650-02-00098/2011-06 od 14.6.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Škola na vidiku-Svet oko nas

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00366/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Škola na vidiku-Matematika

Olivera Đokić, Dragana Bogavac

650-02-00367/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Škola na vidiku -Svet oko nas – radna sveska za pripremni program

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00368/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Škola na vidiku-Matematika – radna sveska za pripremni program

Olivera Đokić, Dragana Bogavac

650-02-00369/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Škola na vidiku-Srpski jezik, radna sveska

Dragana Bogavac, Dušanka Bojović

650-02-00244/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Škola na vidiku-Srpski jezik

Olivera Đokić, Dragana Bogavac

650-02-00242/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hoću sve da znam 1 i 2, za pripremni predškolski program

Aleksandra Pejčić

650-02-474/2013-06 od 30.1.2014.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Mogu lepo da pišem, radni listovi, priručnik i radni poster, za pripremni predškolski program

Gizela Zališevskij, Mirjana Ašković, Aleksandra Pejčić

650-02-524/2013-06 od 30.1.2014.

„ZNATIŽELjA”

Matematičke igre – zbirka didaktičkih materijala
iz elementarne matematike za pripremnu predškolsku grupu

prof. dr Milan Lipovac

650-02-00441/2010-06 od 16.3.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Korak po korak do brojeva – radna sveska za decu
predškolskog uzrasta

Svetlana Joksimović, Nada Korać

650-02-00774/2010-06 od 25.2.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Korak po korak u svet oko mene – radna sveska za decu
predškolskog uzrasta

Svetlana Joksimović, Nada Korać

650-02-00759/2010-06 od 25.2.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Korak po korak do bukvara – radna sveska za decu
predškolskog uzrasta

Svetlana Joksimović, Nada Korać

650-02-00764/2010-06 od 25.2.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Priručnik za vaspitače uz radne sveske

Svetlana Joksimović, Nada Korać

650-02-00126/2011-06 od 15.12.2011.

„KLETT”

Maša i Raša – upoznavanje okoline, za pripremni
predškolski program

Nataša Šefer, Vilma Kušma

650-02-00146/2012-06 od 3.9.2012.

„KLETT”

Maša i Raša – razvoj govora, za pripremni predškolski program

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

650-02-00145/2012-06 od 3.9.2012.

„KLETT”

Maša i Raša – prvi koraci u matematici, za pripremni predškolski program

Martina Rajšp, Jasna Žic

650-02-00144/2012-06 od 3.9.2012.

„KLETT”

Knjiga sa nalepnicama koja poboljšava koeficijent
inteligencije za uzrast od 2 do 3. godine

Soon Lee, Hyun-Ju Lee

650-02-193/2013-06 od 1.10.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Mala matematika

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00113/1/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Moj svet

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00113/2/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Mali bukvar

dr Simeon Marinković

650-02-00113/3/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Crtalica

dr Simeon Marinković, Milena Krsmanović

650-02-00113/4/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za vaspitače i učitelje

dr Simeon Marinković

650-02-00113/5/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Jesen-zima

dr Simeon Marinković

650-02-00113/6/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Proleće-Leto

dr Simeon Marinković

650-02-00113/7/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Svaštara

Slavica Marković

650-02-00113/8/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Žvrljalica

Slavica Marković

650-02-00113/9/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Pričanka

dr Simeon Marinković

650-02-00113/10/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Školica

Slavica Marković

650-02-00113/11/2010-06 od 20.9.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovno za predškolce, radni listovi sa materijalom za rad

Mirjana Živković

650-02-00488/2011-06 od 9.2.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Veseli vrtić, radni listovi za vaspitno-obrazovni rad u pripremnoj predškolskoj grupi

Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-109/2012-06 od 18.2.2013.

„MALAC”

Malac radoznalac u svetu matematike za pripremnu
predškolsku grupu

Milica Suzić

650-02-00523/2010-06 od 16.3.2011.

„MALAC”

Malac u svetu reči i slova, radni listovi za pripremnu predškolsku grupu – razvoj govora i priprema
za opismenjavanje

Milica Suzić, Jelena Suzić

650-02-00190/2012-06 od 21.12.2012.

„MALAC”

Radni listovi iz upoznavanja okoline Okolo-naokolo,
za predškolski uzrast

Milica Suzić, Jelena Suzić

650-02-56/2013-06 od 24.7.2013.

„NOVA ŠKOLA”

Pričam i pišem

Milica Ćuk

650-02-00638/4/2010-06 od 16.3.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Brojim i bojim

Milica Ćuk

650-02-00638/3/2010-06 od 16.3.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Svet oko nas

Milica Ćuk

650-02-00638/2/2010-06 od 16.3.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Ja i drugi

Milica Ćuk

650-02-00638/1/2010-06 od 16.3.2011.

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„PROFON”

Šaram – Stvaram, radni list za decu predškolskog uzrasta

Milan Đukić

650-02-00196/1/2011-06 od 24.4.2012.

„PROFON”

Dete i saobraćaj, radni list za decu predškolskog uzrasta

Milosav Petrović

650-02-00196/2/2011-06 od 24.4.2012.

„PROFON”

Šareni svet oko nas, radni list za decu predškolskog uzrasta

Milosav Petrović, Milan Đukić

650-02-00196/3/2011-06 od 24.4.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Vatromet znanja

Jasna Ignjatović

650-02-00500/2010-06 od 16.3.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Vrteška znanja

Jasna Ignjatović

650-02-00499/2010-06 od 16.3.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Krckova matematika – radni listovi za pripremnu
predškolsku grupu

Marija Đurđević

650-02-00471/2010-06 od 16.3.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Krcko – upoznavanje prirodne i društvene sredine, radni listovi za pripremnu predškolsku grupu

Dejan Videnović, Jasmina Tufegdžić, Tatjana Stojkov

650-02-00473/2010-06 od 16.3.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Moj prvi bukvar za predškolce, za pripremnu predškolsku grupu

Marija Đurđević, Valentina Đekić

650-02-00016/2011-06 od 14.9.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Crtam – pišem kroz igru do znanja, za pripremnu
predškolsku grupu

Anđelka Janković

650-02-00137/2011-06 od 14.9.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Matematika kroz igru do znanja, radna sveska za pripremnu predškolsku grupu

Anđelka Janković

650-02-00138/2011-06 od 2.9.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Slovoljub, radni listovi, priprema za početno čitanje i pisanje

Mirjana Đurđev

650-02-00139/2011-06 od 2.9.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Svet oko nas kroz igru do znanja, radna sveska za pripremnu predškolsku grupu

Jasna Ignjatović

650-02-00140/2011-06 od 2.9.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja, za pripremnu predškolsku grupu

Marija Đurđević

650-02-00141/2011-06 od 19.10.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Zabavna mala škola drugi stepen, za decu uzrasta 3-4 godine

Jasna Ignjatović

650-02-00435/2011-06 od 22.2.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Zabavna mala škola prvi stepen, za decu uzrasta 2-3 godine

Jasna Ignjatović

650-02-00440/2011-06 od 22.2.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Zabavna mala škola treći stepen, za decu uzrasta 4-5 godine

Jasna Ignjatović

650-02-00437/2011-06 od 6.3.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Zabavna mala škola četvrti stepen, za decu uzrasta 5-6 godina

Jasna Ignjatović

650-02-00436/2011-06 od 27.2.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Zabavna mala škola peti stepen, za decu uzrasta 6-7 godina

Jasna Ignjatović

650-02-00438/2011-06 od 27.2.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Sveznalica u svetu brojeva, radna sveska iz matematike za predškolsku grupu

Jasna Ignjatović

650-02-103/2012-06 od 18.2.2013.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Sveznalica u svetu slova, radna sveska za pripremni
predškolski program

Jasna Ignjatović

650-02-104/2012-06 od 18.2.2013.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Sveznalica u svetu oko nas, radni list za pripremni
predškolski program

Jasna Ignjatović

650-02-71/2012-06 od 22.7.2013.

„PČELICA”

Pčelica u vrtiću – radna sveska iz Srpskog jezika
za predškolce

Dragana Vasović, Maja Koraksić

650-02-00316/1/2010-06 od 16.3.2011.

„PČELICA”

Pčelica u vrtiću – radna sveska iz Matematike
za predškolce

Dragana Vasović, Maja Koraksić

650-02-00316/2/2010-06 od 16.3.2011.

„PČELICA”

Pčelica u vrtiću – radna sveska iz Sveta oko nas
za predškolce

Dragana Vasović, Maja Koraksić

650-02-00316/3/2010-06 od 16.3.2011.

„SIL BOOKS”

Škola za predškolce – Pripremi se za slova

Vera Batanović Lalović

650-02-00199/2011-06 od 3.10.2011.

„SIL BOOKS”

Škola za predškolce – Matematika, radni listovi
(sa priručnikom za vaspitače)

Milica Ćebić, Vera Batanović Lalović

650-02-00241/2011-06 od 9.12.2011.

„SIL BOOKS”

Škola za predškolce – predškolska grupa, kompletan program

Vera Batanović Lalović

650-02-00176/2011-06 od 10.4.2012.

„SIL BOOKS”

Škola za predškolce – predškolska grupa 1, kompletan program

Vera Batanović Lalović

650-02-00109/2012-06 od 3.9.2012.

„HOL NET”

Upoznavanje prirodne i društvene sredine-radni listovi za decu predškolskog uzrasta

Nataša Vučinić

650-02-00450/2010-06 od 16.9.2010.

„HOL NET”

Srpski jezik – radni listovi za decu predškolskog uzrasta

Nataša Vučinić

650-02-00449/2010-06 od 16.9.2010.

„HOL NET”

Matematika-radni listovi za decu predškolskog uzrasta

Nataša Vučinić

650-02-00451/2010-06 od 16.9.2010.

„HOL NET”

Svet oko nas-radni listovi za pripremni predškolski program

Nataša Vučinić

650-02-105/2012-06 od 20.2.2013.

„HOL NET”

Mali svet-radni listovi za predškolski program

Nataša Vučinić

650-02-106/2012-06 od 18.2.2013.

„HOL NET”

Pametnice, radni listovi za predškolski program

Nataša Vučinić

650-02-267/2013-06, od 11.11.2013.

„HOL NET”

Pametne glavice – radni listovi za predškolski program

Nataša Vučinić

650-02-235/2013-06, od 4.10.2013.

PRVI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Srpski jezik – Zbirka zadataka od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/05 od 5.6.2008.

„ATOS”

Srpski jezik – Kontrolni zadaci od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/08 od 5.6.2008.

„BIGZ”

Srpski jezik za 1. razred osnovne škole (Bukvar, Čitanka i Nastavni listovi uz Čitanku)

Zorica Cvetanović, Suzana Koprivica, Danica Kilibarda

650-02-01023/2010-06 od 27.1.2011.

„DRAGON GAMES”

Pisanka – vežbanka za pravilno, lepo i čitko pisanje u prvom razredu osnovne škole

dr Emil Kamenov

650-02-53/2012-06 od 23.11.2012.

„EDUKA”

Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole

Ivana Juhas

650-02-00247/2008-06/22 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Novi Bukvar

Branka Matijević, Ljiljana Vdović, Ranka Janaćković

650-02-00247/2008-06/21 od 05.06.2008.
i
650-02-00599/2010-06 od 5.8.2010.

Novi Bukvar i prateća radna sveska

„EDUKA”

Čitanka za 1. razred osnovne škole

Ivan Jović, Monja Jović

650-02-00248/2008-06/05 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Radna sveska uz Čitanku sa poukama o jeziku, za 1. razred osnovne škole

Monja Jović

650-02-134/2012-06 od 13.2.2013.

„EDUKA”

Čitalica – pisalica, vežbanka za srpski jezik, za 1. razred osnovne škole

Tatjana Kovačev

650-02-100/2013-06 od 9.7.2013.

„EPOHA”

Dvorac pismenosti – bukvar

Ranko Simović

650-02-00262/2008-06/02 od 20.6.2008.

„EPOHA”

Zajednička ulaznica, čitanka za prvi razred

Ranko Simović

650-02-00262/2008-06/01 od 23.6.2008.

„EPOHA”

Radna sveska iz srpskog jezika 1, za 1. razred osnovne škole

Ranko Simović

650-02-00570/2010-06 od 11.3.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

dr Vuk Milatović, Anastasija Ivković

650-02-35/2003-02 od 7.7.2003.

Bukvar za 1. razred osnovne škole i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nastavni listovi uz Bukvar

dr Vuk Milatović, Anastasija Ivković

6-00-540/2003-023 od 25.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar

Dragana Bogavac, Dušanka Bojović, Dragoslav Andrić

6-00-252/2004-03 od 6.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kako rastu slova, radni listovi uz Bukvar

Dragana Bogavac, Dušanka Bojović

6-00-252/2004-03 od 6.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitamo i pišemo, početnica za prvi razred

Jelena Mioč, Nada Mioč– Stanojević

6-00-686/2003-02 od 22.9.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Početnica za srpski jezik

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-48/2003-02 od 20.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kaži mi da ti kažem – priručnik za srpski jezik

dr Miroljub Vučković

650-02-25/2004-03 od 21.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zlatna jabuka – čitanka

dr Slavica Jovanović

650-02-00022/2005-06 od 15.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka uz čitanku Zlatna jabuka

dr Slavica Jovanović

650-02-00027/2005-06 od 15.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rumena svitanja-čitanka za 1. razred osnovne škole

Miroljub Vučković

650-02-00734/2010-06 od 27.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz Bukvar, za 1. razred osnovne škole

Anastasija Ivković, Biljana Ivković

650-02-453/2013-06 od 30.1.2014.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00776/2010-06 od 28.2.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00076/2010-06 od 29.8.2011.

Radna sveska uz bukvar za 1. razred osnovne škole

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Moja prva čitanka, za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-186/2012-06 od 11.3.2013.

650-02-186/1/2012-06 od 11.3.2013.

Radna sveska uz čitanku, za 1. razred osnovne škole

„KLETT”

Igra reči – čitanka za 1. razred osnovne škole, udžbenik

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-00209/2008-06 od 5.6.2008.

Igra reči – čitanka za 1. razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„KLETT”

Od slova do enciklopedije – bukvar za prvi razred osnovne škole

D.Pavlović

650-02-00204/2008-06 od 5.6.2008.

„KLETT”

Maša i Raša, radni listovi za srpski jezik za 1. razred osnovne škole

Radmila Žeželj Ralić, Branka Matijević

650-02-164/2012-06 od 24.1.2013.

„KLETT”

Mašina i Rašina igra slovima – Bukvar za 1. razred osnovne škole

Zoran B. Gavrić, Mirjana Kovačević

650-02-321/2013-06 od 25.11.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Bukvar

dr Simeon Marinković

dr Simeon Marinković, Slavica Marković Dubravka Čiča,
mr Slađana Ilić

650-02-00164/2008-06 od 5.6.2008.

650-02-00164/2008-06 od 5.6.2008.

650-02-00164/2008-06 od 5.6.2008.

Zabavna gramatika 1

Čitanka za 1. razred osnovne škole

Priručnik za učitelje za nastavu srpskog jezika u 1. razredu

„KREATIVNI CENTAR”

Bukvar i prateća radna sveska

dr Simeon Marinković

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00164/2008-06 od 5.6.2008.

Zabavna gramatika 1 i prateća radna sveska

Čitanka za prvi razred osnovne škole i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Jezička školica 1 – dodatni materijal

Aleksandra Stefanović, Sandra Radovanović, mr Aleksandra Stanić, mr Saša Glamočak

650-02-00179/2008-06 od 19.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Srpski jezik u prvom razredu osnovne škole; kompleksni postupak u nastavi početnog čitanja i pisanja, udžbenički komplet

Zorica Vukajlović, Zorica Stojanović

650-02-00181/2008-06 od 13.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu početnog čitanja i pisanja po kompleksnom postupku

Zorica Vukajlović, Zorica Stojanović

650-02-00181/2008-06 od 13.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem – kontrolne vežbe za srpski jezik za 1. razred osnovne škole

Jelisaveta Delić, Aleksandra Stefanović, mr Aleksandra Stanić

650-02-00110/2010-06 od 21.7.2010.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Dobro jutro – čitanka za prvi razred

Milica Ćuk, Zorica Petrović

650-02-00250/2008-06/20 od 9.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Kuća slova – bukvar i početnica za prvi razred osnovne škole

Milica Ćuk, Todor Ćuk

650-02-00250/2008-06/20 od 20.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz srpskog jezika, za prvi razred osnovne škole

Milica Ćuk, Gordana Stepić

650-02-541/2013-06 od 13.2.2014.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska uz Čitanku Reč po reč za 1. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Karolina Vojčić-Beloševac

650-02-00277/2012-06 od 25.2.2013.

„NOVI LOGOS”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

Duška Milić, Tatjana Mitić

650-02-31/2013-06 od 31.5.2013.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska uz Bukvar – štampana i pisana slova za 1. razred osnovne škole

Duška Milić, Tatjana Mitić

650-02-31/1/2013-06 od 31.5.2013.

„NOVI LOGOS”

Čitanka 1 Reč po reč, za 1. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Maja Kostić

650-02-39/2013-06 od 24.6.2013.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Srpski jezik 1 -radna sveska za 1. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00502/2010-06 od 21.9.2010.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Srpski jezik 1 -radna sveska

Jasna Ignjatović

650-02-33/2012-06 od 8.1.2013.

„PČELICA”

Pčelica 1 – Radna sveska za srpski jezik za 1. razred

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00194/2008-06 od 20.6.2008.

„PČELICA”

Bukvarko, udžbenik za prvi razred osnovne škole

Maja Koraksić, Lela Petrović

650-02-00241/2010-06 od 21.7.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Zbirka zadataka iz matematike (od I do IV razreda osnovne škole)

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00246/2008-06/06 od 20.6.2008.

„ATOS”

Matematika -kontrolni zadaci za 1. razred osnovne škole

Zora Milošević, Marina Vićentijević, Vesna Erić

650-02-00486/2010-06 od 21.9.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Matematika za prvi razred osnovne škole – udžbenički komplet

M.Jovanović Lazić, D.Drndarević

650-02-00249/2008-06/01 od 5.7.2010.

„GERUNDIJUM”

Da mali matematičari postanu veliki – brojevi i računske operacije, zadaci iz matematike za učenike mlađih razreda osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić

650-02-00913/2010-06 od 27.1.2011.

„DRAGANIĆ”

Matematika i radni listovi za prvi razred – udžbenički komplet

D.Mihailović, M.M.Ignjatović

650-02-00107/2008-06 od 20.6.2008.

„EDUKA”*

Matematika 1a i 1b za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00248/2008-06/16 od 20.6.2008.

Matematika 1a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 1a i Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

Ljiljana Vdović, Branka Matijević, Ranka Janković

650-02-00286/2010-06 od 21.7.2010.

Matematika 1a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 1a i 1b za 1. razred osnovne škole

Ivana Juhas

650-02-00273/2010-06 od 29.6.2010.

Matematika 1, udžbenik i prateće radne sveske: Matematika 1a i Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 1 (Udžbenik, Radna sveska 1 i Radna sveska 2) za prvi razred osnovne škole

Milosav Marjanović, Aleksandra Mandić

650-02-00381/2010-06 od 29.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematiku

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Moja prva matematika

Grozdana Šimić

650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematike

Grozdana Šimić, Radina Pajić

650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 1, udžbenik i prateća radna sveska; Matematika 1, (udžbenički komplet za prvi razred osnovne škole)

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00017/2009-06 od 27.2.2009.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Kontrolni zadaci iz matematike za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00067/2011-06 od 15.7.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Matematika, udžbenik za 1. razred osnovne škole, 1. i 2. deo

Svetlana Joksimović

650-02-00150/2011-06 od 25.7.2011.

„KVADRAT-PLUS”

Mala računaljka za 1. razred osnovne škole

Milan Samardžić

650-02-01038/2010-06 od 6.4.2011.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 1 – matematika za 1. razred osnovne škole – udžbenik

M.Rajšp, J.Žic, M.Jovanović

650-02-00210/2008-06 od 19.6.2008.

Igra brojeva i oblika 1 – matematika za 1. razred osnovne škole – udžbenik i prateća radna sveska

„KLETT”

Maša i Raša, nastavni listovi iz matematike za 1. razred osnovne škole

Radmila Žeželj, Branka Matijević

650-02-175/2012-06 od 4.2.2013.

„KORAK PO KORAK”

Matematika (1a i 1b) za prvi razred

Svetlana Joksimović

Privremena mera određena rešenjem Vrhovnog suda broj Gž. 53/09 kojom se, do pravnosnažnog okončanja spora, zabranjuje Svetlani Joksimović da sama ili preko trećeg pravnog ili fizičkog lica štampa i objavljuje pisani materijal korišćen u izdavanju privrednog društva „EDUKA”, do pravosnažnog okončanja spora

„KORAK PO KORAK”

Matematika (1a) za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00085/2010-06 od 30.6.2010.

Radna sveska uz udžbenik matematike za 1. razred osnovne škole (1b)

Priručnik za učitelje uz udžbenik matematike za 1. razred osnovne škole

Matematika (1a) za 1. razred osnovne škole i prateća radna sveska;

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 1 – udžbenik

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00149/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zabavna matematika 1

dr Simeon Marinković

650-02-00149/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu matematike u 1. razredu

Aleksandra Stefanović

650-02-00149/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem – kontrolne vežbe neobaveznog nastavnog
sredstva za matematiku za 1. razred osnovne škole

Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović

650-02-00111/2010-06 od 29.6.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 1, udžbenik za 1. razred osnovne škole

Jasmina Milinković

650-02-330/2013-06 od 25.10.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Jasmina Milinković, Nenad Matić

650-02-330/1/2013-06 od 25.10.2013.

„MATEMATIČKI KREATIVNI CENTAR”

Donnino 1 – magična matematika za 1. razred osnovne škole

Jasna Bogešić

650-02-00393/2011-06 od 6.3.2012.

„NOVI LOGOS”

Matematika 1, udžbenik za prvi razred osnovne škole

Iva Ivančević, Senka Tahirović

650-02-00278/2012-06 od 8.1.2013.

650-02-00278/1/2012-06 od 8.1.2013.

Matematika 1, radna sveska za prvi razred osnovne škole

„NOVA ŠKOLA”

Razigrana matematika 1 – udžbenik za prvi razred osnovne škole

Milica Ćuk, Zoran Jevtić, Branko Marković

650-02-00250/2008-06 od 19.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz matematike za 1. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Zoran Jevtić

650-02-00820/2010-06 od 27.1.2011.

„PČELICA”

Matematika 1, za 1. razred osnovne škole

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00891/2010-06 od 4.2.2011.

„PČELICA”

Pčelica 1 – Radna sveska za matematiku za 1. razred osnovne škole

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00193/2008-06 od 20.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Matematika 1 – radna sveska za 1. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00012/2011-06 od 6.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-00360/2011-06 od 28.12.2011.

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

Udžbenik i priručnik za nastavnike Eko i Tina 1

Migaly Villarroel, Mady Musiol

650-02-00337/2010-06 od 21.7.2010.

„AKRONOLO”

Udžbenički komplet English Adventure Starter A, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Cristiana Bruni, Susannah Reed

650-02-00339/2010-06 od 21.7.2010.

„AKRONOLO”

Our Discovery Island Starter, udžbenik za engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Tessa Lochowski

650-02-00389/1/2011-06 od 9.3.2012.

Our Discovery Island Starter, radna sveska za engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Tessa Lochowski

650-02-00389/2/2011-06 od 9.3.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step, udžbenik za engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić

650-02-00548/1/2011-06 od 12.3.2012.

Step by step, radna sveska za engleski jezik za 1. razred osnovne škole

650-02-00548/2/2011-06 od 12.3.2012.

„DATA STATUS”

Kid’s Box 1 (udžbenik i radna sveska) za 1. razred osnovne škole

Caroline Nixon, Michael Tomlinson

650-02-00740/2010-06 od 29.12.2010.

„DATA STATUS”

Alex et Zoe et compagnie 1, udžbenički komplet za francuski jezik za 1. i 2. razred osnovne škole

Colette Samson

650-02-00846/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Smart Junior 1, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00223/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Smart Junior 1, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00223/1/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Twister 1 – udžbenik, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Andrea Littlewood, Peter Jeffery

650-02-00687/2010-06 od 29.12.2010.

Twister 1 – radna sveska

Andrea Littlewood, Peter Jeffery, Heather McClean

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Engleski jezik Easy 1 (udžbenik)

Zorana Nenezić

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Easy 1 (radna sveska) Priručnik za nastavnike

Zorana Nenezić

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski jezik Rodničok1 (udžbenik)

dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-41/2003-02 od 21.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 1 (radna sveska) *Priručnik za nastavnike

dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-41/2003-02 od 21.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

NemačkijezikDu und ich 1 (udžbenik)

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00040/2003-02 od 24.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nemački jezik Duundich 1 (radna sveska)

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka Fajfer-Čagorović

650-02-00040/2003-02 od 24.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francuski jezik Images (udžbenik)

Vesna Fila, Milica Golubović – Tasevska

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Images (radna sveska)

Vesna Fila, Milica Golubović – Tasevska

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Images – Priručnik za nastavnike uz udžbenik za 1. razred osnovne škole, za nastavni predmet francuski jezik

Vesna Fila, Milica Golubović – Tasevska

650-02-00056/2003-02 od 15.10.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Italijanski jezik Insieme! 1 (udžbenik)

Julijana Vučo, Saša Moderc

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Insieme! 1 (radna sveska) Priručnik za nastavnike

Julijana Vučo, Saša Moderc

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priručnik za nastavnike iz udžbeničkog kompleta Insieme!

Julijana Vučo, Saša Moderc

650-02-00064/2003-02 od 25.10.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Španski jezik Holaamigos! 1 (udžbenik)

J.Filipović, J.Stojanović, Z.Milićević

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

¡Holaamigos! 1 (radna sveska) Priručnik za nastavnike

J.Filipović, J.Stojanović, Z.Milićević

650-02-00034/2003-02 od 9.7.2003.

„KLETT”

Playway to English 1, udžbenik za 1. razred osnovne škole

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Višnja Brković

650-02-240/1/2012-06 od 14.3.2013.

„KLETT”

Playway to English 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Višnja Brković

650-02-240/2012-06 od 31.5.2013.

„NOVA ŠKOLA”

Ready, steady, GO – udžbenički komplet za prvi razred

Slobodanka Gligorac, Branislav Brkić

650-02-00250/2008-06 od 19.6.2008.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– Family and Friends Foundation, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Susan Iannuzzi

650-02-210/2012-06 od 29.10.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska-Family and Friends Foundation, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

Susan Iannuzzi

650-02-210/1/2012-06 od 29.10.2012.

„OXFORD CENTAR”

Fairyland1 – udžbenik i radna sveska iz engleskog jezika za 1. razred osnovne škole

JennyDooley, Virginia Evans

650-02-00422/2010-06 od 21.9.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Happy House 1, engleski jezik za 1. razred osnovne škole (udžbenik, radna sveska i priručnik za nastavnike)

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00406/2010-06 od 21.7.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Superme 1, engleski jezik za 1. razred osnovne škole
(udžbenik, radna sveska i priručnik za nastavnike)

Lucia Tomas, Vicky Gil

650-02-00405/2010-06 od 21.7.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Macmillan English Quest 1 – engleski jezik za 1. razred
osnovne škole

Jeanette Corbett, Roisin O’Farrell

650-02-142/2012-06 od 26.3.2013.

Macmillan English Quest 1 – radna sveska i CD, engleski jezik za 1. razred osnovne škole

650-02-142/1/2012-06 od 26.3.2013.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Svet oko nas – radna sveska za 1. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Anđelić, Vesna Erić

650-02-00921/2010-06 od 27.1.2011.

„ATOS”

Nastava u prirodi-radna sveska za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole

Vesna Anđelić

650-02-00144/2011-06 od 15.7.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Svet oko nas (Iskrice) za prvi razred – udžbenički komplet

M.Vukmirica, B.Stanec

650-02-00249/2008-06/03 od 5.7.2010.

„DRAGANIĆ”

Svet oko nas za prvi razred – udžbenik

B.Bugarinov

650-02-00120/2008-06/01 10.6.2008.

„DRAGANIĆ”

Svet oko nas za prvi razred – kontrolni zadaci

B.Vuković, B.Šeperac

650-02-00098/2008-06 9.6.2008.

„EDUKA”

Svet oko nas 1a i 1b, udžbenik za 1. razred osnovne škole

Ivana Juhas

650-02-00248/2008-06/11 od 10.6.2008.

Svet oko nas 1a i 1b za 1. razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas (udžbenik)

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/07 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljanka -Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/08 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas – udžbenik za 1. razred osnovne škole; Razmišljanka – radna sveska uz udžbenik Svet oko nas za 1. razred osnovne škole

Biljana Gačanović, Ljiljana Novković, Biljana Trebješanin

650-02-00738/2010-06 od 27.1.2011.

Svet oko nas za 1. razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Svet oko nas (1A i 1B) – udžbenik za 1. razred osnovne škole i Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas za prvi razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00475/2011-06 od 23.1.2012.

„KLETT”

Pustolovine kroz svet oko nas, za 1. razred – udžbenik

Biljana Životić, Olivera Ramović

650-02-00208/2008-06 od 20.6.2008.

Pustolovine kroz svet oko nas, za 1. razred – udžbenik
i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Svet oko nas 1– udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00153/2008-06 od 23.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta svet oko nas u 1.razredu

Ivana Vasiljević, Jelena Kenda

650-02-00153/2008-06 od 23.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zdravstveno vaspitanje za prvi razred

Jelena Ilić, Anđelka Ružić

650-02-00153/2008-06 od 23.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu zdravstvenog vaspitanja u prvom, drugom i trećem razredu

Jelena Ilić, Anđelka Ružić

650-02-00153/2008-06 od 23.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Svet oko nas za prvi razred – udžbenik

Milica Ćuk, Branka Stevanović, Vesna Radonjić

650-02-00250/2008-06/23 od 10.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Svet oko nas – radna sveska za 1. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Maja Vulović, Vesna Radonjić

650-02-00025/2012-06 od 1.6.2012.

„NOVI LOGOS”

Svet oko nas 1 – udžbenik za 1. razred osnovne škole

Ljilja Stokanović, Gordana Lukić

650-02-73/2013-06 od 11.6.2013.

Svet oko nas 1 – radna sveska za 1. razred osnovne škole

Ljilja Stokanović, Gordana Lukić

650-02-73/1/2013-06 od 11.6.2013.

„PČELICA”

Svet oko nas 1 – radna sveska iz Sveta oko nas za prvi razred osnovne škole

Mira Kukić, Milena Aćimović

650-02-00195/2008-06 od 13.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Svet oko nas 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-217/2012-06 od 8.1.2013.

„STILOS”

Svet oko nas (1a i 1b) za prvi razred – udžbenik

S.Milovac, J.Knežević, B.Bomeštar, M.Panić, M.Slavnić

650-02-00221/2008-06/03 od 9.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„DOMINANTA”

Mi smo deca vesela I i II – zbirka pesama za decu osnovne škole

Olivera Đurić

650-02-00298/2010-06 od 21.7.2010.

„EDUKA”

Muzička slikovnica za prvi razred

Mirjana Smrekar Stanković, S.Cvetković

650-02-00247/2008-06/10 od 19.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura 1

dr Gordana Stojanović, dr Zorislava Vasiljević, Tatjana Drobni

650-02-00006/2005-06 od 4.4.2005.

„KLETT”

Čarobni svet muzike – Muzička kultura za prvi razred
osnovne škole, udžbenik

mr Gordana Ilić

650-02-00213/2008-06 od 11.6.2008.

Čarobni svet muzike – Muzička kultura za prvi razred
osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 1 – udžbenik

Vladica Ilić

650-02-00130/2008-06 od 11.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu muzičke kulture u
1. razredu

Vladica Ilić

650-02-00130/2008-06 od 11.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Pevam, sviram, slušam 1, muzička kultura za 1. razred
osnovne škole

Milica Ćuk

650-02-00297/2010-06 od 22.7.2010.

„NOVI LOGOS”

Muzička kultura 1, za 1. razred osnovne škole

Dragana Mihajlović Bokan, Marina Injac

650-02-00217/2012-06 od 12.2.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 8 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od prvog do četvrtog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-220/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„HOLNET”

Gde živi muzika – Muzička kultura za 1. razred osnovne škole

N.Milojević, Mila Lacković

650-02-00253/2008-06 od 20.6.2008.

„ČIGOJA ŠKOLA”

Muzička kultura 1, udžbenik za 1. razred osnovne škole

Miroslava Petrov, Miloš Petrov

650-02-599/2013-06 od 11.2.2014.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Likovna kultura, za 1. razred osnovne škole

Maria Buzaši Marganić

650-02-209/2012-06 od 24.1.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE ”

Gledam i stvaram

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić, Rajka Bošković

650-02-00003/2005-06 od 12.4.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE ”

Likovna kultura, udžbenik za 1. razred osnovne škole

Zdravko Milinvković, Katarina Đorđević

650-02-479/2013-06 od 27.1.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura 1 – udžbenik

mr Mirjana Živković

650-02-00157/2008-06 10.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavu likovne kulture u 1. razredu

mr Mirjana Živković

650-02-00157/2008-06 10.6.2008.

„KLETT”

Svet u mojim rukama – likovna kultura za 1. razred osnovne škole, udžbenik

Sanja Filipović

650-02-00077/2010-06 od 21.7.2010.

Svet u mojim rukama – likovna kultura za 1. razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„NOVI LOGOS”

Likovna kultura 1, za 1. razred osnovne škole

Milutin Mićić, Gordana Mićić

650-02-219/2012-06 od 24.1.2013.

FIZIČKO VASPITANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ŠKOLA PLUS”

Bukvar fizičkog vaspitanja, za 1. razred osnovne škole

Dragoljub Višnjić, Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

650-02-233/2013-06 od 4.10.2013.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Rastimo, radna sveska za građansko vaspitanje, za 1. razred osnovne škole

Nataša Marković, Slavica Vujić

650-02-00563/2011-06 od 25.1.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Crkveni slovar (Pravoslavni katihizis)

Ignjatije Midić (episkop
braničevski)

650-02-50/2001-02 od 21.9.2001.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ilmudin (ćirilica) (Islamska vjeronauka)

Hazema Ništović, Dževdeta Ajanović, Edina Vejo

650-02-51/2001-02 od 21.9.2001.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ja i drugi (Udžbenik za građansko vaspitanje u 1.i 2. razredu)

B.Bubanj, M.Vlajkov, S.Mali, T.Pejović-Sebić

6-00-00149/2006-06 od 22.5.2006.

„KREATIVNI CENTAR”

Građansko vaspitanje 1 – radna sveska

Nada Ignjatović Savić, Marija Vulović, Gordana Keserović, Dijana Kopunović, Tatjana Pavlović, Jelena Dimitrijević

650-02-00177/2008-06 od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavnike za upotrebu radne sveske Građansko vaspitanje 1

Nada Ignjatović Savić, Marija Vulović, Gordana Keserović, Dijana Kopunović, Tatjana Pavlović, Jelena Dimitrijević

650-02-00177/2008-06 od 9.6.2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Radna sveska-Narodna tradicija, za 1. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Anđelić, Vesna Erić

650-02-00155/2012-06 od 3.9.2012.

„EDUKA”

Kovčežić moje bake, narodna tradicija za prvi razred

S.Milovanović, I.Juhas

650-02-00247/2008-06/04 od 25.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Šahovske čarolije (udžbenik)

Danko Bokan, Josip Dekić

650-02-00159/2007-06 od 16.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara (udžbenik)

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara (vežbanka za 1. i 2. razred)

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čuvari prirode1

Vera Matanović, Branislav Stanec, Vera Đorđević

6-00-281/2004-06/24 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

S kolena na koleno

Silvija Perić, Vilma Niškanović

650-02-00053/2005-06 od 20.5.2005.

„ZMAJ”

Građansko vaspitanje 1 – saznanje o sebi i drugima 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Mirjana Bandić

65002-00311/2011-06 od 22.12.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode 1 -udžbenik

Stanka Brdar

650-02-00160/2008-06 od 5.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta Čuvari prirode 1

Stanka Brdar

650-02-00160/2008-06 od 5.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Od igračke do računara 1 – udžbenik

Milan Vugdelija, Nevenka Spalević, Jasminka Mihaljinac

650-02-00178/2008-06 od 6.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta Od igračke do računara u 1. razredu

Milan Vugdelija, Nevenka Spalević, Jasminka Mihaljinac

650-02-00178/2008-06 od 6.6.2008.

DRUGI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Srpski jezik – Zbirka zadataka od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/05 od 5.6.2008.

„ATOS”

Srpski jezik – Kontrolni zadaci od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/08 od 5.6.2008.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Srpski jezik za drugi razred osnovne škole – udžbenički komplet

M.Juzbašić, N.Trkulja

650-02-00259/2008-06/05 od 20.6.2008.

„VENIPRINT”

Ja znam latinicu, za drugi razred osnovne škole – udžbenički materijal

Svetlana Andrijanić

650-02-551/2013-06 od 11.2.2014.

„DRAGANIĆ”

Čitanka, nastavni listovi i učimo latinicu za drugi razred osnovne škole – udžbenički komplet

V.Popović, V.Đorđević

650-02-00115/2008-06 od 9.6.2008.

„GERUNDIJUM”

Jezička početnica za drugi razred

Dr Zona Mrkalj

650-02-00242/2008-06 od 20.6.2008.

„EDUKA”

Čitanka za 2. razred osnovne škole

Mirela Manojlović, Snežana Babunović

650-02-00248/2008-06/06 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Jezičke pouke za drugi razred osnovne škole

mr Lj.Prćić

650-02-00248/2008-06/08 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Radna sveska za srpski jezik za drugi razred osnovne škole

M.Manojlović, S.Babunović

650-02-00248/2008-06/07 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Latinica otkrivalica

Z.Milošević

650-02-00248/2008-06/09 od 20.6.2008.

„EPOHA”

Ispeci pa reci – Srpski jezik za drugi razred osnovne škole

mr Daliborka Purić

650-02-00262/2008-06/04 od 20.6.2008.

„EPOHA”

Vesela godina – Čitanka za drugi razred osnovne škole

Ranko Simović

650-02-00262/2008-06/03 od 6.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik

dr Slavica Jovanović

6-00-281/2004-06/06 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Oko Sunca – čitanka plus

dr Slavica Jovanović

6-00-281/2004-06/05 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik uz čitanku plus

Mirjana Kovačević

650-02-18/2004-03 od 14.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Abecedar

Radmila Žeželj-Ralić, Dragan Ralić

6-00-281/2004-06/04 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

Vesna Aleksić

650-02-00030/207-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitam i pišem latinicu

Ivana Cmiljanović-Kosovac, Biljana Popović

650-02-00109/2006-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim latinicu

Desanka Stojić-Janjušević

6-00-281/2004-06/03 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik za 2. razred osnovne škole

dr Slavica Jovanović

650-02-00526/2009-06 od 24.7.2009.

Srpski jezik za 2. razred osnovne škole i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

Vesna Aleksić

650-02-00525/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka za drugi razred osnovne škole

dr Slavica Jovanović

650-02-00142/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za drugi razred osnovne škole

dr Slavica Jovanović

650-02-00156/2010-06 od 30.6.2010.

„KLETT”

U carstvu reči – čitanka za 2. razred osnovne škole i prateća radna sveska; O jeziku – Srpski jezik za 2. razred osnovne škole; Slovo do slova – udžbenik za učenje latinice za 2. razred osnovne škole

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-00238/2008-06 od 5.6.2008.

„KLETT”

Maša i Raša – nastavni listovi, srpski jezik za 2. razred osnovne škole

Radmila Žeželj Ralić, Branka Matijević

650-02-270/2013-06 od 24.10.2013.

„KLETT”

Maša i Raša – udžbenik za učenje latinice, srpski jezik za 2. razred osnovne škole

Radmila Žeželj Ralić

650-02-569/2013-06 od 24.1.2014.

„KLETT”

Maša i Raša – udžbenik, čitanka 2, srpski jezik za 2. razred osnovne škole

Radmila Žeželj Ralić

650-02-571/2013-06 od 13.2.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 2. razred

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Slavica Marković

650-02-00166/2008-06 od 6.6.2008.

Mala abeceda za 2. Razred osnovne škole

dr Simeon Marinković

Zabavna gramatika 2

dr Simeon Marinković

Priručnik za učitelje za nastavu srpskog jezika u 2. razredu osnovne škole

dr Simeon Marinković

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 2. razred osnovne škole i prateća radna sveska

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Slavica Marković

650-02-00166/2008-06 od 6.6.2008.

Mala abeceda za 2. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković

Zabavna gramatika 2 i prateća radna sveska

dr Simeon Marinković

„KREATIVNI CENTAR”

Jezička školica 2 – dodatni materijal

mr Saša Glamočak, Vesna Rikalo, mr Aleksandra Stanić,
mr Milorad Rikalo

650-02-00174/2008-06 od 19.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem, Kontrolne vežbe – Srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Jelisaveta Delić, mr Milorad Rikalo

650-02-00051/2011-06 od 21.9.2011.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Latinica za drugi razred osnovne škole

Milica Ćuk, Aleksandra Vujatović

650-02-00250/2008-06/25 od 9.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Srećni dani, Čitanka za drugi razred osnovne škole

Milica Ćuk, Vesna Petrović-Peric

650-02-00250/2008-06/24 od 9.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Srpski jezik – gramatika, pravopis, jezička kultura, udžbenik za 2. razred osnovne škole

Milica Ćuk

650-02-00289/2010-06 od 21.7.2010.

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz srpskog jezika za 2. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Julijana Đurđević

650-02-00291/2010-06 od 21.7.2010.

„NOVI LOGOS”

Uz reči rastemo – čitanka za 2. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Maja Kostić

650-02-72/2013-06 od 9.7.2013.

„NOVI LOGOS”

Dar reči 2 – gramatika za 2. razred osnovne škole

Jelena Srdić

650-02-72/1/2013-06 od 9.7.2013.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska 2 – uz udžbenički komplet srpskog jezika za 2. razred osnovne škole

Jelena Srdić, Nataša Stanković Šošo, Maja Kostić

650-02-72/2/2013-06 od 9.7.2013.

„PČELICA”

Pčelica 2 – Radna sveska za srpski jezik za 2. razred

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00194/2008-06 od 20.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Srpski jezik 2 – radna sveska za 2. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00357/2011-06 od 10.1.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Srpski jezik 2 – radna sveska za 2. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-00172/2012-06 od 14.9.2012.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS ”

Matematika -kontrolni zadaci za 2. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Erić

650-02-00485/2010-06 od 21.9.2010.

„ATOS”

Zbirka zadataka iz matematike (od I do IV razreda osnovne škole)

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00246/2008-06/06 od 20.6.2008.

„ BIGZ ŠKOLSTVO”

Matematika za drugi razred osnovne škole –udžbenički komplet

M.Jovanović Lazić, Dijana Drndarević

650-02-00249/2008-06/06 od 5.7.2010.

„GERUNDIJUM”

Da mali matematičari postanu veliki – brojevi i računske operacije, zadaci iz matematike za učenike mlađih razreda osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić

650-02-00913/2010-06 od 27.1.2011.

„DRAGANIĆ”

Matematika za drugi razred – udžbenički komplet (udžbenik i radni listovi)

M.M.Ignjatović

650-02-00114/2008-06 od 20.6.2008.

„EDUKA” *

Matematika 2a i 2b za 2. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00248/2008-06/17 od 20.6.2008.

Matematika 2a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 2b za 2. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 2a i Matematika 2b za 2. razred osnovne škole

Vesna Drezgić, Brankica Veljković, Sanja Đekić

650-02-00272/2010-06 od 4.5.2010.

Matematika 2a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 2b za 2. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 2 (udžbenik i radna sveska) za 2. razred osnovne škole

Milosav Marjanović, Aleksandra Mandić

650-02-00505/2011-06 od 25.1.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps

6-00– 281/2004-06/01 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi za matematiku

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps, Danica Koren

6-00– 281/2004-06/02 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, udžbenik

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

Matematika 2, udžbenik i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2 – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Kontrolni zadaci iz matematike za 2. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00066/2011-06 od 15.7.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Matematika, udžbenik za 2. razred osnovne škole, 1. i 2. deo

Svetlana Joksimović

650-02-00148/2011-06 od 25.7.2011.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 2 – matematika za 2. razred, udžbenik

S.Maksimović

650-02-00206/2008-06 od 19.6.2008.

Igra brojeva i oblika 2 – matematika za 2. razred, udžbenik i prateća radna sveska

„KLETT”

Maša i Raša – nastavni listovi, matematika za 2. razred osnovne škole

Branka Matijević, Radmila Žeželj Ralić

650-02-269/2013-06 od 1.10.2013.

„KORAK PO KORAK”

MATEMATIKA (2a i 2b) za drugi razred

S.Joksimović

Privremena mera određena rešenjem Vrhovnog suda broj Gž. 53/09 kojom se, do pravnosnažnog okončanja spora, zabranjuje Svetlani Joksimović da sama ili preko trećeg pravnog ili fizičkog lica štampa i objavljuje pisani materijal korišćen u izdavanju privrednog društva „EDUKA”, do pravosnažnog okončanja spora

„KORAK PO KORAK ”

Matematika (2a) za 2. razred osnovne škole, udžbenik

Svetlana Joksimović

650-02-0088/2010-06 od 30.6.2010.

Radna sveska uz udžbenik matematike za 2. razred osnovne škole (2b)

Priručnik za učitelje uz udžbenik matematike za 2. razred osnovne škole

Matematika (2a) za 2. razred osnovne škole, udžbenik
i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković,
mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00165/2008-06 od 24.6.2008.

Radna sveska za 2. razred osnovne škole

Priručnik za učitelje za nastavu matematike u 2. razredu osnovne škole

Aleksandra Stefanović

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 2 – udžbenik i prateća radna sveska

dr Simeon Marinković,
mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00165/2008-06 od 24.6.2008.

Radna sveska i zbirka zadataka, za 2. razred osnovne škole

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem – Kontrolne vežbe, Matematika za 2. razred osnovne škole

Vesna Rikalo, Petar Ogrizović

650-02-00719/2010-06 od 27.1.2011.

„MATEMATIČKI KREATIVNI CENTAR”

Donnino 2 – magična matematika za 2. razred osnovne škole

Jasna Bogešić

650-02-00391/2011-06 od 6.3.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Matematika plus, udžbenik za 2. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Zoran Jevtić, Branko Marković

650-02-00292/2010-06 od 21.7.2010.

Radna sveska iz matematike za 2. razred osnovne škole

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Matematika 2 – radna sveska za 2. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00010/2011-06 od 6.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Matematika 2 – radna sveska za 2. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-00170/2012-06 od 3.9.2012.

„PČELICA”

Pčelica 2 – Radna sveska za matematiku za 2. razred osnovne škole

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00193/2008-06 od 20.6.2008.

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO ”

Eko and Tina 2-udžbenik, engleski jezik za 2. razred osnovne škole i Priručnik za nastavnike

Migaly Villarroel, Mady Musiol

650-02-00338/2010-06 od 21.7.2010.

„AKRONOLO ”

English Adventure, Starter B (udžbenik, radna sveska i priručnik za nastavnike), engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Kristijana Bruni, Suzana Rid

650-02-00340/2010-06 od 21.7.2010.

„AKRONOLO ”

Our Discovery Island 1, udžbenik, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Linnette Ansel Erocak

650-02-00388/1/2011-06 od 9.3.2012.

Our Discovery Island 1, radna sveska za engleski jezik za 2. razred osnovne škole

650-02-00388/2/2011-06 od 9.3.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step 2, udžbenik, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić

650-02-00027/2012-06 od 6.8.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step 2, radna sveska engleskog jezika za 2. razred osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić

650-02-00027/1/2012-06 od 6.8.2012.

„DATA STATUS”

Alex et Zoe et compagnie 1, udžbenički komplet za francuski jezik za 1. i 2. razred osnovne škole

Colette Samson

650-02-00846/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Kid’s Box 2, udžbenički komplet za engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Caroline Nixon, Michael Tomlinson

650-02-00737/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Udžbenik – Smart Junior 2, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00226/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska – Smart Junior 2, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00226/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE ”

Twister 2 – udžbenik, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Andrea Littlewood, Peter Jeffery

650-02-00684/2010-06 od 9.2.2011.

Twister 2 – radna sveska, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Andrea Littlewood, Peter Jeffery, Heather McClean

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Engleski jezik Easy 2 Udžbenik

Zorana Nenezić

6-00-281/2004-06/11 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Easy 2 Radna sveska

Zorana Nenezić

6-00-281/2004-06/12 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski jezik Rodničok 2 Udžbenik

dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić

6-00-281/2004-06/21 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 2 Radna sveska

dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić

6-00-281/2004-06/22 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nemački jezik Du und ich 2 Udžbenik

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

6-00-281/2004-06/15 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Du und ich 2 Radna sveska

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

6-00-281/2004-06/16 od 16. 6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francuski jezik Couleurs Udžbenik

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

6-00-281/2004-06/13 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Couleurs Radna sveska

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

6-00-281/2004-06/14 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Italijanski jezik Insieme! 2 Udžbenik

Julujana Vučo, Saša Moderc

6-00-281/2004-06/19 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Insieme! 2 Radna sveska

Julujana Vučo, Saša Moderc

6-00-281/2004-06/20 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Španski jezik ¡Hola amigos ! 2 Udžbenik

Jelena Filipović, Jasna Stojanović, Zorana Milićević

6-00-281/2004-06/17 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

¡Hola amigos! 2 Radna sveska

Jelena Filipović, Jasna Stojanović, Zorana Milićević

6-00-281/2004-06/18 od 16.6.2004.

„KLETT”

Playway to English 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Višnja Brković

650-02-239/2012-06 od 11.3.2013.

Playway to English 2, radna sveska i CD za 2. razred osnovne škole

650-02-239/1/2012-06 od 11.3.2013.

„NOVA ŠKOLA”

Ready, Steady, Go! -udžbenik iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole

Slobodanka Gligorić

650-02-00551/1/2011-06 od 20.3.2011.

Ready, Steady, Go! – radna sveska iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole

650-02-00551/2/2011-06 od 20.3.2011.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik – Family and friends starter, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-211/2012-06 od 5.11.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska – Family and friends starter, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-211/1/2012-06 od 5.11.2012.

„OXFORD CENTAR ”

Fairyland 2 (udžbenik, radna sveska i drugo nastavno sredstvo za nastavnike, portfolio, kompakt disk, didaktičke kartice, posteri i lutkarsko pozorište), engleski jezik za 2. razred osnovne škole

Jenny Dooley, Virginia Evans

650-02-00421/2010-06 od 21.9.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Happyhouse 2 – udžbenik i radna sveska iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00407/2010-06 od 21.7.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Macmillan English Quest 2 – engleski jezik za 2. razred
osnovne škole

Jeanette Corbett, Roisin O’Farrell

650-02-191/2012-06 od 26.3.2013.

Macmillan English Quest 2 – radna sveska i CD, engleski jezik za 2. razred osnovne škole

650-02-191/1/2012-06 od 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Udžbenički komplet Super Me 2, engleski jezik za 2. razred osnovne škole (udžbenik, radna sveska i priručnik
za nastavnike)

Lucia Tomas, Vicky GIl

650-02-00404/2010-06 od 22.7.2010.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ ATOS”

Svet oko nas – radna sveska za 2. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Anđelić, Vesna Erić

650-02-00918/2010-06 od 27.1.2011.

„ATOS”

Nastava u prirodi-radna sveska za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole

Vesna Anđelić

650-02-00144/2011-06 od 15.7.2011.

„ BIGZ ŠKOLSTVO”

ISKRICE Svet oko nas, za drugi razred osnovne škole, udžbenik

M.Vukmirica, B.Stanec

650-02-00249/2008-06/07 od 9.7.2010.

ISKRICE Svet oko nas, za drugi razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„EDUKA”

Svet oko nas 2a i 2b za 2. razred osnovne škole

Marela Manojlović, Brankica Veljković

650-02-00248/2008-06/12 od 20.6.2008.

Svet oko nas 2, udžbenik i prateća radna sveska Svet oko nas 2 za 2. razred osnovne škole

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas (udžbenik)

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istraživanka (radna sveska uz udžbenik)

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/10 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas – udžbenik za 2. razred osnovne škole;

Biljana Gačanović, Ljiljana Novković, Biljana Trebješanin

650-02-00736/2010-06 od 27.1.2011.

Istraživanka – Radna sveska uz ucbenik Svet oko nas za 2.razared osnovne škole

Svet oko nas – udžbenik za 2. razred osnovne škole i prateća radna sveska

„KLETT”

Svet oko nas za 2. razred osnovne škole – udžbenik

Biljana Životić

650-02-00237/2008-06 od 9.6.2008.

Svet oko nas za 2. razred osnovne škole – udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Svet oko nas 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00167/2008-06 od 9.6.2008.

Svet oko nas 2 – udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta Svet oko nas u 2. razredu

Ivana Vasiljević, Jelena Kenda

650-02-00167/2008-0o od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zdravstveno vaspitanje za drugi razred

Jelena Ilić, Anđelka Ružić

650-02-00167/2008-06 od 9.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Svet oko nas za drugi razred – udžbenik

Milica Ćuk, Gordana Stevanović

650-02-00250/2008-06/27 od 10.6.2008.

Svet oko nas za drugi razred – radni listovi

650-02-00250/2008-06/10 od 10.6.2008.

„PČELICA”

Svet oko nas 2 – radna sveska iz Sveta oko nas za 2. razred osnovne škole

Mira Kukić, Milena Aćimović

650-02-00195/2008-06 od 13.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Svet oko nas 2, radna sveska za 2. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00017/2011-06 od 28.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja – Svet oko nas 2, radna sveska za 2. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-66/2013-06 od 24.6.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„DOMINANTA”

Mi smo deca vesela I i II – zbirka pesama za decu osnovne škole

Olivera Đurić

650-02-00298/2010-06 od 21.7.2010.

„EDUKA”

Muzička vrteška – muzička kultura za 2. razred

Mirjana Smrekar Stanković, S.Cvetković

650-02-00248/2008-06/21 od 11.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura 2

dr Gordana Stojanović, dr Zorislava Vasiljević

6-00-281/2004-06/23 od 16.6.2004.

„KLETT”

Čarobni svet muzike – muzička kultura za 2.razred osnovne škole – udžbenik

mr Gordana Ilić

650-02-00235/2008-06 od 9.6.2008.

Čarobni svet muzike – muzička kultura za 2.razred osnovne škole – udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 2 – udžbenik

Vladica Ilić

650-02-00147/2008-06 od 11.6.2008.

Muzička kultura 2 – udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu muzičke kulture u 2. razredu osnovne škole

Vladica Ilić

650-02-00147/2008-06 od 11.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Pevam, sviram, slušam 2, muzička kultura za 2. razred
osnovne škole

Milica Ćuk

650-02-00288/2010-06 od 22.7.2010.

„NOTA”

Sviram notaton 8 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od prvog do četvrtog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-220/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE ”

Muzička kultura za drugi razred osnovne škole

dr Gabrijela Grujić-Garić,
dr Sanja Filipović

650-02-00389/2010-06 od 22.7.2010.

„HOL NET ”

Magične reči muzike, muzička kultura za 2. razred osnovne škole

Natalija Milojević, Mila Lacković

650-02-00282/2010-06 od 21.7.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Šareni likovni putokazi, likovna kultura za drugi razred

M.Buzaši-Marganić, Z.Petrović

650-02-00248/2008-06/25 od 10.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, mr Branislav Nikolić, Dragica Milovanović

6-00-00421/2005-06 od 31.8.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura, udžbenik za 2. razred osnovne škole

Zdravko Milinković, Katarina Đorđević

6-00-00477/2013-06 od 25.1.2014.

„KLETT”

Svet u mojim rukama – likovna kultura za drugi razred
osnovne škole – udžbenik

N.Hadži Jovančić

650-02-00240/2008-06 od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura 2 – udžbenik

mr Mirjana Živković

650-02-00175/2008-06 od 9.6.2008.

 

Likovna kultura 2 – udžbenik i prateća radna sveska

   

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu likovne kulture u 2. razredu

mr Mirjana Živković

650-02-00175/2008-06 od 9.6.2008.

„NOVI LOGOS”

Likovna kultura 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole

Milutin Mićić, Gordana Mićić

650-02-40/2013-06 od 27.5.2013.

FIZIČKO VASPITANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ŠKOLA PLUS”

Fizičko vaspitanje 2, za 2. razred osnovne škole

Dragoljub Višnjić, Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

650-02-234/2013-06 od 4.10.2013.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Rastimo, radna sveska za građansko vaspitanje, za 2. razred osnovne škole

Nataša Marković, Slavica Vujić

650-02-202/2013-06 od 3.9.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravoslavni katihizis

Ignjatije Midić

650-02-5/2003-02 od 3.3.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Isusovi prijatelji – katolički vjeronauk

Andrija Kopilović

650-02-21/2004-03 od 15.7.2004.

„KREATIVNI CENTAR”

Građansko vaspitanje 2 – radna sveska

Nada Ignjatović Savić, Jelena Dimitrijević, Valerija Živković, Stanka Žica, Tatjana Živanović, Smiljana Grujić, Marina Ostojić

650-02-00185/2008-06 od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavnike za upotrebu radne sveske Građansko vaspitanje 2

Nada Ignjatović Savić, Jelena Dimitrijević, Valerija Živković, Stanka Žica, Tatjana Živanović, Smiljana Grujić, Marina Ostojić

650-02-00185/2008-06 od 9.6.2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Radna sveska-Narodna tradicija, za 2. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Anđelić, Vesna Erić

650-02-00201/2012-06 od 4.10.2012.

„EDUKA”

Moja kućica, moja slobodica, Narodna tradicija za drugi razred

S.Milovanović, I.Juhas

650-02-00247/2008-06/05 od 20.6.2008.

„EDUKA”

Čuvari prirode, udžbenik za 2. razred osnovne škole

Lucija Roganović, Mileva Topalović

650-02-382/2013-06 od 30.12.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00059/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svuda pođi, kući dođi Narodna tradicija

Silvija Perić, Vilma Niškanović

6-00-00617/2005-06 od 7.12.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čuvari prirode

V.Matanović, B.Stanec, V.Đorđević

6-00-281/2004-06/25 od 16.6.2004.

„ZMAJ”

Građansko vaspitanje 2 – saznanje o sebi i drugima 2, radna sveska za 2. razred osnovne škole

Mirjana Bandić

65002-00312/2011-06 od 22.12.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode 2 – udžbenik

Stanka Brdar

650-02-00176/2008-06 od 23.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta Čuvari prirode 2

Stanka Brdar

650-02-00176/2008-06 od 23.6.2008.

TREĆI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Srpski jezik – Zbirka zadataka od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/05 od 5.6.2008.

„ATOS”

Srpski jezik – Kontrolni zadaci od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/08 od 5.6.2008.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Srpski jezik za treći razred– udžbenički komplet (čitanka, srpski jezik i nastavni listovi)

V.Šojić, M.Kasapović, A.Pejović

650-02-00249/2008-06/08 od 5.7.2010.

„EDUKA”

Radna sveska za srpski jezik za treći razred

dr N.Todorov, S.Zarupski

650-02-00247/2008-06/18 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Čitanka za treći razred

Monja Jović, I.Jović

650-02-00248/2008-06/15 od 9.6.2008.

„EDUKA”

Pouke o jeziku za treći razred

V.Drezgić, A.Cvetković

650-02-00248/2008-06/15 od 10.6.2008.

„EDUKA”

Vodeno ogledalo – čitanka za 3. razred osnovne škole

Milovan B.Cvetković, Sonja Cvetković, Tatjana Živanović, Miodrag Plavšić, Borislav Prvulović

650-02-00248/2008-06/01 od 9.6.2008.

„EDUKA”

Pouke o jeziku – Žubor reči, za 3. razred osnovne škole

Milovan B.Cvetković, Sonja Cvetković, Tatjana Živanović, Miodrag Plavšić, Borislav Prvulović

650-02-00248/2008-06/15 od 10.6.2008.

Pouke o jeziku – Žubor reči, udžbenik i prateća radna sveska Pouke o jeziku – Žubor reči, za 3. razred osnovne škole

„EPOHA”

Čarolija čitanja – čitanka za treći razred

Branko Ilić

650-02-00262/2008-06/05 od 6.6.2008.

„EPOHA”

Kaži, reci, napiši – srpski jezik za treći razred i nastavni listovi

mr Daliborka Purić

650-02-00262/2008-06/06 od 20.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka, udžbenik

dr Vuk Milatović

650-02-39/2005-06 od 20.4.2005.

Čitanka, udžbenik i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nastavni listovi za srpski jezik

dr Vuk Milatović

650-02-39/2005-06 od 20.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik

dr Vuk Milatović, dr Slavica Jovanović

650-02-39/2005-06 od 20.4.2005.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Radna sveska za samostalni rad za srpski jezik za 3. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00766/2010-06 od 25.2.2011.

„KLETT”

Reka reči – čitanka za 3. razred osnovne škole

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-00212/2008-06 od 5.6.2008.

O jeziku – Srpski jezik za 3. razred osnovne škole

„KLETT”

O jeziku – Srpski jezik za 3. razred osnovne škole i prateća radna sveska

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-00212/2008-06 od 5.6.2008.

„KLETT”

Maša i Raša – nastavni listovi, srpski jezik, za 3. razred osnovne škole

Branka Matijević, Radmila Žeželj Ralić

650-02-307/2013-06, od 7.11.2013.

„KLETT”

Mašina i Rašina jezička radionica srpski jezik i jezička kultura u trećem razredu osnovne škole

Zona Mrkalj

650-02-556/2013-06, od 24.1.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka, udžbenik za treći razred osnovne škole

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00034/2011-06 od 14.9.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 3. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00142/2008-06 od 5.6.2008.

Zabavna gramatika 3

Priručnik za učitelje za nastavu srpskog jezika u 3. razredu

dr Simeon Marinković

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 3. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00142/2008-06 od 5.6.2008.

Zabavna gramatika 3, udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Jezička školica 3 – dodatni materijal

mr Milorad Rikalo, Slavka Jovanović, mr Aleksandra Stanić, Spomenka Marković

650-02-00183/2008-06 od 19.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Srpski jezik 3 – udžbenik za 3. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković

650-02-00712/2010-06 od 22.2.2011.

Srpski jezik 3 – nastavni listovi za 3. razred osnovne škole

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem – Kontrolne vežbe, Srpski jezik, za treći razred osnovne škole

Jelisaveta Delić, mr Milorad Rikalo

650-02-108/2012-06 od 24.1.2013.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Radost druženja – čitanka za treći razred

Milica Ćuk,
Vera Petrović-Peric

650-02-00250/2008-06/28 od 6.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz srpskog jezika za 3. razred osnovne škole

Milica Ćuk

650-02-00821/2010-06 od 10.2.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Srpski jezik – gramatika, pravopis, jezička kultura za treći razred osnovne škole

Milica Ćuk

650-02-00553/2011-06 od 26.1.2012.

„NOVI LOGOS”

Čitanka 3 – U svetu reči, za 3. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Maja Kostić

650-02-632/1/2013-06 od 10.3.2014.

Dar reči 3, gramatika za 3. razred osnovne škole

Jelena Srdić

650-02-632/2/2013-06 od 10.3.2014.

Radna sveska za 3. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Jelena Srdić, Maja Kostić

650-02-632/3/2013-06 od 10.3.2014.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Srpski jezik 3 – radna sveska za 3. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00008/2011-06 od 6.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Srpski jezik 3 – radna sveska za 3. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-243/2012-06 od 19.11.2012.

„PČELICA”

Pčelica 3 – Radna sveska za srpski jezik za 3. razred

Maja Koraksić, GoranMarković

650-02-00194/2008-06 od 20.6.2008.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS ”

Matematika -kontrolni zadaci za 3. razred osnovne škole

Vesna Anđelić, Marina Vićentijević, Vesna Erić

650-02-00484/2010-06 od 21.9.2010.

„ATOS”

Zbirka zadataka iz matematike (od I do IV razreda osnovne škole)

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00246/2008-06/06 od 20.6.2008.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Matematika za treći razred – udžbenički komplet

Mirjana Jovanović Lazić, Dijana Drndarević

650-02-00249/2008-06/09 od 5.7.2010.

Matematika za treći razred – udžbenik i prateća radna sveska

„GERUNDIJUM”

Matematika za 3.razred osnovne škole (udžbenik i radni listovi)

Marko M. Ignjatović

650-02-00116/2008-06 od 20.6.2008.

„GERUNDIJUM”

Matematika 3 a i Matematika 3 b, udžbenik za 3. razred
osnovne škole

dr Siniša N. Ješić, Marko M. Ignjatović

650-02-00915/2010-06 od 27.1.2011.

Matematika 3 a i Matematika 3 b, udžbenik i prateća radna sveska za 3. razred osnovne škole

„GERUNDIJUM”

Da mali matematičari postanu veliki – brojevi i računske operacije, zadaci iz matematike za učenike mlađih razreda osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić

650-02-00913/2010-06 od 27.1.2011.

„EPOHA”

Matematika za treći razred

Sanja Maričić

650-02-00262/2008-06/09 od 10.6.2008.

„EDUKA”*

Matematika 3a i 3b za 3. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović, Boško Vlahović

650-02-00248/2008-06/13 od 20.6.2008.

Matematika 3a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 3b za 3. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 3 udžbenik za 3. razred osnovne škole

Sofija Zarupski, Boško Vlahović

650-02-364/2013-06, od 18.11.2013.

„EDUKA”

Matematika 3a i Matematika 3b, radne sveske za 3. razred osnovne škole

Sofija Zarupski, Boško Vlahović

650-02-364/1/2013-06, od 18.11.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi za matematiku

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, udžbenik

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

Matematika 3 – vežbanka

Matematika 3, udžbenik i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Otkrivamo čudesni svet matematike 3 – udžbenički materijal, za 3. razred osnovne škole

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2011-06 od 28.4.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Kontrolni zadaci iz matematike za 3. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00065/2011-06 od 15.7.2011.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 3 – matematika za 3. razred osnovne škole, udžbenik

Marina Jovanović, Anđelka Nikolić

650-02-00203/2008-06 od 19.6.2008.

Igra brojeva i oblika 3 – matematika za 3. razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 3 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Dejan Begović, Aleksandra Stefanović

650-02-00156/2008-06 od 24.6.2008.

Zabavna matematika 3

Priručnik za učitelje za nastavu matematike u 3. razredu

Matematika 3 – udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 3 – radna sveska (1. i 2. deo) za 3. razred osnovne škole

Aleksandra Stefanović, Simeon Marinković

650-02-00718/2010-06 od 22.2.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem – Kontrolne vežbe, Matematika 3 za 3. razred osnovne škole

Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović

650-02-00062/2012-06 od 8.6.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Matematika plus, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Branislav Milošević, Zoran Jevtić, Branko Marković

650-02-00567/1/2011-06 od 6.3.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz matematike za 3. razred osnovne škole

Branislav Milošević, Zoran Jevtić, Branko Marković

650-02-00567/2/2011-06 od 6.3.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Matematika 3 – radna sveska za 3. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00015/2011-06 od 6.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja – matematika 3 – radna sveska za 3. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-94/2013-06 od 10.7.2013.

„PČELICA”

Pčelica 3 – Radna sveska za matematiku za 3. razred osnovne škole

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00193/2008-06 od 20.6.2008.

„ŠKOLA PLUS”

„Tri, četiri, sad” – zbirka zanimljivih zadataka
iz matematike za 3. i 4. razred osnovne škole

Radmila Božić

650-02-00321/2010-06 od 21.7.2010.

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

DiscoverEnglishStarter, engleski jezik za 3. razred osnovne škole (udžbenik)

JudyBoyle

650-02-00696/2010-06 od 28.12.2010.

DiscoverEnglishStarter, engleski jezik za 3. razred osnovne škole (radna sveska)

FionaBeddall

„AKRONOLO”

EnglishAdventure 1, (udžbenički komplet) engleski jezik za 3. razred osnovne škole

AnnaWorrall

650-02-00668/2010-06 od 11.2.2011.

„AKRONOLO”

OurDiscoveryIsland 2, englski jezik, udžbenik za 3. razred osnovne škole

SagrarioSalaberri

650-02-00387/1/2011-06 od 9.3.2012.

OurDiscoveryIsland 2, englski jezik, radna sveska za 3. razred osnovne škole

650-02-00387/2/2011-06 od 9.3.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step 3, udžbenik, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić

650-02-00552/1/2011-06 od 9.3.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step, radna sveska za engleski jezik za 3. razred
osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić

650-02-264/2013-06, od 12.11.2013.

„DATA STATUS”

Kid’s Box 3, udžbenički komplet za engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Caroline Nixon, MichaelTomlinson

650-02-00741/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Alex et Zoe et compagnie 2, udžbenički komplet za francuski jezik za 3. razred osnovne škole

Colette Samson

650-02-00845/2010-06 od 22.2.2011.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Smart Junior 3, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00225/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Smart Junior 3, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00225/1/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUKA”

English with Jimmy Brown, udžbenik sa CD-om za 3. razred osnovne škole

Elvira Savai

650-02-00504/1/2011-06 od 9.3.2012.

EnglishwithJimmyBrown, radna sveska za 3. razred osnovne škole

650-02-00504/2/2011-06 od 9.3.2012.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Twister 3, (udžbenik i radna sveska), engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Alison Blair, Jane Cadwallader

650-02-00688/2010-06 od 9.2.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Dippy’s adventures 1, udžbenik za engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Carol Skinner

650-02-00150/2012-06 od 3.9.2012.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Dippy’s adventures 1, radna sveska za engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Carol Skinner

650-02-00150/1/2012-06 od 3.9.2012.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Happy trails 1, udžbenik za engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Dženifer Hit

650-02-98/2012-06 od 4.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Happy trails 1, radna sveska za engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Olga Leonardis

650-02-98/1/2012-06 od 4.2.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Engleski jezik Easy 3 – udžbenik, treća godina učenja

Zorana Nenezić, Ljubinka Simidrijević

650-02-00037/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Easy 3 – radna sveska

Zorana Nenezić, Ljubinka Simidrijević

650-02-00037/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 3 – udžbenik, treća godina učenja

dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-31/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 3 – Radna sveska

dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-31/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Duundich 3 – udžbenik – treća godina učenja

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-32/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Du und ich 3 Radnasveska

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-32/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francuski jezik Mots Udžbenik – treća godina učenja

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

650-02-34/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Mots Radna sveska

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

650-02-34/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Italijanski jezik Insieme! 3 Udžbenik – treća godina učenja

Julijana Vučo, Saša Moderc

650-02-49/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Insieme! 3 Radna sveska

Julijana Vučo, Saša Moderc

650-02-49/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Španski jezik ¡Holaamigos! 3 Udžbenik – treća godina učenja

Jelena Filipović, Anđelka Pejović, Maja Andrijević, Dženi Grac

650-02-36/2005-06 od 26.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

¡Holaamigos! 3 Radna sveska

Jelena Filipović, Anđelka Pejović, Maja Andrijević, Dženi Grac

650-02-36/2005-06 od 26.4.2005.

„KLETT”

Playway to English 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković

650-02-169/2012-06 od 11.3.2013.

„KLETT”

Playway to English 3, radna sveska i CD za 3. razred osnovne škole

 

650-02-169/1/2012-06 od 11.3.2013.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– Family and Friends 1, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-194/2012-06 od 22.10.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska– Family and Friends 1, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-194/1/2012-06 od 22.10.2012.

„OXFORD CENTAR”

WelcomeAboard 1 i 2, udžbenički komplet, engleski jezik za 3. i 4. razred osnovne škole

Eliyabeth Gray, Virginia Evans

650-02-00040/2011-06 od 14.9.2011.

„OXFORD CENTAR”

Fairyland 3 , udžbenik za engleski jezik, za 3. razred osnovne škole

Jenny Dooley, Virginia Evans

650-02-210/2013-06 od 20.9.2013.

Fairyland 3 (radna sveska, CD, DVD, posteri, didaktičke kartice i jezički portfolio, pručnik za nastavnike,
priručnik za nastavnike sa tekstovima i dodatnim
aktivnostima), engleski jezik, za 3. razred osnovne škole

650-02-210/1/2013-06 od 20.9.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

HappyStreet1 – udžbenik i radna sveska za engleski jezik za 3. razred osnovne škole

StellaMaidment, LorenaRoberts

650-02-00811/2010-06 od 4.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Brilliant 1 –udžbenik, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

Jeane Perret

650-02-156/2012-06 od 11.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Brilliant 1 –radna sveska i CD, engleski jezik za 3. razred osnovne škole

 

650-02-156/1/2012-06 od 11.3.2013.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS ”

Priroda i društvo-radna sveska za 3. razred osnovne škole

Vesna Anđelić, Vesna Erić, Marina Vićentijević

650-02-00492/2010-06 od 21.9.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Priroda i društvo za treći razred

G.Janevski, D.Ljubisavljević

650-02-00259/2008-06/06 od 20.6.2008.

„GERUNDIJUM”

Priroda i društvo, udžbenik

Biljana Popović, Ivana Cmiljanović-Kosovac

650-02-00119/2008-06 od 24.6.2008.

Radni listovi za 3. razred osnovne škole

Priroda i društvo, udžbenik i prateća radna sveska

„EDUKA”

Priroda i društvo 3a i 3b za 3. razred osnovne škole

Vera Matanović, Boško Vlahović, Svetlana Joksimović, Milunika Đurđević

650-02-00248/2008-06/20 od 10.6.2008.

Priroda i društvo 3a, udžbenik i prateća radna sveska Priroda i društvo 3b za 3. razred osnovne škole

„EPOHA”

Zlatiborski okrug-zavičajni priručnik za 3. razred osnovne škole

Milenko Filipović

650-02-00075/2010-06 od 6.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo Udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00028/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zavičajnica Radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00028/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Zapadno Pomoravlje

dr Boško Vlahović, Tomislav Savićević

632-03-11/93-02 od 26.3.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Zlatiborski okrug

dr Ilija Misailović

650-02-00038/94-02 od 15.8.1994.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Banat

Milan Bojanić

650-02-46/2000-02 od 12.12.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Beograd i okolina

Sava Stekić, Stevan Simić

632-03-10/93-02 od 26.3.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Nišavski okrug

Milutin Đorđević i drugi

650-02-00-52/9702 od 03.12.1997.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Kosovsko-mitrovački okrug

Marko Madulović, Ljubiša Pantović

650-02-00010/2000-02 od 27.3.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Kosovsko Pomoravlje

Ratko Stojiljković

650-02-45/98-02 od 30.9.1998.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš kraj – Prizrenski okrug

Radislav Stojanović

650-02-00037/99-02 od 30.9.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Moj prvi atlas

Jovan Ilić, Milan Danilović, Milan Savić

650-02-00038/93-02 od 16.7.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

udžbenički komplet: Priroda i društvo – Moj kraj i Zavičajnica

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, Biljana Trebješanin

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

Moj kraj, udžbenik i prateća radna sveska

„KLETT”

Priroda i društvo 3-udžbenik za 3. razred osnovne škole
(1. i 2. deo)

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-00867/2010-06 od 29.12.2010.

Priroda i društvo 3-udžbenik za 3. razred osnovne škole
(1. i 2. deo) i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo 3-radni udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00154/2008-06 od 10.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu prirode i društva u 3. razredu

Ivana Vasiljević, Jelena Kenda

650-02-00154/2008-06 od 10.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo 3 – udžbenik za 3. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00716/2010-06 od 29.12.2010.

Priroda i društvo 3 – radna sveska za 3. razred osnovne škole

„KREATIVNI CENTAR”

Zdravstveno vaspitanje za treći razred

Jelena Ilić, Anđelka Ružić

650-02-00154/2008-06 od 10.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Moj zavičaj – priroda i društvo za treći razred

Milica Ćuk, Gordana Stevanović

650-02-00250/2008-06/30 od 6.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Radni listovi za prirodu i društvo za treći razred

Milica Ćuk, Gordana Stevanović

650-02-00250/2008-06/11 od 10.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja -Priroda i društvo 3, radna sveska za 3. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00509/2010-06 od 21.9.2010.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja – Priroda i društvo 3, radna sveska za 3. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-216/2012-06 od 3.9 .2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Muzička kultura za treći razred

Marija Galjević

650-02-00249/2008-06/10 od 5.7.2010.

„DOMINANTA”

Mi smo deca vesela I i II – zbirka pesama za decu osnovne škole

Olivera Đurić

650-02-00298/2010-06 od 21.7.2010.

„DRAGANIĆ”

Muzička čarolija – muzička kultura za treći razred

Zorana Lj.Mitrović

650-02-00105/2008-06 od 19.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura 3

Gordana Stojanović

650-02-00030/2005-06 od 20.4.2005.

„KLETT”

Čarobni svet muzike, muzička kultura za 3. razred osnovne škole – udžbenik

mr Gordana Ilić

650-02-00079/2010-06 od 21.7.2010.

Čarobni svet muzike, muzička kultura za 3. razred osnovne škole – udžbenik i prateća radna sveska

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 3 –udžbenik

Vladica Ilić

650-02-00170/2008 od 11.6.2008.

Muzička kultura 3 –udžbenik i prateća radna sveska

Priručnik za učitelje za nastavu muzičke kulture u 3. razredu

„NOVA ŠKOLA”

Pevam, sviram, slušam – muzička kultura za treći razred

MilicaĆuk, Zoran Jevtić, Slavko Ilić, Mila Lacković

650-02-00250/2008-06/17 od 19.6.2008.

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 8 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od prvog do četvrtog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-220/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„PČELICA”

Slavuj Slavko, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Goran Marković, Goran Milisavljević

650-02-00242/2010-06 od 22.7.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Frulica I, mala škola za sopran-blok flautu, za 3. i 4. razred osnovne škole

Milorad Mirković

650-02-00265/2011-06 od 6.3.2012.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Šareni likovni putokazi – likovna kultura za treći razred

M.Buzaši-Marganić, S.Keča

650-02-00248/2008-06/22 od 10.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim i stvaram

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, mr Branislav Nikolić, Tatjana Lalić

650-02-00035/2005-06 od 9.5.2005.

„KLETT”

Svet u mojim rukama: „Raspust kod baka Lale” – likovna kultura za 3. razred osnovne škole

Nevena Hadži – Jovančić

650-02-00075/2010-06 od 4.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura 3 – udžbenik

mr Mirjana Živković

650-02-00128/2008-06 od 10.6.2008. 650-02-00128/2008-06 od 10.6.2008.

Likovna kultura 3 – udžbenik i prateća radna sveska

Priručnik za učitelje i Materijal za rad uz udžbenik

mr Mirjana Živković, Mirela Manojlović, Brankica Veljković

„NOVI LOGOS”

Likovna kultura 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Milutin Mićić, Gordana Mićić

650-02-548/2013-06, od 11.2.2014.

FIZIČKO VASPITANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ŠKOLA PLUS”

Fizičko vaspitanje 3, za 3. razred osnovne škole

Dragoljub Višnjić, Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

650-02-225/2012-06 od 13.2.2013.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

650-02-00068/2003-02 od 14.11.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Građansko vaspitanje – saznanje o sebi i drugima, za 3. razred osnovne škole

Branka Bubanj, Milesa Vlajkov, Tatjana Pejović

650-02-00411/2011-06 od 25.1.2012.

„ZMAJ”

Građansko vaspitanje 3 – saznanje o sebi i drugima 3, radna sveska za 3. razred osnovne škole

Mirjana Bandić

65002-00310/2011-06 od 22.12.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Građansko vaspitanje – saznanje o sebi i drugima, radna sveska za 3. razred osnovne škole

Nada Ignjatović-Savić, Jelena Dimitrijević, Marina Ostojić, Stanka Žica, Marija Vulović, Slobodanka Jovanović, Evgenija Jokanović, Valerija Živković

650-02-00115/2010-06 od 22.7.2010.

Priručnik za nastavnike za upotrebu radne sveske Grđansko vaspitanje– saznanje o sebi i drugima 3

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavnike za upotrebu radne sveske Građansko vaspitanje – saznanje o sebi i drugima 3

Nada Ignjatović-Savić, Jelena Dimitrijević, Valerija Živković, Stanka Žica, Marija Vulović, Evgenija Jokanović, Slobodanka Jovanović, Marina Ostojić

650-02-00115/2010-06 od 22.7.2010.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Nastava u prirodi -radna sveska za učenike 3 i 4. razreda osnovne škole

Vesna Anđelić

650-02-00920/2010-06 od 29.12.2010.

„ATOS”

Radna sveska-Narodna tradicija, za 3. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Anđelić, Vesna Erić

650-02-00156/2012-06 od 3.9.2012.

„EDUKA”

Svaki zanat je zlatan-narodna tradicija za 3. razred osnovne škole

Slađana Milovanović

650-02-00121/2011-06 od 28.4.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Sve, sve, ali zanat – udžbenik

Silvija Perić, Vilma Niškanović

6-00-00074/2006-06 od 22.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara

Dragan Marinčić,Dragoljub Vasić

650-02-00033/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čuvari prirode 3

Vera Matanović, Branislav Stanec, Vera Đorđević

650-02-00038/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara – vežbanka za izborni nastavni
predmet za 3. razred osnovne škole

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00344/2010-06 od 21.7.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Stanka Brdar

650-02-00708/2010-06 od 28.12.2010.

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta Čuvari prirode u 3. razredu osnovne škole

ČETVRTI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Srpski jezik – Zbirka zadataka od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/05 od 5.6.2008.

„ATOS”

Srpski jezik – Kontrolni zadaci od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević, Zora Milošević, Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/08 od 5.6.2008.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Srpski jezik za četvrti razred– udžbenički komplet (Čitanka, Srpski jezik za 4. razred i Nastavni listovi za srpski jezik i književnost)

M.J.Aranđelović, M.Petrović

650-02-00249/2008-06/11 od 5.7.2010.

„DRAGANIĆ”

Srpski jezik za četvrti razred– udžbenički komplet (čitanka, gramatika i nastavni listovi)

V.Popović

650-02-00108/2008-06 od 9.6.2008.

„EDUKA”

Trešnja u cvetu – čitanka za četvrti razred

dr N.Todorov, S.Cvetković,
M. Plavšić

650-02-00248/2008-06/02 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Pouke o jeziku za četvrti razred

M.B. Cvetković, dr B.Prvulović

650-02-00248/2008-06/03 od 5.6.2008.

„EDUKA”

Radna sveska za srpski jezik za četvrti razred

dr N.Todorov, S.Zarupski

650-02-00247/2008-06/19 od 5.6.2008.

„EPOHA”

Kuća u razredu – čitanka i nastavni listovi za 4. razred osnovne škole

Milivoje K.Trnavac

650-02-00262/2008-06/07 od 20.6.2008.

„EPOHA”

Kuća u razredu – srpski jezik i kultura izražavanja za 4. razred osnovne škole

Milivoje Trnavac

650-02-00102/2010-06 od 30.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priča bez kraja – čitanka

mr Zorana Opačić-Nikolić, Danica Pantović

6-00-00099/2006-06 od 8.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Putokazi – nastavni listovi iz srpskog jezika

dr Rajna Dragićević, mr Zorana Opačić-Nikolić, Danica Pantović

6-00-00098/2006-06 od 8.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i kultura izražavanja

dr Rajna Dragićević

6-00-00101/2006-06 od 8.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i kultura izražavanja

Milija Nikolić, Mirjana Nikolić

6-00-00093/2006-06 od 8.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik za 4. razred osnovne škole

Milija Nikolić, Mirjana Nikolić

650-02-00035/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i jezička kultura za 4. razrede osnovne škole

Milija Nikolić, Mirjana Nikolić

650-02-00413/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Srpski jezik za četvrti razred– udžbenički komplet (Reči čarobnice – čitanka i O jeziku gramatika)

R.Žeželj-Ralić

650-02-00205/2008-06 od 5.6.2008.

„KLETT”

Maša i Raša – nastavni listovi, srpski jezik, za 4. razred osnovne škole

Branka Matijević, Radmila Žeželj Ralić

650-02-305/2013-06, od 7.11.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za četvrti razred osnovne škole

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00141/2008-06 od 5.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zabavna gramatika 4

dr Simeon Marinković,

650-02-00141/2008-06 od 5.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu srpskog jezika u 4. razredu

dr Simeon Marinković,

650-02-00141/2008-06 od 5.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Jezička školica 4 – dodatni materijal

Spomenka Marković, Slobodanka Živković, Jelisaveta Delić,
mr Aleksandra Stanić

650-02-00184/2008-06 od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Znam i umem-Kontrolne vežbe, Srpski jezik za 4. razred osnovne škole

Jelisaveta Delić, Milorad Rikalo

650-02-00199/2012-06 od 29.10.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Nastavni listovi Srpski jezik za 4. razred osnovne škole

Simeon Marinković

650-02-00063/2012-06 od 2.7.2012.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Svet znanja i mašte – čitanka za 4. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Vera
Petrović-Peric

650-02-00250/2008-06/31 od 6.6.2008.

Svet znanja i mašte – čitanka, udžbenik za 4. razred osnovne škole i prateća radna sveska

„NOVA ŠKOLA”

Srpski jezik – gramatika, pravopis, jezička kultura, za 4. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Dušica Arsenijević, Dušica Marković

650-02-92/2012-06 od 20.2.2013.

„NOVI LOGOS”

Beskrajne reči, čitanka za 4. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Sonja Čabrić

650-02-630/1/2013-06 od 10.3.2014.

Dar reči 4, gramatika za 4. razred osnovne škole

Jelena Srdić, Zorana
Petković-Živanović

650-02-630/2/2013-06 od 10.3.2014.

Radna sveska uz udžbenički komplet za 4. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo,
Jelena Srdić, Zorana
Petković-Živanović, Sonja Čabrić

650-02-630 /3/2013-06 od 10.3.2014.

„PČELICA”

Pčelica 4 – Radna sveska za srpski jezik za 4. razred

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00194/2008-06 od 20.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Srpski jezik 4 -radna sveska za 4. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00358/2011-06 od 10.1.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Srpski jezik 4 -radna sveska za 4. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-33/2013-06 od 3.6.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Zbirka zadataka iz matematike (od I do IV razreda osnovne škole)

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00246/2008-06/06 od 20.6.2008.

„ATOS ”

Matematika-kontrolni zadaci za 4. razred osnovne škole

Vesna Anđelić, Marina Vićentijević, Vesna Erić

650-02-00483/2010-06 od 21.9.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Matematika za četvrti razred – udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska)

M.Maksimović

650-02-00249/2008-06/12 od 5.7.2010.

„GERUNDIJUM”

Matematika za 4. razred osnovne škole (udžbenik i radni istovi)

Siniša N. Ješić, Marko M. Ignjatović

650-02-00109/2008-06 od 20.6.2008.

„GERUNDIJUM”

Da mali matematičari postanu veliki – brojevi i računske operacije, zadaci iz matematike za učenike mlađih razreda osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić

650-02-00913/2010-06 od 27.1.2011.

„GERUNDIJUM”

Matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Dr Siniša Ješić, Marko Ignjatović

650-02-00512/1/2011-06 od 15.5.2012.

Radni listovi iz matematike 4 (prvi i drugi deo), za 4. razred osnovne škole

650-02-00512/2/2011-06 od 15.5.2012.

„EDUKA” *

Matematika (4a i 4b) za 4. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00248/2008-06/14 od 20.6.2008.

Matematika 4a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 4b za 4. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika – udžbenik za 4. razred osnovne škole Matematika – radna sveska 4a i 4b za 4. razred osnovne škole

Sofija Zarupski

650-02-00823/2010-06 od 27.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

Matematika 4 – vežbanka

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Otkrivamo čudesni svet matematike 4, matematika za 4. razred osnovne škole – udžbenički materijal

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00129/2011-06 od 28.4.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 4. razred osnovne škole

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00410/1/2011-06 od 6.3.2012.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Kontrolni zadaci iz matematike za 4. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00079/2011-06 od 15.12.2011.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 4– matematika za četvrti razred
osnovne škole

N.Vulović, M.Jovanović, A.Nikolić

650-02-00215/2008-06 od 17.7.2008.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 4, radna sveska uz udžbenik
iz matematike za 4. razred osnovne škole

Nenad Vulović, Marina Jovanović, Anđelka Nikolić

650-02-00565/2/2011-06 od 20.2.2012.

Igra brojeva i oblika 4, udžbenik iz matematike za 4. razred osnovne škole

650-02-00565/1/2011-06 od 5.4.2012.

„KORAK PO KORAK”

Matematika (4a i 4b) za četvrti razred

S.Joksimović

Privremena mera određena rešenjem Vrhovnog suda broj Gž. 53/09 kojom se, do pravnosnažnog okončanja spora, zabranjuje Svetlani Joksimović da sama ili preko trećeg pravnog ili fizičkog lica štampa i objavljuje pisani materijal korišćen u izdavanju privrednog društva „EDUKA”, do pravosnažnog okončanja spora

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 4 – udžbenik

dr Mirko Dejić, dr Jasmina Milinković, mr Olivera Đokić

650-02-00155/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zabavna matematika 4

Aleksandra Stefanović, dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00155/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu matematike u 4. razredu

dr Mirko Dejić, dr Jasmina Milinković, mr Olivera Đokić

650-02-00155/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Kontrolne vežbe matematika 4 za 4. razred osnovne škole

Vesna Rikalo, Petar Ogrizović

650-02-00447/2011-06 od 9.2.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole

dr Mirko Dejić, dr Jasmina Milinković, mr Olivera Đokić

650-02-00061/2012-06 od 26.6.2012.

Matematika 4, radna sveska za 4. razred osnovne škole

650-02-00061/1/2012-06 od 26.6.2012.

„KRUG”

Matematika IV Zbirka zadataka iz Matematike za 4. razred

Vojislav Andrić

650-02-00125/2008-06/01 od 9.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Razigrana matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Branko Marković, Zoran Jevtić, Branislav Milošević, Mioljub Isailović

650-02-00250/2008-06/32 od 19.6.2008.

Razigrana matematika 4, udžbenik i prateća radna sveska Razigrana matematika 4 za 4. razred osnovne škole

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz matematike za 4. razred osnovne škole

Branislav Milošević, Zoran Jevtić, Branko Marković

650-02-00570/2011-06 od 6.3.2012.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Matematika 4 – radna sveska za 4. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00016/2011-06 od 6.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Matematika 4 – radna sveska za 4. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-9/2013-06 od 29.4.2013.

„PČELICA”

Pčelica 4 – Radna sveska za matematiku za 4. razred osnovne škole

Maja Koraksić, Goran Marković

650-02-00193/2008-06 od 20.6.2008.

„ŠKOLA PLUS”

„Tri, četiri, sad” – zbirka zanimljivih zadataka
iz matematike za 3. i 4. razred osnovne škole

Radmila Božić

650-02-00321/2010-06 od 21.7.2010.

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

DiscoverEnglish 1-engleski jezik za 4. razred osnovne škole (udžbenik)

IzabellaHearn, JayneWildman

650-02-00704/2010-06 od 28.12.2010.

DiscoverEnglish 1 – engleski jezik za 4. razred osnovne škole (radna sveska)

IzabellaHearn

„AKRONOLO”

Newskystarter – udžbenik, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

BrianAbbs, IngridFreebairn

650-02-00666/2010-06 od 9.2.2011.

Newskystarter – radna sveska, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Jonathan Bygrave, Brian Abbs, Ingrid Freebairn

„AKRONOLO”

EnglishAdventure 2 (udžbenik i radna sveska), engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Anna Worall

650-02-00664/2010-06 od 22.2.2011.

„AKRONOLO”

OurDiscoveryIsland 3, udžbenik, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Anne Feunteun, Debbie Peters

650-02-00386/1/2011-06 od 9.3.2012.

OurDiscoveryIsland 3, radna sveska za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

650-02-00386/2/2011-06 od 9.3.2012.

„DATA STATUS”

Kid’s Box 4, udžbenički komplet za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Caroline Nixon, MichaelTomlinson

650-02-00747/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Alex et Zoe et compagnie3 (udžbenik i radna sveska) za 4. razred osnovne škole

Colette Samson

650-02-00847/2010-06 od 9.2.2011.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Smart Junior 4, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00224/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Smart Junior 4, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00224/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka
Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Twister 4 (udžbenik i radna sveska) engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Alison Blair, Jane Cadwallader

650-02-00683/2010-06 od 9.2.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Dippy’s adventures 2, udžbenik za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Carol Skinner

650-02-00151/2012-06 od 3.9.2012.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Dippy’s adventures 2, radna sveska za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Julie Faitaki

650-02-00151/1/2012-06 od 3.9.2012.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Happy trails 2, udžbenik za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Dženifer Hit

650-02-97/2012-06 od 4.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Happy trails 2, radna sveska za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Olga Leonardis

650-02-97/1/2012-06 od 4.2.2013.

„EDUKA”

English with Jimmy Brown, udžbenički komplet za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Elvira Savai

650-02-45/2013-06 od 7.5.2013. godine

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Easy 4 Udžbenik – četvrta godina učenja

Zorana Nenezić, Ljubinka Simidrijević, Ida Dobrijević

6-00-00097/2006-06 od 15.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Easy 4+ CD(audio kompakt disk) Radna sveska

Zorana Nenezić, Ljubinka Simidrijević, Ida Dobrijević

6-00-00097/2006-06 od 15.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 4 Udžbenik

Jelena Ginić, Anita Tešić

6-00-00096/2006-06 od 18.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 4 Radna sveska

Jelena Ginić, Anita Tešić

6-00-00096/2006-06 od 18.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Duundich 4 Udžbenik – četvrta godina učenja

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

6-00-00094/2006-06 od 12.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Du und ich 4 Radnasveska

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

6-00-00094/2006-06 od 12.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Jours Udžbenik – četvrta godina učenja

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

6-00-00100/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Jours Radna sveska

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

6-00-00100/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Italijanski jezik Ciao, ragazzi! Udžbenik – četvrta godina učenja

Aleksandra Blatešić

6-00-00092/2006-06 od 23.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ciao, ragazzi! Radna sveska

Aleksandra Blatešić

6-00-00092/2006-06 od 23.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Španski jezik ¡Hola amigos! 4 Udžbenik – četvrta godina učenja

Anđelka Pejović, Maja Andrijević, Jenny T.Perdomo Gonzáles

6-00-00091/2006-06 od 16.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

¡Hola amigos! 4, Radna sveska

Anđelka Pejović, Maja Andrijević, Jenny T.Perdomo Gonzáles

6-00-00091/2006-06 od 16.5.2006.

„KLETT”

Playway to English 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković

650-02-167/2012-06 od 11.3.2013.

„KLETT”

Playway to English 4, radna sveska i CD za 4. razred osnovne škole

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković

650-02-167/1/2012-06 od 11.3.2013.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– Family and Friends 2, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-195/2012-06 od 22.10.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska– Family and Friends 2, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-195/1/2012-06 od 22.10.2012.

„OXFORD CENTAR”

Welcome Aboard 1 i 2, udžbenički komplet, engleski jezik za 3. i 4. razred osnovne škole

Eliyabeth Gray, Virginia Evans

650-02-00040/2011-06 od 14.9.2011.

„OXFORD CENTAR”

Fairyland 4 , udžbenik za engleski jezik, za 4. razred osnovne škole

Jenny Dooley, Virginia Evans

650-02-209/2013-06 od 11.9.2013.

Fairyland 4 (radna sveska, CD, DVD, posteri, didaktičke kartice i jezički portfolio), engleski jezik, za 4. razred osnovne škole

650-02-209/1/2013-06 od 11.9.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

HappyStreet 2 – udžbenik i radna sveska za engleski jezik za 4. razred osnovne škole

StellaMaidment, LorenaRoberts

650-02-00812/2010-06 od 4.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Brilliant 2 – udžbenik, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

Jeane Perret

650-02-144/2012-06 od 11.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Brilliant 2 – radna sveska i CD, engleski jezik za 4. razred osnovne škole

 

650-02-144/1/2012-06 od 11.3.2013.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Priroda i društvo za četvrti razred (4a i 4b)

V.Matanović, Z.Veinović, N.Stančić, I.Marković

650-02-00248/2008-06/10 od 10.6.2008.

Priroda i društvo za četvrti razred 4a, udžbenik i prateća radna sveska Priroda i društvo 4b za 4. razred osnovne škole

„EDUKA”

Nastavni listovi za prirodu i društvo za četvrti razred

M.Gligorijević

650-02-00247/2008-06/15 od 9.6.2008.

„EDUKA”

Priroda i društvo, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Ljiljana Vdović, Branka Matijević

650-02-358/2013-06 od 25.11.2013.

„EDUKA”

Priroda i društvo, radna sveska za 4. razred osnovne škole

Ljiljana Vdović, Branka Matijević

650-02-358/1/2013-06 od 25.11.2013.

„GERUNDIJUM”

Priroda i društvo za 4. razred osnovne škole (udžbenik i radni listovi)

Biljana Popović, Ivana Cmiljanović-Kosovac

650-02-00103/2008-06 od 23.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo Udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istraživanka Radna sveska

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo, udžbenik za četvrti razred osnovne škole

Biljana Gačanović, Biljana Trebješanin, Ljiljana Novković

650-02-123/2012-06 od 25.12.2012.

Istraživanka, radna sveska za četvrti razred osnovne škole

Biljana Gačanović, Biljana Trebješanin, Ljiljana Novković

650-02-123/1/2012-06 od 25.12.2012.

„KLETT”

Priroda i društvo 4 za četvrti razred osnovne škole – udžbenik

B.Bečanović, V.Kovačević

650-02-00207/2008-06 od 10.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo 4 – udžbenik

Ivana Vasiljević, Aleksandra Blažić, Vesna
Radovanović-Penevski

650-02-00163/2008-06 od 10.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu prirode i društva u 4. razredu

Ivana Vasiljević, Jelena Kenda

650-02-00163/2008-06 od 10.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Ivana Vasiljević, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić

650-02-75/2012-06 od 7.6.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo za 4. razred osnovne škole-radna sveska

Ivana Vasiljević, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić

650-02-75/1/2012-06 od 7.6.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Moja domovina, priroda i društvo za 4. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Gordana Stevanović, Nadica Stanojčić

650-02-00250/2008-06/33 od 2.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Nastavni listovi za prirodu i društvo za 4. razred osnovne škole

Milica Ćuk, Gordana Stevanović

650-02-00250/2008-06/12 od 9.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja -Priroda i društvo 4, radna sveska za 4. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00511/2010-06 od 21.9.2010.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Priroda i društvo 4 – radna sveska za 4. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-108/2013-06 od 31.7.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Muzička kultura za četvrti razred – udžbenički komplet

Marija Galjević, M.Jovanović

650-02-00249/2008-06/13 od 5.7.2010.

„DOMINANTA”

Mi smo deca vesela I i II – zbirka pesama za decu osnovne škole

Olivera Đurić

650-02-00298/2010-06 od 21.7.2010.

„EDUKA”

U svetu melodija i stihova, muzička kultura za četvrti razred

Mirjana Smrekar Stanković, M.B. Cvetković

650-02-00248/2008-06/19 od 10.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura 4

dr Gordana Stojanović

6-00-00095/2006-06 od 16.5.2006.

„KLETT”

Čarobni svet muzike – muzička kultura za 4. razred osnovne škole-udžbenik

mr Gordana Ilić

650-02-00870/2010-06 od 27.1.2011.

„KLETT”

Radna sveska Čarobni svet muzike za 4. razred osnovne škole

mr Gordana Ilić

650-02-00464/2011-06 od 6.3.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 4 –udžbenik

Vladica Ilić

650-02-00152/2008-06 od 11.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu muzičke kulture u 4. razredu

Vladica Ilić

650-02-00152/2008-06 od 11.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Vladica Ilić

650-02-00064/2012-06 od 17.7.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 4, radna sveska za 4. razred osnovne škole

Vladica Ilić

650-02-00064/1/2012-06 od 17.7.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Pevam, sviram, slušam 4, muzička kultura za 4. razred
osnovne škole

Milica Ćuk, Zoran Jevtić, Slavko Ilić, Mila Lacković

650-02-00250/2008-06/18 od 19.6.2008.

Pevam, sviram, slušam 4, muzička kultura za 4. razred
osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 8 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od prvog do četvrtog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-220/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„PČELICA ”

Slavuj Slavko, udžbenik za 4. razred osnovne škole

Goran Marković, Goran Milisavljević

650-02-00301/2010-06 od 22.7.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Frulica I, mala škola za sopran-blok flautu, za 3. i 4. razred osnovne škole

Milorad Mirković

650-02-00265/2011-06 od 6.3.2012.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Šareni likovni putokazi, likovna kultura za četvrti razred

M.Buzaši-Marganić

650-02-00248/2008-06/23 od 10.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Maštam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić

6-00-00091/2006-06 od 16.5.2006.

„KLETT”

Likovna kultura za 4. razred osnovne škole

Sanja Filipović

650-02-00455/2011-06 od 6.3.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura 4 – udžbenik

mr Mirjana Živković

650-02-00133/2008-06 od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za učitelje za nastavu likovne kulture u 4. razredu

mr Mirjana Živković, Mirela Manojlović, Brankica Veljković

650-02-00133/2008-06 od 9.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura 4, za 4. razred osnovne škole

mr Mirjana Živković

650-02-00490/2011-06 od 22.2.2012.

FIZIČKO VASPITANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ŠKOLA PLUS”

Fizičko vaspitanje 4, za 4. razred osnovne škole

Dragoljub Višnjić, Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

650-02-226/2012-06 od 13.2.2013.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravoslavni katihizis

Ignjatije Midić

650-02-48/2004-06 od 12.1.2005.

„ZMAJ”

Građansko vaspitanje 4 – saznanje o sebi i drugima 4, radna sveska za 4. razred osnovne škole

Mirjana Bandić

650-02-00313/2011-06 od 22.12.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Građansko vaspitanje – Saznanje o sebi i drugima, radna sveska za 4. razred osnovne škole i Priručnik za nastavnike za upotrebu radne sveske Građansko vaspitanje – saznanje o sebi i drugima 4

Valerija Živković, Marina Ostojić, Jelena Dimitrijević

650-02-00446/2011-06 od 9.2.2012.

„ODISEJA”

Otkrivaonica 4 – čitanka za Građansko vaspitanje za četvrti razred

Tijana Ćuk

650-02-00255/2008-06 od 9.6.2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS”

Nastava u prirodi -radna sveska za učenike 3 i 4. razreda osnovne škole

Vesna Anđelić

650-02-00920/2010-06 od 29.12.2010.

„ATOS”

Narodna tradicija, radna sveska za 4. razred osnovne škole

Marina Vićentijević, Vesna Anđelić, Vesna Erić

650-02-85/2013-06 od 16.7.2013.

„EDUKA”

Narodna tradicija-udžbenik za 4. razred osnovne škole

Slađana Milovanović

650-02-00452/2010-06 od 26.10.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

6-00-00089/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Drumom hodi, vodom brodi – udžbenik

Silvija Perić, Vilma Niškanović

650-02-00044/2006-06 od 6.9.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čuvari prirode 4

Vera Matanović, Branislav Stanec, Vera.Đorđević

6-00-00102/2006-06 od 18.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od igračke do računara – vežbanka za izborni nastavni
predmet Od igračke do računara za 4. razred osnovne škole

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00343/2010-06 od 21.7.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode 4 -udžbenik

Stanka Brdar

650-02-00710/2010-06 od 29.12.2010.

Priručnik za učitelje za nastavu predmeta Čuvari prirode u 4. razredu

Snežana Grbić

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 5. razred osnovne škole

Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-229/2013-06 od 20.9.2013.

„NARODNA KNjIGA-ALFA”

Čuvari prirode – Ekološki dnevnik 4, za 4. razred osnovne škole

Marina Drndarski, Ljubiša Divljak

650-02-01046/2010-06 od 10.2.2011.

PETI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Srpski jezik za peti razred – udžbenički komplet

M.Savić, D.Jovanetić, D.Kuveljić, D.Janjić, B.Pečeničić

650-02-00249/2008-06/16 od 8.7.2010.

„EDUKA”

Čitanka za 5. razred osnovne škole

Monja Jović

650-02-00830/2010-06 od 27.1.2011.

„EDUKA”

Čitanka za 5. razred osnovne škole

Snežana Babunović, Marela Manojlović

650-02-00827/2010-06 od 27.1.2011.

„EDUKA”

Žubor jezika, srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole, sa vežbanjima

Jelena Žurić, Jelena Angelovski

650-02-47/2013-06 od 24.6.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i jezička kultura

dr Milija Nikolić, Mirjana Nikolić

650-02-00180/2007-06 od 12.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik

dr Milija Nikolić, Mirjana Nikolić

650-02-00195/2007-06 od 12.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

dr Ljiljana Bajić, dr Z.Mrkalj

650-02-00190/2007-06 od 12.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik i književnost

dr Ljiljana Bajić, dr Z.Mrkalj,
dr Rajna Dragićević

650-02-00198/2007-06 od 12.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i jezička kultura

dr Rajna Dragićević

650-02-00194/2007-06 od 12.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravopis srpskog jezika Priručnik za škole (ekavsko izdanje)

Mitar Pešikan, Mato Pižurica, Jovan Jerković

650-02-65/2000 od 21.12.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravopis srpskog jezika Priručnik za škole (ijekavsko izdanje)

Mitar Pešikan, Mato Pižurica, Jovan Jerković

650-02-65/2000 od 21.12.2000.

„KLETT”

Čarolija reči – čitanka za peti razred

Nataša Stanković Šošo

650-02-00216/2008-06 od 9.6.2008.

„KLETT”

Radna sveska i Gramatika za srpski jezik u petom razredu

V.Lompar, N.Stanković Šošo

650-02-00199/2008-06 od 9.6.2008.

„KLETT”

Most – srpski jezik za 5. razred osnovne škole

dr Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović

650-02-00472/1/2011-06 od 9.2.2012.

Radna sveska – Srpski jezik za 5. razred osnovne škole

dr Vesna Lompar, dr Zorica Nestorović

650-02-00472/2/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Nastavni listovi 5, uz Gramatiku srpskog jezika, za 5. razred osnovne škole

Vesna Lompar, Slavka Jovanović

650-02-182/2012-06 od 25.1.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za peti razred

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00126/2008-06 od 6.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Gramatika srpskog jezika za peti razred

dr Simeon Marinković

650-02-00126/2008-06 od 6.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavnike za nastavu srpskog jezika u 5. razredu

dr Simeon Marinković

650-02-00126/2008-06 od 6.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Razumem šta čitam 5, neobavezno pomoćno sredstvo za srpski jezik za 5. razred osnovne škole

mr Saša Glamočak, mr Aleksandra Kuzmić, mr Milorad Rikalo

650-02-00112/2010-06 od 22.7.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Gramatika srpskog jezika za osnovnu školu

dr Duška Klikovac

650-02-00251/2008-06 od 20.6.2008.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„MERLINCOMPANY – SRPSKA ŠKOLA”

Bitka bogova i ljudi, lektira za 5. razred osnovne škole

priređivać: Tiodor Rosić

650-02-00942/2010-06 od 9.2.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Jezik roda mog, srpski jezik za peti razred sa gramatikom

J.Žurić, Lj.Arsić

650-02-00250/2008-06/09 od 20.6.2008.

„NOVA ŠKOLA”

Srpski jezik – gramatika za 5. razred osnovne škole

Jadranka Milošević

650-02-00568/1/2011-06 od 12.3.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Radna sveska iz srpskog jezika za učenike 5 razreda osnovne škole

Jadranka Milošević

650-02-00568/2/2011-06 od 12.3.2012.

„NOVA ŠKOLA”

Na krilima vetra, čitanka za 5. razred osnovne škole

Jadranka Milošević

650-02-89/2012-06 od 28.1.2013.

„NOVI LOGOS ”

Mali rečnik književnih termina za osnovnu školu

mr Nataša Stanković-Šošo

650-02-00411/2010-06 od 16.9.2010.

„NOVI LOGOS ”

Umetnost reči – čitanka za 5. razred osnovne škole

mr Nataša Stanković-Šošo,
dr Boško Suvajdžić

650-02-00898/2010-06 od 11.2.2011.

„NOVI LOGOS ”

Radna sveska za srpski jezik 5, za 5. razred osnovne škole

mr Nataša Stanković-Šošo,
dr Boško Suvajdžić, Jelena Srdić

650-02-00106/2011-06 od 28.4.2011.

„NOVI LOGOS ”

Dar reči, gramatika za 5. razred osnovne škole

Jelena Srdić

650-02-00108/2011-06 od 28.4.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Devojka cara nadmudrila – narodne priče o životinjama, bajke, novele i šaljive narodne priče, lektira za 5. razred osnovne škole

Snežana Šarančić-Čutura

650-02-00862/2010-06 od 27.1.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Branislav Nušić: Hajduci, lektira za 5. razred osnovne škole

priređivač: Branko Ristić

650-02-00932/2010-06 od 3.2.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

U Talijinom kraljevstvu, izbor iz drama, lektira za 5. razred osnovne škole

priređivač: Marina Janjić

650-02-00934/2010-06 od 3.2.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Tiodor Rosić: Zlatna gora, lektira za 5. razred osnovne škole

priređivač: Vuk Milatović

650-02-00861/2010-06 od 8.2.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Danijel Defo: Robinson Kruso, lektira za 5. razred osnovne škole

priređivač: Miomir Milinković

650-02-00941/2010-06 od 9.2.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Mark Tven: Tom Sojer, lektira za 5. razred osnovne škole

priređivač: Stana Smiljković

650-02-00860/2010-06 od 22.2.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Od A do Š – vodič kroz književne izraze i pojmove

Milica Mićić-Dimovska, Stevan Beljanski

650-02-00462/2010-06 od 21.9.2010.

„ŠKOLA PLUS”

Rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski za osnovnu i srednju školu

Borislava Eraković

650-02-00801/2010-06 od 9.2.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Čitanka i gramatika za 5. razred osnovne škole

Milka Canić, Nataša Antonić, Sandra Sofronić

650-02-00175/2011-06 od 3.10.2011.

Radna sveska uz Čitanku i gramatiku za 5. razred osnovne škole

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOC”

Matematika,radna sveska za 5. razred osnovne škole

Jasna Tanasković

650-02-7/2013-06 od 13.5.2013.

„GERUNDIJUM”

Matematika (udžbenik i zbirka zadataka) za 5. razred osnovne škole

Siniša Ješić, M.M.Ignjatović, D.D.Mišić

650-02-00113/2008-06 od 20.6.2008.

„GERUNDIJUM”

Matematika, udžbenik za 5. razred osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić, Marko Ignjatović

650-02-501/2013-06 od 20.1.2014.

„GERUNDIJUM”

Zbirka zadataka iz matematike, za 5. razred osnovne škole, na tri nivoa

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić, Marko Ignjatović

650-02-499/2013-06 od 3.2.2014.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Đorđe Dugošija,
dr Vojislav Andrić

650-02-00185/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Đorđe Dugošija,
dr Vojislav Andrić

650-02-00186/2007-06 od 11.7.2007.

„ZMAJ”

Pojmovi i zadaci iz matematike, za 5. razred osnovne škole

Prof. dr Radivoje Despotović

65002-00324/2011-06 od 14.12.2011.

„KLETT”

Matematika 5 za peti razred (udžbenik i zbirka zadataka)

dr N.Ikodinović, mr S.Dimitrijević, S.Milojević, N.Vulović,

650-02-00219/2008-06 od 19.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 5 – udžbenik

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Jagoda Rančić

650-02-00139/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavnike za nastavu matematike u 5. razredu

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Jagoda Rančić

650-02-00139/2008-06 od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Dodatna nastava – Matematika 5, zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole

Natalija Jekić, Dušanka Kovačević

650-02-00116/2010-06 od 30.6.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Jagoda Rančić

650-02-261/2013-06 od 23.9.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika, zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Jagoda Rančić

650-02-261/1/2013-06 od 23.9.2013.

„KRUG”

Matematika 5 – Zbirka zadataka iz Matematike za peti razred

Mira Popović, Ružica Pavlićević

650-02-00125/2008-06/02 od 9.6.2008.

„MATEMATISKOP”

Matematika 5 – udžbenik za 5. razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-00222/2008-06 od 20.6.2008.

Zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole

Plus 5 – za dodatnu nastavu

„ŠKOLA PLUS”

Matematika za 5. razred osnovne škole

B.Jevremović, R.Božić, J.Ćuković

119-01-00198/2008-6 od 23.4.2008.

Zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole

„NOVA ŠKOLA”

Prozor u svet matematike, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Branislav Milošević, Ilija Mirović, Ljubiša Mladenović

650-02-91/2012-06 od 10.10.2013.

„NOVA ŠKOLA”

Prozor u svet matematike, zbirka zadataka iz matematike, za 5. razred osnovne škole

Branislav Milošević, Ilija Mirović, Ljubiša Mladenović

650-02-617/2013-06 od 18.2.2014.

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

Challenges 1 – udžbenik, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Michael Harris, David Mower

650-02-00703/2010-06 od 8.2.2011.

Challenges 1 – radna sveska, engleski jezik za 5. razred
osnovne škole

Amanda Maris

„AKRONOLO”

Discover English 2 -udžbenik, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Izabella Hearn, Jaune Wildman

650-02-00694/2010-06 od 9.2.2011.

Discover English 2 – radna sveska, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Izabella Hearn

„AKRONOLO”

New sky 1 -udžbenik, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey

650-02-00665/2010-06 od 9.2.2011.

New sky 1 -radna sveska, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Jonathan Bygrave, Brian Abbs, Ingrid Freebairn

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Blaga Delić, Dragana Makević, Dragana Pavlović

650-02-00052/2012-06 od 3.9.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step, radna sveska, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić, Dragana Pavlović

650-02-263/2013-06, od 12.11.2013.

„DATA STATUS”

Oh, la, la College 1, udžbenički komplet za francuski jezik za 5. razred osnovne škole

C. Favret, M. Boureau, I. Gallego, E. Murguruza

650-02-00844/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Junior Plus 1, udžbenički komplet za francuski jezik za 5. razred osnovne škole

I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin, M. Butzbach

650-02-00842/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Objective KET, udžbenički komplet zaengleski jezik za 5. i 6. razred osnovne škole

Annette Capel, Wendy Sharp

650-02-00748/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Dialog 1, udžbenički komplet za ruski jezik za 5. razred osnovne škole

dr Ursula Ber, dr Rima Brajtšpreher, Elke Kolodji, Rosvita Štar, dr Hajke Vapenhans

650-02-00744/2010-06 od 22.2.2011.

„DATA STATUS”

Prima band 1,udžbenik i radna sveska, nemački jezik za 5. razred osnovne škole

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbrankova

650-02-00278/2011-06 od 17.11.2011.

„DATA STATUS”

To the Top1,udžbenik za engleski jezik za 5. razred osnovne škole

H.Q.Mitchell

650-02-00332/1/2011-06 od 22.2.2012.

To the Top1,radna sveska za engleski jezik za 5. razred osnovne škole

650-02-00332/2/2011-06 od 22.2.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Espacio joven A1, španski jezik za 5. razred
osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Espacio joven A1, španski jezik za 5. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00231/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Pixel 1, francuski jezik za 5. razred osnovne škole

Catherine Favret

650-02-00219/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Pixel 1, francuski jezik za 5. razred osnovne škole

Catherine Favret, Sylvie Schmitt

650-02-00219/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka
Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUKA”

Gramatika engleskog jezika za osnovnu školu sa vežbanjima i testovima za proveru znanja

Slađana Tanasijević

650-02-458/2013-06 od 3.2.2014 .

„EDUCATIONAL CENTRE”

Superstar 1, udžbenički komplet za 5. razred osnovne škole

Mirijam Krejven

650-02-00527/2010-06 od 21.12.2010.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Can do 1, (udžbenik i radna sveska), engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Michael Downie, David Gray, Juan Manuel Jimenez

650-02-00689/2010-06 od 9.2.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

World Wonders 1, engleski jezik, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Mišel Kroford

650-02-99/2012-06 od 4.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

World Wonders 1, engleski jezik, radna sveska za 5. razred osnovne škole

Dženifer Hit

650-02-99/1/2012-06 od 4.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Pingpong Neu A1.1, udžbenik sa radnom sveskom i CD-om, za 5. razred osnovne škole/prva godina učenja

Gabriela Kop, Konstanca Frolih

650-02-95/2012-06 od 25.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Progetto Italiano Junior 1 (A1), udžbenik, radna sveska i audio CD, italijanski jezik za 5. razred osnovne škole, prva godina učenja

Telis Marin, Antonela Albano

650-02-378/2013-06 od 29.11.2013.

„ZAVET”

Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima

Ljubica Popović, Vera Mirić

650-02-0031/2009-06 od 29.12.2009.

Gramatika engleskog jezika kroz tekstove

Ljubica Popović, Marina Popović

„ZAVET”

Gramatika ruskog jezika

prof. dr Predrag Piper

650-02-00311/2009-06 od 13.05.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Enjoying English5 Udžbenik – peta godina učenja

Zorana Nenezić, Johnatan Pendlebury

650-02-00193/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

EnjoyingEnglish 5 Radna sveska za petu godinu učenja

Zorana Nenezić, Johnatan Pendlebury

650-02-00193/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

TalkTalk Udžbenik – prva godina učenja

Natalija Kantar, Ida Dobrijević

650-02-00178/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

TalkTalk– Radna sveska – prva godina učenja

Natalija Kantar, Ida Dobrijević

650-02-00178/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika engleskog jezika za osnovnu školu

Boris Hlebec

650-02-00008/2000-02 od 4.2.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Englesko-srpski i srpsko-engleski rečnik za osnovnu školu

mr Zdravko Ignjatović, mr Jelena Kovačević

650-02-00063/97-02 od 14.11.1997.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski jezik Rodničok 5 Udžbenik – peta godina učenja

dr Ljudmila Popović, mr Jelena Ginić

650-02-00187/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 5 Radna sveska

dr Ljudmila Popović, mr Jelena Ginić

650-02-00187/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 1 Udžbenik – prva godina učenja

dr Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00188/2007-06 od 13. 7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 1 Radna sveska

dr Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00188/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika ruskog jezika za osnovnu školu

dr Ljudmila Nestorov, dr Bogoljub Stanković

650-02-00065/1998-2 od 20.1.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rusko-srpski i srpsko-ruski rečnik za osnovnu školu

dr Bogoljub Stanković

650-02-00032/2003-02 od 16.9.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nemačkijezik Hurra, wir lernen Deutsch Udžbenik za prvu godinu učenja

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00196/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hurra, wir lernen Deutsch Radna sveska za prvu godinu učenja

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00196/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 5 Udžbenik za petu godinu učenja

Gordana Letić-Glišić, Jasna Majstorović

650-02-00192/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 5 Radna sveska za petu godinu učenja

Gordana Letić-Glišić, Jasna Majstorović

650-02-00192/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika nemačkog jezika za osnovnu školu

dr Jovan Đukanović

650-02-00007/2000-02 od 4.2.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nemačko-srpski i srpsko-nemački rečnik za osnovnu školu

dr Jovan Đukanović

650-02-00027/98-02 od 22.4.1998.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

FrancuskijezikLe Français pour nous 1 Udžbenik za prvu godinu učenja

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00203/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Le Français pour nous 1 Radna sveska za prvu godinu učenja

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00203/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Images de France 5 Udžbenik za petu godinu učenja

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

650-02-00202/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

ImagesdeFrance 5 Radna sveska za petu godinu učenja

Vesna Fila, Milica
Golubović – Tasevska

650-02-00202/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika francuskog jezika za osnovnu školu

dr Vlado Drašković

601-04-51/40 od 12.4.1991.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francusko-srpski rečnik za osnovnu školu

dr Pera Polovina, Radmila Čulajević

650-232/80 od 22.5.1980.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Italijanski jezik Amici 1 Udžbenik za prvu godinu učenja

Aleksandra Blatešić

650-02-00199/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Amici 1 Radna sveska za prvu godinu učenja

Aleksandra Blatešić

650-02-00199/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Španski jezik ¿Hablamos? 1 Udžbenik za prvu godinu učenja

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00201/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

¿Hablamos? 1 Radna sveska za prvu godinu učenja

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00201/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francusko-srpski/srpsko-francuski rečnik za osnovnu školu

Tanja Dinić

650-02-00412/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

WIR 1 – udžbenik, radna sveska i CD za nemački jezik za peti razred osnovne škole

Đorđo Mota

650-02-00218/2008-06 od 9.6.2008.

„KLETT”

MAGNET 1, udžbenik za nemački jezik, za 5. razred osnovne škole (prva godina učenja) sa CD-om

Đorđo Mota, Vesna Nikolovska

650-02-596/2013-06 od 3.2.2014.

MAGNET 1, radna sveska za nemački jezik, za 5. razred
osnovne škole (prva godina učenja)

650-02-596/1/2013-06 od 3.2.2014.

„KLETT”

Messages 1 – udžbenik, radna sveska i CD, za 5. razred osnovne škole – peta godina učenja

Dijana Gudi, Noel Gudi

650-02-00076/2010-06 od 30.6.2010.

„KLETT”

Ettoi? – radna sveska iz francuskog jezika za 5. razred osnovne škole

Mari Žoze Lopez, Žan Tijeri le Bunjek, Gaj Luis

650-02-00531/1/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Ettoi? – francuski jezik (udžbenik) za 5. razred osnovne škole

Mari Žoze Lopez, Žan Tijeri le Bunjek

650-02-00531/2/2011-06 od 9.2.2012.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– English Plus 1, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Ben Wetz, Diana Pye

650-02-161/2012-06 od 3.9.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska-English Plus 1, engleski jezik za 5. razred
osnovne škole

Janet Hardy-Gould

650-02-161/1/2012-06 od 3.9.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Hotspot 2, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

ColinGranger

650-02-00917/2010-06 od 3.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 2 – udžbenik i radna sveska, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

TomHutchinson

650-02-00809/2010-06 od 4.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 1 –udžbenik, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Luka Prodromou

650-02-150/2012-06 od 11.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 1 –radna sveska i CD, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Joanne Chapman

650-02-150/1/2012-06 od 11.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 1 – engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Tom Hutchinson

650-02-154/2012-06 od 26.3.2013.

Project 1 – radna sveska i CD, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret

650-02-154/1/2012-06 od 26.3.2013.

„OXFORD CENTAR”

Access 1, udžbenički komplet, engleski jezik za 5. razred osnovne škole

Virginia Evans, Jenny Dooley

650-02-00172/1/2011-06 od 19.10.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski za osnovnu i srednju školu

Borislava Eraković

650-02-00801/2010-06 od 9.2.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Mozaik prošlosti, istorija za peti razred – udžbenički komplet

A.Đukanović

650-02-00249/2008-06 od 5.7.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Istorija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-315/2012-06 od 21.2.2013.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Istorija 5, radna sveska iz istorije za 5. razred osnovne škole

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-315/1/2012-06 od 21.2.2013.

„EDUKA”

Istorija za 5. razred osnovne škole – udžbenik

Aleksandar Todosijvić

650-02-207/2012-06 od 20.2.2013.

„EDUKA”

Radna sveska sa istorijskom čitankom za 5. razred osnovne škole

Aleksandar Todosijvić

650-02-230/2012-06 od 20.2.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija

Snežana Ferjančić, Danijala Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00181/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijska čitanka sa radnom sveskom

Snežana Ferjančić, Danijala Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00182/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijski atlas za stari vek

Snežana Ferjančić, Danijala Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00200/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijski atlas za učenike od 5. do 8. razreda

Grupa autora

650-02-00024/97-02 od 5.6.1997.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Aleksandra Smirnov-Brkić

650-02-00739/2010-06 od 28.12.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijski atlas za nastavu u osnovnim i srednjim školama

Miloš Blagojević, Slobodan Dušanić, Ljubomir Maksimović, Borislav Jovanović i dr.

650-02-00414/2011-06 od 1.2.2012.

„KLETT”

Istorija 5 – udžbenik za 5. Razred osnovne škole

B.Bečanović

650-02-00211/2008-06 od 9.6.2008.

„KLETT”

Istorija 5 – radna sveska sa istorijskom čitankom,
za 5.razred osnovne škole

Predrag Vajagić

650-02-00269/2012-06 od 13.2.2013.

„NOVI LOGOS”

Istorija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

dr Duško Lopandić, Ivana Petrović

650-02-00400/2011-06 od 31.1.2012.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista, zidna istorijska karta, R 1 : 4 500 000, za istoriju, za 5. razred osnovne škole

Slobodan Dušanić, prof.
dr Žarko Petković

650-02-00114/2011-06 od 14.9.2011.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Helenski svet na početku Peloponeskog rata, zidna
istorijska karta za 5. razred osnovne škole

Slobodan Dušanić, prof.
dr Žarko Petković

650-02-00116/2011-06 od 14.9.2011.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Rimsko carstvo u doba Trajana, zidna istorijska karta,
R 1 : 4 500 000, za 5. razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola

Slobodan Dušanić, prof.
dr Žarko Petković

650-02-396/2013-06 od 14.12.2013.

„FRESKA”

Istorija za 5. razred osonvone škole

Danijela Stefanović, Snežana Ferjančić, Zorica Nedeljković

650-02-00727/2010-06 od 28.12.2010.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Moja planeta 5 (udžbenik i radna sveska) – geografija za 5. razred osnovne škole

A.Šmigić, V.Gavrilović, R.Jokić

650-02-00259/2008-06/08 od 20.6.2008.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Geografija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Aleksandra Vučev, Biljana Kolaček

650-02-323/2012-06 od 26.3.2013.

Geografija 5, radna sveska za 5. razred osnovne škole

650-02-323/1/2012-06 od 26.3.2013.

„EDUKA”

Geografija 5, za peti razred

N.Popović

650-02-00247/2008-06/01 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija

Jelena Ćalić, Milovan Milojević

650-02-00191/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00179/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za geografiju

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00360/2008-06 od 18.9.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografska čitanka

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00042/2009-06 od 16.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Školski geografski atlas za učenike od petog do osmog razreda

Grupa autora

650-02-00016/2002-03 od 23.5.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za geografiju za peti razred osnovne škole

Rada Sitarica, Milutin Tadić

650-02-00360/2008-06 od 18.9. 2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za geografiju za peti razred osnovne škole

Milovan Milivojević, Nataša Birovljev

650-02-00359/2008-06 od 4.9.2008.

„INTERSISTEM”

Nema karta Sveta-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00789/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Geografski atlas, za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00794/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Fizičko-geografska karta Srbije, za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00787/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Evrope-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00792/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Srbije -vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00790/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Vanevropskih država – vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00791/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Geografija, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Milka Ivić

650-02-425/2013-06 od 13.2.2014.

„KLETT”

Geografija 5 – udžbenik za 5. razred

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev, J.Popović Rakočević

650-02-00217/2008-06 od 24.6.2008.

„KLETT”

Geografija – radna sveska za 5. razred osnovne škole

Sanja Topalović, Vinko Kovačević

650-02-592/2013-06 od 13.1.2014.

„KLETT”

Geografija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Vinko Kovačević, Sanja Topalović

650-02-584/2013-06 od 13.2.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

KARTOGRAFIJA ili KARTU ČITAJ NIKOGA NE PITAJ, za učenike drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Milutin Tadić

650-02-00713/2010-06 od 28.2.2011.

„NOVI LOGOS”

Geografija 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole

Marko Joksimović, Svetlana Popović, Nataša Birovljev

650-02-00524/2011-06 od 25.1.2012.

Geografija 5 – radna sveska

Marko Joksimović, Nataša Birovljev

„FRESKA”

Geografija udžbenik za peti razred osnovne škole

Jelena Luković

650-02-66/2012-06 od 26.12.2012.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ PUBLISHING”

Biologija za peti razred – udžbenički komplet

V.Surčinski, K.Stanojević

650-02-00249/2008-06/15 od 23.6.2008.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Bilogija, udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska)
za 5. razred osnovne škole

Gordana Vukobratović, Branka Šegrt

650-02-00541/2011-06 od 30.1.2012.

„GERUNDIJUM”

Bilogija, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Tijana Pribićević, Tomka Miljanović, Vesna Milivojević

650-02-346/2013-06 od 11.2.2014.

„EDUKA”

Biologija za peti razred

V.Matović, R. Igić, S.Radonjić

650-02-00247/2008-06/02 od 24.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija

Biljana Jančić, dr Radiša Jančić

650-02-00189/2007-06 od 31.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju

Leposava Milošević

650-02-00271/2009-06 od 16.6.2010.

„KLETT”

Biologija 5, Nauka o životu – udžbenik za peti razred

V.Miljuš, Z.Radonjić

650-02-00202/2008-06 od 19.6.2008.

„KLETT”

Biologija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Vladimir Ranđelović

650-02-245/2012-06 od 24.1.2013.

„KLETT”

Biologija 5, radna sveska za 5. razred osnovne škole

Vladimir Ranđelović, Violeta Milosavljević

650-02-247/2012-06 od 24.1.2013.

„NOVI LOGOS”

Biologija 5 – udžbenik za 5. razred osnovne škole

dr Gordana Subakov-Simić,
dr Milan Veljić

650-02-00639/2010-06 od 11.1.2011.

„NOVA ŠKOLA”

Biologija – udžbenik za 5. razred osnovne škole

Danica Stojanović, Branislava Mojsović

650-02-90/2012-06 od 6.2.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Muzička kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Miroslava Petrov, Dragana Grujić

650-02-00039/2012-06 od 6.8.2012.

„EDUKA”

Nek zvuči zvonko, muzička kultura za peti razred

Mirjana Smrekar-Stanković, Jasmina Gejo

650-02-00247/2008-06/08 od 19.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Milica Rajčević

650-02-00204/2007-06 od 31.7.2007.

„KLETT”

Muzička kultura 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

mr Aleksandra Stanković

650-02-00871/2010-06 od 27.1.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Vladica Ilić

650-02-00706/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVI LOGOS”

Muzička kultura za 5. razred osnovne škole

mr Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović-Bokan

650-02-00802/2010-06 od 27.1.2011.

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Frulica II, mala škola za sopran-blok flautu, za 5. i 6. razred osnovne škole

Milorad Mirković

650-02-00266/2011-06 od 6.3.2012.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Likovna kultura za peti razred

Z.Milinković, M.Janković

650-02-00259/2008-06/09 od 23.6.2008.

„EDUKA”

Likovna kultura za peti razred

J.Mrđenovački

650-02-00247/2008-06/06 od 10.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković

650-02-00205/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

dr Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-00206/2007-06 od 22.5.2008.

„KLETT”

Likovna kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Sanja Filipović

650-02-179/2013-06 od 5.8.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura – udžbenik za 5. razred osnovne škole

mr Mirjana Živković

650-02-00711/2010-06 od 27.1.2011.

Priručnik za nastavnike za 5. razred osnovne škole

Slobodinka Branković, Biljana Marković-Kraguljac

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za peti razred

Z.Lapčević

650-02-00247/2008-06/03 od 6.6.2008.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – Konstruktor UK5, OK5-materijali i modeliranje za peti razred osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00762/2010-06 od 27.1.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR OK9 – upravljanje računarom (interfejs) od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00760/2010-06 od 7.2.2011.

„EDUKA”

Komplet materijala za tehničko i informatičko obrazovanje sa uputstvom za korišćenje, za 5. razred osnovne škole

Zoran D. Lapčević

650-02-83/2013-06 od 9.7.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje

drSlobodanPopov, Marina Petrović

650-02-00184/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje-radna sveska za 5. razred osnovne škole

Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-00144/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka materijala za tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole

Dušan M. Stojanović

650-02-00011/2011-06 od 22.6.2011.

„KLETT”

Udžbenik– Tehničko i informatičko obrazovanje 5

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-00227/2012-06 od 2.11.2012.

„KLETT”

Radna sveska i komplet materijala za modelovanje-Tehničko i informatičko obrazovanje 5

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-00227/1//2012-06 od 2.11.2012.

„M&G DAKTA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za peti razred – udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska i materijal za konstruktorsko modelovanje)

Milan Sanader, Gordana Sanader

650-02-00124/2008-06 od 9.6.2008.

„NOVI LOGOS”

Tehničko i informatičko obrazovanje 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Željko Vasić, Dijana Karuović

650-02-161/2012-06 od 26.3.2013.

Tehničko i informatičko obrazovanje 5, radna sveska za 5. razred osnovne škole

650-02-161/1/2012-06 od 26.3.2013.

„OPŠTA TEHNIKA”

Tehnika 5-modeliranje, komplet materijala za radne vežbe iz tehničkog i informatičkog obrazovanja za 5.razred osnovne škole

prof. dr Dragan Golubović

650-02-00122/2010-06 od 16.9.2010.

„OPŠTA TEHNIKA”

Oktopod studio, konstruktorski komplet za mehatroniku, robotiku i automatizaciju, za tehničko i informatičko
obrazovanje od 5. do 8. razreda osnovne škole

Robert Kovač, Milan Romić

650-02-536/2013-06 od 12.2.2014.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravoslavni katihizis

Ignjatije Midić

650-02-00093/2006-06 od 13.7.2007.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Informatika i računarstvo za peti razred

Nikola Klem

650-02-00259/2008-06/10 od 6.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čuvari prirode 5

Vera Đorđević, dr Vera Matanović, dr Slobodan Jovanović

650-02-00197/2007-06 od 15.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka za Informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svakodnevni život u prošlosti

Marko Šuica

650-02-00364/2008-06 od 12.11.2008.

ŠESTI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Čitanka za 6. razred osnovne škole

Aleksandra Crnogorac

650-02-00596/2011-06 od 20.2.2012.

„EDUKA ”

Čitanka za 6. razred osnovne škole

Svetlana Milovanović

650-02-00264/2010-06 od 21.7.2010.

„EDUKA ”

Čeznem da ti kažem – čitanka za 6. razred osnovne škole

Jelena Žurić

650-02-00813/2010-06 od 23.2.2011.

„EDUKA ”

Govor i jezik, srpski jezik i jezička kultura sa vežbanjima za šesti razred osnovne škole

Jelena Žurić, mr Jelena Angelovski

650-02-00564/2011-06 od 31.1.2012.

„EDUKA ”

Srpski jezik – radna sveska za šesti razred osnovne škole

Jelena Žurić, mr Jelena Angelovski, Dragana Cucić

650-02-260/2013-06 od 20.9.2013.

„EPOHA ”

Čarolija čitanja 6 – Čitanka za 6. razred osnovne škole

dr Miomir Milinković, mr Mirjana Stakić

650-02-00566/2010-06 od 21.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

dr Milka Andrić

650-02-00314/2008-0 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i jezička kultura

dr Milija Nikolić, Mirjana Nikolić

650-02-00313/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik

dr Milija Nikolić, dr Milka Andrić

650-02-00312/2008-06 od 30.6.2008.

„KLETT”

Udžbenički komplet Srpski jezik za 6. razred osnovne škole (Čitanka Maštarija reči i Radna sveska za srpski jezik uz čitanku)

N. Stanković – Šošo

650-02-00378/2008-06/01 od 29.8.2008.

„KLETT”

Udžbenički komplet Srpski jezik za 6. razred osnovne škole (Gramatika i Radna sveska uz gramatiku)

V. Lompar

650-02-00378/2008-06/02 od 29.8.2008.

„KLETT”

Čitanka Korak – srpski jezik za 6. razred osnovne škole

Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović

650-02-00458/1/2011-06 od 22.2.2012.

Radna sveska – srpski jezik za 6. razred osnvone škole

Vesna Lompar, Zorica Nestorović

650-02-00458/2/2011-06 od 22.2.2012.

„KLETT”

Nastavni listovi 6, uz Gramatiku srpskog jezika, za 6. razred osnovne škole

Vesna Lompar, Slavka Jovanović

650-02-180/2012-06 od 25.1.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 6. razred

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00375/2008-06 od 29.8.2008.

Gramatika srpskog jezika za šesti razred

dr Simeon Marinković

Priručnik za nastavnike za nastavu srpskog jezika u 6. razredu

„KREATIVNI CENTAR”

Razumem šta čitam 6, radni listovi za srpski jezik za 6. razred osnovne škole

mr Milorad Rikalo, Jelena Stefanović, mr Saša Glamočak

650-02-00035/2011-06 od 6.9.2011.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVI LOGOS ”

Mali rečnik književnih termina za osnovnu školu

mr Nataša Stanković-Šošo

650-02-00411/2010-06 od 16.9.2010.

„NOVI LOGOS”

Srpski jezik i književnost 6 (Umetnost reči-čitanka za 6. razred osnovne škole)

Nataša Stanković-Šošo, Boško Suvajdžić

650-02-00895/2010-06 od 27.1.2011.

Srpski jezik i književnost 6 (Dar reči – gramatika za 6. razred osnovne škole)

Jelena Srdić, Slađana Savović, Dragane Ćećez-Iljukić

Srpski jezik i književnost 6 (Radna sveska za srpski jezik za 6. Razred)

Nataša Stanković-Šošo, Boško Suvajdžić, Jelena Srdić, Slađana Savović, Dragane Ćećez-Iljukić

„SRPSKA ŠKOLA”

Od legende do vasione – naučno popularna i informativni, lektire za 6. razared osnovne škole

Priređivač: Nada Todorov

650-02-00855/2010-06 od 27.1.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Henrih Sjenkjevič: Kroz pustinju i prašumu, lektira za 6. razred osnovne škole

Priređivač: Violeta Jovanović

650-02-00857/2010-06 od 27.1.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Iskoči sjajna zvezda iz vedra neba – usmene lirske, porodične i svatovske pesme, lektira za 6. razred osnovne škole

Priređivač: Snežana
Šarančić-Čutura

650-02-00858/2010-06 od 27.1.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Srpski jezik i jezička kultura, za 6. razred osnovne škole

Miloš Kovačević, Dobrica Kovačević

650-02-00851/2010-06 od 3.2.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Branislav Nušić: Autobiografija, lektira za 6. razred osnovne škole

priređivač: Stana Smiljković

650-02-00933/2010-06 od 3.2.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Od A do Š – vodič kroz književne izraze i pojmove

Milica Mićić-Dimovska, Stevan Beljanski

650-02-00462/2010-06 od 21.9.2010.

„ŠKOLA PLUS”

Čitanka i gramatika za 6. razred osnovne škole

Milka Canić, Nataša Antonić, Sandra Sofronić

650-02-00158/2012-06 od 3.9.2012.

„ŠKOLA PLUS”

Radna sveska uz čitanku i gramatiku za 6. razred osnovne škole

Milka Canić, Nataša Antonić, Sandra Sofronić

650-02-00158/1/2012-06 od 3.9.2012.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„GERUNDIJUM”

Matematika za 6. razred osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Mišić, Marko Ignjatović

650-02-00107/2010-06 od 22.7.2010.

Zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne škole

dr Siniša Ješić, Marko Ignjatović, Dragica Mišić

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vojislav Andrić, Vladimir Mićić

650-02-00308/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike

Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vojislav Andrić, Vladimir Mićić

650-02-00308/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike, za 6. razred osnovne škole

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-173/2013-06 od 22.8.2013.

„ZMAJ”

Pojmovi i zadaci iz matematike, za 6. razred osnovne škole

Prof. dr Radivoje Despotović

65002-00322/2011-06 od 14.12.2011.

„KLETT”

Matematika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević

650-02-00078/2010-06 od 22.7.2010.

Matematika 6, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole

Sanja Milojević, Nenad Vulović

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika za 6. razred osnovne škole (udžbenik i zbirka zadataka)

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Jagoda Rančić, Zorica Jončić

650-02-00190/2010-06 od 22.7.2010.

„KRUG”

Matematika 6 – Zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole

Mira Popović, Ružica Pavlićević

650-02-00126/2010-06 od 22.7.2010.

„MATEMATISKOP”

Plus VI – dodatna nastava

Vladimir Stojanović

650-02-00373/2008-06 od 29.8.2008.

„MATEMATISKOP”

Matematika, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-0091/2010-06 od 21.7.2010.

Zbirka zadataka

Radna sveska – kontrolni i pismeni zadaci

„ŠKOLA PLUS”

Matematika, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Branko Jevremović, Radmila Božić, Jovan Ćuković

650-02-00160/2010-06 od 23.7.2010.

Matematika 6 – zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole

Branko Jevremović, Radmila Božić, Jovan Ćuković, Ljubomir Vuković

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

Challenges 2 – udžbenik, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

650-02-00698/2010-06 od 9.2.2011.

Challenges 2 -radna sveska, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Liz Kilbey

„AKRONOLO”

Discover English 3 – udžbenik, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Jayne Wildman

650-02-00691/2010-06 od 9.2.2011.

Discover English 3, radna sveska, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Izabella Hearn

„AKRONOLO”

New sky 2– udžbenik, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Brian Abbs, Ingrid Freebairn, David Bolton

650-02-00669/2010-06 od 9.2.2011.

New sky 2 -radna sveska, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Jonathan Bygrave, Brian Abbs, Ingrid Freebairn

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step 6, udžbenik, engleski jezik za 6.razred osnovne škole

Dragana Makević, Blaga Delić, Dragana Pavlović

650-02-00545/1/2011-06 od 12.3.2012.

Step by step 6, radna sveska za engleski jezik za 6.razred osnovne škole

650-02-00545/2/2011-06 od 12.3.2012.

„DATA STATUS”

Junior Plus 2, udžbenički komplet za francuski jezik za 6. razred osnovne škole

I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin, M. Butzbach

650-02-00841/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Oh, la, la College 2, udžbenički komplet za francuski jezik za 6. razred osnovne škole

C. Favret, M. Bourdeau, I. Gallego, E. Murguruza

650-02-00848/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Objective KET, udžbenički komplet zaengleski jezik za 5. i 6. razred osnovne škole

Annette Capel, Wendy Sharp

650-02-00748/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Dialog 2, udžbenički komplet za ruski jezik za 6. razred osnovne škole

dr Ursula Ber, dr Rima Brajtšpreher, Elke Kolodji, Rosvita Štar, Natalja Gec, Antja Meške, Jana Pesotska dr Hajke Vapenhans

650-02-00746/2010-06 od 7.3.2011.

„DATA STATUS”

Prima band 2, udžbenik i radna sveska, nemački jezik za 6. razred osnovne škole

Friederike Jin, Lutz Rohrmann

650-02-00277/2011-06 od 17.11.2011.

„DATA STATUS”

To the Top2, udžbenik za engleski jezik za 6. razred osnovne škole

H. Q. Mitchell

650-02-00331/1/2011-06 od 22.2.2012.

To the Top2, radna sveska za engleski jezik za 6. razred
osnovne škole

H. Q. Mitchell

650-02-00331/2/2011-06 od 22.2.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Espacio joven A2.1, španski jezik za 6. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00230/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Espacio joven A2.1, španski jezik za 6. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00230/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Pixel 2, francuski jezik za 6. razred osnovne škole

Sylvie Schmitt

650-02-00218/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Pixel 2, francuski jezik za 6. razred osnovne škole

Stéphanie Callet

650-02-00218/1/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Can do 2-udžbenik i radna sveska za 6. razred osnovne škole

Michael Downie, David Gray, Juan Manuel Jimenez

650-02-00690/2010-06 od 29.12.2010.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Super star 2, udžbenički komplet za 6. i 7. razred osnovne škole

Mirijam Krejven

650-02-00526/2010-06 od 16.3.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Pingpong Neu A1.2, udžbenik sa radnom sveskom i CD-om, za 6. razred osnovne škole/druga godina učenja

Gabriela Kop, Konstanca Frolih

650-02-96/2012-06 od 25.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 2, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Helen Stivenson, Džejn Bejli

650-02-271/2013-06 od 14.10.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 2, radna sveska i CD, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Helen Stivenson, Džejn Bejli

650-02-271/1/2013-06 od 14.10.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Progetto Italiano Junior 2 (A2), udžbenik, radna sveska i audio CD, italijanski jezik za 6. razred osnovne škole, druga godina učenja

Telis Marin, Antonela Albano

650-02-376/2013-06 od 29.11.2013.

„EXPRESS PUBLISHING”

CLICK ON 1 B

Virginia Evans &Neil O’Sullivavan

650-02-00064/2008-06 od 23.6.2008.

„EXPRESS PUBLISHING”

ACCESS 2

Virginia Evans & Jenny Dooley

650-00-00067/2009-06 od 21.5.2009.

„ZAVET”

Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima

Ljubica Popović, Vera Mirić

650-02-0031/2009-06 od 29.12.2009.

Gramatika engleskog jezika kroz tekstove

Ljubica Popović, Marina Popović

„ZAVET”

Gramatika ruskog jezika

prof. dr Predrag Piper

650-02-00311/2009-06 od 13.5.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

EnjoyingEnglish 6 – šesta godina učenja – udžbenik

Zorana Nenezić, JonathanPendlebury, Ida Dobrijević

650-02-00325/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

EnjoyingEnglish 6 – šesta godina učenja – radna sveska

Zorana Nenezić, JonathanPendlebury, Ida Dobrijević

650-02-00325/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Talk, talk – druga godina učenja – udžbenik

Natalija Kantar

650-02-00324/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Talk, talk – druga godina učenja – radna sveska

Natalija Kantar

650-02-00324/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 6 – šesta godina učenja – udžbenik

Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-00301/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 6 – šesta godina učenja – radna sveska

Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-00301/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 2 – druga godina učenja – udžbenik

Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00298/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 2 – druga godina učenja – radna sveska

Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00298/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 6 – šesta godina učenja – udžbenik

Gordana Letić-Glišić, Jasna Majstorović, Aleksandra Obradović

650-02-00327/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 6 – šesta godina učenja – radna sveska

Gordana Letić-Glišić, Jasna Majstorović, Aleksandra Obradović

650-02-00327/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hurra, Wir lernen Deutsch – druga godina učenja – udžbenik

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00326/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hurra, Wir lernen Deutsch – druga godina učenja – radna sveska

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00326/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Images de France 6 – šesta godina učenja – udžbenik

Vesna Fila, Milica
Golubović-Tasevska

650-02-00303/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

ImagesdeFrance 6 – šesta godina učenja – radna sveska

Vesna Fila, Milica
Golubović-Tasevska

650-02-00303/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Le francais pour nous 2 – druga godina učenja – udžbenik

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00302/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lefrancaispournous 2 – druga godina učenja – radna sveska

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00302/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Amici 2 – druga godina učenja – udžbenik

Aleksandra Blatešić, Jasmina Stojković

650-02-00304/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Amici 2 – druga godina učenja – radna sveska

Aleksandra Blatešić, Jasmina Stojković

650-02-00304/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hablamos 2 – druga godina učenja – udžbenik

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00305/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hablamos 2 – druga godina učenja – radna sveska

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00305/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francusko-srpski/srpsko-francuski rečnik za osnovnu školu

Tanja Dinić

650-02-00412/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Udžbenički komplet za nemački jezik za 6. razred (druga godina učenja) WIR 2 – udžbenik i radna sveska i CD

Đorđo Mota

650-02-00378/2008-06/07 od 29.08.2008.

„KLETT”

Messages 2 – udžbenik i radna sveska i CD za 6. razred osnovne škole – šesta godina učenja

Dijana Gudi, Noel Gudi, David Bolton

650-02-00081/2010-06 od 30.6.2010.

„KLETT”

Et toi?-francuski jezik za 6. razred osnovne škole (druga godina učenja)

Mari-Žoze Lopez, Žan Tjeri le Bunjek

650-02-00530/1/2011-06 od 22.2.2012.

Ettoi?-francuski jezik (druga godina učenja), radna sveska za 6. razred osnovne škole

Gaj Luis, Mari-Žoze Lopez, Žan Tjeri le Bunjek

650-02-00530/2/2011-06 od 22.2.2012.

„KLETT”

Magnet 2, udžbenik za nemački jezik za 6. razred osnovne škole (druga godina učenja)

Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

650-02-578/2013-06 od 3.4.2014.

Magnet 2, radna sveska sa CD-om, za nemački jezik za 6. razred osnovne škole (druga godina učenja)

650-02-578/1/2013-06 od 3.4.2014.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– English Plus 2, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Ben Wetz, James Styring, Nickolas Tims

650-02-162/2012-06 od 3.9.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska-English Plus 2, engleski jezik za 6. razred
osnovne škole

Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh

650-02-162/1/2012-06 od 3.9.2012.

„OXFORD CENTAR”

Access 2, udžbenički komplet, engleski jezik za6. razred osnovne škole

Virginia Evans, Jenny Dooley

650-02-00172/2/2011-06 od 19.10.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Hot spot 3, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Colin Granger, Katherine Stannett

650-02-00910/2010-06 od 3.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3 – udžbenik i radna sveska, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Autor udžbenika: Tom Hutchinson

650-02-00810/2010-06 od 4.2.2011.

Autori radne sveske: Tom Hutchinson, LyndaEdwards

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 2 –udžbenik, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Luka Prodromou

650-02-149/2012-06 od 11.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 2 –radna sveska i CD, engleski jezik za 6. razred osnovne škole

Joanne Chapman

650-02-149/1/2012-06 od 11.3.2013.

„ŠKOLA PLUS”

Rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski za osnovnu i srednju školu

Borislava Eraković

650-02-00801/2010-06 od 9.2.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EPOHA”

Istorija za 6. razred osnovne škole

Vera Isailović, Vesna Lučić

650-02-00944/2010-06 od 28.2.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija

Rade Mihaljčić

650-02-00323/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijski atlas

Rade Mihaljčić, Marko Šuica, Snežana Knežević

650-02-00322/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijska čitanka i radna sveska

Marko Šuica, Snežana Knežević

650-02-00495/2008-06 od 16.3.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Testovi iz istorije za 6. razred osnovne škole

dr Marko Šuica

650-02-00220/2010-06 od 21.7.2010.

„KLETT”

Istorija 6 – istorija za 6. razred osnovne škole – udžbenik

Đorđe Bubalo, Branka Bečanović

650-02-00080/2010-06 od 22.7.2010.

„KLETT”

Istorija 6 – radna sveska sa istorijskom čitankom za 6. razred osnovne škole

Jelena Jevrić

650-02-391/2013-06 od 30.12.2013.

„KRUG KB ”

Nemanjići – pomični krug, za 6. razred osnovne škole

Branko Krstajić

650-02-00902/2010-06 od 7.2.2011.

„NOVI LOGOS ”

Istorija 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Marija Vekić Kočić, Dragoljub Kočić, dr Duška Lopandić

650-02-00045/2012-06 od 25.6.2012.

„FRESKA ”

Istorija za 6. razred osnovne škole

dr Radivoj Radić, dr Marko Šuica

650-02-00543/2010-06 od 21.9.2010.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija

Rada Sitarica, Milutin Tadić

650-02-00319/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za geografiju

Rada Sitarica, Milutin Tadić

650-02-00318/2008-06 od 1.4.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Evropa– vežbanka za geografiju za 6. razred osnovne škole

mr Ivana Ž. Kocić Mirjanić

650-02-00237/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija za 6. razred osnovne škole

dr Ljiljana Gavrilović, Milena Perišić

650-02-00494/2011-06 od 26.1.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija, radna sveska za 6. razred osnovne škole

dr Ljiljana Gavrilović, Milena Perišić, Marija Brkić

650-02-130/2012-06 od 24.4.2013.

„INTERSISTEM”

Nema karta Sveta-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00789/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Geografski atlas za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00794/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Fizičko-geografska karta Srbije za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00787/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Evrope-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00792/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Srbije -vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00790/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Vanevropskih država – vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00791/2010-06 od 7.3.2011.

„KLETT”

Geografija 6 – Udžbenički komplet za šesti razred osnovne škole (Udžbenik i Radna sveska)

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-00378/2008-06/04 od 29.8.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

KARTOGRAFIJA ili KARTU ČITAJ NIKOGA NE PITAJ, za učenike drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Milutin Tadić

650-02-00713/2010-06 od 28.2.2011.

„NOVI LOGOS”

Geografija 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

dr Snežana Vujadinović, mr Rajka Golić

650-02-00509/2011-06 od 9.2.2012.

„NOVI LOGOS”

Geografija 6, radna sveska iz geografije za 6. razred osnovne škole

dr Snežana Vujadinović, Dejan Šabić, Nataša Birovljev

650-02-97/2013-06 od 11.6.2013.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija za 6. razred osnovne škole

mr N. Bukurov, T. Stanojević,
J. Radosavljević

650-02-00385/2008-06/06 od 29.8.2008.

„GERUNDIJUM”

Biologija 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Tihomir Lazarević, Vesna Milivojević, Tomka Miljanović

650-02-507/2013-06 od 11.2.2014.

„EDUKA”

Biologija za 6. razred osnovne škole

mr Vesna Surčinski-Mikovilović, Danica Đurić

650-02-00834/2010-06 od 29.12.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija

Brigita Petrov

650-02-00321/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju

Brigita Petrov

650-02-00320/2008-06 od 30.6.2008.

„KLETT”

Biologija 6 – životinjski svet i njegov razvoj (udžbenik za 6. razred)

V. Miljuš, Z. Radišić

650-02-00378/2008-06/05 od 29.8.2008.

„KLETT”

Biologija 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Ljubiša Stanisavljević, Jelena Stanisavljević

650-02-246/2012-06 od 25.1.2013.

„KLETT”

Biologija 6, radna sveska za 6. razred osnovne škole

Ljubiša Stanisavljević, Jelena Stanisavljević

650-02-251/2012-06 od 24.1.2013.

„NOVI LOGOS ”

udžbenički komplet Biologija 6 – udžbenik i Radna sveska za biologiju za 6. razred osnovne škole

dr Dragana Miličić, dr Imre Krizmanić

650-02-00307/2010-06 od 22.7.2010.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska sa zbirkom zadataka)

K. Stevanović, Marija Krneta,
R. Tošović

650-02-00383/2008-06 od 29.8.2008.

„EDUKA ”

Fizika-udžbenik za 6. razred osnovne škole

Nada Stančić

650-02-260/2010-06 od 16.9.2010.

Radna sveska sa zbirkom zadataka za fiziku za 6. razred osnovne škole

Jovan M. Lazić

650-02-00427/2011-06 od 28.5.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00307/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković, Milan Raspopović

650-02-00306/2008-06 od 2.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika sa zbirkom zadataka, laboratorijskim vežbama i testovima

Milan Raspopović

650-02-00011/2009-06 od 24.7.2009.

„KLETT”

Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 6. razred osnovne škole

doc. dr Vladimir Miljković, Katarina Đorđević, Danijela Ljujić, Gordana Stanojević

650-02-00894/2010-06 od 7.2.2011.

„KLETT”

Fizika 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole

Marina Radojević

650-02-273/2012-06 od 25.12.2012.

Fizika 6 – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za šesti razred osnovne škole

Marina Radojević

650-02-272/2012-06 od 25.12.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Fizika 6 – udžbenik

dr Božidar Nikolić, mr Srđan Verbić

650-02-00376/2008-06 od 29.8.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zbirka pitanja i zadataka sa praktikumom iz fizike za 6. razred

dr Božidar Nikolić, mr Srđan Verbić

650-02-00376/2008-06 od 29.8.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavu fizike u 6. razredu

dr Božidar Nikolić, mr Srđan Verbić

650-02-00376/2008-06 od 29.8.2008.

„KRUG ”

Fizika VI Zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole

Nataša Čaluković

650-02-00369/2008-06 od 29.8.2008.

„KRUG ”

Fizika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Nataša Čaluković

650-02-69/2013-06 od 9.7.2013.

„NOVI LOGOS”

Fizika 6 – udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za 6. razred osnovne škole

dr Aleksandar Kandić, dr Goran Poparić

650-02-00214/2010-06 od 21.7.2010.

„NOVI LOGOS”

Fizika 6, zbirka zadataka iz fizike, za 6. razred osnovne škole

Aleksandar Kandić

650-02-218/2012-06 od 24.1.2013.

„SAZNANjE”

Praktikum Fizika 6, zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za 6. razred osnovne škole

Mićo M. Mitrović

650-02-309/2012-06 od 5.2.2013.

„SAZNANjE”

Fizika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Mićo M. Mitrović

650-02-606/2013-06 od 11.2.2014.

„ŠKOLA PLUS”

Fizika 6, zbirka zadataka za redovnu i dodatnu nastavu u 6. razredu osnovne škole (sa laboratorijskim vežbama)

Gordana Nastić, Vladimir Obradović

650-02-00173/2011-06 od 19.10.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Fizika 6, udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama, za 6. razred osnovne škole

Gordana Nastić, Vladimir Obradović

650-02-227/2012-06 od 24.1.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Muzička kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Miroslava Petrov, Dragana Grujić, Ljubica Milićević

650-02-00047/2012-06 od 17.7.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Milica Rajčević

650-02-00300/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura

Olivera Đurić

650-02-00299/2008-06 od 1.7.2008.

„KLETT”

Muzička kultura 6, za 6. razred osnovne škole

Aleksandra Stanković

650-02-141/2012-06 od 7.8.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura za 6. razred osnovne škole

Vladica Ilić

650-02-111/2012-06 od 26.12.2012.

„NOVI LOGOS”

Muzička kultura za 6. razred osnovne škole

mr Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović Bokan

650-02-00410/2010-06 od 5.8.2010.

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Muzička kultura za 6. razred osnovne škole

Svetislav Cvetić

650-02-00356/2010-06 od 22.7.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Frulica II, mala škola za sopran-blok flautu, za 5. i 6. razred osnovne škole

Milorad Mirković

650-02-00266/2011-06 od 6.3.2012.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Likovna kultura za šesti razred

mr Z. Aleksić, J. Gligorijević

650-02-00384/2008-06 od 29.8.2008.

„EDUKA”

Likovna kultura, za šesti razred osnovne škole

Jovan Mrđenovački

650-02-488/2013-06 od 11.2.2014.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

dr Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-00328/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković

650-02-00329/2008-06 od 4.9.2008.

„KLETT”

Likovna kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Sanja Filipović

650-02-180/2013-06 od 5.8.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje (udžbenik i radna sveska) za 6. razred osnovne škole

Zoran D. Lapčević

650-02-257/2010-06 od 16.9.2010.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR OK9 – upravljanje računarom (interfejs) od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00760/2010-06 od 7.2.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR UK6,OK6 – arhitektura i građevinarstvo za 6. razred osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00765/2010-06 od 28.2.2011.

„EDUKA”

Komplet materijala za tehničko i informatičko obrazovanje sa uputstvom za korišćenje, za 6. razred osnovne škole

Zoran D. Lapčević

650-02-84/2013-06 od 1.7.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Tijana Tešan

650-02-00316/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-00315/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka materijala za tehničko i informatičko obrazovanje, za 6. razred osnovne škole

Boja B. Stefanović

650-02-00052/2011-06 od 15.7.2011.

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-163/2012-06 od 25.1.2013.

Tehničko i informatičko obrazovanje, radna sveska i komplet materijala za modelovanje, za 6. razred osnovne škole

650-02-163/1/2012-06 od 25.1.2013.

„M&G DAKTA”

Tehničko i informatičko obrazovanje -udžbenički komplet

Milan Sanader, Gordana Sanader

650-02-00380/2008-06 od 29.8.2008.

„NOVI LOGOS”

Tehničko i informatičko obrazovanje 6, udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska) za 6. razred osnovne škole

autori udžbenika: Željko Vasić, Dijana Karuović, Ivan Ćisalov, Marija Đurišić

650-02-00526/2011-06 od 9.2.2012.

autori radne sveske: Željko Vasić, Dijana Karuović, Ivan Ćisalov

„OPŠTA TEHNIKA”

Tehnika 6-arhitektura i građevinarstvo, komplet materijala za radne vežbe za 6. razred osnovne škole

prof. dr Dragan Golubović

650-02-00125/2010-06 od 16.9.2010.

„OPŠTA TEHNIKA”

Oktopod studio, konstruktorski komplet za mehatroniku, robotiku i automatizaciju, za tehničko i informatičko
obrazovanje od 5. do 8. razreda osnovne škole

Robert Kovač, Milan Romić

650-02-536/2013-06 od 12.2.2014.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pravoslavni katihizis

Ignjatije Midić

650-02-000400/2008-06 od 14. 11. 2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Informatika i računarstvo-udžbenik za 6. razred osnovne škole

Nikola Klem, Nebojša Lazović

650-02-00478/2010-06 od 26.10.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čuvari prirode 6

Vera Đorđević, dr Vera Matanović, dr Slobodan Jovanović

650-02-00317/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka za informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

SEDMI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Čitanka za 7. razred osnovne škole

Snežana Kostadinović, Zlatko Grušanović, Jelena Rakić-Kamenica

650-02-01027/2011-06 od 27.7.2011.

„EDUKA”

Čitanka-udžbenik za 7. razred osnovne škole

Gordana Vlahović, Jagoš Vlahović

650-02-303/2010-06 od 16.9.2010.

„EDUKA”

Srpski jezik i jezička kultura, udžbenik sa vežbanjima za 7. razred osnovne škole

Jelena Žurić, mr Jelena Angelovski

650-02-00243/2011-06 od 17.11.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za 7. razred osnovne škole

dr Milka Andrić

650-02-00184/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i jezička kultura

mr Aleksandar Milanović

650-02-00203/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik

dr Milka Andrić, mr Aleksandar Milanović

650-02-00210/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i kultura izražavanja

dr Milija Nikolić

650-02-00176/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za Srpski jezik

dr Milija Nikolić

650-02-00206/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz srpskog jezika prema standardima za polaganje završnih ispita

dr Zona Mrkalj, Snežana Kostadinović

650-02-00583/2010-06 od 4.8.2011.

„KLETT”

Čitanka Riznica reči

Nataša Stanković-Šošo

650-02-00254/2009-06 od 21.8.2009.

„KLETT”

Gramatika

Vesna Lompar

650-02-00254/2009-06 od 21.8.2009.

„KLETT”

Radna sveska

Nataša Stanković-Šošo, Vesna Lompar

650-02-00254/2009-06 od 21.8.2009.

„KLETT”

Radna sveska za 7. razred osnovne škole

Vesna Lompar, Zorica Nestorović

650-02-00471/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Put – čitanka, srpski jezik za 7. razred osnovne škole

Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović

650-02-00139/2011-06 od 13.8.2012.

„KLETT”

Nastavni listovi 7, uz Gramatiku srpskog jezika, za 7. razred osnovne škole

Vesna Lompar, Slavka Jovanović

650-02-177/2012-06 od 25.1.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za sedmi razred

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00250/2009-06 od 21.8.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

Gramatika srpskog jezika za sedmi razred

dr Duška Klikovac

650-02-00250/2009-06 od 21.8.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

Radna sveska za srpski jezik za sedmi razred

dr Duška Klikovac

650-02-00250/2009-06 od 21.8.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

Priručnik za nastavnike za nastavu srpskog jezika u 7. razredu

dr Simeon Marinković, dr Duška Klikovac

650-02-00250/2009-06 od 21.8.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

Zbirka radnih listova – Razumem šta čitam, za 7. razred osnovne škole

Jelena Stefanović, mr Milorad Rikalo, mr Saša Glamočak

650-02-00452/2011-06 od 27.2.2012.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVI LOGOS”

Srpski jezik 7: Čitanka Jezik je drvo života;

dr Olivera Radulović, Bojan Pamučar, Vladimir Milojević

650-02-00247/2009-06 od 21.8.2009.

Gramatika Jezik je kuća u kojoj živimo, udžbenik srpskog jezika za 7. razred osnovne škole;

Radna sveska za srpski jezik za 7. razred osnovne škole.

„NOVI LOGOS ”

Mali rečnik književnih termina za osnovnu školu

mr Nataša Stanković-Šošo

650-02-00411/2010-06 od 16.9.2010.

„NOVI LOGOS”

Umetnost reči, čitanka za 7. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Boško Suvajdžić

650-02-00508/2011-06 od 31.1.2012.

Dar reči, gramatika za 7. razred osnovne škole

Jelena Srdić, Dragana Ćećez, Slađana Savović

Radna sveska za srpski jezik za 7. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo, Boško Suvajdžić, Jelena Srdić, Dragana Ćećez, Slađana Savović

„SRPSKA ŠKOLA”

Roman Mali princ

autor: Antoan de Sent Egziperi, priređivač: dr Olivera Radulović

650-02-00266/2009-06 od 21.8.2009.

Roman Hajduk Stanko

autor: Janko Veselinović
priređivač priručnika u nastavi za predmet Srpski jezik
za 7. razred osnovne škole:
Jelena Žurić

„SRPSKA ŠKOLA”

Srpski jezik i jezička kultura za 7. razred osnovne škole

Miloš Kovačević, Dobrica Kovačević

650-02-00850/2010-06 od 27.1.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Putevima lepote i znanja, izbor iz naučno-popularnih i informativnih tekstova lektire za 7. razred osnovne škole

priređivač: Maja Dimitrijević

650-02-00854/2010-06 od 3.2.2011.

„SRPSKA ŠKOLA”

Sveti Sava – Izbor iz književnosti o svetom Savi, lektira za 7. razred osnovne škole

priređivač: Dragan Lakićević metodička obrada: Maja Dimitrijević

650-02-00935/2010-06 od 28.2.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Od A do Š – vodič kroz književne izraze i pojmove

Milica Mićić-Dimovska, Stevan Beljanski

650-02-00462/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ARHIMEDES”

Matematika 7, zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole

Mira Popović, Julija Vukadinović, Gordane Bojović

650-02-00244/2009-06 od 19.8.2009.

„GERUNDIJUM”

Matematika za 7. razred osnovne škole

dr Siniša N. Ješić, Dragica
D. Mišić, Marko M. Ignjatović, Nataša A. Babačev

650-02-00245/2009-06 od 19.8.2009.

Zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole

dr Siniša N. Ješić, Marko
M. Ignjatović, Dragica D. Mišić, Nataša A. Babačev

„EPOHA”

Zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole

Dragoljub Milošević, Borisav Simić

650-02-00236/2010-06 od 16.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00173/2009/06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00179/2009/06 od 7.7.2009.

„KLETT”

Matematika 7 – udžbenik

dr Nebojša Ikodinović,
mr Slađana Dimitrijević

650-02-296/2009-06 od 21.8.2009.

„KLETT”

Matematika 7 – zbirka zadataka

Sanja Milojević, Nenad Vulović

650-02-296/2009-06 od 21.8.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika – udžbenik za 7. razred osnovne škole

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Zorica Jončić

650-02-00705/2010-06 od 27.1.2011.

Matematika – zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole

„KRUG”

Matematika 7 Udžbenik za 7. razred osnovne škole

Srđan Ognjanović

650-02-246/2009-06 od 19.8.2009.

Matematika 7 Zbirka zadataka sa rešenjima za 7. razred osnovne škole

Srđan Ognjanović, Živorad Ivanović

„MATEMATISKOP”

Matematika 7 – udžbenik za 7. razred

Vladimir Stojanović

650-02-00242/2009-06 od 19.8.2009.

Zbirka zadataka – za 7. razred

PLUS VII – za dodatnu nastavu

„MATEMATISKOP”

Matematika, kontrolni i pismeni zadaci za 7. razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-01017/2010-06 od 3.2.2011.

„ NARODNA KNjIGA – Alfa”

Udžbenik sa radnom sveskom

mr Karla Bjelanović

650-02-00264/2009-06 od 19.8.2009.

„ŠKOLA PLUS”

Matematika, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Branko Jevremović, Svetozar Milić, Jovan Ćuković

650-02-00239/2009-06 od 19.8.2009.

Zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

Challenges 3 – udžbenik, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

autori udžbenika: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

650-02-00697/2010-06 od 9.2.2011.

Challenges 3 – radna sveska, engleski jezik za 7. razred
osnovne škole

Amanda Maris

„AKRONOLO”

New sky 3 – udžbenik, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Brian Abbs, Ingrid Freebairn, David Bolton

650-02-00663/2010-06 od 9.2.2011.

New sky 3 – radna sveska, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Ingrid Freebairn, Hilary Parnall, Jonathan Bygrave, Brin Abbs

„AKRONOLO”

Discover English 4, udžbenik za engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Liz Kilbey

650-02-00384/1/2011-06 od 9.3.2012.

Discover English 4, radna sveska za engleski jezik za 7. razred osnovne škole

650-02-00384/2/2011-06 od 9.3.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Step by step 7, udžbenik za engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Blaga Delić, Dragana Makević, Dragana Pavlović

650-02-00538/1/2011-06 od 27.3.2012.

Step by step 7, radna sveska iz engleskog jezika za 7. razred osnovne škole

650-02-00538/2/2011-06 od 27.3.2012.

„DATA STATUS”

Junior Plus 3, udžbenički komplet za francuski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin, M. Butzdach

650-02-00840/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Oh, la, la 3, udžbenički komplet za francuski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

C. Favret, A. Mariage

650-02-00843/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Oh, la, la College 3, udžbenički komplet za francuski jezik za 7. razred osnovne škole

C. Favret, M. Bourdeau, I. Gallego, E. Murguruza

650-02-00849/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Objective PET, udžbenički komplet za engleski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

Louise Hashemi, Barbara Thomas

650-02-00743/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Prima band 3, udžbenik i radna sveska, nemački jezik za 7. razred osnovne škole

Friederike Jin, Lutz Rohrmann

650-02-00276/2011-06 od 17.11.2011.

„DATA STATUS”

Dialog 3, udžbenički komplet, ruski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

dr Ursula Ber, dr Rima Brajtšpreher, Katrin Bikova, Astrid Grundman, Antje Meške, Hajko Sefelt, dr Martin Šnajder, dr Astrid Sajdel, dr Hajke Vapenhans

650-02-00279/2011-06 od 5.12.2011.

„DATA STATUS”

To the Top 3, engleski jezik, udžbenik za 7. razred osnovne škole

H. Q. Mitchell

650-02-00330/1/2011-06 od 22.2.2012.

„DATA STATUS”

To the Top 3, engleski jezik, radna sveska za 7. razred osnovne škole

H. Q. Mitchell

650-02-00330/2/2011-06 od 22.2.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Espacio joven A2.2, španski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela i Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00232/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska-Espacio joven A2.2, španski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela i Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00232/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Pixel 3, francuski jezik za 7. razred osnovne škole

Colette Gibbe

650-02-00220/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Pixel 3, francuski jezik za 7. razred osnovne škole

Patricia Robert

650-02-00220/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Cando 3-udžbenik i radna sveska, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Michael Downie, David Gray, Juan Manuel Jimenez

650-02-00685/2010-06 od 29.12.2010.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Super star 2, udžbenički komplet za 6. i 7. razred osnovne škole

Mirijam Krejven

650-02-00526/2010-06 od 16.3.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Pingpong Neu A2.1, udžbenik sa radnom sveskom i CD-om, za 7. razred osnovne škole/treća godina učenja

Gabriela Kop, Konstanca Frolih

650-02-94/2012-06 od 25.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 3, udžbenik za engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Helen Stivenson, Džejn Bejli

650-02-176/2013-06 od 11.9.2013.

English Explorer 3, radna sveska i CD, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Helen Stivenson, Džejn Bejli

650-02-176/1/2013-06 od 11.9.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Progetto Italiano Junior 3 (A2+), udžbenik, radna sveska i audio CD, italijanski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole, treća i četvrta godina učenja

Telis Marin, Antonela Albano

650-02-377/2013-06 od 29.11.2013.

„ZAVET”

Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima

Ljubica Popović, Vera Mirić

650-02-0031/2009-06 od 29.12.2009.

Gramatika engleskog jezika kroz tekstove

Ljubica Popović, Marina Popović

„ZAVET”

Gramatika ruskog jezika

prof. dr Predrag Piper

650-02-00311/2009-06 od 13.5.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Enjoying English 7 workbook (radna sveska

Katarina Kovačević, Jonathan.Pendlebury

650-02-00196/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Enjoying English 7 workbook (udžbenik)

Katarina Kovačević, Jonathan Pendlebury

650-02-00196/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

TALK TALK 3 Udžbenik

Natalija Kantar

650-02-00182/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

TALK TALK 3 Radna sveska

Natalija Kantar

650-02-00182/2009-06 Od7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski jezik Orbita 3 (udžbenik)

dr Predarag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00198/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 3 (radna sveska)

dr Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00198/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

RODNIČOK 7 Udžbenik

Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-00199/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

RODNIČOK 7 Radna sveska

Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-00199/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 7 (udžbenik)

Gordana Letić Glišić, Svetlana Pantelić

650-02-00174/2009-06 od 7. 7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 7 (radna sveska)

Gordana Letić Glišić, Svetlana Pantelić

650-02-00174/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 Udžbenik

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00197/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 Radna sveska

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00197/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

LE FRANCAIS POUR NOUS 3 Udžbenik

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00209/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

LE FRANCAIS POUR NOUS 3 Radnasveska

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00209/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

IMAGES DE FRANCE 7 Udžbenik

Vesna Fila, Milica
Golubović– Tasevska

650-02-00172/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

IMAGES DE FRANCE 7 Radnasveska

Vesna Fila, Milica
Golubović– Tasevska

650-02-00172/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

AMICI 3 Udžbenik

Aleksandra Blatešić, Jasmina Stojković, Katarina Zavišin

650-02-00216/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

AMICI 3 Radna sveska

Aleksandra Blatešić, Jasmina Stojković, Katarina Zavišin

650-02-00216/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

HABLAMOS? 3 Udžbenik

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00201/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

HABLAMOS? 3 Radna sveska

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00201/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francusko-srpski/srpsko-francuski rečnik za osnovnu školu

Tanja Dinić

650-02-00412/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Udžbenik WIR 3 Radna sveska WIR 3 Kompakt disk udžbenički komplet za 7. razred osnovne škole

Đorđe Mota

650-02-299/2009-06 od 21.8.2009.

„KLETT”

Messages 3 (udžbenik, radna sveska i kompakt disk), za 7. razred osnovne škole – sedma godina učenja

Dajana Gudi, Noel Gudi, Mejls Krejvejn

650-02-00456/2010-06 od 21.9.2010.

„KLETT”

Et toi? 3, udžbenik za francuski jezik za 7. razred osnovne škole

Mari-Žoze Lopez, Žan Tjeri le Bunjek

650-02-166/2012-06 od 22.1.2013.

Et toi? 3, radna sveska za francuski jezik za 7. razred osnovne škole

650-02-166/1/2012-06 od 22.1.2013.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– English Plus 3, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Ben Wetz i Diana Pye

650-02-187/2012-06 od 22.10.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska-English Plus 3, engleski jezik za 7. razred
osnovne škole

Janet Hardy-Gould, James Styring

650-02-187/1/2012-06 od 22.10.2012.

„OXFORD CENTAR”

Access 3, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Virginia Evans, Jenny Dooley

650-02-00172/3/2011-06 od 19.10.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Hot spot 4, udžbenik za engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Colin Granger, Katherine Stannett

650-02-00907/2010-06 od 3.2.2011.

Hotspot 4, radna sveska za engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Katherine Stannett

„THE ENGLISH BOOK”

Project 4 – udžbenik i radna sveska, engleski jezik za sedmi razred osnovne škole

Tom Hutchinson

650-02-00808/2010-06 od 04.02.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 3 –udžbenik, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Michele Crawford

650-02-153/2012-06 od 11.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 3 –radna sveska i CD, engleski jezik za 7. razred osnovne škole

Joanne Chapman

650-02-153/1/2012-06 od 11.3.2013.

„ŠKOLA PLUS”

Rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski za osnovnu i srednju školu

Borislava Eraković

650-02-00801/2010-06 od 9.2.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Mozaik prošlosti, istorija za sedmi razred

Goran Dujković

650-02-00259/2009-06 od 1.9.2009.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Radna sveska

Goran Dujković

650-02-00259/2009-06 od 1.9.2009.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Istorija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-00058/2012-06 od 17.8.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Istorija 7, radna sveska istorije za 7. razred osnovne škole

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-00058/1/2012-06 od 17.8.2012.

„EDUKA”

Istorija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Milica Omrčen, Nevena Grbović

650-02-231/2012-06 od 13.2.2013.

„EDUKA”

Istorija 7, radna sveska za 7. razred osnovne škole

Milica Omrčen, Nevena Grbović

650-02-231/1/2012-06 od 13.2.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija

Dušan Bataković

650-00-00278/2009-06 od 11.9.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Dragomir Bondžić, Kosta Nikolić

650-00-414/2013-06 od 16.1.2014.

„KLETT”

Istorija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Branka Bečanović, Jelena Jevrić, Zvezdana Petrović

650-02-00868/2010-06 od 29.12.2010.

„KLETT”

Istorija – radna sveska sa istorijskom čitankom za 7. razred osnovne škole

Jelena Jevrić

650-02-315/2013-06 od 6.12.2013.

„KRUG KB ”

Obrenovići – pomični krug, za 7. i 8. razred osnovne škole

Branko Krstajić

650-02-00922/2010-06 od 7.2.2011.

„KRUG KB ”

Karađorđevići – pomični krug, za 7. i 8. razred osnovne škole

Branko Krstajić

650-02-00923/2010-06 od 7.2.2011.

„NOVI LOGOS”

Istorija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

dr Čedomir Antić, Mirjana Bondžić

650-02-00527/2011-06 od 27.2.2012.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Srbija 1804-1833, zidna karta za 7. razred osnovne škole

prof. dr Radoš Ljušić,
doc. mr Suzana Rajić

650-02-00119/2011-06 od 14.9.2011.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Srbija 1804-1833, zidna istorijska karta R 1:350.000, za 7. razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola

Danica Lepojević

650-02-80/2013-06 od 11.7.2013.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Velika geografska otkrića, zidna istorijska karta R 1: 30.000.000, za 7. razred osnovne škole

Danica Lepojević

650-02-394/2013-06 od 14.12.2013.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Srbija 1876-1885, zidna istorijska karta za 7. i 8. razred osnovne škole

Danica Lepojević

650-02-395/2013-06 od 14.12.2013.

„FRESKA ”

Istorija za 7. razred osnovne škole

dr Radoš Ljušić

650-02-00109/2010-06 od 21.7.2010.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenik Moja planeta

Javorke Jakovljević, Nataše Birovljev, Jelene
Kovačević-Majkić

650-02-00261/2009-06 od 1.9.2009.

Radna sveska Moja planeta

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Geografija-radna sveska za 7. razred osnovne škole

Aleksandra Vučen, Biljana Kolaček

650-02-00077/2012-06 od 30.7.2012.

„EDUKA”

Geografska čitanka za sedmi razred osnovne škole

Nataša Popović

650-02-00360/2010-06 od 5.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija

dr Milutin Tadić

650-02-00189/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za geografiju

Milutin Tadić

650-02-00180/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vanevropski kontinenti – vežbanka za 7. razred osnovne škole

Ivana Ž. Kocić – Mirjanić

650-02-00227/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka sa takmičenja iz geografije

Ana Milovanović, Marko Milošević, Milovan Milivojević

650-02-00036/2008-06 od 26.06.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka sa takmičenja iz geografije, za 7. i 8. razred osnovne škole

Marko V. Milošević, Jelena Kovačević-Majkić, Jelena Ćalić, Milovan Milivojević, Ana Milanović

650-02-00140/2010-06 od 22.7.2010.

„INTERSISTEM”

Nema karta Sveta-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00789/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Geografski atlas za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00794/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Fizičko-geografska karta Srbije za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00787/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Evrope-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00792/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Srbije -vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00790/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Vanevropskih država – vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00791/2010-06 od 7.3.2011.

„KLETT”

Geografija 7 – udžbenik

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-297/2009-06 od 21.8.2009.

„KLETT”

Geografija 7 – radna sveska

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-297/2009-06 od 21. 8.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

KARTOGRAFIJA ili KARTU ČITAJ NIKOGA NE PITAJ, za učenike drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Milutin Tadić

650-02-00713/2010-06 od 28.2.2011.

„NOVI LOGOS”

Geografija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Dejan Šabić, Snežana Vujadinović, Miroljub Milinčić

650-02-00520/1/2011-06 od 2.2.2012.

„NOVI LOGOS”

Geografija 7, radna sveska iz geografije za 7. razred osnovne škole

Dejan Šabić, Snežana Vujadinović, Ivana Adamov

650-02-00520/2/2011-06 od 2.2.2012.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenik

mr Natalija Bukurov, dr Kaline Mladenović Paunović

650-02-00268/2009-06 od 9.9.2009.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Radna sveska iz biologije za 7. razred osnovne škole

Gordana Vukobratović, Neda Radisavljević

650-02-00354/2010-06 od 22.7.2010.

„GERUNDIJUM”

Biologija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Mirjana Topić, Tomka Miljanović, Tihomir Lazarević

650-02-503/2013-06 od 11.2.2014.

„EDUKA”

Radna sveska za biologiju za 7. razred osnovne škole

Vesna Surčinski-Mikovilović, Danica Đurić

650-02-362/2010-06 od 22.7.2010.

„EDUKA”

Biologija za 7. razred osnovne škole (udžbenik)

Danica Đurić, mr Vesna Surčinski-Mikovilović

650-02-00775/2010-06 od 29.12.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija

Jelena Đorđević

650-02-00178/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju

Jelena Đorđević

650-02-00195/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija

Smiljka Stevanović-Pišteljić, Brigita Petrov, Katica Paunović

650-02-00194/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju

Brigita Petrov, Katica Paunović

650-02-00205/2009-06 od 24.7.2009.

„KLETT”

Biologija 7, Građa i funkcionisanje čovečijeg organizma, za 7. razred osnovne škole

Zorica Radišić, Vesna Miljuš

650-02-00873/2010-06 od 27.1.2011.

„KLETT”

Biologija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Slavica Zdravković

650-02-252/2012-06 od 25.1.2013.

Biologija 7, radna sveska za 7. razred osnovne škole

650-02-253/2012-06 od 24.1.2013.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska iz biologije za 7. razred osnovne škole

dr Imre Krizmanić, Zorica Lazić, Albina Holod

650-02-00896/2010-06 od 22.2.2011.

„NOVI LOGOS”

Biologija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

dr Imre Krizmanić, Zorica Lazić, Albina Holod

650-02-00107/2011-06 od 28.4.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenik

Marija Krneta, Katarina Stevanović

650-02-00258/2009-06 od 1.9.2009.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Radna sveska sa zbirkom zadataka

Marija Krneta, Katarina Stevanović, Radmila Tošović

650-02-00258/2009-06 od 1.9.2009.

„EDUKA”

udžbenik – Fizika sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole

Nada Stančić

650-02-00129/2011-06 od 15.7.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00208/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz fizike sa labaratorijskim vežbama

Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković, Milan Raspopović

650-02-00183/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika sa zbirkom zadataka, laboratorijskim vežbama i testovima

Milan Raspopović

650-02-00175/2009-06 od 6.7.2009.

„KLETT”

Fizika, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Marina Radojević

650-02-530/2013-06 od 19.2.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

Zbirka pitanja i zadataka iz fizike sa praktikumom za 7. razred osnovne škole

dr Božidar Nikolić, mr Srđan Verbić

650-02-00714/2010-06 od 27.1.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Fizika, udžbenik za 7. razred osnovne škole

dr Božidar Nikolić, mr Srđan Verbić

650-02-00714/2010-06 od 27.7.2011.

„KRUG”

Fizika 7 Udžbenik za 7. razred osnovne škole

Nataša Čaluković

650-02-00295/2009-06 od 19.8.2009.

Fizika 7 Zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole

„NOVI LOGOS”

Fizika 7, udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole

Duško Latas, Antun Balaž

650-02-00292/2009-06 od 19.8.2009.

„NOVI LOGOS”

Fizika ,7 zbirka zadataka iz fizike, za 7. razred osnovne škole

Bratislav Jovanović, Srđan Zrnić

650-02-544/2013-06 od 19.2.2014.

„SAZNANjE”

Fizika 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Mićo M. Mitrović

650-02-310/2012-06 od 4.2.2013.

„SAZNANjE”

Praktikum Fizika 7, zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za 7. razred osnovne škole

Mićo M. Mitrović

650-02-310/1/2012-06 od 4.2.2013.

„ŠKOLA PLUS”

Fizika 7 – zbirka zadataka za redovnu i dodatnu nastavu u 7. razredu osnovne škole (sa laboratorijskim vežbama)

Gordana Nastić, Vladimir Obradović

650-02-00793/2010-06 od 25.2.2011.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenik

Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

650-02-00269/2009-06 od 19.8.2009.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Radna sveska sa zbirkom zadataka

Miomira Ranđelović, Mirjana Marković

650-02-00269/2009-06 od 19.8.2009.

„GERUNDIJUM”

Hemija, udžbenik za 7. razred osnovne škole

dr Jasna Adamov, Natalija Makivić, Stanislava Olić

650-02-5/2012-06 od 2.11.2012.

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 7. razred osnovne škole

650-02-5/1/2012-06 od 2.11.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00202/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz hemije sa labaratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00185/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Korak po korak u svet hemije– Zbirka zadataka iz hemije za 7. razred osnovne škole

Polka Simić

650-02-00130/2010-06 od 4.8.2011.

„KLETT”

Hemija 7, za 7. razred osnovne škole

Ivana Vuković, Anika Vlajić

650-02-241/2012-06 od 28.1.2013.

„KLETT”

Hemija 7, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole

Ivana Vuković, Anika Vlajić

650-02-254/2012-06 od 12.2.2013.

„NOVI LOGOS ”

Udžbenik

Dragana Anđelković, Tatjana Nedeljković

650-02-00293/2009-06 od 1.9.2009.

Radna sveska

Zbirka zadataka

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Muzička kultura za 7. razred osnovne škole

Miroslava Petrov, Dragana Grujić

650-02-71/1/2012-06 od 7.6.2012.

„DOMINANTA ”

Muzička kultura za 7. razred osnovne škole

Olivera Đurić, Dragana Nešić

650-02-00417/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura

Gordana Stojanović, Milica Rajčević

650-02-00200/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura

Sonja Marinković, Slavica Stefanović, Dubravka Loncović, Tijana Marinković

650-02-00190/2009-06 od 7.7.2009.

„KLETT”

Muzička kultura 7, za 7. razred osnovne škole

Aleksandra Stanković

650-02-140/2012-06 od 7.8.2012.

„NOVI LOGOS ”

Udžbenik

mr Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović Bokan

650-02-00294/2009-06 od 31.8.2009.

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Muzička kultura za 7. razred osnovne škole

Svetislav Cvetić

650-02-00358/2010-06 od 5.8.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenik

Jovan Gligorijević

650-02-00262/2009-06 od 19.8.2009.

„EDUKA”

Likovna kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Zoran Ignjatović, Dragan Đorđević

650-02-00816/2010-06 od 27.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-00193/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković

650-02-00191/2009-06 od 7.7.2009.

„KLETT”

Likovna kultura 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Sanja Filipović

650-02-404/2013-06 od 4.3.2014.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

EDUKA

Tehničko i informatičko obrazovanje – udžbenik

dr Dragan Golubović

650-02-00255/2009-06 od 19.8.2009.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole – radna sveska

dr Dragan Golubović

650-02-00832/2010-06 od 13.5.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR OK9 – upravljanje računarom (interfejs) od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00760/2010-06 od 7.2.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR UK7, OK7 – mehanizmi i mašine za 7. razred osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00767/2010-06 od 28.2.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00207/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za tehničko i informatičko obrazovanje

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00204/2009-06 od 6.7.2009.

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-323/2013-06, od 18.11.2013.

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje 7, radna sveska sa materijalom za 7. razred osnovne škole

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-323/1/2013-06, od 18.11.2013.

„KLETT”

Komplet za računarski interfejs, za nastavni predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 7 i 8. razred osnovne škole

Goran Dragišić

650-02-383/2013-06, od 30.12.2013.

„M&G DAKTA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole (udžbenik sa radnom sveskom i materijal
za konstruktorsko oblikovanje)

Milan Sanader, Gordana Sanader

650-02-00253/2009-06 od 19.8.2009.

„NOVI LOGOS”

Tehničko i informatičko obrazovanje 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

Ivan Đisalov, Dijana Karuović, Marija Đurišić

650-02-221/2012-06 od 26.3.2013.

Tehničko i informatičko obrazovanje 7, radna sveska za 7. razred osnovne škole

Miroslav Paroškaj, Dijana Karuović

650-02-221/1/2012-06 od 26.3.2013.

„OPŠTA TEHNIKA”

Tehnika 7-mehanizmi i mašine, komplet materijala za radne vežbe iz tehničkog i informatičkog obrazovanja za 7. razred osnovne škole

prof. dr Dragan Golubović

650-02-00123/2010-06 od 16.9.2010.

„OPŠTA TEHNIKA”

Oktopod studio, konstruktorski komplet za mehatroniku, robotiku i automatizaciju, za tehničko i informatičko
obrazovanje od 5. do 8. razreda osnovne škole

Robert Kovač, Milan Romić

650-02-536/2013-06 od 12.2.2014.

„SRPSKA ŠKOLA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole

dr Dragan Golubović

650-02-00832/2010-06 od 3.2.2011.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„FRESKA”

Pravoslavni katihizis, za 7. razred osnovne škole

Ignatije Midić

650-02-485/2011-06 od 20.2.2012.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenik

Nikola Klem, Nebojša Lazović

650-02-00260/2009-06 od 19.8.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Računarstvo i informatika

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Računarstvo i informatika – vežbanka

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2009.

OSMI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Gramatika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Kostić, Tatjana Jakovljević

650-02-317/2012-06 od 13.2.2013.

„EDUKA”

Čitanka za 8. razred osnovne škole

Monja Jović

650-02-00824/2010-06 od 27.1.2011.

„EDUKA”

Srpski jezik i jezička kultura za 8. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00904/2010-06 od 3.2.2011.

„EDUKA”

Radna sveska za srpski jezik i jezičku kulturu za 8. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni, Maja Živković

650-02-00903/2010-06 od 3.2.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za 8. razred osnovne škole, udžbenik

dr Ljiljana Bajić, dr Zona Mrkalj

650-02-00134/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za Srpski jezik i književnost za 8. razred osnovne škole

dr Duška Klikovac, dr Ljiljana Bajić, dr Zona Mrkalj

650-02-00202/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski jezik i jezička kultura, udžbenik za 8. razred osnovne škole

dr Duška Klikovac

650-02-00203/2010-06 od 23.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz srpskog jezika prema standardima
za polaganje završnih ispita

Zona Mrkalj, Snežana Kostadinović

650-02-00583/2010-06 od 4.8.2011.

„KLETT”

Gramatika – udžbenik za srpski jezik za 8. razred osnovne škole

dr Vesna Lompar

650-02-246/2010-06 od 22.7.2010.

Radna sveska za srpski jezik za 8. razred osnovne škole

dr Vesna Lompar, dr Zorica Nestorović, mr Zlatko Glušanović

„KLETT”

Reči mudrosti, za 8. razred osnovne škole

dr Zorica Nestorović, mr Zlatko Grušanović

650-02-00558/2010-06 od 21.7.2010.

„KLETT”

Srpski jezik – radna sveska za 8. razred osnovne škole

Vesna Lompar, Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović

650-02-00874/2010-06 od 27.1.2011.

„KLETT”

Nastavni listovi 8, uz Gramatiku srpskog jezika, za 8. razred osnovne škole

Vesna Lompar, Slavka Jovanović

650-02-168/2012-06 od 25.1.2013.

„KLETT”

Reči mudrosti, čitanka za 8. razred osnovne škole

Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović

650-02-173/2012-06 od 13.12.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Radna sveska Srpski jezik za 8. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković

650-02-00449/2011-06 od 9.2.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Čitanka za 8. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-200/2012-06 od 11.12.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Razumem šta čitam 8, drugo nastavno sredstvo za 8. razred osnovne škole

mr Saša Glamočak, mr Milorad Rikalo, Jelena Stefanović

650-02-107/2012-06 od 4.2.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Srpski jezik za 8. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković

650-02-53/2013-06 od 16.7.2013.

„LIBER”

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06 od 27.1.2011.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska za srpski jezik za 8. razred osnovne škole

mr Nataša Stanković-Šošo, Dragana Ćećez-Iljukić, Slađana Savović, Jelena Srdić, Svetlana Vulić

650-02-00557/2010-06 od 21.7.2010.

„NOVI LOGOS”

Dar reči – gramatika za 8. razred osnovne škole

Dragana Ćećez-Iljukić, Slađana Savović, Jelena Srdić, Svetlana Vulić

650-02-00556/2010-06 od 21.7.2010.

„NOVI LOGOS ”

Mali rečnik književnih termina za osnovnu školu

mr Nataša Stanković-Šošo

650-02-00411/2010-06 od 16.9.2010.

„NOVI LOGOS”

Umetnost reči-čitanka za 8. razred osnovne škole

mr Nataša Stanković-Šošo

650-02-00574/2010-06 od 21.9.2010.

Zvučna čitanka 8

„ŠKOLA PLUS”

Od A do Š – vodič kroz književne izraze i pojmove

Milica Mićić-Dimovska, Stevan Beljanski

650-02-00462/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„GERUNDIJUM”

Matematika, udžbenik za 8. razred osnovne škole

dr Siniša N. Ješić, Dragica D. Mišić, mr Nataša A. Babačev

650-02-00240/2010-06 od 21.7.2010.

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole

dr Siniša N. Ješić, Marko M. Ignjatović, Dragica D. Mišić, Veselinka Lj. Miletić

„GERUNDIJUM”

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole

dr Siniša Ješić, Rade Kozar, Veselinka Miletić

650-02-00128/2011-06 od 9.6.2011.

„GERUNDIJUM”

Da shvatiš matiš, zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole

dr Siniša Ješić, Dragica Ješić, Veselinka Miletić

650-02-506/2013-06 od 13.1.2014.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 8. razred osnovne škole

dr Vojislav Andrić, dr Đorđe Dugošija, dr Vladimir Mićić, Vera Jocković

650-02-00129/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike – prema obrazovnim
standardima za kraj obaveznog obrazovanja

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00199/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole

dr Vojislav Andrić, dr Đorđe Dugošija, dr Vladimir Mićić, Vera Jocković

650-02-00133/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za one koji mogu i žele više za 8. razred osnovne škole

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00732/2010-06 od 27.1.2011.

„KLETT”

Matematika 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole

dr Nebojša Ikodinović, mr Slađana Dimitrijević

650-02-00306/2010-06 od 21.7.2010.

Matematika 8 – zbirka zadataka sa rešenjima za 8. razred osnovne škole

prof. Branislav Popović, Sanja Milojević, mr Nenad Vulović

„KLETT”

Matematika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević, dr Branislav Popović, mr Nenad Vulović, Sanja Milojević

650-02-61/2012-06 od 24.10.2012.

Matematika 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

650-02-61/1/2012-06 od 24.10.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković

650-02-00092/2012-06 od 23.7.2012.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković

650-02-00092/1/2012-06 od 23.7.2012.

„KRUG”

Matematika 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole

mr Srđan Ognjanović

650-02-00299/2010-06 od 21.7.2010.

Matematika 8 – zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole

Živorad Ivanović, mr Srđan Ognjanović

„MATEMATISKOP”

Matematika 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-00323/2010-06 od 21.7.2010.

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred

 

Plus 8, dodatna nastava

 

„MATEMATISKOP”

Matematika – kontrolni i pismeni zadaci za 8. razred
osnovne škole – radna sveska

Vladimir Stojanović

650-02-01018/2010-06 od 27.1.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Matematika za 8. razred osnovne škole

Branko Jevremović, Jovan Ćuković

650-02-00170/2011-06 od 21.9.2011.

„ŠKOLA PLUS”

Zbirka zadataka iz matematike za redovnu i dodatnu nastavu iz matematike za 8. razred osnovne škole

Branko Jevremović, Jovan Ćuković, Ljubomir Vuković

650-02-00804/2010-06 od 22.2.2011.

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„AKRONOLO”

WorldClubintermediate, engleski jezik za 8. razred osnovne škole (udžbenik i radna sveska) – osma godina učenja

MichailHarris, DawidMower

650-02-00253/2010-06 od 21.7.2010.

„AKRONOLO”

Challenges 4, udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska i kompakt disk) za 8. razred osnovne škole-osma godina učenja

Michail Harris, Dawid Mower, Ana Sikorzynska, Amanda Maris, Patricia Muggleston, Melanie Willians, Rod Fricker

650-02-00255/2010-06 od 21.9.2010.

„AKRONOLO”

DiscoverEnglish 5, udžbenik za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

LizKilbey

650-02-00385/1/2011-06 od 20.3.2012.

DiscoverEnglish 5, radna sveska za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

650-02-00385/2/2011-06 od 20.3.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Stepbystep 8, udžbenik za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

Blaga Delić, Dragana Makević, Dragana Pavlović

650-02-00537/1/2011-06 od 20.3.2012.

Stepbystep 8, radna sveska za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

650-02-00537/2/2011-06 od 20.3.2012.

„DATA STATUS”

Junior Plus 3, udžbenički komplet za francuski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin, M. Butzdach

650-02-00840/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Oh, la, la 3, udžbenički komplet za francuski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

C. Favret, A. Mariage

650-02-00843/2010-06 od 3.2.2011.

„DATA STATUS”

Objective PET, udžbenički komplet za engleski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

Louise Hashemi, Barbara Thomas

650-02-00743/2010-06 od 8.2.2011.

„DATA STATUS”

Prima band 4, udžbenik i radna sveska, nemački jezik za 8. razred osnovne škole

Friederike Jin, Lutz Rohrmann

650-02-00275/2011-06 od 17.11.2011.

„DATA STATUS”

Dialog 3, udžbenički komplet, ruski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

dr Ursula Ber, dr Rima Brajtšpreher, Katrin Bikova, Astrid Grundman, Antje Meške, Hajko Sefelt, dr Martin Šnajder, dr Astrid Sajdel, dr Hajke Vapenhans

650-02-00279/2011-06 od 5.12.2011.

„DATA STATUS”

To the Top 4, engleski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole

H. Q. Mitchell

650-02-00328/1/2011-06 od 22.2.2012.

To the Top 4, engleski jezik, radna sveska za 8. razred osnovne škole

H. Q. Mitchell

650-02-00328/2/2011-06 od 22.2.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Espacio joven A2.2, španski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela i Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00232/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska-Espacio joven A2.2, španski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole

María de Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragón, Emilio José Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela i Francisco Fidel Riva Fernández

650-02-00232/1/2012-06 od 6.11.2012.

„DATA STATUS”

Udžbenik– Pixel 4, francuski jezik za 8. razred osnovne škole

Sylvie Schmitt

650-02-00221/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Radna sveska– Pixel 4, francuski jezik za 8. razred osnovne škole

Anne-Cécile Couderc

650-02-00221/1/2012-06 od 29.10.2012.

„DATA STATUS”

Gramatika francuskog jezika, za učenike osnovne škole

Marija Nešić, Anka
Topalović-Radman

650-02-206/2013-06 od 3.9.2013.

„EDUTACIONAL CENTRE”

Can do 4, (udžbenik i radna sveska), engleski jezik za 8. razred osnovne škole

Michael Downie, David Gray, Juan Manuel Jimenez

650-02-00686/2010-06 od 9.2.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Super star 3 – udžbenički komplet za 8. razred osnovne škole

Mirijam Krejven

650-02-00525/2010-06 od 21.12.2010.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Pingpong Neu A2.2, udžbenik sa radnom sveskom i CD-om, za 8. razred osnovne škole/četvrta godina učenja

Gabriela Kop, Konstanca Frolih

650-02-93/2012-06 od 25.2.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 4, udžbenik za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

Helen Stivenson

650-02-175/2013-06 od 11.9.2013.

English Explorer 4, radna sveska i CD, engleski jezik za 8. razred osnovne škole

Džejn Bejli, Helen Stivenson

650-02-175/1/2013-06 od 11.9.2013.

„ZAVET”

Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima

Ljubica Popović, Vera Mirić

650-02-0031/2009-06 od 29.12.2009.

Gramatika engleskog jezika kroz tekstove

Ljubica Popović, Marina Popović

„ZAVET”

Gramatika ruskog jezika

prof. dr Predrag Piper

650-02-00311/2009-06 od 13.5.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

EnjoyingEnglish 8 -udžbenik sa kompakt diskom za 8. Razred osnovne škole– osma godina učenja

Katarina Kovačević, Jonathan Pendlebury

650-02-00148/2010-06 od 30.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

radna sveska za engleski jezik EnjoyingEnglish 8 za 8. razred osnovne škole, osma godina učenja

Katarina Kovačević, Jonathan Pendlebury

650-02-00153/2010-06 od 29.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Talk-talk 4 i CD – engleski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Natalija Kantar

650-02-00146/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

radna sveska Talk– talk 4 i CD, engleski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Natalija Kantar

650-02-00154/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 4 – radna sveska i CD za ruski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

dr Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00127/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 4 i CD za ruski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

dr Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković

650-02-00158/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 8 i CD, udžbenik

Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-00191/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 8, radna sveska za ruski jezik za 8. razred osnovne škole – osma godina učenja

Ljudmila Popović, Jelena Ginić

650-02-00195/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 8 –udžbenik i CD za 8. razred osnovne škole-osma godina učenja

Gordana Letić-Glišić

6-00-00147/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 8-radna sveska za nemački jezik za 8. razred osnovne škole, osma godina učenja

Gordana Letić-Glišić

6-00-00139/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hurra, wirlernenDeutsch! 4 i CD za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka Fajfer Čagorović

650-02-00170/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hurra, wirlernenDeutsch! 4 – radna sveska za nemački jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Ildika Vračarić, Ana Babić, Cvjeta Šmit, Ivanka
Fajfer-Čagorović

650-02-00171/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

ImagesdeFrance 8 – udžbenik i CD za 8. razred osnovne škole – osma godina učenja

Vesna Fila, Milica
Golubović Tasevska

650-02-00284/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

ImagesdeFrance 8, radna sveska za 8. razred osnovne škole – osma godina učenja

Vesna Fila, Milica
Golubović-Tasevska

650-02-00283/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Le francais pour nous 4 – udžbenik

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00178/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Le francais pour nous 4 – radna sveska

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00177/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hablamos? 4 – udžbenik za španski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00194/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hablamos? 4 – radna sveska za španski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Anđelka Pejović, Maja Andrijević

650-02-00192/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Amici 4– udžbenik za italijanski jezik za 8. razred– četvrta godina učenja

Jasmina Stojković, Katarina Zavišin

650-02-00165/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Amici 4 – radna sveska za italijanski jezik za 8. razred
osnovne škole – četvrta godina učenja

Jasmina Stojković, Katarina Zavišin

650-02-00167/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lefranciasnous 4 – radna sveska za francuski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Dušanka Točanac-Milivojev

650-02-00177/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lefrancaispournous 4 i CD, udžbenik za francuski jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Dušanka Točanac Milivojev

650-02-00178/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Francusko-srpski/srpsko-francuski rečnik za osnovnu školu

Tanja Dinić

650-02-00412/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Wir 4 – udžbenik i radna sveska za nemački jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja

Đorđo Mota

650-02-00248/2010-06 od 22.7.2010.

„KLETT”

Messages 4 – udžbenik i radna sveska za engleski jezik za 8. razred osnovne škole – osma godina učenja

Dajana Gudi, Noel Gudi, Meredit Levi

650-02-00252/2010-06 od 21.7.2010.

„KLETT”

Et toi? 4 – francuski jezik za četvrtu godinu učenja, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Mari-Žoze Lopez, Žan-Tjeri le Bunjek

650-02-171/2012-06 od 28.1.2013.

Et toi? 4 – francuski jezik za četvrtu godinu učenja, radna sveska za 8. razred osnovne škole

650-02-171/1/2012-06 od 28.1.2013.

„NOVI LOGOS”

Udžbenik– English Plus 4, engleski jezik za 8. razred osnovne škole

Ben Wetz, Diana Pye

650-02-186/2012-06 od 22.10.2012.

„NOVI LOGOS”

Radna sveska-English Plus 4, engleski jezik za 8. razred
osnovne škole

Janet Hardy-Gould, James Styring

650-02-186/1/2012-06 od 22.10.2012.

„OXFORD CENTAR”

Access 4, engleski jezik za 8. razred osnovne škole

Virginia Evans, Jenny Dooley

650-02-00172/4/2011-06 od 19.10.2011.

„ THE ENGLISH BOOK”

Hotspot 4, udžbenik i radna sveska za 8. razred osnovne škole – osma godina učenja

Katarina Stanet, Kolin Granger, Magdalena Kondro

650-02-00173/2010-06 od 22.7.2010.

„ THE ENGLISH BOOK”

Project 5, udžbenik engleskog jezika za 8. razred osnovne škole – osma godina učenja

TomHutchinson

650-02-00172/2010-06 od 21.7.2010.

Radna sveska za 8. razred osnovne škole

TomHutchinson, LyndaEdwards

Priručnik za nastavnike

Tom Hutchinson, James Gault

„ THE ENGLISH BOOK”

Hotspot 5, udžbenički komplet za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

ColinGranger, KatherineStannett

650-02-00909/2010-06 od 3.2.2011.

„THEENGLISHBOOK”

Project 5 (udžbenik + interaktivan DVD, radna sveska,
priručnik za nastavnike i kompakt disk)

Tom Hutchinson

650-02-00172/2010-06 od 21.7.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Smash 4, udžbenik za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

LukeProdromou, MicheleCrawford

650-02-00422/1/2011-06 od 12.3.2012.

Smash 4, radna sveska za engleski jezik za 8. razred osnovne škole

JainCook

650-02-00422/2/2011-06 od 12.3.2012.

„ŠKOLA PLUS”

Rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski za osnovnu i srednju školu

Borislava Eraković

650-02-00801/2010-06 od 9.2.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Mozaik prošlosti 8-udžbenik istorije za 8.razred osnovne škole sa istorijskim kartama i odabranim istorijskim
izvorima, Mozaik prošlosti 8 – radna sveska uz udžbenik istorije za 8.razred osnovne škole

Zoran Pavlović, Jova Bosnić

650-02-00351/2010-06 od 16.9.2010.

„EDUKA”

Istorija, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Milica Omrčen, Nevena Grbović

650-02-109/2013-06 od 15.8.2013.

„EDUKA”

Istorija 8 – udžbenik istorije za 8. razred osnovne škole

Dunja Svilar Dujković, Goran Dujković

650-02-109/2013-06 od 15.8.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija za 8. razred osnovne škole

Đorđe Đurić, Momčilo Pavlović

650-02-00342/2010-06 od 22.7.2010.

„KLETT”

Istorija 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole

mr Predrag M. Vajagić, mr Nenad Stošić

650-02-00336/2010-06 od 21.7.2010.

„KLETT”

Istorija – radna sveska sa istorijskom čitankom za 8. razred osnovne škole

mr Predrag M. Vajagić

650-02-00392/2013-06 od 30.12.2013.

„KRUG KB ”

Obrenovići – pomični krug, za 7. i 8.razred osnovne škole

Branko Krstajić

650-02-00922/2010-06 od 7.2.2011.

„KRUG KB ”

Karađorđevići – pomični krug, za 7. i 8. razred osnovne škole

Branko Krstajić

650-02-00923/2010-06 od 7.2.2011.

„NARODNA KNjIGA-ALFA”

Istorija za 8. razred osnovne škole – udžbenik sa radnim listovima

Milica Omrčan, Nevena Grbović

650-02-01002/2010-06 od 11.2.2011.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Prvi svetski rat 1914-1918, zidna istorijska karta,
R 1: 4.150.000, za 8. razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola

Nikola Samardžić

650-02-78/2013-06 od 11.7.2013.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Drugi svetski rat 1939-1945, zidna istorijska karta,
R 1: 4.700.000, za 8. razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola

Nikola Samardžić

650-02-79/2013-06 od 11.7.2013.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Srbija 1876-1885, zidna istorijska karta za 7. i 8. razred osnovne škole

Danica Lepojević

650-02-395/2013-06 od 14.12.2013.

„REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD”

Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913, zidna istorijska karta R 1:350.000, za 8. razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola

Danica Lepojević

650-02-397/2013-06 od 14.12.2013.

„FRESKA ”

Istorija za 8. razred osnovne škole

dr Radoš Ljušić, dr Ljubodrag Dimić

650-02-00371/2010-06 od 21.7.2010.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ”

Geografija Srbije, za 8. razred osnovne škole

mr Marko V. Milošević,
mr Jovana Markov

650-02-01009/2010-06 od 27.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka sa takmičenja iz geografije, za 7. i 8. razred osnovne škole

Marko V. Milošević, Jelena Kovačević-Majkić, Jelena Ćalić, Milovan Milivojević, Ana Milanović

650-02-00140/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija – radna sveska sa geografskim kartama za vežbanje za 8. razred osnovne škole

dr Srboljub Đ. Stamenković,
mr Dragica R. Gatarić, Marija
C. Brkić

650-02-00197/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Moja Srbija – vežbanka za Geografiju za 8. razred osnovne škole

mr Ivana Ž. Kocić-Mirjanić

650-02-00193/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija za osmi razred osnovne škole, udžbenik

dr Srboljub Đ. Stamenković,
mr Dragica R. Gatarić

650-02-00198/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografska karta Republike Srbije-fizičkogeografska karta za 8. razred osnovne škole

redaktor: dr Mirčeta Vemić

650-02-00200/2010-06 od 22.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografska čitanka, za osmi razred osnovne škole

dr Stevan M. Stanković

650-02-00361/2011-06 od 14.12.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Sveta-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00789/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Geografski atlas za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00794/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Fizičko-geografska karta Srbije za osnovnu i srednju školu

Goran Jovanović

650-02-00787/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Evrope-vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00792/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Srbije -vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00790/2010-06 od 7.3.2011.

„INTERSISTEM”

Nema karta Vanevropskih država – vežbanka iz geografije za osnovnu i srednju školu

Milka Ivić, Dubravka Petrović

650-02-00791/2010-06 od 7.3.2011.

„KLETT”

Geografija 8 – udžbenik i radna sveska za 8. razred osnovne škole

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-00322/2010-06 od 21.7.2010.

„KREATIVNI CENTAR”

KARTOGRAFIJA ili KARTU ČITAJ NIKOGA NE PITAJ, za učenike drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Milutin Tadić

650-02-00713/2010-06 od 28.2.2011.

„FRESKA”

Geografija, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Ljiljana Živković, Ana Aleksić, Nenad Živković

650-02-117/2012-06 od 4.2.2013.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Vodič za izradu malih naučnih projekata za 8. razred

dr Maša Bukurov, mr Natalija Bukurov

650-02-00540/2010-06 od 16.9.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija – radna sveska biologije za 8. razred osnovne škole

Danica Tusić

650-02-00594/2011-06 od 30.1.2012.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija – udžbenik za 8. razred osnovne škole

Danica Tusić

650-02-00013/2012-06 od 4.7.2012.

„GERUNDIJUM”

Biologija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Verica Matanović, Milica Stanković

650-02-505/2013-06 od 10.1.2014.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 8. razred osnovne škole

dr Dmitar Lakušić,
prof. dr Slobodan Jovanović

650-02-00223/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 8. razred osnovne škole

dr Dmitar Lakušić,
prof. dr Slobodan Jovanović

650-02-00238/2010-06 od 21.7.2010.

„KLETT”

Bilogija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Vesna Miljuš, Zorica Radišić

650-02-00247/2010-06 od 22.7.2010.

„KLETT”

Bilogija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Vladimir Ranđelović

650-02-418/2013-06 od 11.2.2014.

„NOVI LOGOS”

udžbenik – Biologija 8 – radni udžbenik biologije za 8. razred osnovne škole

Gordana Subakov-Simić

650-02-00324/2010-06 od 22.7.2010.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

Katarina Stevanović, Marija Krneta, Radmila Tošović

650-02-00601/2/2012-06 od 12.3.2012.

Rešenja za zbirku zadataka sa laboratorijskim vežbama

„EDUKA”

Fizika 8, udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

Nada Stančić

650-02-205/2012-06 od 24.1.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika za 8. razred osnovne škole i scenarija sa CD-rom-om Fizika 8

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00179/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika 8 sa zbirkom zadataka, laboratorijskim vežbama i testovima za 8. razred osnovne škole

Bogdan D. Pušara, Milan Raspopović

650-02-00176/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

Jovan Šetrajčić, Milan O. Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00166/2010-06 od 21.7.2010.

„KLETT”

Fizika, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Marina Radojević

650-02-528/2013-06 od 3.3.2014.

„KLETT”

Fizika, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

Marina Radojević, Mitke Nikolov

650-02-586/2013-06 od 3.3.2014.

„KRUG”

Fizika VIII – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

Nataša Kadelburg

650-02-00560/2010-06 od 21.7.2010.

„KRUG”

Fizika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Nataša Kadelburg

650-02-00136/2011-06 od 22.6.2011.

„NOVI LOGOS”

Fizika 8-udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

Dušan Popović, Milena Bogdanović, Aleksandra Kandić

650-02-00330/2010-06 od 16.9.2010.

„SAZNANjE”

Fizika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Mićo M. Mitrović

650-02-639/2013-06 od 8.3.2014.

„ŠKOLA PLUS”

Fizika 8 – zbirka zadataka za redovnu i dodatnu nastavu u 8. razredu osnovne škole

Vladimir Obradović, Gordana Nastić

650-02-00799/2010-06 od 27.1.2011.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Hemija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

650-02-319/2012-06 od 26.3.2013.

Hemija 8, radna sveska sa zbirkom zadataka za 8. razred osnovne škole

650-02-319/1/2012-06 od 26.3.2013.

„GERUNDIJUM”

Hemija za 8. razred osnovne škole

dr Jasna Adamov, Radojka Đurđević, mr Snežana Kalamković

650-02-00158/2012-06 od 25.1.2013.

„GERUNDIJUM”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije, za 8. razred osnovne škole

dr Jasna Adamov, mr Snežana Kalamković, Radojka Đurđević

650-02-00158/1/2012-06 od 5.2.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija za 8. razred osnovne škole, udžbenik

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00196/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 8. razred osnovne škole

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00553/2010-06 od 21.9.2010.

„KLETT”

Hemija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Darinka Radenković, Miloš Radenković

650-02-242/2012-06 od 28.1.2013.

Hemija 8, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole

650-02-243/2012-06 od 28.1.2013.

„NOVI LOGOS”

Hemija 8-udžbenik iz hemije, Radna sveska iz hemije
sa demonstracionim ogledima, laboratorijskim vežbama
i zadacima

Dragana Anđelković, Tatjana Nedeljković

650-02-00559/2010-06 od 21.9.2010.

Zbirka zadataka sa rešenjima iz hemije za 8. razred osnovne škole

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Muzička kultura, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Miroslava Petrov, Dragana Grujić

650-02-00040/2012-06 od 24.7.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za 8. razred osnovne škole

dr Sonja Marinković, mr Slavica Stefanović, Tijana Marinković

650-02-00149/2010-06 od 30.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Gordana Stojanović, Milica Rajčević

650-02-00221/2010-06 od 30.6.2010.

„KLETT”

Muzička kultura 8, za 8. razred osnovne škole

Aleksandra Stanković

650-02-138/2012-06 od 7.8.2012.

„NOVI LOGOS”

Muzička kultura za 8. razred osnovne škole

mr Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović Bokan

650-02-00325/2010-06 od 5.8.2010.

„NOTA”

Sviram notaton 25 C, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole, od trećeg do osmog razreda

Miomira M. Đurđanović

650-02-219/2013-06 od 23.9.2013.

„NOTA”

Sviram notaton 17 P, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole

Miomira M. Đurđanović

650-02-221/2013-06 od 23.9.2013.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Muzička kultura za 8. razred osnovne škole

Svetislav Cvetić

650-02-00419/2010-06 od 5.8.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Likovna kultura za 8. razred osnovne škole

Jovan Gligorijević

650-02-00529/2010-06 od 21.9.2010.

„EDUKA”

Likovna kultura za 8. razred osnovne škole

Dragan Đorđević, Zoran Ignjatović

650-02-00506/2011-06 od 6.3.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura za osmi razred osnovne škole

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković

650-02-00493/2011-06 od 9.2.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura za osmi razred osnovne škole

dr Zdravko Milinković,
mr Katarina Đorđević

650-02-00492/2011-06 od 27.2.2012.

„KLETT”

Likovna kultura 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Sanja Filipović

650-02-526/2013-06 od 4.3.2014.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole – radna sveska

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00780/2010-06 od 7.2.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR OK9 – upravljanje računarom (interfejs) od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00760/2010-06 od 7.2.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje – KONSTRUKTOR UK 8, OK8 – elektrotehnika i elektronika za 8. razred osnovne škole, sa uputstvom za korišćenje zbirke materijala za vežbe od 5. do 8. razreda osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00758/2010-06 od 22.2.2011.

„EDUKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje, udžbenik za 8. razred osnovne škole

dr Dragan Golubović, Nebojša Golubović

650-02-00899/2010-06 od 22.2.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska za 8. razred osnovne škole

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00164/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00163/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka materijala za tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole

dr Vjekoslav Sajfert

650-02-00491/2011-06 od 9.2.2012.

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-328/2013-06, od 18.11.2013.

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje 8, radna sveska za 8. razred osnovne škole

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević, Đura Pađan

650-02-328/1/2013-06, od 18.11.2013.

Tehničko i informatičko obrazovanje 8, materijal
za konstruktorsko modelovanje

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

„KLETT”

Komplet za računarski interfejs, za nastavni predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 7 i 8. razred osnovne škole

Goran Dragišić

650-02-383/2013-06, od 30.12.2013.

„M&G DAKTA”

Radna sveska za Tehničko i informatičko obrazovanje
za 8. razred osnovne škole i Materijal za konstruktivno
oblikovanje sa Programima za upravljanje modelima
za Tehničko i informatičko obrazovanje 8

Milan Sanader, Gordana Sanader, Miomir Filipović

650-02-00333/2010-06 od 16.9.2010.

„M&G DAKTA”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole

Milan Sanader, Gordana Sanader, Miomir Filipović

650-02-00726/2010-06 od 8.2.2011.

„NOVI LOGOS”

Tehničko i informatičko obrazovanje 8, za 8. razred osnovne škole

Borislav Dakić, Dijana Kaurović

650-02-147/2012-06 od 17.9.2012.

„NOVI LOGOS”

Tehničko i informatičko obrazovanje 8, radna sveska za 8. razred osnovne škole

Borislav Dakić, Miroslav Paroškaj

650-02-160/2012-06 od 4.2.2012.

„OPŠTA TEHNIKA”

Tehnika 8-elektrotehnika i elektronika, komplet materijala za radne vežbe iz tehničkog i informatičkog obrazovanja za 8. razred osnovne škole

prof. dr Dragan Golubović

650-02-00124/2010-06 od 16.9.2010.

„OPŠTA TEHNIKA”

Tehničko i informatičko obrazovanje, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Zoran Ferina

650-02-78/2012-06 od 24.4.2013.

„OPŠTA TEHNIKA”

Oktopod studio, konstruktorski komplet za mehatroniku, robotiku i automatizaciju, za tehničko i informatičko
obrazovanje od 5. do 8. razreda osnovne škole

Robert Kovač, Milan Romić

650-02-536/2013-06 od 12.2.2014.

„ŠKOLA PLUS”

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

Sandra Nešić, Boris Delibašić

650-02-00796/2010-06 od 27.1.2011.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„FRESKA”

Pravoslavni katihizis, za 8. razred osnovne škole

Ignatije Midić

650-02-404/2011-06 od 20.2.2012.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

Nikola Klem, Nebojša Lazović

650-02-01010/2010-06 od 27.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo-udžbenik za 8. razred osnovne škole

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović

650-02-00613/2010-06 od 26.10.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo – vežbanka za 8. razred osnovne škole

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović

650-02-00135/2010-06 od 21.7.2010.

„ŠKOLA PLUS”

Informatika i računarstvo za osmi razred osnovne škole

Sandra Nešić, Boris Delibašić

650-02-00796/2010-06 od 27.1.2011.

* NAPOMENA: Privremena mera određena rešenjem Vrhovnog suda broj Gž. 53/09 kojom se, do pravnosnažnog okončanja spora zabranjuje Privrednom društvu „EDUKA” dalja prodaja ili na drugi način stavljanje u promet priručnika čiji je autor Svetlana Joksimović i nalaže mu se da do sada stavljene u promet priručnike povuče iz prometa i to:

1. Priručnik za učitelje uz udžbenike Matematika (1a i 1b) za prvi razred;

2. Priručnik za učitelje uz udžbenike Matematika (2a i 2b) za drugi razred;

3. Priručnik za učitelje uz udžbenike Matematika (3a i 3b) za treći razred;

4. Priručnik za učitelje uz udžbenike Matematika (4a i 4b) za četvrti razred.

UDžBENICI ZA DECU SA SMETNjAMA U INTELEKTUALNOM RAZVOJU

PRVI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Dragoslava Dragić

650-487/88 od 28.12.1988.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Dušan Lipovac, Velimir Sotirović, Milo Latković

650-495/88 od 28.12.1988.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Dobrosav Dimić, Ljubomir Savić, Miloš Vučković

650-489/88 od 28.12.1988.

DRUGI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Vlastimir Miladinović, Miomir Sekulić, Sava Stekić, Živorad Bajić, Metodije Vojdanović

650-490/88 od 28.12.1988.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Dušan Lipovac, Velimir Sotirović, Milo Latković

650-495/88 od 28.12.1988.

TREĆI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Sava Stekić, Ljiljana Bulatović, Vlastimir Miladinović

650-606/89 od 26.6.1989.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Vlastimir Miladinović, Srđanka Majstorov

601-04-61/91 od 11.4.1991.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Ljubomir Savić, Dobrosav Dimić, Miloš Vučković

650-742/90 od 5.6.1990.

ČETVRTI RAZRED

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka, za 4. razred osnovne škole

Dragoslava Dragić

650-02-00019/94-02 od 9.6.1994.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika, za 4. razred osnovne škole

Vlastimir Miladinović, Srđanka Majstorov

601-04-61/91 od 11.4.1991.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

PRVI RAZRED

SOLFEĐO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo – za prvi i drugi razred četvorogodišnje i prvi razred dvogodišnje osnovne muzičke škole

Aleksandar Pandurović, Vesna Aleksandrović, Biljana Jelić

650-02-00034/96-02 od 29.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo – za prvi razred šestogodišnje osnovne muzičke škole

Vesna Cvetković, Jasmina Mihaljica

650-02-00035/96-02 od 29.3.1996.

„NOTA”

Raspevani ritam, priručnik-zbirka instruktivnih primera iz solfeđa za učenike 1. razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje

Slavica Smiljanić Marković, Biljana Cvetković

650-02-00400/1/2010-06 od 10.10.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Solfeđo-udžbenik za prvi razred

Borivoje Popović

650-02-00674/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Dvoglasni solfeđo-udžbenik od I-VI razreda

Borivoje Popović

650-02-00673/2010-06 od 28.12.2010.

VIOLINA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Neka uvek bude pesma – početna škola za violinu

Dejan Marković

650-02-00676/2010-06 od 27.1.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Zbirka najzastupljenijih violinskih koncerata za osnovne muzičke škole – violinski i klavirski štimovi

Vladimir Marković

650-02-00357/2010-06 od 22.7.2010.

VIOLONČELO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehnika sviranja na violončelu, za osnovne i srednje muzičke škole

Branislav Petrović

650-02-00238/2011-06 od 10.10.2011.

KLAVIR

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Georg Fridrih Hendl – klavirske kompozicije, 1. sveska za osnovno muzičko obrazovanje

Jela Kršić

650-02-00723/2010-06 od 27.1.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Šest sonatina za klavir, V. A. Mocart, za učenike osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00487/2011-06 od 6.3.2012.

HARMONIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Harmonika za prvi razred osnovne muzičke škole

Zoran Rakić

650-02-00036/96-02 od 29.3.1996.

KLARINET

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim klarinet za prvi razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00034/97-02 od 22.7.1997.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Raspevani klarinet za prvi razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00035/97-02 od 22.7.1997.

DRUGI RAZRED

SOLFEĐO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo – za prvi i drugi razred četvorogodišnje i prvi razred dvogodišnje osnovne muzičke škole

Aleksandar Pandurović, Vesna Aleksandrović, Biljana Jelić

650-02-00034/96-02 od 29.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo – za drugi razred šestogodišnje osnovne muzičke škole

Vesna Cvetković, Jasmina Mihaljica

650-02-00039/1999-02 od 9.9.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo – za treći razred četvorogodišnje i drugi razred dvogodišnje osnovne muzičke škole

Vesna Aleksandrović, Biljana Jelić

650-02-00046/1999-02 od 21.10.1999.

„NOTA”

Raspevani ritam, priručnik-zbirka instruktivnih primera iz solfeđa za učenike 2. razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje

Slavica Smiljanić Marković, Biljana Cvetković

650-02-00400/2/2010-06 od 10.10.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Solfeđo-udžbenik za drugi razred

Borivoje Popović

650-02-00678/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Dvoglasni solfeđo-udžbenik od I-VI razreda

Borivoje Popović

650-02-00673/2010-06 od 28.12.2010.

TEORIJA MUZIKE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„KREATIVNI CENTAR”

Teorija muzike, za osnovnu i srednju muzičku školu

Vladimir Jovanović

650-02-199/2013-06 od 11.9.2013.

VIOLINA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Neka uvek bude pesma-Škola za violinu 2 (udžbenik za drugi i treći razred)

Dejan Marković

650-02-00677/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Zbirka najzastupljenijih violinskih koncerata za osnovne muzičke škole – violinski i klavirski štimovi

Vladimir Marković

650-02-00357/2010-06 od 22.7.2010.

KLAVIR

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Georg Fridrih Hendl – klavirske kompozicije, 1. sveska za osnovno muzičko obrazovanje

Jela Kršić

650-02-00723/2010-06 od 27.1.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Šest sonatina za klavir , V. A. Mocart, za učenike osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00487/2011-06 od 6.3.2012.

HARMONIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Harmonika za drugi razred osnovne muzičke škole

Zoran Rakić

650-02-00036/97-02 od 22.7.1997.

KLARINET

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim klarinet, za drugi razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00020/1998-02 od 24.3.1998.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Raspevani klarinet, za drugi razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00024/1998-02 od 24.3.1998.

TREĆI RAZRED

SOLFEĐO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo – za treći razred četvorogodišnje i drugi razred dvogodišnje osnovne muzičke škole

Vesna Aleksandrović, Biljana Jelić

650-02-00046/1999-02 od 21.10.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo 3, za treći razred šestogodišnje osnovne muzičke škole

Aleksandra Jović-Miletić, Zoran Nikolić

650-02-00018/1998-02 od 24.3.1998.

„NOTA”

Raspevani ritam, priručnik-zbirka instruktivnih primera iz solfeđa za učenike 3. razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje

Slavica Smiljanić Marković, Biljana Cvetković

650-02-00400/3/2010-06 od 10.10.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Solfeđo-udžbenik za treći razred

Borivoje Popović

650-02-00679/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Dvoglasni solfeđo-udžbenik od I-VI razreda

Borivoje Popović

650-02-00673/2010-06 od 28.12.2010.

VIOLINA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Neka uvek bude pesma-Škola za violinu 2 (udžbenik za drugi i treći razred)

Dejan Marković

650-02-00677/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Kolo oko sveta-Škola za violinu 3 (udžbenik za treći razred)

Dejan Marković

650-02-00675/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Zbirka najzastupljenijihviolinskih koncerata za osnovne muzičke škole – violinski i klavirski štimovi

Vladimir Marković

650-02-00357/2010-06 od 22.7.2010.

KLAVIR

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Šest sonatina za klavir, V. A. Mocart, za učenike osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00487/2011-06 od 6.3.2012.

HARMONIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Harmonika za treći razred osnovne muzičke škole

Zoran Rakić

650-02-00056/1998-02 od 10.12.1998.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za treći i četvrti razred osnovne muzičke škole (sveska I)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za treći i četvrti razred osnovne muzičke škole (sveska II)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

KLARINET

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim klarinet, za treći razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00020/1998-02 od 24.3.1998.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Raspevani klarinet, za treći razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00024/1998-02 od 24.3.1998.

ČETVRTI RAZRED

SOLFEĐO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo za četvrti razred šestogodišnje osnovne muzičke škole

Gordana Stojanović, Aleksandra Jović-Miletić, Zoran Nikolić

650-02-00009/1999-03 od 21.6.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo za četvrti razred četvorogodišnje osnovne muzičke škole

Vesna Aleksandrović

650-02-00047/1999-02 od 21.10.1999.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Solfeđo-udžbenik za četvrti razred

Borivoje Popović

650-02-00680/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Dvoglasni solfeđo-udžbenik od I-VI razreda

Borivoje Popović

650-02-00673/2010-06 od 28.12.2010.

TEORIJA MUZIKE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„KREATIVNI CENTAR”

Teorija muzike, za osnovnu i srednju muzičku školu

Vladimir Jovanović

650-02-199/2013-06 od 11.9.2013.

VIOLINA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Zbirka najzastupljenijih violinskih koncerata za osnovne muzičke škole – violinski i klavirski štimovi

VladimirMarković

650-02-00357/2010-06 od 22.7.2010.

KLAVIR

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Album klavirskih komada za dvadeset prstiju

Jela Kršić, Vesna Kršić-Sekulić

650-02-00722/2010-06 od 25.2.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Šest sonatina za klavir, V. A. Mocart, za učenike osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00487/2011-06 od 6.3.2012.

HARMONIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Harmonika za četvrti razred osnovne muzičke škole

Zoran Rakić

650-02-00018/1999-02 od 30.6.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za treći i četvrti razred osnovne muzičke škole (sveska I)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za treći i četvrti razred osnovne muzičke škole (sveska II)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Škola za klavirsku harmoniku 3 (udžbenik za četvrti, peti i šesti razred)

Vojislava Vuković-Terzić

650-02-00721/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Izbor etida i kompozicija za klavirsku harmoniku (udžbenik za četvrti, peti i šesti razred)

Vojislava Vuković-Terzić

650-02-00720/2010-06 od 28.12.2010.

KLARINET

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim klarinet, za četvrti razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00020/1998-02 od 24.3.1998.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Raspevani klarinet, za četvrti razred osnovne muzičke škole

Radivoje Lazić

650-02-00024/1998-02 od 24.3.1998.

PETI RAZRED

SOLFEĐO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo za peti razred osnovne muzičke škole

Gordana Stojanović, Aleksandra Jović-Miletić, Zoran Nikolić

650-02-00009/2001-02 od 11.9.2001.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Solfeđo-udžbenik za peti razred

Borivoje Popović

650-02-00672/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Dvoglasni solfeđo-udžbenik od I-VI razreda

Borivoje Popović

650-02-00673/2010-06 od 28.12.2010.

VIOLINA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Zbirka najzastupljenijih violinskih koncerata za osnovne muzičke škole – violinski i klavirski štimovi

VladimirMarković

650-02-00357/2010-06 od 22.7.2010.

KLAVIR

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Album klavirskih komada za dvadeset prstiju

Jela Kršić, Vesna Kršić-Sekulić

650-02-00722/2010-06 od 25.2.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Šest sonatina za klavir , V. A. Mocart, za učenike osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00487/2011-06 od 6.3.2012.

HARMONIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Harmonika za peti razred osnovne muzičke škole

Zoran Rakić

650-02-00046/1999-02 od 21.10.1999.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za peti i šesti razred osnovne muzičke škole (sveska I)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku za peti i šesti razred osnovne muzičke škole (sveska II)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Škola za klavirsku harmoniku 3 (udžbenik za četvrti, peti i šesti razred)

Vojislava Vuković-Terzić

650-02-00721/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Izbor etida i kompozicija za klavirsku harmoniku (udžbenik za četvrti, peti i šesti razred)

Vojislava Vuković-Terzić

650-02-00720/2010-06 od 28.12.2010.

ŠESTI RAZRED

SOLFEĐO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Solfeđo za šesti razred osnovne muzičke škole

Vesna Cvetković, Jasmina Mihaljica

650-02-00059/2003 od 10.11.2003.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Solfeđo-udžbenik za šesti razred

Borivoje Popović

650-02-00671/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Dvoglasni solfeđo-udžbenik od I-VI razreda

Borivoje Popović

650-02-00673/2010-06 od 28.12.2010.

TEORIJA MUZIKE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„KREATIVNI CENTAR”

Teorija muzike, za osnovnu i srednju muzičku školu

Vladimir Jovanović

650-02-199/2013-06 od 11.9.2013.

VIOLINA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Zbirka najzastupljenijih violinskih koncerata za osnovne muzičke škole-violinski i klavirski štimovi

Vladimir Marković

650-02-00357/2010-06 od 22.7.2010.

KLAVIR

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Album klavirskih komada za dvadeset prstiju

Jela Kršić, Vesna Kršić-Sekulić

650-02-00722/2010-06 od 25.2.2011.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

L. V. Betoven– Tri sonate za klavir, opus 49 i 79, za 6. razred osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00381/2011-06 od 6.3.2012.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE”

Šest sonatina za klavir , V. A. Mocart, za učenike osnovne muzičke škole

Priređivač: Ana Babić Rakidžić

650-02-00487/2011-06 od 6.3.2012.

HARMONIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Harmonika za šesti razred osnovne muzičke škole

Zoran Rakić

650-02-55/2000-02 od 9.10.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za peti i šesti razred osnovne muzičke škole (sveska I)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Izbor kompozicija za harmoniku, za peti i šesti razred osnovne muzičke škole (sveska II)

Zoran Vukosavljev

650-02-00059/96-02 od 7.6.1996.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Škola za klavirsku harmoniku 3 (udžbenik za četvrti, peti i šesti razred)

Vojislava Vuković-Terzić

650-02-00721/2010-06 od 28.12.2010.

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

Izbor etida i kompozicija za klavirsku harmoniku (udžbenik za četvrti, peti i šesti razred)

Vojislava Vuković-Terzić

650-02-00720/2010-06 od 28.12.2010.

UDžBENICI NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA

ALBANSKI JEZIK

PREDŠKOLSKA USTANOVA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„KLETT”

Raša i Maša – razvoj govora, na albanskom jeziku

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumša, Martina Rajšp, Jasna Žic

650-02-242/2013-06 od 25.9.2013.

„KLETT”

Raša i Maša – prvi koraci u matematici, na albanskom jeziku

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumša, Martina Rajšp, Jasna Žic

650-02-243/2013-06 od 25.9.2013.

„KLETT”

Raša i Maša – upoznavanje okoline, na albanskom jeziku

Nataša Šefer, Vilma Kumša

650-02-529/2013-06 od 11.12.2013.

PRVI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

Nailje Imami

6-00-00085/2006-06 od 13.7.2006.

 

Čitanka i prateća radna sveska

   

„KLETT”

Bukvar i Radna sveska na albanskom jeziku, za 1. razred osnovne škole

prof. dr Mimoza Gjokutaj, prof. dr Shezai Rrokaj

650-02-00294/2011-06 od 31. 8.2011.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1, srpski kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005 od 3.10.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„KLETT”

Matematika 1, udžbenik za 1. razred osnovne škole
na albanskom jeziku

Sejdi Bilali, Ramadan Zejnulahu

650-02-203/2012-06 od 17.9.2012.

Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole na albanskom jeziku

650-02-203/1/2012-06 od 17.9.2012.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Botarrethnesh 1 Svet oko nas 1 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00151/2008-06 od 25.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas – udžbenik

Biljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljanka – Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

Biljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ilmudini (Islamska veronauka na albanskom jeziku)

Hazema Ništović, Dževdeta Ajanović, Edina Vejo

650-02-51/2001-02 od 21.9.2001.

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode, udžbenik za 1. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Stanka Brdar

650-02-441/2013-06, od 18.11.2013.

DRUGI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”– Crnotince, Preševo

Đuha Šćipe 2, udžbenik za albanski jezik za 2. razred osnovne škole

Rita Petro, Mimoza Gjokutaj

650-02-359/2012-06 od 11.3.2013.

Đuha Šćipe 2, radna sveska za albanski jezik za 2. razred osnovne škole

Rita Petro, Natasha Pepivani

650-02-359/1/2012-06 od 11.3.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za 2. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Nailje Malja Imami

610-00-00251/2006-06 od 10.10.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za čitanku za 2. razred osnovne škole
na albanskom jeziku

Nailje Malja Imami

610-00-00252/2006-06 od 10.10.2011.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2, srpski kao nematernji jezik

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005 od 15.4.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps

6-00-281/2004-06/01 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps, Danica Koren

6-00-281/2004-06/01 od 16.6.2004.

„KLETT”

Matematika 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole
na albanskom jeziku

Sejdi Bilali, Ramadan Zejnulahu

650-02-204/2012-06 od 17.9.2012.

Matematika 2, radna sveska za 2. razred osnovne škole na albanskom jeziku

650-02-204/1/2012-06 od 17.9.2012.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas – udžbenik

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istraživanka – Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„KREATIVNI CENTAR”

Bota rreth nesh 2 Svet oko nas 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00140 /2008-06 od 25.6.2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode, udžbenik za 2. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Stanka Brdar

650-02-443/2013-06, od 14.11.2013.

TREĆI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”

Čitanka3, za 3. razred osnovne škole

Rita Petro, Natasha Pepivani

650-02-00227/1/2011-06 od 25.8.2011.

Radna sveska 3, za 3. razred osnovne škole

650-02-00227/1/2011-06 od 25.8.2011.

„ALBAS”– Crnotince, Preševo

Čitanka 3

Rita Petro, Natasha Pepivani

650-02-00227/2/2011-06 od 22.11.2011.

Radna sveska 3

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči, čitanka za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za srpski kao nematernji jezik

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku, za srpski kao nematernji jezik, za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika, udžbenik

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„KLETT”

Matematika3, udžbenik za 3. razred osnovne škole
na albanskom jeziku

Sejdi Bilali, Ramadan Zejnulahu

650-02-208/2012-06 od 17.9.2012.

Matematika3, radna sveska za 3. razred osnovne škole na albanskom jeziku

650-02-208/1/2012-06 od 17.9.2012.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode, udžbenik za 3. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Stanka Brdar

650-02-636/2013-06, od 14.11.2013.

ČETVRTI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”

Čitanka 4, za 4. razred osnovne škole

Rita Petro, Natasha Pepivani

650-02-00227/2011-06 od 25.8.2011.

Radna sveska 4, za 4. razred osnovne škole

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-00174/2007-06 od 16.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Matematika 4 (udžbenik i radna sveska) na albanskom jeziku za 4. razred osnovne škole

Sejdi Bilali, Ramadan Zejnulahu

650-02-00292/2010-06 od 17.11.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Čuvari prirode, udžbenik za 4. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Stanka Brdar

650-02-637/2013-06, od 14.11.2013.

PETI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”

Đuha Šćipe 5, udžbenik za albanski jezik za 5. razred osnovne škole

Rita Petro, Nataša Pepivani

650-02-85/2012-06 od 14.9.2012.

Đuha Šćipe 5, radna sveska za albanski jezik za 5. razred osnovne škole

650-02-85/1/2012-06 od 14.9.2012.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/207-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Matematika 5, udžbenički komplet za 5. razred osnovne škole na albanskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, mr Slađana Dimitrijević, Sanja Milojević, Nenad Vulović

650-02-00460/2011-06 od 11.11.2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Geografija za 5. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev, mr Jelena Popović Rakočević

650-02-00459/2011-06 od 11.11.2011.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Slobodan Popov, Marina Petrović

650-02-00113/2012-06 od 26.1.2012.

ŠESTI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”

Đuha Šćipe 6, udžbenik za albanski jezik za 6. razred osnovne škole

Rita Petro, Idriz Metani, Adeljina Čerpja

650-02-86/2012-06 od 14.9.2012.

Đuha Šćipe 6, radna sveska za albanski jezik za 6. razred osnovne škole

650-02-86/1/2012-06 od 14.9.2012.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-.00310/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči – čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca, čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06, od 7.11.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Matematika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Dr Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević

650-02-281/2011-06 od 31.8.2011.

Matematika 6, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Sanja Milojević, Nenad Vulović

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

FIZIKA 6 sa zbirkom zadataka, laboratorijskim vežbama i testovima, za 6. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Milan O. Raspopović

650-02-43/2012-06 od 16.10.2012.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Slobodan Popov, Tijana Tešan

650-02-00115/2012-06 od 26.10.2012.

SEDMI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”

Đuha Šćipe 7, udžbenik za albanski jezik za 7. razred osnovne škole

Rita Petro, Idriz Metani, Adeljina Čerpja, Špresa Vreto

650-02-87/2012-06 od 14.9.2012.

Đuha Šćipe 7, radna sveska za albanski jezik za 7. razred osnovne škole

650-02-87/1/2012-06 od 14.9.2012.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca, čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 7.7.2009.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Matematika 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Dr Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević

650-02-00149/2012-06 od 14.6.2012.

Matematika 7, zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Sanja Milojević, Nenad Vulović

650-02-00149/1/2012-06 od 14.6.2012.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Udžbenik Fizika 7, za 7. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Milan O. Raspopović

650-02-326/2013-06 od 26.8.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Udžbenik Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-287/2013-06 od 22.8.2013.

OSMI RAZRED

ALBANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ALBAS”

Đuha Šćipe 8, udžbenik za albanski jezik za 8. razred osnovne škole

Rita Petro, Idriz Metani, Adeljina Čerpja

650-02-88/2012-06 od 14.9.2012.

Đuha Šćipe 8, radna sveska za albanski jezik za 8. razred osnovne škole

 

650-02-88/1/2012-06 od 14.9.2012.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Matematika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole na albanskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević, dr Branislav Popović, mr Nenad Vulović, Sanja Milojević

650-02-417/2012-06 od 24.1.2013.

Matematika 8 – zbirka zadataka sa rešenjima za 8. razred osnovne škole na albanskom jeziku

dr Branislav Popović, Sanja Milojević, mr Nenad Vulović

650-02-417/1/2012-06 od 24.1.2013.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Milan O. Raspopović, Bogdan D. Pušara

650-02-327/2013-06 od 26.8.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole na albanskom jeziku

Vjekoslav Sajfert, Ivan Tasić, Marina Petrović

650-02-00114/2012-06 od 26.10.2012.

BOSANSKI JEZIK

PREDŠKOLSKA USTANOVA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„KLETT”

Moja matematika, za pripremni predškolski program, na bosanskom jeziku

Elvedina Hakić, Resmija Korać, Farisa Fetahović

650-02-128/2013-06, od 27.9.2013.

„KLETT”

Moj svijet, za pripremni predškolski program, na bosanskom jeziku

Resmija Korać, Farisa Fetahović, Elvedina Hakić

650-02-157/2013-06, od 23.9.2013.

„KLETT”

Maša i Raša – upoznavanje okoline, za pripremni
predškolski program, na bosanskom jeziku

Nataša Šefer, Vilma Kumša

650-02-407/2013-06, od 29.10.2013.

„KLETT”

Maša i Raša-razvoj govora, za pripremni predškolski
program, na bosanskom jeziku

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

650-02-405/2013-06, od 31.10.2013.

„KLETT”

Maša i Raša – prvi koraci u matematici, za pripremni predškolski program, na bosanskom jeziku

Martina Rajšp, Jasna Žic

650-02-406/2013-06, od 31.10.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Veseli vrtić – pripremni predškolski program,
na bosanskom jeziku

Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-415/2013-06, od 30.12.2013.

„KLETT”

POČETNICA, za pripremni predškolski program, na bosanskom jeziku

Elvedina Hakić, Resmija Korać, Farisa Fetahović

650-02-525/2013-06, od 3.2.2014.

PRVI RAZRED

BOSANSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

udžbenik SEHARA SLOVA, bosanski jezik za 1. razred osnovne škole

Adela Melajac, Sanela Međedović, Mevluda Melajac

650-02-123/2013-06 od 3.9.2013.

„KLETT”

ČITANKA, bosanski jezik za 1. razred osnovne škole

Adela Melajac, Hodo Katal

650-02-140/2013-06 od 3.9.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 1, udžbenik i radna sveska, matematika za 1. razred osnovne školena bosanskom jeziku

Martina Rajšp, Jasna Žic, Marina Jovanović

650-02-126/2013-06 od 16.5.2013.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Pustolovine kroz svet oko nas, na bosanskom jeziku, udžbenik za 1. razred osnovne škole

Biljana Životić, Olivera Ramović

650-02-127/2013-06 od 19.7.2013.

„KLETT”

Pustolovine kroz svet oko nas, radna sveska za 1. razred osnovne škole, na bosanskom jeziku

Biljana Životić, Olivera Ramović

650-02-127/1/2013-06 od 19.7.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Čarobni svet muzike, udžbenik za 1. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Gordana Ilić

650-02-141/2013-06 od 16.5.2013.

„KLETT”

Muzička kultura – Dodatak za 1. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Hamid Šabanović, Zineta Hukić

650-02-138/2013-06 od 13.11.2013.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Svet u mojim rukama, udžbenik za 1. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Sanja Filipović

650-02-142/2013-06 od 21.5.2013.

PETI RAZRED

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Matematika 5, udžbenik i zbirka zadataka, za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Dr Nebojša Ikodinović, Mr Slađana Dimitrijević, Sanja Milojević, Nenad Vulović

650-02-125/2013-06 od 16.5.2013.

„MATEMATISKOP”

Matematika 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-183/2013-06 od 31.5.2013.

„MATEMATISKOP”

Zbirka zadataka Matematika 5, za 5. razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-183/1/2013-06 od 31.5.2013.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Historija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Branka Bečanović

650-02-145/2013-06 od 28.5.2013.

„KLETT”

Historija 5, radna sveska sa istorijskom čitankom za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Predrag Vajagić

650-02-122/2013-06 od 28.5.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

GEOGRAFIJA, udžbenik za 5. razred osnovne škole na BOSANSKOM JEZIKU

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev, Jelena Popović Rakočević

650-02-159/2013-06 od 27.5.2013.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Biologija 5, radna sveska za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Vladimir Ranđelović

650-02-124/2013-06 od 13.5.2013.

„KLETT”

Biologija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Vladimir Ranđelović

650-02-137/2013-06 od 16.5.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Muzička kultura 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Aleksandra Stanković

650-02-131/2013-06 od 19.6.2013.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Likovna kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Sanja Filipović

650-02-158/2013-06 od 18.10.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-134/2013-06 od 21.5.2013.

„KLETT”

Tehničko i informatičko obrazovanje 5, radna sveska i komplet materijala za modelovanje, za 5. razred osnovne škole na bosanskom jeziku

Nenad Stamenović, Aleksa Vučićević

650-02-134/1/2013-06 od 21.5.2013.

BUGARSKI JEZIK

PRVI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za osmi razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar

Darina Dončeva, Neli Trifonova

650-02-00313/2007-06 od 31.3.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nastavni listovi uz Bukvar

Deška Georgijeva, Tana Smiljković, Slavka Stojanović, Vene Božilov

650-02-073/2003-02 od 23.3.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za prvi razred osnovne škole na bugarskom jeziku

Darina Dončeva, Deška Georgijeva

650-02-00019/2011-06 od 28.12.2011.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1, Srpski kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005 od 3.10.2005.

IZBORNI NASTAVNI PREDMET

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Ognjan Cvetkov

650-02-191/2012-06 od 13.11.2012.

DRUGI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

Deška Georgijeva

650-02-1/2005-06 od 2.2.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za bugarski jezik

Milan Milanov, Dragan Petkov, Stana Smiljković, Slavka Stojanović

650-02-071/03-02 od 23.3.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik

Mariana Aleksić

650-02-00213/2007-06 od 7.9.2007.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2 Srpski kao nematernji jezik

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005 od 15.4.2005.

TREĆI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

Duška Georgijeva

650-02-9/2005-06 od 30.3.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za bugarski jezik

Milan Milanov, Dragan Petkov, Stana Smiljković, Slavka Stojanović

650-02-074/03-02 od 23.3.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik

Aleksandra Ćirić

650-02-00164/2007-06 od 21.6.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku

Mariana Aleksić

650-02-13/2005-06 od 30.3.2005.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči, čitanka za srpski kao nematernji jezik, za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika za srpski kao nematernji jezik

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku za srpski kao nematernji jezik, za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo – udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović. dr Biljana Trebješanin

650-02-00028/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zavičajnica – radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo na bugarskom

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović. dr Biljana Trebješanin

650-02-00028/2005-06 od 0.5.2005.

ČETVRTI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka

Jasmina Jovanović

650-02-00069/2005 od 10.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik

Mariana Aleksić

650-02-00116/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska – pomagalo za bugarski jezik

Deška Georgijeva, Snežana Stančeva, Stana Smiljković, Slavka Stojanović

650-02-0072/03-03 od 23.3.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz Čitanku

Jasmina Jovanović

650-02-00067/2005-07 od 10.6.2005.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-00174/2007-06 od 16.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

PETI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hrestomatija

Darina Dončeva, Deška Georgijeva

650-02-101/2006-06 od 7.6.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodna reč

Marin Mladenov

650-02-00002/2002-02 od 27.1.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska – Pomagalo za bugarski jezik

Deška Georgijeva, Đura Nikolajeva, Stana Smiljković, Slavka Stojanović

650-02-0017/2004-06 od 5.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik za 5. razred osnovne škole

Mariana Aleksić

650-02-00461/2010-06 od 4.4.2011.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/207-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

ŠESTI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik, udžbenik za 6. razred osnovne škole

dr Mariana Aleksić

650-02-00641/2010-06 od 23.2.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hrestomatija

Darina Dončeva, Deška Georgijeva

650-02-00333/2008-06 od 12.1.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za bugarski jezik

Stana Smiljković, Mariana Aleksić, Slavka Stojanović

650-02-42/2004-03 od 29.10.2004.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-.00310/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči – čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred sonovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

SEDMI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik

Mariana Aleksić, Galina Šaralijeva

650-02-00085/2008-06 od 12.1.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz bugarski jezik

Marina Aleksić

650-02-41/2004-03 od 29.10.2004.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca, čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 7.7.2009.

OSMI RAZRED

BUGARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hrestomatija

Marin Mladenov

650-02-00010/2002-02 od 28.4.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bugarski jezik

Mariana Aleksić, Galina Šaralijeva

650-02-00289/2008-06 od 11.11.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska – Pomagalo uz bugarski jezik

Mariana Aleksić, Deška Georgijeva, Stana Smiljković, Slavka Stojanović

650-02-43/2004-03 od 29.10.2004.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski
kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

BUNjEVAČKI GOVOR

PRVI RAZRED

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bunjevačka čitanka, za 1. i 2. razred osnovne škole

Mirjana Savanov, Nevenka Bašić Palković

128-61-220/2013-01 od 29.1.2014.

DRUGI RAZRED

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bunjevačka čitanka, za 1. i 2. razred osnovne škole

Mirjana Savanov, Nevenka Bašić Palković

128-61-220/2013-01 od 29.1.2014.

MAĐARSKI JEZIK

PREDŠKOLSKA USTANOVA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Predškolska sveska (Óvodásokfüzete) na mađarskom jeziku

dr Emil Kamenov

650-02-167/2012-06 od 10.7.2012.

„KLETT”

Maša i Raša – razvoj govora, na mađarskom jeziku

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

650-02-239/2013-06 od 2.8.2013.

„KLETT”

Maša i Raša – prvi koraci u matematici, na mađarskom jeziku

Martina Rajšp, Jasna Žic

650-02-240/2013-06 od 2.8.2013.

„KLETT”

Maša i Raša – upoznavanje okoline, na mađarskom jeziku

Nataša Šefer, Vilma Kumša

650-02-533/2013-06 od 18.2.2014.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Matematika kroz igru do znanja, radna sveska za predškolski uzrast, na mađarskom jeziku

Anđelka Janković

650-02-341/2013-06, od 1.10.2013.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Crtam-pišem kroz igru do znanja, radna sveska
za predškolski uzrast, na mađarskom jeziku

Anđelka Janković

650-02-337/2013-06 od 17.10.2013.

PRVI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ábécéskönyv Bukvar

Lenke Erdelj

106-61-0013/2003-02 od 11.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tanuljunk olvasni– Munkalapokaz általános iskolák I. osztálya számára Učimo čitati – radni listovi

Lenke Erdelj

106-61-00116/2003-02 od 11.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tanuljunk írni! Učimo pisati! – radni listovi

Lenke Erdelj

106-61–00115/2003-02 od 11.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

Magdolna Baliž, Erika Farkaš, Valerija Juhas

106-61-00120/2003-02 od 11.8.2003.

NEGOVANjE MATERNjEG JEZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Anyanyelvápolás 1. Negovanje maternjeg jezika

Eržebet Rokvić

106-61-00071/2003-02 od 1.7.2003.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005-06 od 3.10.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ATOS”

Matematika, zbirka zadataka za 1. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00179/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematikaimunkalapok Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – tankönyv Mateamtika – udžbenik

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00017/2009-06 od 27.2.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – munkafüzet Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00017/2009-06 od 27.2.2009.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 1 Matematika 1 – udžbenik

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00145/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Szόrakoztatό matematika 1 Zabavna matematika 1

dr Simeon Marinković

650-02-00144/2008-06 od 25.6.2008.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Környezetünk Svet oko nas – udžbenik

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/07 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gondolkodó – Munkafüzet a Környezetünk tankönyvhöz Razmišljanka – radni listovi

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/08 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas – udžbenik za 1. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Ljiljana Novković, Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-647/2013-06 od 9.1.2014.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljanka – radna sveska uz udžbenik Svet oko nas, za 1. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Ljiljana Novković, Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-649/2013-06 od 9.1.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

Környezetünk 1 Svet oko nas 1 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00131/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daloljunk együtt! Zenekönyv az ált. iskolák 1. osztálya számára Muzička kultura 1

Ilona Tolnai

106-61-00158/2005-01 od 14.10.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nézek és alkotok – vizuális művészetek Gledam i stvaram Likovna kultura

Milan Mihaljčić, Rajka Bošković

650-02-00003/2005-06 od 12.4.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gledam i stvaram, likovna kultura za 1. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić

650-02-00085/2011-06 od 15.8.2011.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek! Katolikushittan Pustite k meni malene (Katolička vjeronauka)

Andrija Kopilović

650-02-52/2001-02 od 20.9.2001.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

A játéktól a számítógépig Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munkafüzet az 1. és a 2. osztály számára a Játéktól a számítógépig tankönyvhöz Od igračke do računara Vežbanka za prvi i drugi razred

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

DRUGI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

Lenke Erdelj

106-61-00138/2004-01 od 27.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasási munkalapok Radna sveska uz čitanku

Lenke Erdelj

106-61-00140/2004-01 od 27.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Beszéljünk és írjunk! Govorimo i pišemo! – radna gramatika

dr Laslo Molnar-Čikoš, Lenke Erdelj

106-61-00139/2004-01 od 27.7.2004.

NEGOVANjE MATERNjEG JEZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Anyanyelvápolás 2 Negovanje jezika 2

Ibolja Farkaš, Eržebet Rokvić

106-61–00231/2007-01 od 7.8.2007.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005-06 od 15.4.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ATOS”

Matematika, zbirka zadataka za 2. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00180/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps

6-00-281/2004-06/01 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematikai munkalapok Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps, Danica Koren

6-00-281/2004-06/02 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2 – tankönyv Matematika 2 – udžbenik

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2 – munkalapok Matematika 2 – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00032/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, vežbanka za 2. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00080/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika zbirka zadataka za 2. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00180/2011-06 od 17.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 2 Matematika 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00169/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Szόrakoztatό matematika 2 Zabavna matematika 2

dr Simeon Marinković

650-02-00138/2008-06 od 25.6.2008.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Környezetünk Svet oko nas – udžbenik

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fürkésző Munkafüzet a Környezetünk tankönyvhöz Istraživanka Radni listovi uz Svet oko nas

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/10 od 16.6.2004.

„KREATIVNI CENTAR”

Környezetünk 2 Svet oko nas 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00127/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daloljunk együtt 2 Muzička kultura 2

Ilona Tolnaj

106-61-00178/2005-01 od 14.10.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gondolkodom és alkotok Razmišljam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, mr Branislav Nikolić, Dragica Milovanović

6-00-00421/2005-06 od 31.8.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljam i stvaram, likovna kultura za 2. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Dragica Milovanović

650-02-00086/2011-06 od 15.8.2011.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Jézus barátai, katolikus hittan Isusovi prijatelji, katolički veronauk na mađarskom

Andrija Kopilović

650-02-21/2004-03 od 15.7.2004.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

A játéktól a számítógépig Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

TREĆI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

Lenke Erdelj

106-61-00072/2006-01 od 26.6.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasási munkalapok Radna sveska uz čitanku

Lenke Erdelj

106-61-00177/2005-01 od 12.8.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Keressük a szót! Tražimo reč – radna gramatika

dr Laslo Molnar-Čikoš, Lenke Erdelj

106-61-00147/2005-01 od 12.8.2005.

NEGOVANjE MATERNjEG JEZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Anyanyelvápolás 3 Negovanje jezika 3

Eržebet Rokvić

106-61–00098/2010-01 od 6.8.2010.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči, čitanka za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika za srpski jezik kao nematernji

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Čarolija reči” za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ATOS”

Matematika, zbirka zadataka za 3. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00181/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika – udžbenik

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematikaimunkalapok Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika3 – tankönyv Mateamtika – udžbenik

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00077/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, vežbanka za 3. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00076/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3– munkalapok Matematika 3 – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, vežbanka za 3. razred osnovne škole

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00076/2011-06 od 16.8.2011.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 3 – Matematika – udžbenik 1. deo; Igra brojeva i oblika 3 – Matematika – udžbenik 2. deo

Marina Jovanović, Anđelka Nikolić

650-02-00200/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 3 Matematika 3 – prvi i drugi deo

Aleksandra Stefanović

650-02-00143/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Szόrakoztatό matematika 3 Zabavna matematika 3

dr Simeon Marinković, Dejan Begović

650-02-00150/2008-06 od 25.6.2008.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Természet éstársadalom Priroda i društvo Udžbenik

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Barangoló – munkalapok Zavičajnica – Radna sveska
uz udžbenik Priroda i društvo

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo, udžbenik za 3. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00053/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zavičajnica, radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00058/2011-06 od 16.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Természet-éstársadalomismeret 3 Priroda i društvo 3 –
udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00146/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daloljunk együtt! 3 Pevajmo zajedno! 3 – muzička kultura

Ilona Tolnaj

106-61-00071/2006-01 od 8.12.2006.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tanulok és alkotok Učim i stvaram – likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić

650-02-00035/2005-06 od 9.5.2005.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Az élet útja Udžbenik katoličkog veronauka

Ištvan Dobai

106-61-00160/2008-01 od 25.3.2009.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

A játéktól a számítógépig Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00033/2005-06 od 9.5.2005.

ČETVRTI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

Lenke Erdelj

106-61-00070/2006-06 od 26.6.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasási munkalapok Radna sveska uz čitanku

Lenke Erdelj, Magdolna Baliž

106-61-00144/2006-01 od 18.7.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Szó és mondat – Munkafüzet anyanyelvből Radna gramatika

Lenke Erdelj, Magdolna Baliž

106-61-00143/2006-01 od 18.7.2006.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-0174/2007-06 od 16.7.2007.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ATOS”

Matematika, zbirka zadataka za 4. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Marina Vićentijević, Vesna Erić, Vesna Anđelić

650-02-00182/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munklapok matematikából Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4 – tankönyv Mateamtika – udžbenik

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4 – munkalapok Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00027/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, vežbanka za 4. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00026/2011-06 od 16.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 4 Matematika 4 – udžbenik

dr Mirko Dejić, dr Jasmina Milinković mr Olivera Đokić

650-02-00159/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Szόrakoztatό matematika 4 Zabavna matematika 4

Aleksandra Stefanović, dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00161/2008-06 od 25.6.2008.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Természet és társadalom + melléklet nemzeti történelemből Priroda i društvo Udžbenik + dodatak iz nacionalne
istorije

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin, autor dodatka: dr Tibor Pal

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.
odobrenje dodatka:
106-61-00106/2003-01 od 1.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fürkésző–MunkalapokaTermészet éstársadalomtankönyvhöz Istraživanka Radna sveska

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istraživanka, radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo za 4. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00055/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo – dodatak Istorija Mađarske
od najstarijih vremena do današnjih dana, na mađarskom jeziku, za 4. razred osnovne škole

dr Pal Tibor

128-61-315/2012-01 od 11.4.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Természet-éstársadalomismeret 4 Priroda i društvo 4 –
udžbenik sa nacionalnim dodatkom

Ivana Vasiljević, Aleksandra Blažić, Vesna Radovanović-Penevski autor nacionalnog dodatka: Arpad Pača

106-61-00012/2010-01 od 10.8.2010.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daloljunk együtt! 4. Muzička kultura

Ilona Tolnai

6-00-00095/2006-06 od 16.5.2006.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Képzelődöm és alkotok Maštam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić

6-00-00090/2006-06 od 15.5.2006.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Az egyház útja Udžbenik katoličkog veronauka

Ištvan Dobai

106-61-00161/2008-01 od 25.2.2009.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ajátéktól a számitógépig Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

6-00-00089/2006-06 od 11.5.2006.

PETI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

Bela Čorba

106-61-00230/2007-01 od 7.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasási munkafüzet Radna sveska uz čitanku

Bela Čorba

106-61-00229/2007-01 od 7.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Magyar nyelv – gyakorló nyelvtan Radna gramatika

Ilona Rajšli, Izabela Takač

106-61-00228/2007-01 od 7.8.2007.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/207-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„GERUNDIJUM”

Matematika, udžbenik za 5. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Siniša N. Ješić, Marko D. Ignjatović, Dragica D. Mišić

650-02-235/2012-06 od 7.9.2012.

„GERUNDIJUM”

Zbirka zadataka Matematika za 5. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Siniša N. Ješić, Dragica D. Mišić, Marko D. Ignjatović

650-02-235/1/2012-06 od 7.9.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Đorđe Dugošija, dr Vojislav Andrić

650-02-00185/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematikai feladatgyűjtemény Zbirka zadataka iz matematike

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Vojislav Andrić, dr Đorđe Dugošija

650-02-00186/2007-06 od 11.7.2007.

„KLETT”

Matematika 5 – (udžbenik i zbirka zadataka) na mađarskom jeziku, za 5. razred osnovne škole

dr Nebojša Nikodinović, mr Slađana Dimitrijević, Sanja Milojević, Nenad Vulević

650-02-00872/2010-06 od 27.1.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika za 5. razred osnovne škole na mađarskom jeziku, udžbenik

Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković, Jagoda Rančić

650-02-00117/2010-06 od 21.7.2010.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Történelem Istorija

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00181/2007-06 od 10.7.2007

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Történelmi olvasókönyv és munkafüzet Istorijska čitanka sa radnom sveskom

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00182/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Óskori történelmi atlasz Istorijski atlas za stari vek

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00200/2007-06 od 10.7.2007.

„KLETT”

Istorija, udžbenik za 5. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Branka Bečanović

650-02-00470/2011-06 od 8.11.2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Földrajz Geografija

Jelena Ćalić, Milovan Milivojević

650-02-00191/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munkafüzet földrajzból Radna sveska iz geografije

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00179/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Földrajzi olvasókönyv Geografska čitanka

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00014/2005-06 od 1.4.2005.

„KLETT”

Geografija za 5. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-00174/2011-06 od 19.8.2011.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

Biljana Jančić, dr Radiša Jančić

650-02-00189/2007-06 od 31.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munkafüzet biológiából Radna sveska iz biologije

Leposava Simonić-Milošević

650-02-00271/2009-06 od 16.6.2010.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszaki oktatás és informatika Tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Marina Petrović

650-02-00184/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszakioktatás és informatika – munkafüzet Tehničko
i informatičko obrazovanje – radna sveska

dr Slobodan Popov, Marina Petrović

650-02-144/2010-06 od 21.7.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Képzőművészet 5 + melléklet Likovna kultura + dodatak

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković autor dodatka: Olga Ninkov-Kovačev

650-02-00205/2007-06 od 13.7.2007. odobrenje dodatka:
106 61-00116/2006-01 od 13.7.2007.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ének-zene 5 Pesma-muzika 5

Gabriela Bulatović

106-61-00300/2008-01 od 6.2.2009.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

A törvény útja Udžbenik katoličkog veronauka

Ištvan Dobai

106-61-00158/2008-01 od 25.2.2009.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika és számítástechnika Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika és számítástechnika – munkafüzet Vežbanka za informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

ŠESTI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

Edit Pinter-Molnar, Eržebet Kojić-Čakanj

106-61-00264/2008-01 od 30. 9.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Magyar nyelv – Gyakorló nyelvtan Radna gramatika

Ilona Rajšli, Ildiko Kavai-Božo

106-61-00170/2008-01 od 18.8.2008.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-.00310/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči – čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„GERUNDIJUM”

Matematika, udžbenik za 6. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Dr Siniša Ješić, Dragica Mišić, Marko Ignjatović

650-02-00136/1/2012-06 od 24.5.2012.

Zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Dr Siniša Ješić, Marko Ignjatović, Dragica Mišić

650-02-00136/2/2012-06 od 24.5.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00309/2008-06 od 7.1.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika feladatgyűjtemény Zbirka zadataka iz matematike

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00308/2008-06 od 7.1.2008.

„KLETT”

Matematika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, mr Slađana Dimitrijević

650-00-113/1/2012-06 od 15.5.2012.

Matematika 6, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Sanja Milojević, Nenad Vulović

650-00-113/2/2012-06 od 15.5.2012.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Történelem + melléklet nemzeti történelemből
Istorija + dodatak iz nacionalne istorije

dr Rade Mihaljčić, autor dodatka: dr Kalman Čehak

650-02-00323/2008-06 od 1.7.2008. odobrenje dodatka:
106-61-00044/2003-02 od 15.4.02003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Történelmi olvasókönyvés munkafüzet Istorijska čitanka i radna sveska

Marko Šuica, Snežana Knežević

650-02-00495/2008-06. od 16.3.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Mađarski narod u srednjem veku – dodatak uz Radnu svesku iz Istorije, za 6. razred osnovne škole, na mađarskom jeziku

autor dodatka: Angela Hardi-Iršai

106-61-00097/2010-01 od 13.8.2010.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Földrajz Geografija

Rade Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00319/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Földrajzi olvasókönyv Geografska čitanka

Rade Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00057/2005-06 od 24.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munkafüzet földrajzból Radna sveska iz geografije

Rade Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00046/2005-06 od 19.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska iz geografije za 6. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Milutin Tadić, Rade Sitarica

650-02-00676/2011-06 od 9.12.2011.

„KLETT”

Geografija 6, udžbenički komplet za 6. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-00463/2011-06 od 21.11.2011.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

dr Brigita Petrov

650-02-00321/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munkafüzet biológiából Radna sveska iz biologije

dr Brigita Petrov

650-02-00320/2008-06 od 30.6.2008.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika Fizika

dr Darko Kapor, dr Jovan Šetrajčić

650-02-00316/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

dr Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković, dr Milan Raspopović

650-02-00306/2008-06 od 2.7.2008.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszakioktatás és informatika Tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Danilo Gačić

650-02-00316/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszakioktatás és informatika –munkafüzet Tehničko
i informatičko obrazovanje – radna sveska

dr Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-00315/2008-06 od 30.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pesma muzika – muzička kultura, za 6. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Gabriela Bulatović

106-61-00108/2010-01 od 1.10.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Képzőművészeti kultúra 6. + melléklet Likovna
kultura 6. + dodatak

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković autor dodatka: Olga Ninkov – Kovačev

620-02-00329/2008-6 od 4.9.2008.
od dodatka:
106-61-00116/2006-01 od 28.8.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura za 6. razred osnovne škole

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković

650-02-00087/2011-06 od 15.8.2011.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika és számítástechnika Informatika i računarstvo

Dragoljub Vasić Dragan Marinčić Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika és számítástechnika – munkafüzet Informatika i računarstvo – radna sveska

Dragoljub Vasić Dragan Marinčić Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Jézus útja Udžbenik katoličkog veronauka za 6. razred

Ištvan Dobai

106-61-00159/2008-01 od 25.2.2009.

SEDMI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

dr Erika Bence

106-61-00110/2009-01 od 14.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasási munkafüzet Radni listovi uz čitanku

dr Erika Bence

106-61-00218/2006-01 od 9.10. 2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Magyar nyelv – gyakorló nyelvtan Mađarski jezik – radna gramatika

mr Ilona Pašćik

106-61-00109/2009-01 od 14.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitankuna mađarskom jeziku, za 7. razred osnovne škole

Erika Bence

128-61-316/2012-01 od 18.3.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„GERUNDUJIM”

udžbenik -Matematika za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Siniša N. Ješić, Dragica D. Mišić, Marko M. Ignjatović, mr Nataša A. Babačev

650-02-00127/2011-06 od 1.7.2011.

Zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Siniša N. Ješić, Marko M. Ignjatović, Dragica D. Mišić, mr Nataša A. Babačev

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Vojislav Andrić Đorđe Dugošija Vera Jocković Vladimir Mićić

650-02-00173/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematikafeladatgyűjtemény Zbirka zadataka iz matematike

Vojislav Andrić Đorđe Dugošija Vera Jocković Vladimir Mićić

650-02-00179/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vera Jocković Vladimir Mićić Đorđe Dugošija Vojislav Andrić

650-02-00074/2011-06 od 16.8.2011.

„KLETT”

Matematika, udžbeničkikomlet za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, mr Slađana Dimitrijević, Nenad Vulović

650-02-00462/2011-06 od 11.11.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Dušan T. Bataković

650-02-00206/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija za 7. razred osnovne škole na mađarskom
jeziku-dodatak Istorija mađarskog naroda i mađarske
od Mohača do Austro-ugarske nagodbe (1526-1867)

dr Kalman Čehak, dr Tibor Pal

106-61-00209/2010-01 od 19.12.2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Földrajz Geografija

dr Milutin Tadić

650-02-00189/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Munkafüzet földrajzból Radna sveska iz geografije

dr Milutin Tadić

650-02-00180/2009-6 od 6.7.2009.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pišteljić, mr Katica Paunović

650-02-00194/2009-06. od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia munkafüzet Radna sveska iz biologije

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00205/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Brigita Petrov, Smiljka Stevanović Pišteljić, mr Katica Paunović

650-02-00210/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00043/2011-06 od 15.8.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika Fizika

Jovan Šetrajčić, Darko Kapor

650-02-00208/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Feladatgyűjtemény fizikából laboratóriumi gyakorlatokkal Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00183/2009-06 od 3.7.2009.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kémia Hemija

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00202/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kémiai feladatok és laboratóriumi gyakorlatok Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00185/2009-06 od 6.7.2009.

„GERUNDIJUM”

Hemija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Jasna Adamov, Natalija Makivić, Stanislava Olić

650-02-253/2013-06 od 1.8.2013.

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije, za 7. razred osnovne škole

650-02-253/1/2013-06 od 1.8.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszakioktatásés informatika Tehničko obrazovanje i informatika

dr Ivan Tasić

650-02-00207/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszakioktatásés informatika– munkafüzet Tehničko obrazovanje i informatika – radna sveska

dr Dragana Glušac

650-02-00204/2009-06 od 6.7.2009.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za 7. razred osnovne škole

Čaba Paško

650-02-00621/2010-06 od 14.10.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Képzőművészet Likovna kultura

Kosta Bogdanović Rajka Bošković

650-02-00191/2009-06 od 7.7.2009.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika és számítástechnika Informatika i računarstvo

Dragoljub Vasić Dragan Marinčić Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika és számítástechnika – munkafüzet Informatika i računarstvo – radna sveska

Dragoljub Vasić Dragan Marinčić Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo – vežbanka za 7. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Dragoljub Vasić Dragan Marinčić Miodrag Stojanović

650-02-00209/2011-06 od 31.8.2011.

OSMI RAZRED

MAĐARSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasókönyv Čitanka

dr Eva Toldi

106-61-00100/2010-01 od 6.8.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gyakorló nyelvtan Radnagramatika

Pal Balaž

468/87 od 29.10.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Olvasási munkafüzet Radna sveska uz čitanku

dr Eva Toldi

106-61-00171/2008-01 od 18.8.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku na mađarskom jeziku, za 8. razred osnovne škole

dr Eva Toldi

128-61-317/2012-01 od 18.3.2013.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski
kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„GERUNDIJUM”

Matematika za 8. razred osnovne škole (udžbenik)
na mađarskom jeziku

Siniša N. Ješić, Dragica D. Mišić, Nataša A. Babačev

650-02-00286/2011-06 od 31.8.2011.

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Siniša N. Ješić, Marko M. Ignjatović, Dragica D. Mišić, Veselinka Lj. Miletić

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00129/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematikai feladatok gyűjteménye Zbirka zadataka
iz matematike

dr Dušan Adnađević Dragoslav Milić

632-03-5/93-03 od 22.3.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika, udžbenik za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00208/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00674/2011-06 od 19.12.2011.

„KLETT”

Matematika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević, dr Branislav popović, mr Nenad Vulović, Sanja Milojević

650-02-61/2012-06 od 24.10.2012.

„KLETT”

Matematika 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević, dr Branislav Popović, mr Nenad Vulović, Sanja Milojević

650-02-61/1/2012-06 od 24.10.2012.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Történelem + melléklet a magyar nemzet történetéből Istorija + dodatak iz nacionalne istorije rije

Suzana Rajić Kosta Nikolić Nebojša Jovanović autor dodatka: dr Tibor Pal

650-02-00074/2005-06 od 12.7.2005. odobrenje dodatka: 106-61-00118/2006-01 od 19.7.2006.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Földrajz Geografija

dr Srboljub Stamenković mr Dragica Gatarić

650-02-00013/2007-06 od 20.6.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Srboljub Đ. Stamenković, Dragica R. Gatarić

650-02-00677/2011-06 od 8.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija – radna sveska sa geografskim kartama za vežbanje za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Srboljub Đ. Stamenković, Dragica R. Gatarić, Marija C. Brkić

650-02-00022/2012-06 od 13.3.2012.

„KLETT”

Geografija 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole
na mađarskom jeziku

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-60/2012-06 od 1.11.2012.

„KLETT”

Geografija 8 – radna sveska za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vinko Kovačević, Radojka Vlajev

650-02-60/1/2012-06 od 1.11.2012.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

Dmitar Lakušić Slobodan Jovanović

650-02-223/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanovioć

650-02-00211/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović

650-02-00212/2011-06 od 15.8.2011.

„KLETT”

Biologija 8 – osnove ekologije i zaštite životne sredine, udžbenik za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Vesna Miljuš, Zorica Radišić

650-02-228/2012-06 od 27.8.2012.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00045/2006-06 od 19.9.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Feladatgyűjtemény fizikából laboratóriumi gyakorlatokkal Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00078/2006-06 od 8.11.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika-zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Branislav Cvetković, dr Jovan Šetrajčić, dr Milan Raspopović

650-02-00297/2011-06 od 15.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika, udžbenik za 8. razred osnovne škole ma mađarskom jeziku

dr Darko Kapor, dr Jovan Šetrajčić

650-02-00300/2011-06 od 21.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Branislav Cvetković, dr Jovan Šetrajčić, dr Milan Raspopović

650-02-00678/2011-06 od 18.1.2012.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„GERUNDIJUM”

HEMIJA, udžbenik za 8. razred osnovne škole na MAĐARSKOM JEZIKU

Jasna Adamov, Radojka Đurđević, Snežana Kalamković

650-02-318/2013-06 od 10.9.2013.

„GERUNDIJUM”

LABORATORIJSKE VEŽBE SA ZADACIMA IZ HEMIJE, za 8. razred osnovne škole na MAĐARSKOM JEZIKU

Jasna Adamov, Radojka Đurđević, Snežana Kalamković

650-02-318/1/2013-06 od 10.9.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kémia Hemija

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-196/2010-06. od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kémiai feladatok és laboratóriumi gyakorlatok Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00058/2005-06 od 20.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00205/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00207/2011-06 od 16.8.2011.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Műszaki oktatás Tehničko obrazovanje

dr Dragan Golubović, dr Đurđe Perišić

650-02-00008/96-01 od 13.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00707/2011-06 od 29.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, udžbenik za 8. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00023/2012-06 od 13.3.2012.

„M&G DAKTA”

Radna sveska za Tehničko i informatičko obrazovanje, za 8. razred osnovne škole i Materijal za konstruktivno
oblikovanje sa Programima za upravljanje modelima za Tehničko i informatičko obrazovanje, na mađarskom jeziku

Milan Sanader, Gordana Sanader, Miomir Filipović

650-02-497/2013-06 od 4.11.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zeneművészet Muzička kultura

dr Gordana Stojanović Nadežda Ćirić

650-349/87 od 30.6.1987.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Mađarska likovna umetnost – dodatak uz udžbenik Likovna kultura, na mađarskom jeziku, za 8. razred osnovne škole

Likija Ereš Bunjik

128-61-319/2012-01 od 16.4.2013.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Az informatika és a számítógépismeretek alapjai Osnovi informatike i računarstva

Miodrag Stojanović, Dragoljub Vasić

601-04-129/91 od 20.6.1991.

RUMUNSKI JEZIK

PRVI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Abecedar Bukvar

Branduša Žujka

106-61-00124/2005-01 od 19.7.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru pentru Abecedar Nastavni listovi uz Bukvar

Branduša Žujka

106-61-00168/2005-01 od 16.8.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Carte de citire Čitanka

Marioara Boldovina

106-61-00046/2005-01 od 17.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la limba română Radna sveska iz rumunskog jezika

Marioara Boldovina, Otilia Simeon

106-61-00123/2005-01 od 19.7.2005.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005 od 3.10.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika, udžbenik za 1. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00701/2011-06 od 19.12.2011.

Vežbanka za matematiku

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lumea din jurul nostru Svet oko nas – udžbenik

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/07 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lumea din jurul nostru – Caiet de lucru Razmišljanka – Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/07 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas, udžbenik za 1. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-00645/2011-06 od 20.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljanka – radna sveska uz udžbenik Svet oko nas, za 1. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Ljiljana Novković, Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-00648/2013-06 od 9.1.2014.

„KREATIVNI CENTAR”

Lumeadinjurulnostru Svet oko nas – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00136/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cultura muzicală Muzička kultura

dr Jon Lelea

106-61-00140/2005-01 od 19.10.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Privesc şi creez – Cultura plastică Gledam i stvaram – Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić, Rajka Bošković

650-02-00003/2005-06 od 12.4.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gledam i stvaram, likovna kultura za 1. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić

650-02-00082/2011-06 od 15.8.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

De la jucărie la calculator Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru – De la jucărie la calculator I-II Od igračke do računara – Vežbanka za prvi i drugi razred

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

DRUGI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Carte de citire Čitanka

Marioara Boldovina, Anišoara Caran

106-61-00169/2005-01 od 17.8.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la limba română Nastavni listovi za rumunski jezik

Marioara Boldovina, Otilia Simeon

106-61-00185/2005-01 od 9.9.2005.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005 od 15.4.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de exerciţii la matematică Vežbanka za matematiku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00033/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, vežbanka za 2. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00031/2011-06 od 16.8.2011.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lumea din jurul nostru Svet oko nas – udžbenik

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la Lumea din jurul nostru Istraživanka – radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/10 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas, udžbenik za 2. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Biljana Gačanović, Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin

650-02-00649/2011-06 od 12.1.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istraživanka, radna sveska uz udžbenik Svet oko nas, za 2. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin, Ljiljana Novković

650-02-00685/2011-06 od 12.1.2012.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cultura muzicală Muzička kultura

dr Jon Lelea

106-61-00117/2006-01 od 26.9.2006.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gândesc şi creez – Cultura plastică Razmišljam i stvaram – Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, mr Branislav Nikolić, Dragica Milovanović

6-00-00421/2005-06 od 31.8.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljam i stvaram, likovna kultura za 2. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, mr Branislav Nikolić, Dragica Milovanović

6-00-00216/2011-06 od 15.8.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

De la jucărie la calculator Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

TREĆI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Carte de citire Čitanka

Marioara Boldovina

106-61-00077/2006-01 od 26.6.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Limba română – saiet de lucru Radna sveska iz rumunskog jezika

Marioara Boldovina

106-61-00139/2006-01 od 18.7.2006.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči – čitanka za 3.razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Čarolija reči”

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de exerciţii la matematică Vežbanka za matematiku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00078/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00078/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, vežbanka za 3. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00042/2011-06 od 15.8.2011.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Natura şi societatea Priroda i društvo – udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la natură şi societate Zavičajnica – radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo, udžbenik za 3. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00052/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zavičajnica, radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00056/2011-06 od 15.8.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cultura muzicală Muzička kultura

dr Jon Lelea

106-61-00080/2008-01 od 7.7.2008.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Învăţ şicreez – Cultura plastică Učim i stvaram – Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić

650-02-00035/2005-06 od 9.5.2005.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

De la jucărie la calculator Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00033/2005-06 od 9.5.2005.

ČETVRTI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Carte de citire Čitanka

Branduša Žujka

106-61-00106/2007-01 od 5.6.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Limba română – Caiet de lucru Nastavni listovi za rumunski jezik

Branduša Žujka

106-61-00107/2007-01 od 5.6.2007.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-00174/2007-06 od 16.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la matematică Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de exerciţii la matematică Vežbanka za matematiku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00215/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, vežbanka za 4. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00028/2011-06 od 16.8.2011.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Natura şisocietatea Priroda i društvo Udžbenik + dodatak iz nacionalne istorije Rumuna

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin (autor dodatka: dr Mirča Maran)

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.
odobrenje dodatka:
106-61-00164/2006-01 od 26.9.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la Natură şi societate Istraživanka – radna sveska

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

O Rumunima – dodatak iz nacionalne istorije Rumuna, uz udžbenik Priroda i društvo, za 4. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Mirča Maran

128-61-227/2013-01 od 14.2.2014.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cultura muzicală Muzička kultura

dr Jon Lelea

106-61-00088/2009-01 od 19.8.2009.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Îmi imaginez şi creez – Cultura plastică Maštam i stvaram – likovna kultura

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić, Rajka Bošković

6-00-00090/2006-06 od 15.5.2006.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

De la jucărie la calculator Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

596-00-00089/2006-06 od 11.5.2006.

PETI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Carte de citire Čitanka

Romanca Glanda Kračun, Lenuca Urzesku, Jonel Agadišan

106-61-00218/2007-01 od 17.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Limba română şi cultura exprimării Rumunski jezik i jezička kultura

Ileana-Dorina Bulik

106-61-00219/2007-01 od 17.7.2007.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/207-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Đorđe Dugošija, dr Vojislav Andrić

650-02-00185/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegere de exerciţii la matematică Zbirka zadataka
iz matematike

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Vojislav Andrić, dr Đorđe Dugošija

650-02-00186/2007-06 od 11.7.2007.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dodatak iz nacionalne istorije Rumuna uz udžbenik Istorija na rumunskom jeziku, za 5. razred osnovne škole

Dr Mirća Maran

128-61-320/2012-01

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 5. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Aleksandra Smirnov Brkić

650-02-645/2013-06 od 25 .11.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografia Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00179/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lecturi geografice Geografska čitanka

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00014/2005-06 od 1.4.2005.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologia Biologija

Biljana Jančić, dr Radiša Jančić

650-02-00189/2007-06 od 31.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la biologie Radna sveska za biologiju

mr Leposava Simonović-Milošević

650-02-00271/2009-06 od 16.6.2010.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za peti razred osnovne škole, na rumunskom jeziku

Leri Menger

106-61-271/2010-01 od 16.5.2011.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Instrucţie tehnică şi informatică Tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Marina Petrović

650-02-00184/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică Radna sveska za tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-144/2010-06 od 21.7.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cultura plastică Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković

650-02-00205/2007-06 od 13.7.2007.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatică şi calculatoare Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la informatică şi calculatoare Vežbanka
za informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

ŠESTI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Carte de citire Čitanka

Elena Kožokar

106-61-00153/2008-1 od 4.8.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Limba română şi cultura exprimării Rumunski jezik i kultura izražavanja

dr Romanca Jovanović, Romanca Glanda Kračun

106-61-00152/2008-01 od 4.8.2008.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-.00310/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči – čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred sonovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

drĐorđeDugošija

650-02-00309/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegere de exereciţii la matematică Zbirka zadataka
iz matematike

dr Đorđe Dugošija, Stojan Veličković

650-02-00308/2008-06 od 1.7.2008.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoria Istorija + dodatak iz nacionale instorije

dr Rade Mihaljčić (autor dodatka dr Mirča Maran)

650-02-00323/2008-06 od 1.7.2008. odobrenje dodatka:
106-61-00087/2009-01 od 19.8.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Lecturiistoriceşicaietdelucru Istorijska čitanka sa radnom sveskom

Marko Šuica, Snežana Knežević

650-02-00495/2008-06 od 16.3 2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijska čitanka sa radnom sveskom za 6. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Marko Šuica, Snežana Knežević

650-02-00066/2011-06 od 15.8 2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografia Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00319/2008-6 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la geografie Radna sveska za geografiju

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00318/2008-6 od 1.7.2008.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologia Biologija

dr Brigita Petrov

650-02-00321/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la biologie Radna sveska za biologiju

dr Brigita Petrov

650-02-00320/2008-06 od 30.6.2008.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizica Fizika

dr Darko Kapor, dr Jovan Šetrajčić

650-02-00316/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegeredeprobleme cu lucrări de laborator lafizică
Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

dr Jovan Šetrajčić, dr Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00306/2008-06 od 2.7.2008.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Instrucţie tehnică şi informatică Tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Tijana Tešan

650-02-00316/2008-06 od 3.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică Radna sveska za tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-00315/2008-06 od 30.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura 6, za 6. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Leri Menger

128-61-225/2011-01 od 29.3.2012.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cultura plastică Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković

620-02-00329/2008-6 od 4.9.2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatică şi calculatoare Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la informatică şi calculatoare Vežbanka
za informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

SEDMI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Sarte de citire Čitanka

Elena Lelea

106-61-00150/2009-01 od 25.8.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Limba română şi cultura exprimării Rumunski jezik i kultura izražavanja

dr Romanca Jovanović

106-61-00180/2008-01 od 2.9.2008.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca, čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 7.7.2009.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

dr Svetozar Milić, Branko Jevremović, Marko Ignjatović

650-209 od 16.4.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegere de exerciţii la matematică Zbirka zadataka
iz matematike

dr Svetozar Milić, Branko Jevremović, Marko Ignjatović

632-03-13-92-02 od 17.3.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika, udžbenik za 7. razred osnovne škole
na rumunskom jeziku

dr Vojislav Andrić, dr Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Dr Vladimir Mićić

650-02-00684/2011-06 od 19.12.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoria Istorija + dodatak iz nacionalne istorije

Dušan T. Bataković autor dodatka: dr Mirča Maran

650-02-00278/2009-061 od 11.9.2009. odobrenje dodatka:
106-61-00174/2010-01 od 08.11.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Dušan T. Bataković

650-02-00060/2011-06 od 15.8.2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografia Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-0018/2003-02 od 12.5.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la geografie Radna sveska za geografiju

dr Milutin Tadić

650-02-00180/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska iz geografije za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Milutin Tadić

650-02-00062/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Milutin Tadić

650-02-00648/2011-06 od 30.11.2011.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologie Biologija

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pištelić, mr Katica Paunović

650-02-00194/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la biologie Radna sveska za biologiju

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00205/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pištelić, mr Katica Paunović

650-02-00045/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00047/2011-06 od 15.8.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizica Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00024/2005-06 od 6.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegeredeproblemelafizică Zbirka zadataka iz fizike
sa laboratorijskim vežbama

Milan Raspopović, Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković

650-02-00021/2005-06 od 6.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Jovan Šetrajčić, Darko Kapor

650-02-00214/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00644/2011-06 od 29.12.2011.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Chimia Hemija

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00202/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegere de exerciţii la chimie cu lucrări de laborator Zbirka
zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00185/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00069/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00073/2011-06 od 17.8.2011.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Instrucţie tehnică şi informatică Tehničko i informatičko obrazovanje

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00207/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică Radna sveska za tehničko i informatičko obrazovanje

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00204/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00092/2011-06 od 15.8.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rumunskom

Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-644/2013-06 od 6.11.2013.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatică şi calculatoare Informatika i računarstvo

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00092/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo, vežbanka za 7. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00217/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caiet de lucru la informatică şi calculatoare Vežbanka
za informatiku i računarstvo

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2008.

OSMI RAZRED

RUMUNSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Sarte de citire Čitanka

Rodika Caprđa, Elena Kožokar

106-61-00254/2010-01 od 12.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rumunski jezik i kultura izražavanja za 8. razred osnovne škole

Lenuce Urzesku, Romance Glanda Kračun

128-61-224/2011-01 od 16.11.2011.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski
kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematica Matematika

dr Dušan Adnađević, Dragoslav Milić

650-526/87 od 24.2.1988.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegere de exerciţii la matematică Zbirka zadataka
iz matematike

dr Dušan Adnađević, Dragoslav Milić

632-03-5/93-03 od 22.3.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00642/2011-06 od 8.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00643/2011-06 od 21.11.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoria Istorija + dodatak iz nacionalne istorije

Suzana Rajić, Kosta Nikolić, Nebojša Jovanović autor dodatka: dr Jon Dežan

650-02-00074/2005-06 od 12.7.2005. odobrenje dodatka:
650-02-00030/94 od 20.5.1994.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija – dodatak iz nacionalne istorije Rumuna, za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Mirća Maran

128-61-186/2011-01 od 2.2.2012.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografia Geografija

dr Srboljub Stamenković, mr Dragica Gatarić

650-02-00013/2007-06 od 20.6.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Srboljub Đ. Stamenković, mr Dragica Gatarić

650-02-00647/2011-06 od 30.11.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija, radna sveska sa geografskim kartama za vežbanje, za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Srboljub Đ. Stamenković, mr Dragica Gatarić, Marija C. Brkić

650-02-00722/2011-06 od 1.2.2012.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologia Biologija

dr Dmitar Lakušić

650-02-00011/2002-02 od 23.4.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Caietdelucrulabiologie Radna sveska za biologiju

dr Dmitar Lakušić

 

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju, za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Dmitar Lakušić, prof. dr Slobodan Jovanović

650-02-00700/2011-06 od 21.12.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizica Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-179/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika, udžbenik za 8. Razred osnovne škole na rumunskom jeziku

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00067/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Branislav Cvetković, dr Jovan Šetrajučić, dr Milan Raspopović

650-02-00686/2011-06 od 17.1.2012.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Chimia Hemija

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-196/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00072/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Culegeredeexerciţiilachimie Zbirka zadataka iz hemije
sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00553/2010-06 od 21.9.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00073/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00024/2012-06 od 13.3.2012.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Instrucţie tehnică Tehničko obrazovanje

dr Dragan Golubović, dr Đurđe Perišić

650-02-00008/96-01 od 13.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00704/2011-06 od 28.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, radna sveska za 8. razred osnovne škole na rumunskom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00708/2011-06 od 29.12.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

RUSINSKI JEZIK

PRVI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar Bukvar

Ksenija Bođanec, Natalija Zazuljak, Melanija Ramač

106-61-00080/2004-01 od 30.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka – robotni lїstki za počatne čitanє Vežbanka – radni listovi za početno čitanje

Ksenija Bođanec, Natalija Zazuljak, Melanija Ramač

106-61-00100/2004-01 od 15.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pisanka – robotni lїstki za počatne pisanє Pisanka – radni listovi za početno pisanje

Ksenija Bođanec, Natalija Zazuljak, Melanija Ramač

106-61-00101/2004-01 od 15.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

Marija Čakan, Ljubica Bučko

61-117/85 od 28.3.1985.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čerešnьov kvitok 1-3 Trešnjin cvet

dr Jakov Kišjuhas

650-02-00002/02 od 1.2.2000.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005-06 od 3.10.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Marijana Vuković, Marija Kaps, Ljiljana Vlajković

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotni lїstki zoz matematiki Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Marijana Vuković, Marija Kaps, Ljiljana Vlajković

610-00-171/2003-02 od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Moя perša matematika Moja prva matematika

Grozdana Šimić

650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotni lїstki zoz matematiki Radni listovi iz matematike

Grozdana Šimić, Radina Pajić

650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 1. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00301/2011-06 od 21.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 1, vežbanka za 1. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00226/2011-06 od 16.8.2011.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Švet kolo nas – učebnїk Svet oko nas – udžbenik

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/07 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rozdumovanka – Robotna teka ґu učebnїku Švet kolo nas Razmišljanka – Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/08 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi uz Svet oko nas, za 1. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-00204/2011-06 od 27.10.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas, udžbenik za 1. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-00344/2011-06 od 2.11.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura 1 Muzička kultura 1

Lidija Pašo,Ljubica Bučko, Tatjana Međeši

106-61-00116/2005-01 od 22.9.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Patrim i tvorim Podobova kultura Gledam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić, Rajka Bošković

650-02-00003/2005-06 od 12.4.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gledam i stvaram, likovna kultura za 1. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić

650-02-00084/2011-06 od 15.8.2011.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Veronauka za 1.i 2. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Julijana Rac

106-61-306/2010-01 od 9.11.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Verska nastava – Puщce dzeci ґu mnє Pustite k meni malene

Andrija Kopilović

650-02-52/2001-02 od 20.9.2001.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od baviska do rahunkara Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od baviska do rahunkara Vežbanka za peršu i drugu klasu Od igračke do računara Vežbanka za prvi i drugi razred

Dragan Marinčić Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

DRUGI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas

61-190/86. od 22.5.1986.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovo po slovo – robotni lїstki za ruski яzik Reč po reč – radni listovi za rusinski jezik

dr Jakov Kišjuhas

61-190/86 od 22.5.1986.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005-06 od 15.4.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps

6-00-281/2004-06/01 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotni lїstki za matematiku Radni listovi za matematiku

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps, Danica Koren

6-00-281/2004-06/02 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – udžbenik Matematika – učebnїk

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – vežbanka Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00036/2011-06 od 19.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, vežbanka za 2. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00079/2011-06 od 16.8.2011.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Švet kolo nas Učebnїk Svet oko nas Udžbenik

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Viglєdovanka Robotna teka ґu učebnїku Švet kolo nas Istraživanka Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/10 od 16.6.2004

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura 2
Muzička kultura 2

Lidija Pašo, Ljubica Bučko, Tatjana Međeši

106-61-00117/2005-01 od 22.9.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rozdumuєm i tvorim Podobova kultura Razmišljam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Branislav Nikolić, Dragica Milovanović, Rajka Bošković

6-00-00421/2005-06 od 31.8.2005.

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Veronauka za 1.i 2. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Julijana Rac

106-61-306/2010-01 od 9.11.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od baviska do rahunkara Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

TREĆI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas

61-77 od 19.2.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Švet slovoh Svet reči

dr Jakov Kišjuhas

61-77 od 19.2.1987.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči – čitanka za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika za srpski jezik kao nematernji

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Čarolija reči” za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotni lїstki zoz matematiki Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – udžbenik Matematika – učebnїk

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – vežbanka Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00038/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, vežbanka za 3. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00041/2011-06 od 17.8.2011.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i družtvo Učebnїk Priroda i društvo Udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodimi kraй – robotna teka ґu učebnїku Priroda i družtvo Zavičajnica – Radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00115/2009-06 od 24.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo, udžbenik za 3. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00054/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zavičajnica, radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković,

650-02-00057/2011-06 od 21.9.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura 3 Muzička kultura 3

Lidija Pašo, Natalija Zazuljak

106-61-00165/2007-01 od 9.8.2007.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učim i tvorim Učim i stvaram

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, Branislav Nikolić

650-02-00035/2005-06 od 9.5.2005.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od baviska do rahunkara Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00033/2005-06 od 9.5.2005.

ČETVRTI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas

61-156/88 od 21.5.1988.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski яzik i kultura vislovйovanя Rusinski jezik i kultura izražavanja

dr Jakov Kišjuhas

61-25/88 od 3.3.1988.

NEGOVANjE MATERNjEG JEZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hodzim, vidzim, čuєm, čuvstvuєm Putujem, vidim, čujem, osećam

dr Jakov Kišjuhas

650-02-00019/1998-02 od 24.8.1998.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-00174/2007-06 od 16.7.2007.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotni lїsti zoz matematiki Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – udžbenik Matematika – učebnїk

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – vežbanka Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00029/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, vežbanka za 4. razred osnovne škole
na rusinskom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00030/2011-06 od 16.8.2011.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i družtvo Učebnїk + dodatok zoz nacionalneй istoriї Rusnacoh Priroda i društvo Udžbenik + dodatak iz nacionalne istorije Rusina

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin autor dodatka: dr Janko Ramač

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006. 106-61-00082/2002-02 od 7.8.2002. 106-61-00114/2003-02 od 12.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Viglєdovanka Robotna teka Istraživanka Radna sveska

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura 4 Muzička kultura 4

Lidija Pašo Natalija Zazuljak

106-61-00172/2008-01 od 27.10.2008.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zadumuєm i tvorim Podobova kultura Maštam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić, Rajka Bošković

6-00-00090/2006-06 od 15.5.2006.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od baviska do rahunkara Od igračke do računara

Dragan Marinčić Dragoljub Vasić

6-00-00089/2006-06 od 11.5.2006.

PETI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas, Stevan Micić,

61-118 od 20.3.1985.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski яzik i kultura vislovйovanя Rusinski jezik i kultura izražavanja

dr Jakov Kišjuhas, Magdalena Seman –Kišjuhas, Melanija Sabadoš

106-61-00166/2005-01 od 1.8.2005.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/2007-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković

650-02-00026/2002-02 od 17.6.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike Zbirka zadataka iz matematike

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković

650-02-00026/2002-02 od 17.6.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika, udžbenik za 5. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Vladimir Mićić, Vera Jocković, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-675/2013-06 od 8.11.2013.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriя Istorija

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00181/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriйna čitanka zoz robotnu teku Istorijska čitanka sa radnom sveskom

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00182/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriйski atlas za stari vik Istorijski atlas za stari vek

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00200/2007-06 od 10.7.2007.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ґeoґrafiя Geografija

Milan Milivojević, Jelena Ćalić

650-02-00191/2007-06 od 11.7.2007.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bioloґiя Biologija

Budislav Tatić, Mila Karas, Vladimir Đorđević

601-04-109/91 od 20.6.1991.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju, za 5. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Leposava Simović Milošević

650-02-670/2013-06 od 8.11.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 5. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Biljana Jančić, Radiša Jančić

650-02-671/2013-06 od 8.11.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehnїčne obrazovanє Tehničko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Danilo Gačić

650-02-00006/96-01 od 20.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Slobodan Popov, Marina Petrović

650-02-668/2013-06 od 8.11.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska, za 5. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-676/2013-06 od 8.11.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura Muzička kultura

Lidija Pašo

106-61-00208/2010-01 od 8.11.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Podobova kultura 5 Likovna kultura 5

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković

650-02-00205/2007-06 od 13.7.2007.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i rahunkarstvo Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka za informatiku i rahunkarstvo Vežbanka
za informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

ŠESTI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas

106-61-00088/2008-01 od 16.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski яzik i kultura vislovйovanя Rusinski jezik i kultura izražavanja

dr Jakov Kišjuhas, Magdalena Seman –Kišjuhas, Melanija Sabadoš

106-61-00151/2006-01 od 18.7.2006.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-.00310/2008-06 od 30.6. 2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči – čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred sonovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Đorđe Dugošija

650-02-68/2003-06 od 27.5.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadatkoh zoz matematiki Zbirka zadataka iz matematike

dr Đorđe Dugošija, dr Vojislav Andrić, Vera Jocković, dr Vladimir Mićić

650-02-00308/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Vera Jocković, dr Vladimir Mićić, dr Đorđe Dugošija, dr Vojislav Andrić

650-02-00223/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 6. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00614/2011-06 od 9.12.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriя Učebnїk + dodatok zoz nacionalneй istoriї Rusnacoh Istorija Udžbenik + dodatak iz nacionalne istorije Rusina

dr Rade Mihaljčić autor dodatka: dr Janko Ramač

650-02-00323/2008-06 od 1.7.2008. odobrenje dodatka:
106-61-00105/2003-02 od 24.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriйna čitanka zoz robotnu teku Učebnїk + dodatok zoz nacionalneй istoriї Rusnacoh Istorijska čitanka sa radnom sveskom Udžbenik + dodatak iz nacionalne istorije Rusina

Marko Šuica Snežana Knežević autor dodatka: dr Janko Ramač

650-02-00495/2008-06 od 16.3.2009. odobrenje dodatka:
106-61-00095/2010-01 od 1.10.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijska čitanka sa radnom sveskom za 6. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Marko Šuica Snežana Knežević

650-02-00064/2011-06 od 15.8.2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ґeoґrafiя Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00319/2008-6 od 01.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ґeoґrafska čitanka Geografska čitanka

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00057/2005-06 od 24.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotna teka za ґeoґrafiю Radna sveska za geografiju

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00046/2005-06 od 19.4.2005.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bioloґiя Biologija

dr Brigita Petrov

650-02-00321/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 6. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Brigita Petrov

650-02-00225/2011-06 od 15.8.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika Fizika

dr Darko Kapor, dr Jovan Šetrajčić

650-02-00316/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadatkoh zoz fiziki zoz laboratoriйnima vežbama Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

dr Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković, dr Milan Raspopović

650-02-00306/2008-06 od 2.7.2008.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehnїčne obrazovanє Tehničko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Danilo Gačić

650-02-00006/96-01 od 20.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Slobodan Popov, Tijana Tešan

650-02-673/2013-06 od 18.11.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, radna sveska za 6. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-672/2013-06 od 4.12.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Nadežda Ćirić

601-04-51/38 od 20.12.1990.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za 6. razred osnovne škole

Lidija Pašo

128-61-102/2011-06 od 1.11.2011.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Podobova kultura 6 Učebnїk + dodatok zoz nacionalneй
podoboveй kulturi Rusnacoh Likovna kultura 6 Udžbenik + dodatok iz nacionalne likovne kulture Rusina

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković autor dodatka: Olga Karlavaris

620-02-00329/2008-6 od 4.9.2008.
odobrenje dodatka:
106-61-00170/2010-01 od 08.11.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura za 6. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković

650-02-00087/2011-6 od 15.8.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i rahunkarstvo Informatika i računarstvo

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i rahunkarstvo. Vežbanka Informatika i računarstvo. Vežbanka

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo, vežbanka za 7. razred osnovne škole

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00224/2011-06 od 15.8.2011.

SEDMI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas

106-61-00087/2008-01 od 16.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski яzik i kultura vislovйovanя Rusinski jezik i kultura izražavanja

dr Jakov Kišjuhas, Melanija Sabadoš, Magdalena Seman-Kišjuhas

106-61-00108/2009-01 od 14.7.2009.

NEGOVANjE MATERNjEG JEZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hod i čas Hod i vreme

dr Jakov Kišjuhas

106-61-00167/2005-01 od 1.8.2005.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca-čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka
Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 8.7.2009.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Svetozar Milić, Branko Jevremović, Marko Ignjatović

650-209/87 od 16.4.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike, za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-674/2013-06 od 8.11.2013.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Dušan T. Bataković

650-02-00059/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriйna čitanka zoz robotnu teku Učebnїk + dodatok zoz nacionalneй istoriї Rusnacoh Istorijska čitanka sa radnom sveskom Udžbenik + dodatak iz nacionalne istorije Rusina

dr Radoš Ljušić
autor dodatka: dr Janko Ramač

650-00-00021/2003-02 od 6.6.2003. odobrenje dodatka:
106-61-00115/2005-01 od 19.9.2005.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ґeoґrafiя Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-0018/2003-02 od 12.5.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska iz geografije za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Milutin Tadić

650-02-00343/2011-06 od 12.10.2011.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bioloґiя Biologija

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pišteljić, mr Katica Paunović

650-02-00194/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Robotna teka za bioloґiю Radna sveska za biologiju

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00205/2009-6 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pišteljić, mr Katica Paunović

650-02-00046/2011-06 od 15.8.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00044/2011-6 od 15.8.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00024/2005-06 od 6.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadatkoh zoz fiziki zoz laboratoriйnima vežbami Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

Milan Raspopović, Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković

650-02-00306/2008-06 od 2.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00222/2011-06 od 15.8.2011.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemiя Hemija

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00202/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00071/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadatkoh zoz hemiї zoz laboratoriйnima vežbami Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

6-00-424/2003-02 od 19.5.2003.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehnїčne i informatične obrazovanє Tehničko
i informatičko obrazovanje

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00207/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehnїčne i informatične obrazovanє Robotna teka Tehničko i informatičko obrazovanje Radna sveska

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00204/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00091/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, radna sveska za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00090/2011-06 od 15.8.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Nadežda Ćirić

650-349/87 od 30.6.1987.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kulturaza VII i VIII klasu Likovna kulturaza VII i VIII razred

dr Zdravko Milinković

650-139/87 od 16.4.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-669/2013-06 od 4.12.2013.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo Informatika i računarstvo

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00094/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i rahunkarstvo. Vežbanka Informatika i računarstvo. Vežbanka

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo, vežbanka za 7. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00224/2011-06 od 15.8.2011.

OSMI RAZRED

RUSINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka Čitanka

dr Jakov Kišjuhas

106-61-00215/2010-01 od 08.11.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ruski яzik i kultura vislovйovanя Rusinski jezik i kultura izražavanja

Melanija Sabadoš, Jakov Kišjuhas, Magdalena Seman-Kišjuhas

106-61-00216/2010-010 od 08.11.2010.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski
kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Dušan Adnađević Dragoslav Milić

650-526/87 od 24.2.1988.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadatkoh zoz matematiki Zbirka zadataka iz matematike

dr Dušan Adnađević Dragoslav Milić

632-03-5/93-03 od 22.3.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00612/2011-06 od 8.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00646/2011-06 od 8.12.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istoriя Učebnїk + dodatok zoz nacionalneй istoriї Rusnacoh Istorija Udžbenik + dodatak iz nacionalne istorije Rusina

Suzana Rajić Kosta Nikolić Nebojša Jovanović autor dodatka: dr Janko Ramač

650-02-00074/2005-06 od 12.7.2005. odobrenje dodatka:
106-61-00085/2002-02 od 7.8.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija – dodatak iz nacionalne istorije Rusina, za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Janko Ramač

128-61-177/2011-01 od 2.2.2012.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ґeoґrafiя Geografija

dr Srboljub Stamenković, mr Dragica Gatarić

650-02-00013/2007-06 od 20.6.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Srboljub Đ. Stamenković, mr Dragica R. Gatarić

650-02-00613/2011-06 od 29.11.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija – radna sveska sa geografskim kartama za vežbanje, za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Srboljub Đ. Stamenković, mr Dragica R. Gatarić, Marija C. Brkić

650-02-00726/2011-06 od 1.2.2012.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija Bioloґiя

dr Dmitar Lakušić

650-02-00011/2002-02 od 23.4.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović

650-02-00259/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Dmitar Lakušić, dr Slobodan Jovanović

650-02-00667/2011-06 od 29.11.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00045/2006-06 od 19.9.2006.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemiя Hemija

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00056/2005-06 od 20.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadatkoh zoz hemiї zoz laboratoriйnima vežbama Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00058/2005-06 od 20.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00345/2011-06 od 31.10.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00346/2011-06 od 31.10.2011.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko obrazovanje Tehnїčne obrazovanє

dr Dragan Golubović, dr Đurđe Perišić

650-02-00008/96-01 od 13.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00702/2011-06 od 28.12.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska za 8. razred osnovne škole na rusinskom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00706/2011-06 od 28.12.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzična kultura Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Nadežda Ćirić

650-349/87 od 30.6.1987.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Osnovi informatiki i rahunkarstva Osnovi informatike i računarstva

Miodrag Stojanović, Dragoljub Vasić

601-04-129/91 od 20.6.1991.

SLOVAČKI JEZIK

PRVI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Šlabikár Bukvar

Miluška Anušjak-Majera

106-610-00002/2004-01 od 9.3.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit k šlabikáru Nastavni listovi uz Bukvar

Miluška Anušjak-Majera, Milina Krajčik

106-61-00109/2004-01 od 15.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Studnička Čitanka

Marija Kardelis

601-04-43/91 od 11.4.1991.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Skladačka Slovarica uz bukvar

Miluška Anušjak-Majera

106-61-00047/2005-01 od 12.5.2005.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005-06 od 3.10.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

 

Matematika 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00040/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, vežbanka za 3. razred osnovne škole

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00039/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Moja prvá matematika Moja prva matematika

Grozdana Šimić

650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit z matematiky Radni listovi iz matematike

Grozdana Šimić, Radina Pajić

650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 1– učebnica Matematika 1 – udžbenik

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00135/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zábavná matematika 1 Zabavna matematika 1

dr Simeon Marinković

650-02-00172/2008-06 od 25.6.2008.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet vôkol nás – učebnica Svet oko nas – udžbenik

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/07 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Premýšľanka – Pracovný zošit k učebnici Svet vôkol násRazmišljanka – Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

6-00-281/2004-06/08 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas, udžbenik za 1. razred osnovne škole,
na slovačkom jeziku

Ljiljana Novković, Biljana Trebješanin, Biljane Gačanović

650-02-434/2013-06 od 23.10.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Razmišljanka – radna sveska uz udžbenik Svet oko nas, za 1. razred osnovne škole, na slovačkom jeziku

Ljiljana Novković, dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović

650-02-435/2013-06 od 23.10.2013.

„KREATIVNI CENTAR”

Svetvôkolnás 1 – učebnica Svet oko nas 1 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00148/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra Muzička kultura

Renata Suđi, mr Juraj Suđi

106-61-00062/2005-01 od 17.10.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pozorujem a tvorím Výtvarná kultúra Gledam i stvaram Likovna kultura

Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić, Rajka Bošković

650-02-00003/2005-06 od 12.4.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gledam i stvaram, likovna kultura za 1. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Kosta Bogdanović, Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Milan Mihaljčić

650-02-00083/2011-06 od 15.8.2011.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenčina moja milá – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 1. až 3. ročník Slovački jezik sa elementima
nacionalne kulture od 1. do 3. razreda

dr Zoroslav Spevak

650-02-00038/2000-02 od 8.6.2000.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od hračky k počítaču Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od hračky k počítaču – Cvičebnica pre prvý a druhý ročník Od igračke do računara – Vežbanka za prvi i drugi razred

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

DRUGI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Veselý domček – čítanka Čitanka

dr Zoroslav Spevak

106-61-00063/2005-01 od 12.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk – Moja prvá gramatika Slovački jezik – Moja prva gramatika

Svetlana Zolnjan

106-61-00050/2005-01 od 12.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Príručka k učebnicovému kompletu zo slovenského jazyka Priručnik uz udžbenički komplet iz slovačkog jezika

Svetlana Zolnjan

106-61-00196/2005-01od 20.9.2005.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005-06 od 15.4.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps

6-00-281/2004-06/01 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovné listy z matematiky Radni listovi za matematiku

dr Milosav Marjanović, Marija Kaps, Danica Koren

6-00-281/2004-06/02 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – cvičebnica Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00159/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole
na slovačkom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00034/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 2, vežbanka za 2. razred osnovne škole
na slovačkom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00035/2011-06 od 15.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 2 – učebnica Matematika 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković, Dejan Begović

650-02-00171/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zábavná matematika 2 Zabavna matematika 2

dr Simeon Marinković

650-02-00137/2008-06 od 25.6.2008.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet vôkol nás – učebnica Svet oko nas – Udžbenik

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/09 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bádanka – Pracovný zošit k učebnici Svet vôkol nás Istraživanka – Radna sveska uz udžbenik Svet oko nas

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

6-00-281/2004-06/10 od 16.6.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas za 2. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-262/2011-06 od 19.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istraživanka, radna sveska uz udžbenik Svet oko nas za 2. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin, Ljiljana Novković

650-02-00221/2011-06 od 21.9.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Svetvôkolnás – učebnica Svet oko nas 2 – udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00129/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra 2 Muzička kultura 2

Renata Suđi, mr Juraj Suđi

106-61-001136/2005-01 od 20.9.2005.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rozmýšľam a tvorím – Výtvarná kultúra Razmišljam i stvaram – Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, mr Branislav Nikolić, Dragica Milovanović

6-00-00421/2005-06 od 31.8.2005.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od hračky k počítaču Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od hračky k počítaču – Cvičebnica pre prvý a druhý ročník Od igračke do računara – Vežbanka za prvi i drugi razred

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00060/2005-06 od 30.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenčina moja milá – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 1. až 3. ročník Slovački jezik sa elementima
nacionalne kulture od 1. do 3. razreda

dr Zoroslav Spevak

650-02-00038/2000-02 od 8.6.2000.

TREĆI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nauč ma kotrmelec – čítanka Čitanka

dr Zoroslav Spevak

106-61-00273/2005-01 od 20.12.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk Slovački jezik

Svetlana Zolnjan Tatjana Rago

106-61-00069/2006-01 od 26.6.2006.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči – čitanka za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Čarolija reči”

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit z matematiky Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, Branislav Popović, Marijana Zeljić, Marija Kaps

650-02-00029/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – cvičebnica Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00130/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole
na slovačkom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00040/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 3, vežbanka za 3. razred osnovne škole
na slovačkom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00039/2011-06 od 16.8.2011.

„KLETT”

Igra brojeva i oblika 3 Matematika – udžbenik 1. deo Igra brojeva i oblika 3 Matematika – udžbenik 2. deo

M.Jovanović, A.Nikolić

Prevod na slovački
650-02-00201/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 3 – učebnica Matematika 3 – prvi i drugi deo

Aleksandra Stefanović

650-02-00132/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zábavná matematika 3 Zabavna matematika 3

dr Simeon Marinković, Dejan Begović

650-02-00134/2008-06 od 25.6.2008.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Príroda a spoločnosť – učebnica Priroda i društvo – Udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00028/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Náš kraj – Pracovný zošit z prírody a spoločnosti Zavičajnica – Radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

650-02-00028/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zavičajnica, radna sveska uz udžbenik Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00218/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Biljana Trebješanin, Biljana Gačanović, Ljiljana Novković

650-02-00260/2011-06 od 19.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Prirodaa spoločnost’ 3 – učebnica Priroda i društvo 3 –
udžbenik

dr Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-00162/2008-06 od 25.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra 3 Muzička kultura 3

Mariena Stanković-Krivak, Danka Nakić

106-61-00277/2006-01 od 13.9.2007.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učím sa a tvorím Učim i stvaram

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić

650-02-00035/2005-06 od 9.5.2005.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od hračky k počítaču Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00033/2005-06 od 9.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenčina moja milá – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 1. až 3. ročník Slovački jezik sa elementima
nacionalne kulture od 1. do 3. razreda

dr Zoroslav Spevak

650-02-00038/2000-02 od 8.6.2000.

ČETVRTI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ako vznikajú rozprávky – čítanka Čitanka

Marija Kardelis

106-61-00312/2006-01 od 24.12.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania Slovački jezik i kultura izražavanja

Marjena Koroš, Vlasta Verle, Zuzana Tir

106-61-00055/2006-0 od 24.5.2006.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-0174/2007-06 od 16.7.2007.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit z matematiky Radni listovi iz matematike

dr Milosav Marjanović, dr Branislav Popović, mr Marijana Zeljić, mr Aleksandra Mandić

6-00-00088/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika – cvičebnica Matematika – vežbanka

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00070/2009-06/1 od 28.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole
na slovačkom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00219/2011-06 od 22.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 4, vežbanka za 4. razred osnovne škole
na slovačkom jeziku

Olivera Todorović, Srđan Ognjanović

650-02-00037/2011-06 od 15.8.2011.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 4 – učebnica Matematika 4 – udžbenik

dr Mirko Dejić, dr Jasmina Milinković, mr Olivera Đokić

650-02-00158/2008-06 od 25.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR”

Zábavná matematika 4 Zabavna matematika 4

Aleksandra Stefanović, dr Simeon Marinković

650-02-00168/2008-06 od 25.6.2008.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Príroda a spoločnosť – učebnica Priroda i društvo – Udžbenik

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin, autori dodatka: dr Samuel Čelovski, Gabriela Guba

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.
odobrenje dodatka:
106-61-00083/2002-02 od 7.8.2002. 106-61-00079/2003-02 od 1.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bádanka – pracovný zošit Istraživanka – Radna sveska

Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin

6-00-00087/2006-06 od 23.5.2006.

„KREATIVNI CENTAR”

Prirodaa spoločnost’ 4 – učebnica Priroda i društvo – udžbenik sa nacionalnim dodatkom

Ivana Vasiljević, Aleksandra Blažić, Vesna Radovanović-Penevski, autor nacionalnog dodatka: dr Zoroslav Spevak

106-61-00019/2010-01 od 10.8.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

O Slovacima – dodatak iz nacionalne istorije Slovaka, uz udžbenik Priroda i društvo, za 4. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Samuel Čelovski, Gabriela Guba

128-61-226/2013-01 od 14.2.2014.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra 4 Muzička kultura 4

Marjena Stanković-Krivak, Danka Nakić

106-61-00275/2007-01 od 18.12.2007.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vymýšľam a tvorím – Výtvarná kultúra Maštam i stvaram – Likovna kultura

Kosta Bogdanović Branislav Nikolić Tatjana Lalić Rajka Bošković

6-00-00090/2006-06 od 15.5.2006.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Od hračky k počítaču Od igračke do računara

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

6-00-00089/2006-06 od 11.5.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nebojím sa gramatiky – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – gramatika pre 4. až 6. ročník Slovački jezik
sa elementima nacionalne kulture – Gramatikaod 4.
do 6. razreda

dr Mihal Tir

106-61-00053/2004-01 od 25.5.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenčina, moja víla – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – čítanka pre 4. až 6. ročník Slovački jezik
sa elementima nacionalne kulture – Čitankaod 4.
do 6. razreda

dr Zoroslav Spevak

106-61-00052/2004-01 od 25.5.2004.

PETI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čítanka Čitanka

Tomaš Čelovski

106-61-00168/2009-01 od 18.8.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania Slovački jezik i kultura izražavanja

dr Miroslav Dudok

106-61-00217/2007-01 od 31.7.2007.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/2007-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Đorđe Dugošija, dr Vojislav Andrić

650-02-00185/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úlohzmatematiky Zbirka zadataka iz matematike

dr Vladimir Mićić, Vera Jocković, dr Vojislav Andrić, dr Đorđe Dugošija

650-02-00186/2007-06 od 11.7.2007.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepis Istorija

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00181/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepisná čítanka s pracovným zošitom Istorijska čitanka sa radnom sveskom

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00182/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepisný atlas Istorijski atlas za stari vek

Snežana Ferjančić, Danijela Stefanović, Zorica Nedeljković

650-02-00200/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 5. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Aleksandra Smirnov Brkić

650-02-646/2013-06 od 25 .11.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zemepis Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00179/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zemepisná čítanka Geografska čitanka

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00014/2005-06 od 1.4.2005.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

Biljana Jančić dr Radiša Jančić

650-02-00189/2007-06 od 31. 7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit z biológie Radna sveska za biologiju

mr Leposava Simonović-Milošević

650-02-00271/2009-06 od 16.6.2010.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické a informatické vzdelávanie Tehničko i informatičko obrazovanje

dr Slobodan Popov, Marina Petrović

650-02-00184/2007-06 od 11.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska

dr Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-144/2010-06 od 21.7.2010.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra Muzička kultura

Mariena Stanković-Krivak, Juraj Suđi

106-61-00149/2009-01 od 10.6.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Výtvarná kultúra Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković

650-02-00205/2007-06 od 13.7.2007.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika a výpočtová technika Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cvičebnica z informatiky a výpočtovej techniky Vežbanka za informatiku i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

650-02-00183/2007-06 od 13.7.2007.

ŠESTI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čítanka Čitanka

dr Jarmila Hodolič

106-61-00086/2010-01 od 9.8.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania Slovački jezik i kultura izražavanja

mr Jozef Valihora Alena Peškova

106-61-00107/2008-01 od 20.6.2008.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-.00310/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči– čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00309/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úlohzmatematiky Zbirka zadataka iz matematike

dr Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00308/2008-06 od 1.7.2008.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepis Istorija

dr Rade Mihaljčić autor dodatka: dr Samuel Čelovski

650-02-00323/2008-06 od 1.7.2008. Odobrenje dodatka:
106-61-00051/2009-01 od 17.6.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepisná čítanka s pracovným zošitom Istorijska čitanka sa radnom sveskom

Marko Šuica, Snežana Knežević autor dodatka: Gabriela Guba

650-02-00495/2008-06 od 16.3.2009. Odobrenje dodatka:
106-61-00073/2010-01 od 13.8.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorijska čitanka sa radnom sveskom za 6. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Marko Šuica, Snežana Knežević

650-02-00065/2011-06 od 15.8.2011.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zemepis Geografija

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00319/2008-6 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zemepisná čítanka Geografska čitanka

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00057/2005-06 od 24.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit zo zemepisu Radna sveska za geografiju

Rada Sitarica, dr Milutin Tadić

650-02-00046/2005-06 od 19.4.2005.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

dr Brigita Petrov

650-02-00321/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit z biológie Radna sveska za biologiju

dr Brigita Petrov

650-02-00320/2008-06 od 30.6.2008.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fyzika Fizika

dr Darko Kapor, dr Jovan Šetrajčić

650-02-00316/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

dr Jovan Šetrajčić, dr Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00306/2008-06 od 2.7.2008.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické a informatické vzdelávanie Tehničko obrazovanje i informatika

dr Slobodan Popov, Tijana Tešan

650-02-00316/2008-06 od 3.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické a informatické vzdelávanie – Tehničko
i informatičko obrazovanje – radna sveska

dr Slobodan Popov, Nikola Čudić

650-02-00315/2008-06 od 30.6.2008.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra Muzička kultura

Juraj Suđi, Mariena Stanković-Krivak

106-61-00091/2010-01 od 6.10.2010.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Výtvarná kultúra Likovna kultura

Kosta Bogdanović, mr Rajka Bošković autori dodatka: mr Pavel Čanji, Vladimir Valenćik

620-02-00329/2008-6 od 4.9.2008.
odobrenje dodatka:
106-61-00117/2008-01 od 2.9.2008.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika a výpočtová technika Informatika i računarstvo

Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Cvičebnica z informatiky a výpočtovej techniky Vežbanka za informatiku i računarstvo

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00330/2008-06 od 30.6.2008.

SEDMI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitanka za 7. razred osnovne škole, na slovačkom jeziku

Marjena Koroš, Marija Andrašik

106-61– 46/2011-01 od 10.6.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania Slovački jezik i kultura izražavanja

dr Mihal Tir, Zuzana Tirova

106-61-00107/2009-01 od 14.7.2009.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca-čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 7.7.2009.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00173/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úlohzmatematiky Zbirka zadataka iz matematike

Vojislav Andrić, Đorđe Dugošija, Vera Jocković, Vladimir Mićić

650-02-00179/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00075/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00081/2011-06 od 16.8.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepis Istorija

Dušan T. Bataković autor dodatka: dr Samuel Čelovski

650-02-00278/2009-061 od 11.9.2009. Odobrenje dodatka:
106-61-00210/2010-01 od 8.11.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Dušan T. Bataković

650-02-00061/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepisná čítankaspracovnýmzošitom Istorijska čitanka sa radnom sveskom

dr Radoš Ljušić

650-00-00021/2003-02 od 6.6.2003.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zemepis Geografija

dr Milutin Tadić

650-02-00189/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Milutin Tadić

650-02-00063/2011-06 od 15.8.2011.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pištelić, mr Katica Paunović

650-02-00194/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pracovný zošit z biológie Radna sveska za biologiju

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00205/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Brigita Petrov, dr Smiljka Stevanović-Pištelić, mr Katica Paunović

650-02-00049/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Brigita Petrov, mr Katica Paunović

650-02-00048/2011-06 od 15.8.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fyzika Fizika

Jovan Šetrajčić, Darko Kapor

650-02-00208/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika, udžbenik za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Jovan Šetrajčić, Darko Kapor

650-02-00068/2011-06 od 17.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

Milan Raspopović, Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković

650-02-00021/2005-06 od 6.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz fizike za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00257/2011-06 od 17.8.2011.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Chémia Hemija

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00202/2009-06 od 3.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija, udžbenik za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00070/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úloh z chémie a laboratórne cvičenia Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00185/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00096/2011-06 od 16.8.2011.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické a informatické vzdelávanie Tehničko i informatičko obrazovanje

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00207/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00204/2009-06 od 6.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, radna sveska za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00088/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje, za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Ivan Tasić, Dragana Glušac

650-02-00089/2011-06 od 15.8.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Nadežda Ćirić

650-349/87 od 30.6.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Mariena Stanković Krivak, mr Juraj Suđi

128-61-302/2012-01

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Výtvarná kultúrapre 7. a 8. ročník Likovna kultura za VII i VIII razred

dr Zdravko Milinković autori dodatka: mr Pavel Čanji, Vladimir Valenćik

650-139/87 od 16.4.1987.
odobrenje dodatka
106-61-00134/2007-01 od 31.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura – dopuna iz nacionalne likovne kulture Slovaka za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Pavel Čanj, Vladimir Valenćik

128-61-254/2011-01 od 29.3.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura – udžbenik za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-436/2013-06 od 23.10.2013.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika a výpočtová technika Informatika i računarstvo

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Výpočtová technika a informatika – cvičebnica Računarstvo i informatika – vežbanka

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00187/2009-06 od 6.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00095/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo, vežbanka za 7. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

650-02-00220/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture – Čitanka za 7. i 8. razred

dr Zoroslav Spevak

106-61-61-00013/2007-01 od 23.2.2007.

OSMI RAZRED

SLOVAČKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čítanka Čitanka

Marija Kotvaš-Jonaš, mr Zuzana Čižikova

106-61– 26/2011-01 od 18.5.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania Slovački jezik i kultura izražavanja

dr Mihal Tir, Zuzana Tirova

106-61-00074/2010-01 od 9.8.2010.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski kao
nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika Matematika

dr Dušan Adnađević, Dragoslav Milić

650-526/87 od 24.2.1988.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úlohzmatematiky Zbirka zadataka iz matematike

dr Dušan Adnađević, Dragoslav Milić

632-03-5/93-03 od 22.3.1993.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00261/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbirka zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Vera Jocković, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić

650-02-00044/2012-06 od 13.3.2012.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Dejepis Istorija

Suzana Rajić, Kosta Nikolić, Nebojša Jovanović autor dodatka: Gabriela Guba

650-02-00074/2005-06 od 12.7.2005. odobrenje dodatka:
106-61-00086/2002-02 od 7.8.2002.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku – dodatak iz nacionalne istorije Slovaka

mr Gabriela Guba

128-61-174/2011-01 od 11.1.2012.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zemepis Geografija

dr Srboljub Stamenković, mr Dragica Gatarić

650-02-00013/2007-06 od 20.6.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija za 8. razred osnovne škole

dr Srboljub Stamenković, mr Dragica Gatarić

650-02-00296/2022-06 od 15.9.2011.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biológia Biologija

Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović

650-02-223/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija, udžbenik za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović

650-02-00050/2011-06 od 15.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za biologiju za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović

650-02-00051/2011-06 od 15.8.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fyzika Fizika

Darko Kapor, Jovan Šetrajčić

650-02-00045/2006-06 od 19.9.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama

Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković

650-02-00078/2006-06 od 08.11.2006.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Darko V. Kapor, Jovan P. Šetrajčić

650-02-438/2013-06, od 6.11.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama, za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Branislav V. Cvetković, Milan O. Raspopović i Jovan P. Šetrajčić

650-02-437/2013-06 od 4.11.2013.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Chémia Hemija

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00056/2005-06 od 20.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zbierka úloh z chémie s laboratórnymi cvičeniami
Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama

dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00058/2005-06 od 20.6.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hemija za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00258/2011-06 od 16.8.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Ljuba Mandić, dr Jasminka Korolija, Dejan Danilović

650-02-00043/2012-06 od 13.3.2012.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Technické vzdelávanie Tehničko obrazovanje

dr Dragan Golubović, dr Đurđe Perišić

650-02-00008/96-01 od 13.3.1996.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje – radna sveska za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00298/2011-06 od 15.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00299/2011-06 od 15.9.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović

650-02-00703/2011-06 od 28.12.2011.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hudobná kultúra Muzička kultura

dr Gordana Stojanović, Nadežda Ćirić

650-349/87 od 30.6.1987.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za 8. razred osnovne škole na slovačkom jeziku

Mariena Stanković Krivak, Juraj Suđi

128-61-221/2013-01 od 13.2.2014.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Výtvarná kultúrapre 7. a 8. ročník Likovna kultura za VII i VIII razred

dr Zdravko Milinković autori dodatka: mr Pavel Čanji, Vladimir Valenćik

650-139/87 od 16.4.1987.
odobrenje dodatka
106-61-00134/2007-01 od 31.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Iz nacionalne kulture Slovaka – dodatak uz udžbenik Likovna kultura na slovačkom jeziku, za 8. razred osnovne škole

mr Pavel Čanji, Vladimir Valenćik

128-61-321/2012-01 od 16.4.2013.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura, udžbenik za 8. razred osnovne škole, na slovačkom jeziku

Zdravko Milinković, Katarina Đorđević

650-02-00732/2013-06 od 30.12.2013.

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Základy informatiky a výpočtovej techniky Osnovi informatike i računarstva

Miodrag Stojanović Dragoljub Vasić

601-04-129/91 od 20.6.1991.

UKRAJINSKI JEZIK

PRVI RAZRED

UKRAJINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik – udžbenik za negovanje jezika
sa elementima nacionalne kulture za 1. i 2. razred osnovne škole, na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

106-61-307/2010-01 od 12.4.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik – radna sveska uz udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za 1. i 2. razred osnovne škole, na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

106-61-305/2010-01 od 12.4.2011.

DRUGI RAZRED

UKRAJINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik – udžbenik za negovanje jezika
sa elementima nacionalne kulture za 1. i 2. razred osnovne škole, na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

106-61-307/2010-01 od 12.4.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik – radna sveska uz udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za 1. i 2. razred osnovne škole, na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

106-61-305/2010-01 od 12.4.2011.

TREĆI RAZRED

UKRAJINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik –udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za treći i četvrti razred osnovne škole na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

128-61-222/2012-01 od 29.10.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik – radna sveska uz udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za treći i četvrti razred osnovne škole na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

128-61-223/2012-01 od 29.10.2012.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči Čitanka za treći razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Čarolija reči” za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

ČETVRTI RAZRED

UKRAJINSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik –udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za treći i četvrti razred osnovne škole na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

128-61-222/2012-01 od 29.10.2012.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Ukrajinski jezik – radna sveska uz udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za treći i četvrti razred osnovne škole na ukrajinskom jeziku

Natalija Šarko – Golubović

128-61-223/2012-01 od 29.10.2012.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

PETI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nemate

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

ŠESTI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

SEDMI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura 7 – udžbenik za 7. razred osnovne škole

Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović

650-02-436/2013-06 od 23.10.2013.

OSMI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski kao
nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

HRVATSKI JEZIK

PRVI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Kap, kap... slova slap, početnica za prvi razred osnovne škole

Ankica Španić, Jadranka Jurić, MaricaVrabec

650-02-01041/2010-06 od 25.10.2010.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Učimo pisati, vježbenica za prvi razred osnovne škole

Ankica Španić, Jadranka Jurić, Marica Vrabec

650-02-01041/2010-06 od 25.10.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet: Hrvatska početnica 1. dio, Hrvatska početnica 2. dio, Radna bilježnica uz Hrvatsku početnicu 1. dio i Radna bilježnica uz Hrvatsku početnicu 2. dio

Ankica Španić, Jadranka Jurić, Eleonora Ostojić

128-61-246/2011-01 od 15.11.2012.

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 1 Slikovnica

Nataša Dobrić, Biljana Maksimović

650-02-00090/2005 od 3.10.2005.

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pustite k meni malene (latinica) (Katolička vjeronauka)

Andrija Kopilović

650-02-52/2001-02 od 20.9.2001.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pustite k meni malene (ćirilica) (Katolička vjeronauka)

Andrija Kopilović

650-02-52/2001-02 od 20.9.2001.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika, udžbenik za 1. razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje na hrvatskom jeziku

Simeon Marinković, Dejan Begović, Ljiljana Marinković

650-02-280/2013-06 od 4.9.2013.

SVIJET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

udžbenik Svijet oko nas za 1. razred osnovne škole,
na hrvatskom jeziku

Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-279/2013-06 od 4.9.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Glazbena kultura, za 1. razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku

Vladica Ilić

650-02-345/2013-06 od 23.9.2013.

DRUGI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Tajnaslova 2, udžbenikza 2. razredosnovne škole (Rešenjemjepreporučeno kaodrugonastavnosredstvozaučenike)

Terezija Zokić, Jadranka Bralić

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Tajna slova 2, radna beležnica A, za 2. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Terezija Zokić, Jadranka Bralić

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Tajna slova 2, čitanka za 2. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Terezija Zokić, Jadranka Bralić

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Tajna slova 2, radna beležnica uz Čitanku za 2. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Terezija Zokić, Jadranka Bralić

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet: Hrvatski jezik 2. i Hrvatska čitanka 2

Ankica Španić, Jadranka Jurić, Eleonora Ostojić

128-61-247/2011-01 od 15.11.2012.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Učimo srpski 2 Slikovnica

Nataša Dobrić

650-02-00025/2005 od 15.4.2005.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika, udžbenik za 2. razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje na hrvatskom jeziku

Simeon Marinković, Dejan Begović, Ljiljana Marinković

650-02-283/2013-06 od 4.9.2013.

SVIJET OKO NAS

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

udžbenik Svijet oko nas za 2. razred osnovne škole,
na hrvatskom jeziku

Simeon Marinković, Slavica Marković

650-02-281/2013-06 od 4.9.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Glazbena kultura, za 2. razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku

Vladica Ilić

650-02-343/2013-06 od 23.9.2013.

TREĆI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Moji zlatni dani 3, udžbenik hrvatskog jezika za 3. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Sandra Centner, Andelka Peko, Ana Pintarić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Moji zlatni dani 3, radna bilježnica za 3. razred osnovne škole

Sandra Centner, Andelka Peko, Ana Pintarić

650-02-01041/2010-06 od 25.10.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet: Hrvatski jezik 3. i Hrvatska čitanka 3

Ankica Španić, Jadranka Jurić, Eleonora Ostojić

128-61-248/2011-01 od 15.11.2012.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči Čitanka za treći razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Čarolija reči” za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika deo 1 i 2, udžbenik, za 3. razred osnovne škole

Aleksandra Stefanović

650-02-349/2013-06, od 20.9.2013.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo, za 3. razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku

Simeon Marinković Slavica Marković

650-02-347/2013-06 od 23.9.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Glazbena kultura, za 3. razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku

Vladica Ilić

650-02-344/2013-06 od 23.9.2013.

ČETVRTI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Zlatni dani 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole (Rešenjem je reporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

SandraCentner, AndelkaPeko, AnaPintarić

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Zlatni dani 4, vježbenica za 4. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Sandra Centner, Andelka Peko, Ana Pintarić

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Moji zlatni dani 4, hrvatski jezik i književnost za 4. razred osnovne škole

Sandra Centner, Andelka Peko, Ana Pintarić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet: Hrvatski jezik 4. i Hrvatska čitanka 4

Ankica Španić, Jadranka Jurić, Eleonora Ostojić

128-61-249/2011-01 od 15.11.2012.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Daj mi zvezdu jedan krug Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00163/2007-06 od 10.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za četvrti razred osnovne škole

Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić

650-02-00174/2007-06 od 16.7.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika (1. i 2. deo), za 4. razred osnovne škole
s zadacima za vježbanje, na hrvatskom jeziku

dr Mirko Dejić, dr Jasmina Milinković, mr Olivera Đokić

650-02-372/2013-06 od 23.9.2013.

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Priroda i društvo, za 4. razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku

Ivana Vasiljević, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić

650-02-371/2013-06 od 23.9.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Glazbena kultura, za 4. razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku

Vladica Ilić

650-02-348/2013-06 od 23.9.2013.

PETI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Hrvatski jezik 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Stjepko Tezak, Marijan Bacan, Marcela Boban, Marina Čubrić, Ana Mesić, Milan Paun

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet za hrvatski jezik: -Hrvatski jezik 5. i Radna bilježnica uz udžbenik Hrvatski jezik 5

Marcela Boban, Ana Mesić, Eleonora Ostojić, Dunja Merkler

128-61-250/2011-01 od 15.11.2012.

Hrvatska čitanka 5. i Radna bilježnica uz Hrvatsku čitanku 5

Eleonora Ostojić, Dunja Merkler, Zvonimir Diklić, Joža Skok

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika, za peti razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00044/2008-06 od 4.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pegavo detinjstvo – Čitanka za srpski jezik kao nematernji

Jovan Ljuštanović

650-02-00233/207-06 od 26.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Matematika-zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Boško Jagodić, Nikola Sarapa, Sanja Stilinović

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Povijest 5, udžbenik povijesti za 5. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-660/2013-06 od 24.12.2013.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Povijest 5, radna bilježnica povijesti za 5. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-660/1/2013-06 od 24.12.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Gea 1, udzbenik geografije za 5. razred osnovne škole

Milan Ilić, Danijel Orešić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Gea 1, radna bilježnica iz geografije za 5. razred osnovne škole

Milan Ilić, Danijel Orešić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Geografija 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole
na hrvatskom jeziku

Aleksandra Vučen, Biljana Kolaček

650-02-641/2013-06 od 3.12.2013.

Geografija 5, bilježnica za 5. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Aleksandra Vučen, Biljana Kolaček

650-02-641/1/2013-06 od 18.3.2014.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Priroda 5, udzbenik za 5. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za nastavnike-priručnik za na stavnike)

Zdravko Dolenec, Josip Hudek, Vicko Pavičić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Priroda 5, radna bilježnica za 5. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za nastavnike-priručnik za nastavnike)

Zdravko Dolenec, Josip Hudek, Vicko Pavičić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija ( udžbenik i radna bilježnica), za 5. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Gordana Vukobratović, Branka Šegrt

650-02-728/2013-06 od 26.12.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Glazbena kultura 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miroslava Petrov, Dragana Grujić

650-02-663/2013-06 od 4.12.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 5, vježbenica za 5. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 5, mapa radnih listova za 5. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011. i 128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 5, zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole

Zvonko Koprivnjak, Vladimir Delić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

ŠESTI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet za hrvatski jezik: Hrvatski jezik 6. i Radna bilježnica uz udžbenik Hrvatski jezik 6

Marcela Boban, Ana Mesić, Eleonora Ostojić, Dunja Merkler

128-61-251/2011-01 od 15.11.2012.

Hrvatska čitanka 6. i Radna bilježnica uz Hrvatsku čitanku 6

Eleonora Ostojić, Dunja Merkler, Zvonimir Diklić, Joža Skok

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Matematika 6, udzbenik za 6. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Boško Jagodić, Nikola Sarapa, Renata Svedrec

128-61-84/2011-01-1 od 4.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Matematika 6, zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Boško Jagodić, Nikola Sarapa, Renata Svedrec

128-61-84/2011-01-1 od 4.10.2011.

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika i pravopisa – srpski kao nematernji

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00310/2008-06 od 30.6.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pletivo od reči – čitanka za srpski kao nematernji

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00311/2008-06 od 1.7.2008.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Priroda 6, radna bilježnica za 6. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za nastavnike-priručnik za nastavnike)

Zdravko Dolenec, Vicko Pavičić, Mihaela Vrbnjak

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija 6, udžbenički komplet (udžbenik i radna
bilježnica), za 6. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Natalija Bukurov, Jasna Radosavljević, Tanja Stanojević

650-02-691/2013-06, od 3.12.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Gea 2, udžbenik geografije za 6. razred osnovne škole

Milan Ilić, Daniel Orešić

128-61-84/2011-06-1 od 18.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Gea 2, radna bilježnica iz geografije za 6. razred osnovne škole

Milan Ilić, Daniel Orešić

128-61-84/2011-06-1 od 18.11.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Fizika, udžbenik za 6. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku i Fizika, zbirka zadataka sa laboratorijskim vježbama i rješenjima za 6. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Marija Krneta, Katarina Stevanović, Radmila Tošović

650-02-658/2013-06, od 22.1.2014.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Glazbena kultura 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miroslava Petrov, Dragana Grujić, Ljubica Milićević

650-02-614/2013-06, od 14.11.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 6, mapa radnih listova za 6. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Tehnička kultura 6, vježbenica za 6. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Gordan Bartolić

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

SEDMI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet za hrvatski jezik: Hrvatski jezik 7. i Radna bilježnica uz udžbenik Hrvatski jezik 7

Marcela Boban, Ana Mesić, Eleonora Ostojić, Dunja Merkler

128-61-252/2011-01 od 15.11.2012.

Hrvatska čitanka 7. i Radna bilježnica uz Hrvatsku
čitanku 7

Eleonora Ostojić, Dunja Merkler, Zvonimir Diklić, Joža Skok

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

U ogledalu sunca, čitanka za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00192/2009-06 od 8.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika za srpski jezik kao nematernji jezik za sedmi razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00181/2009-06 od 7.7.2009.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski jezik kao nematernji jezik

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-00177/2009-06 od 7.7.2009.

ISTORIJA

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Naziv udžbenika ili drugog
nastavnog sredstva

Naziv udžbenika ili drugog
nastavnog sredstva

„BIGZ školstvo”

Povijest 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović

650-02-635/2013-06 od 27.11.2013.

 

Povijest 7, radna bilježnica povijesti za 7. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

 

650-02-635/1/2013-06 od 27.11.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Naziv udžbenika ili drugog
nastavnog sredstva

Naziv udžbenika ili drugog
nastavnog sredstva

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Gea 3, udžbenik geografije za 7. razred osnovne škole

Milan Ilić, Daniel Orešić

128-61-84/2011-06-1 od 18.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Gea 3, radna bilježnica iz geografije za 7. razred osnovne škole

Milan Ilić, Daniel Orešić

128-61-84/2011-06-1 od 18.11.2011.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Otkrivamo fiziku 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Branka Milotić, Branka Mikuličić, Sonja Prelovšek– Peros,

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Otkrivamo fiziku 7, zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole(Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Rudolf Krsnik, Branka Mikuličić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Otkrivamo fiziku 7, radna bilježnica za 7. razred osnovne škole

Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja

128-61-84/2011-01-2 od 25.10.2011.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Fizika, udžbenik za 7. razred osnovne škole na hrvatskom
jeziku i Fizika, zbirka zadataka sa labaroratorijskim
vježbama i rješenjima za 6. razred osnovne škole
na hrvatskom jeziku

Marija Krneta, Katarina Stevanović, Radmila Tošović

650-02-661/2013-06, od 22.1.2014.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Kemija 7 (udžbenik i radna bilježnica), za 7. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

650-02-664/2013-06 od 20.12.2013.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Natalija Bukurov, Kalina Mladenović Paunović

650-02-729/2013-06 od 27.12.2013.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Biologija 7, radna bilježnica za 7. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Gordana Vukobratović, Neda Radisavljević

650-02-729/1/2013-06 od 27.12.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Glazbena kultura 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miroslava Petrov, Dragana Grujić

650-02-642/2013-06 od 4.12.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole

GordanBartolić, Vladimir Delić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 7, zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za nastavnike – priručnik za nastavnike)

Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 7, mapa radnih listova za 7. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

OSMI RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet za hrvatski jezik: Hrvatski jezik 8. i Radna bilježnica uz udžbenik Hrvatski jezik 8

Marcela Boban, Ana Mesić, Eleonora Ostojić, Dunja Merkler

128-61-253/2011-01 od 15.11.2012.

Hrvatska čitanka 8. i Radna bilježnica
uz Hrvatsku čitanku 8

Eleonora Ostojić, Dunja Merkler, Zvonimir Diklić, Joža Skok

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski
kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Udžbenički komplet: Mozaik prošlosti 8, udžbenik povijesti za 8. razred osnovne škole s povijesnim zemljovidima
i odabranim povijesnim izvorima na hrvatskom jeziku
i Mozaik prošlosti 8, radna sveska uz udžbenik istorije
za 8. razred osnovne škole

Zoran Pavlović, Jovo Bosnić

650-02-659/2013-06 od 26.12.2013.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Geografija Srbije, udžbenik za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Marko V. Milošević, Jovana Brankov

650-02-707/2013-06 od 26.12.2013.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Otkrivamo fiziku 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Branka Milotić, Branka Mikuličić, Sonja Prelovšek– Peros

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Otkrivamo fiziku 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Rudolf Krsnik, Branka Mikuličić

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Otkrivamo fiziku 8, radna bilježnica za 8. razred osnovne škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)

Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja

128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.

HEMIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ školstvo”

Kemija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

650-02-662/2013-06 od 30 .12.2013.

„BIGZ školstvo”

Kemija 8, radna sveska sa zbirkom zadataka, za 8. razred
osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

650-02-662/1/2013-06 od 30 .12.2013.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ školstvo”

Biologija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Danica Tusić

650-02-727/ 2013-06 od 27.12.2013.

„BIGZ školstvo”

Biologija 8, radna bilježnica za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Danica Tusić

650-02-727/1/2013-06 od 27.12.2013.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Glazbena kultura 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Miroslava Petrov, Dragana Grujić

650-02-643/2013-06 od 4.12.2013.

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

Ime/imena autora

Ime/imena autora

Ime/imena autora

Ime/imena autora

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole

Damir Ćović, Sanja Prodanović-Trlin

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

„ŠKOLSKA KNJIGA”

Čudesni svijet tehnike 8, mapa radnih listova za 8. razred osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

128-61-84/2011-06 od 1.11.2011.

ČEŠKI JEZIK

PRVI RAZRED

ČEŠKI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

 

Češki jezik sa elementima nacionalne kulture-udžbenik za negovanje jezika sa elementima nacionalne kulture za 1. razred osnovne škole

Valentina Simidžija-Hoc, Tereza Stamenković

128-61-166/2011-01 od 7.11.2011.

TREĆI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čarolija reči Čitanka za treći razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00098/2007-06 od 17.5.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Pouke iz jezika

Nataša Dobrić

650-02-00126/2007-06 od 31.8.2007.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Čarolija reči” za 3. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Maja Živković

650-02-00131/2010-06 od 30.6.2010.

ČETVRTI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku „Daj mi zvezdu jedan krug” za 4. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00132/2010-06 od 13.4.2010.

PETI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz čitanku „Pegavo detinjstvo” za srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Nataša Dobrić

650-02-00145/2010-06 od 30.6.2010.

ŠESTI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Srpski kao nematernji jezik – radna sveska uz čitanku Pletivo od reči, za 6. razred osnovne škole

Nataša Dobrić, Dušanka Zvekić-Dušanović, Gordana Štasni

650-02-319/2013-06 od 7.11.2013.

OSMI RAZRED

SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK

Naziv izdavača

Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Gramatika 8 – srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Mirjana Burzan, Jovan Jerković

650-02-00128/2010-06 od 13.4.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nedokučive tajne uma i srca – čitanka za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

Gordana Štasni, Nataša Dobrić

650-02-00155/2010-06 od 21.7.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za 8. razred osnovne škole

dr Dušanka Zvekić – Dušanović, Nataša Dobrić, Gordana Štasni

650-02-00584/2010-06 od 21.9.2010.

Broj 650-02-53/2014-06

U Beogradu, 25. marta 2014. godine

Ministar

prof. dr Tomislav Jovanović, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.