Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 27/18),

 

Ministar prosvete, nauke i tehnološkoga razvoja donosi

 

Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

 

Katalog je objavljen u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2020 od 9.4.2020. godine.

 

UDžBENICI ZA NASTAVU NA SRPSKOM JEZIKU

 

DRUGI RAZRED

 

SRPSKI JEZIK

Naziv izdavača

Naslov udžbenika pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ školstvo”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Zorica Cvetanović,

Danica Kilibarda,

Aleksandra Stanišić

650-02-00179/2019-07

od 19.4.2019.

Čitanka sa osnovama pismenosti 2,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Radna sveska 2 uz Čitanku

za drugi razred osnovne škole

Latinica,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

„FRESKA”

SRPSKI JEZIK 2

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Svetlana Joksimović

650-02-00149/2019-07

od 19.4.2019.

Čitanka

za drugi razred osnovne škole

Gramatika,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Latinica,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Radna sveska 2

za srpski jezik za drugi razred osnovne škole

„KREATIVNI CENTAR”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00123/2019-07

od 9.5.2019.

Čitanka 2

za drugi razred osnovne škole

Simeon Marinković,

Slavica Marković

Srpski jezik 2

za drugi razred osnovne škole

Simeon Marinković

Mala abeceda 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole

Simeon Marinković

„BIGZ školstvo”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00183/2019-07

od 20.5.2019.

U srcu znanja, Čitanka, srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Jovan Ljuštanović,

Zorica Racić

Od glasa do rečenice, gramatika za drugi razred osnovne škole

Mirjana Stakić

Latinica,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Mirjana Stakić

Radna sveska,

srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Mirjana Stakić,

Jovan Ljuštanović,

Zorica Racić

„NOVA ŠKOLA”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00129/2019-07

od 20.5.2019.

Razigrani dani, Čitanka za drugi razred osnovne škole

Milica Ćuk,

Dragica Ivanović

Srpski jezik, gramatika, pravopis, jezička kultura za drugi razred osnovne škole

Latinica,

za drugi razred osnovne škole

Radna sveska

iz srpskog jezika za drugi razred osnovne škole

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00163/2019-07

od 21.5.2019.

Čitanka,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Maja Dimitrijević

Srpski jezik,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Višnja Mišić,

Vladimir Vukomanović Rastegorac

Radna sveska,

srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Maja Dimitrijević,

Višnja Mišić,

Vladimir Vukomanović Rastegorac

Latinica,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Vladimir Vukomanović Rastegorac,

Višnja Mićić

„KLETT”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Radmila Žeželj

650-02-00138/2019-07

od 21.5.2019.

Zov reči,

Čitanka za drugi razred osnovne škole

Radna sveska uz Čitanku za drugi razred osnovne škole

O jeziku,

gramatika za drugi razred osnovne škole

Abecedar,

udžbenik za učenje latinice

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00162/2019-07

od 21.5.2019.

Čitanka sa kompakt diskom za drugi razred osnovne škole

Slavica Jovanović

Srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Vežbanka za srpski jezik za drugi razred osnovne škole

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Abecedarko,

udžbenik za učenje latinice u drugom razredu osnovne škole;

ćirilica i latinica

Biljana Ivković

650-02-00158/2019-07

od 21.5.2019.

„EDUKA”

SRPSKI JEZIK za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00182/2019-07

od 21.5.2019.

Čitanka

za drugi razred osnovne škole

Milanka Berković,

Natali Šarić

Srpski jezik „Jezičke pouke”, udžbenik za drugi razred osnovne škole

mr Ljubica Prćić,

dr Jasminka Dražić

Latinica „Latica po latica”, udžbenik za drugi razred osnovne škole

Milanka Berković,

Natali Šarić

„EDUKA”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00177/2019-07

od 21.5.2019.

Čitanka,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Marela Manojlović,

Snežana Babunović

Pouke o jeziku,

udžbenik za srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Monja Jović,

Ivana Juhas

Latinica,

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Ivana Juhas,

Jasmina Ignjatović

Radna sveska iz srpskog jezika

za drugi razred osnovne škole

Marela Manojlović,

Snežana Babunović

„NOVI LOGOS”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00150/2019-07

od 21.5.2019.

Uz reči rastemo, Čitanka za srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo,

Maja Kostić

Dar reči,

gramatika za srpski jezik za drugi razred osnovne škole

Jelena Srdić

Latinica

udžbenik za drugi razred osnovne škole

Duška Milić,

Tatjana Mitić

Radna sveska

uz udžbenički komplet srpskog jezika i književnosti za drugi razred osnovne škole

Jelena Srdić,

Nataša Stanković Šošo

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

SRPSKI JEZIK

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet u digitalnom obliku;

ćirilica

 

650-02-00328/2019-07

od 21.11.2019.

Čitanka,

digitalni udžbenik za drugi razred osnovne škole

Maja Dimitrijević

Srpski jezik, digitalni udžbenik za drugi razred osnovne škole

Višnja Mićić,

Vladimir Vukomanović Rastegorac

Latinica, udžbenik za drugi razred osnovne škole

Vladimir Vukomanović Rastegorac,

Višnja Mićić

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„NOVI LOGOS”

Family and Friends, Starter, second edition, engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Naomi Simmons

650-02-00026/2018-07

od 13.3.2019.

„DATA STATUS”

Alex et Zoé,

francuski jezik za prvi i drugi razred osnovne škole, prva i druga godina učenja

Collette Samson

650-02-00398/2018-07

od 18.2.2019.

„DATA STATUS”

Smart Junior 2, engleski jezik za drugi razred osnovne škole; druga godina učenja

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni,

650-02-00021/2019-07

od 4.4.2019.

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch Starter, nemački jezik za prvi i drugi razred osnovne škole

Mariagracia Bertarini,

Amamlia Hallier,

Paolo Iotti

650-02-00167/2019-07

od 15.4.2019.

„THE ENGLISH BOOK”

Happy Hous 2,

engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Stella Maidment,

Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07

od 4.4.2019.

„AKRONOLO”

Our Discovery Island 1, engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Linnette Ansel Erocak,

Jeanne Perrett

650-02-00434/2018-07

od 4.4.2019.

„AKRONOLO”

New English Adventure – Starter B,

engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni

650-02-00436/2018-07

od 11.4.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Du und Ich,

nemački jezik za drugi razred osnovne škole

Ildiko Vračarić,

Ana Babić,

Cvijeta Šmit,

Ivanka Fajfer Čagorović

650-02-00126/2019-07

od 11.4.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 2,

ruski jezik za drugi razred osnovne škole

Ljudmila Popović,

Jelena Ginić

650-02-00127/2019-07

od 9.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Couleurs,

francuski jezik za drugi razred osnovne škole

Vesna Fila,

Milica Golubović Tasevska

650-02-00125/2019-07

od 9.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Easy,

engleski jezik za drugi razred osnovne škole (udžbenik sa audio Cd-om)

Zorana Nenezić

650-02-00161/2019-07

od 21.5.2019.

„EDUKA”

Let′s Play English! 2, engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Elvira Savai

650-02-00440/2018-07

od 15.4.2019.

„KLETT”

Playway to English 2, engleski jezik za drugi razred osnovne škole,

druga godina učenja

Herbert Puhta,

Ginter Gerngros, Višnja Brković,

650-02-00133/2019-07

od 19.4.2019.

„KLETT”

Super Minds 2,

engleski jezik za drugi razred osnovne škole

(udžbenik iz dva dela i četiri audio kompakt diska)

Herbert Puhta,

Ginter Gerngros,

Piter Luis Džons

650-02-00148/2019-07

od 21.5.2019.

„FRESKA”

Smiles 2, engleski jezik za drugi razred osnovne škole

(udžbenik iz dva dela i dva audio kompakt diska)

Jenny Dooley

650-02-00135/2019-07

od 21.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Tiptoes 2, udžbenik za engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Vesna Tutunović

650-02-00184/2019-07

od 21.5.2019.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 2

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska);

ćirilica

Vesna Rikalo

650-02-00011/2019-07

od 15.3.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Jasmina Milinković

650-02-00169/2019-07

od 9.5.2019.

Matematika 2, radna sveska za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica;

„EDUKA”

Matematika 2a i 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Ivana Juhas

650-02-00180/2019-07

od 10.5.2019.

„EDUKA”

Matematika 2a i 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Vesna Drezgić,

Brankica Đurić,

Ana Iker,

Sanja Đekić

650-02-00181/2019-07

od 10.5.2019.

„KLETT”

Matematika, udžbenik za drugi razred osnovne škole (prvi, drugi, treći i četvrti deo);

ćirilica

Branislav Popović,

Nenad Vulović,

Petar Anokić,

Mirjana Kandić

650-02-00140/2019-07

od 10.5.2019.

„FRESKA”

Matematika, udžbenik za drugi razred osnovne škole, (prvi, drugi, treći i četvrti deo);

ćirilica

Svetlana Joksimović

650-02-00155/2019-07

od 20.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole (prvi, drugi, treći i četvrti deo);

ćirilica

Iva Ivančević Ilić,

Senka Tahirović

650-02-00154/2019-07

od 21.5.2019.

„NOVA ŠKOLA”

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Milica Ćuk,

Branislav Milošević,

Branko Marković

650-02-00141/2019-07

od 21.5.2019.

Matematika 2,

radna sveska za drugi razred osnovne škole;

ćirilica;

udžbenički komplet;

ćirilica

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Olivera Todorović,

Srđan Ognjanović

650-02-00132/2019-07

od 21.5.2019.

Matematika 2, vežbanka za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„GERUNDIJUM”

Matematika

za drugi razred osnovne škole;

Siniša Ješić,

Jasna Blagojević

650-02-00189/2019-07

od 21.5.2019.

Radni listovi iz matematike

za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Siniša Ješić,

Ivana Cmiljanović Kosovac;

Jasna Blagojević

„BIGZ školstvo”

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Sanja Maričić,

Dragica Đurović

650-02-00186/2019-07

od 21.5.2019.

Matematika 2, radni listovi za drugi razred osnovne škole (prvi i drugi deo);

udžbenički komplet;

ćirilica

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole (prvi i drugi deo)

Nela Malinović Jovanović,

Jelena Malinović

650-02-00165/2019-07

od 21.5.2019.

Matematika 2, radna sveska za drugi razred osnovne škole (prvi i drugi deo);

udžbenički komplet;

ćirilica

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole (prvi i drugi deo);

udžbenik u digitalnom obliku;

ćirilica

Nela Malinović Jovanović,

Jelena Malinović

650-02-00329/2019-07

od 4.11.2019.

SVET OKO NAS

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„NOVA ŠKOLA”

Svet oko nas, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Milica Ćuk,

Jasmina Krnjajić,

Ivko Nikolić

650-02-00142/2019-07

od 9.5.2019.

Svet oko nas, radna sveska za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„GERUNDIJUM”

Svet oko nas, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Ivana Cmiljanović Kosovac,

Biljana Popović

650-02-00191/2019-07

od 9.5.2019.

Radni listovi za Svet oko nas za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„NOVI LOGOS”

Svet oko nas 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Ljilja Stokanović,

Gordana Lukić,

Gordana Subakov Simić

650-02-00152/2019-07

od 9.5.2019.

Svet oko nas 2, radna sveska za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Svet oko nas 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Biljana Gačanović

650-02-00143/2019-07

od 14.5.2019.

Radna sveska za Svet oko nas za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„KLETT”

Svet oko nas 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole; (udžbenik iz dva dela);

ćirilica

Zoran B. Gavrić,

Dragica Milovanović

650-02-00145/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Svet oko nas 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Dragana Zlatić,

Marija Vujović

650-02-00166/2019-07

od 21.5.2019.

Svet oko nas 2, radna sveska za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„EDUKA”

Svet oko nas 2a i 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole (udžbenik iz dva dela);

ćirilica

Marela Manojlović,

Brankica Đurić

650-02-00176/2019-07

od 21.5.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Svet oko nas, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Simeon Marinković, Slavica Marković,

Vesna Rikalo

650-02-00168/2019-07

od 21.5.2019.

Svet oko nas, radna sveska za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„BIGZ školstvo”

Svet oko nas, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

Sanja Blagdanić,

Zorica Kovačević,

Slavica Jović

650-02-00178/2019-07

od 21.5.2019.

Svet oko nas, radna sveska za drugi razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„FRESKA”

Svet oko nas 2, udžbenik iz dva dela za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Slavica Gomilanović,

Marija Bastić

650-02-00156/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Svet oko nas 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

udžbenik u digitalnom obliku;

ćirilica

Dragana Zlatić,

Marija Vujović

650-01-00327/2019-07

od 8.11.2019.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„NOVI LOGOS”

Likovna kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Milutin Mićić,

Gordana Mićić

650-02-00134/2019-07 od 27.3.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Mirjana Živković

650-02-00128/2019-07

od 11.4.2019.

„GERUNDIJUM”

Likovna kultura

za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Biljana Popović,

Ljiljana Novković

650-02-00190/2018-07

od 11.4.2019.

„FRESKA”

Likovna kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Jovan Gligorijević

650-02-00153/2018-07

od 11.4.2019.

„KLETT”

Likovna kultura 2, likovna kultura za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Sanja Filipović

650-02-00124/2019-07

od 19.4.2019.

„BIGZ školstvo”

Likovna kultura 2, likovna kultura za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Kristinka Selaković,

Bojana Prole

650-02-00173/2019-07

od 9.5.2019.

„EDUKA”

Likovna kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Jelena Koštica,

Goran Ratković

650-02-00171/2019-07

od 9.5.2019.

„EDUKA”

Likovna kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Maria Buzaši Marganić,

Zita Buzaši

650-02-00172/2019-07

od 9.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

dr Rajka Bošković

650-02-00159/2019-07

od 21.5.2019.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Muzička kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Gabrijela Grujić,

Maja Sokolović Ignjačević

650-02-00147/2019-07

od 9.5.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura 2

za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Vladica Ilić

650-02-00187/2019-07

od 10.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Muzička kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Vesna Marković,

Vanja Hršak

650-02-00185/2019-07

od 10.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Muzička kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Dragana Mihajlović Bokan,

Marina Injac

650-02-00151/2019-07

od 14.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura

za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

dr Gordana Stojanović

650-02-00160/2019-07

od 14.5.2019.

„EDUKA”

Muzička vrteška, muzička kultura za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Mirjana Smrekar Stanković,

Sonja Cvetković

650-02-00170/2019-07

od 20.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Muzička kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

Maja Obradović

650-02-00164/2019-07

od 21.5.2019.

„FRESKA”

Čarobni svet muzike, muzička kultura za drugi razred osnovne škole;

ćirilica

dr Gordana Ilić

650-02-00144/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Muzička kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole;

udžbenik u digitalnoj formi;

ćirilica

Maja Obradović

650-02-00330/2019-07

od 20.9.2019.

 

ŠESTI RAZRED

 

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KREATIVNI CENTAR”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00444/2018-07

od 19.3.2019.

Čitanka

za šesti razred osnovne škole

Simeon Marinković,

Slavica Marković

Srpski jezik,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Simeon Marinković

„KLETT”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00119/2019-07

od 27.3.2019.

Izvor,

Čitanka za šesti razred osnovne škole

Zona Mrkalj,

Zorica Nestorović

Gramatika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Vesna Lompar

„NOVI LOGOS”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00088/2019-07

od 27.3.2019.

Umetnost reči, Čitanka za srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo,

Boško Suvajdžić

Dar reči,

Gramatika srpskog jezika za šesti razred osnovne škole

Slađana Savović,

Jelena Srdić,

Dragana Ćećez Iljukić

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00055/2019-07

od 27.3.2019.

Čitanka,

srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Aleksandar Jerkov,

Katarina Kolaković,

Anđelka Petrović

Gramatika,

srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Danijela Milićević,

Sunčica Rakonjac Nikolov

„BIGZ školstvo”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00102/2019-07

od 11.4.2019.

S reči na dela – Čitanka 6,

srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Valentina Hamovć,

Marija Sloboda

S reči na dela – Gramatika,

srpski jezik za šesti razred osnovne škole

Jasmina Stanković,

Svetlana Stevanović,

Jole Bulatović

„EDUKA”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00038/2019-07

od 19.4.2019.

Čitanka,

U traganju za plavom zvezdom, srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

dr Jelena Žurić

Govor i jezik,

srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

dr Jelena Žurić,

dr Jelena Angelovski

„GERUNDIJUM”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00053/2019-07

od 10.5.2019.

Izazov,

Čitanka za šesti razred osnovne škole

Snežana Božić,

Snežana Milosavljević Milić,

Jelena Jovanović,

Mirjana Bojanić Ćirković

Izazov reči,

udžbenik srpskog jezika za šesti razred osnovne škole

Maja Vukić,

Tatjana Šofranac,

Mirjana Kojić

„NOVI LOGOS”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00100/2019-07

od 21.5.2019.

Čarolija stvaranja,

Čitanka za srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo,

Boško Suvajdžić

Jezičko blago, Gramatika srpskog jezika za šesti razred osnovne škole

Svetlana Slijepčević Bjelivuk,

Nataša Stanković Šošo,

Boško Suvajdžić

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

 

650-02-00079/2019-07

od 21.5.2019.

Čitanka

za šesti razred osnovne škole sa kompakt diskom

Marijana Milošević

Srpski jezik i jezička kultura

za šesti razred osnovne škole

dr Nataša Vulović,

Sandra Rudnjanin

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet u digitalnom obliku;

ćirilica

 

650-02-00313/2019-07

od 29.10.2019.

Čitanka,

srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Aleksandar Jerkov,

Katarina Kolaković,

Anđelka Petrović

Gramatika,

srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole

Danijela Milićević,

Sunčica Rakonjac Nikolov

STRANI JEZIK

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hurra, Wir Lernen Deutsch! 2,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska i kompakt disk uz udžbenik)

Ildiko Vračarić,

Ana Babić,

Cvijeta Šmit,

Ivanka Fajfer Čagorović

650-02-00005/2019-07

od 6.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Hallo, Freunde! 2, nemački jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik sa kompakt diskom i radna sveska)

Gordana Letić Glišić,

Ranka Vujanović

650-02-00018/2019-07 od 6.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Amici 2,

italijanski jezik za šesti razred osnovne škole,

druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik sa kompakt diskom i radna sveska)

Aleksandra Blatešić,

Jasmina Stojković

650-02-00023/2019-07 od 13.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kontakte 6,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

( udžbenik, radna sveska, kompakt disk)

Gordana Letić Glišić,

Jasna Majstorović,

Aleksandra Obradović

650-02-00446/2018-07

od 18.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE

Hablamos? 2,

španski jezik za šesti razred osnovne škole,

druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik sa kompakt diskom i radna sveska)

Anđelka Pejović,

Maja Andrijević

650-02-00017/2019-07 od 1

8.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Naš klass 2,

ruski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, kompakt disk)

Luka Medenica,

Branislav Nikolić,

Mira Simeunović

650-02-00449/2019-07

od 28.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Orbita 2,

ruski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, kompakt disk)

Predrag Piper,

Marina Petković,

Svetlana Mirović

650-02-00447/2018-07

od 29.3.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rodničok 6,

ruski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik, radna sveska, kompakt disk);

Ljudmila Popović,

Jelena Ginić

650-02-00445/2018-07

od 19.4.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Talk Talk 2,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik sa audio kompakt diskom i radna sveska)

Natalija Kantar

650-02-00044/2019-07

od 19.4.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Enjoying English 6, engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik sa audio kompakt diskom i radna sveska)

Zorana Nenezić,

Jonathan Pendlebury,

Ida Dobrijević

650-02-00042/2019-07

od 19.4.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Le monde de Léa et Lucas 2, francuski jezik za šesti razred osnovne škole;

druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, DVD)

Milena Milanović,

Danijela Milošević

650-02-00027/2019-07

od 10.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Images de France, francuski jezik za šesti razred osnovne škole;

šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, DVD koji prati udžbenik)

Vesna Fila,

Milica Golubović Tasevska

650-02-00028/2019-07

od 14.5.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Hopscotch,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska)

Autori udžbenika: Jennifer Heath, Michael Crawford.

Autor radne sveske: Patricia Reilly.

650-02-00378/2018-07 od 22.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Beste Freunde A1.2, nemački jezik za 6. razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska

Autori udžbenika: Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Christiane Seuthe.

Autori radne sveske: Manuela Georgiakaki, Elisabeth, Christiane Seuthe, Anja Schümann.

650-02-00378/2018-07

od 8.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Progetto italiano junior 1, italijanski jezik za peti i šesti razred osnovne škole, prva i druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio kompakt disk

Telis Marin,

Antonella Albano

650-02-00423/2018-07

od 11.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 2, engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska)

Autor udžbenika:

Helen Stephenson.

Autori radne sveske:

Jane Bailey, Helen Stephenson.

650-02- 00368/2018-07

od 22.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE

Companeros 1,

španski jezik za peti i šesti razred osnovne škole, prva i druga godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik sa radnom sveskom)

Francisca Castro,

Ignacio Rodero,

Carmen Sardinero

650-02-00010/2019-07

od 13.3.2019.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 2, francuski jezik za peti razred osnovne škole (peta godina učenja) i šesti razred osnovne škole (druga godina učenja);

udžbenički komplet (udžbenik sa DVD-om i radna sveska)

Autor udžbenika:

Sylvie Schmitt.

Autor radne sveske:

Stéphanie Callet.

650-02-00399/2018-07

od 18.2.2019.

„DATA STATUS”

Amici d′Italia 1, italijanski jezik za peti i šesti razred osnovne škole, prva i druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, kompakt disk)

Autori udžbenika:

Elettra Ercolino,

T. Anna Pellegrino.

Autori radne sveske:

Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani.

650-02-00397/2018-07

od 11.2.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska sa kompakt diskom)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00033/2019-07

od 8.3.2019.

„DATA STATUS”

Espacio Joven 360ᵒ A2.1, španski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik sa digitalnim dodatkom i radna sveska)

Maria Karmen,

Cabeza Sanches

650-02-00032/2019-07

od 18.3.2019.

„DATA STATUS”

Dialog 2,

ruski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska sa kompakt diskom)

dr Ursula Ber,

dr Rima Brajtšpreher, Natalija Gec,

Elke Kolodji,

Antje Meške,

Jana Pesotka,

Rosvita Štar,

dr Hajke Vapenhaus

650-02-00031/2019-07

od 27.3.2019.

„DATA STATUS”

To the Top Plus 2, engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik i radna sveska sa kompakt diskom)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

od 27.3.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2,

nemački jezik za peti razred osnovne škole (peta godina učenja) i za šesti razred osnovne škole (druga godina učenja);

udžbenički komplet (udžbenik, kompakt disk, radna sveska)

Frederice Jin,

Luca Rormana

650-02-00030/2019-07

od 27.3.2019.

„DATA STATUS”

Portal to English 2, engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik, radna sveska sa kompakt diskom)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00019/2019-07

od 4.4.2019.

„DATA STATUS”

Get to the Top 2,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik, radna sveska sa kompakt diskom)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00022/2019-07

od 4.4.2019.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 3, francuski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik, radna sveska, DVD )

Autor udžbenika: Colette Gibbe.

Autor radne sveske: Patricia Robert.

650-02-00016/2019-07

od 19.4.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja i sedmi razred osnovne škole, treća godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska sa kompakt diskom)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00441/2019-07

od 26.12.2019.

„KLETT”

Konečno 2,

ruski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska)

Kristine Amštajm Baman,

Ulf Borgvart, Monika Broš,

Danuta Genč

650-02-00008/2019-07

od 18.3.2019.

„KLETT”

Wir Neu 2,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio kompakt disk)

Đorđo Mota,

Dragana Boos

650-02-00082/2019-07

od 4.4.2019.

„KLETT”

Maximal 2,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, dva kompakt diska)

Đorđo Mota,

Elžbijeta Krulak Kempisti,

Klaudija Bras,

Dagmar Glik,

Julija Katarina Veber,

Lidija Šober

650-02-00081/2019-07

od 4.4.2019.

„KLETT”

Magnet Neu 2,

nemački jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, dva kompakt diska)

Đorđo Mota,

Vesna Nikolovski

650-02-00084/2019-07

od 4.4.2019.

„KLETT”

Messages 2,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, kompakt disk)

Autori udžbenika: Diana Goodey,

Noel Goodey;

autori radne sveske: Diana Goodey,

Noel Goodey,

Karen Thompson

650-02-00049/2019-07

od 19.4.2019.

„KLETT”

Eyes Open 2,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska

Autori udžbenika:

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

Emma Heyderman.

Autori radne sveske:

Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

650-02-00452/2018-07

od 19.4.2019.

„KLETT”

Et toi? 2,

francuski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik sa audio kompakt diskom i radna sveska)

Mari Žoze Lopez,

Žan Tjeri le Bunjek,

Gaj Luis

650-02-00050/2019-07

od 14.5.2019.

„KLETT”

Club@dos 2,

francuski jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik, radna sveska i dva audio kompakt diska)

Aurélie Combriat,

Philippe Liria,

Olivier Jurczyk

650-02-00121/2019-07

od 20.5.2019.

„EDUKA”

Over the Moon 6, engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, dva audio kompakt diska)

Božidar Nikić

650-02-00442/2018-07

od 20.3.2019.

„FRESKA”

Right On! 2,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik, dva kompakt diska i radna sveska)

Jenny Dooley

650-02-00025/2019-07

od 27.3.2019.

„AKRONOLO”

Wider World 2,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, kompakt disk)

Autor udžbenika:

Bob Hastings,

Stuart McKinlay.

Autor radne sveske Lynda Edwards.

650-02-00437/2019-07

od 11.4.2019.

„AKRONOLO”

Discover English 3, engleski jezik za šesti razred osnovne škole;

šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio kompakt disk)

Autor udžbenika:

Jayne Wildman.

Autor radne sveske:

Izabella Hearn.

650-02-00433/2018-07

od 19.4.2019.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole;

šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska)

Autor udžbenika Tom Hutchinson;

autori radne sveske:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

650-02-00015/2019-07

od 11.4.2019.

„NOVI LOGOS”

English Plus 2, Second edition,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole,

šesta godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio kompakt disk)

Ben Wetz,

Diana Rye,

Janet Hardy Gould

650-02-00029/2019-07

od 15.4.2019.

„BIGZ školstvo”

Deutch! Das will ich! – nemački jezik za šesti razred osnovne škole, druga godina učenja;

udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio kompakt disk)

Marija Travica

650-02-00046/2019-07

od 19.4.2019.

„BIGZ školstvo”

Footsteps 6,

engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja;

udžbenički komplet

(udžbenik sa kompakt diskom i radna sveska)

Vesna Tutunović

650-02-00062/2019-07

od 21.5.2019.

LIKOVNA KULTURA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„GERUNDIJUM”

Sa osmehom,

Likovna kultura za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Branka Mandić

650-02-00092/2018-07

od 27.3.2019.

„EDUKA”

Likovna kultura, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Dragan Đorđević,

Zoran Ignjatović

650-02-00441/2018-07

od 11.4.2019.

„KLETT”

Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Sanja Filipović

650-02-00086/2019-07

od 11.4.2019.

„BIGZ školstvo”

Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Milivoje Miško Pavlović

650-02-00035/2019-07

od 11.4.2019.

„NOVI LOGOS”

Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Milutin Mićić

650-02-00024/2019-07

od 11.4.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Likovna kultura, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Mirjana Živković

650-02-00069/2019-07

od 9.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Katarina Trifunović

650-02-00122/2019-07

od 9.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Likovna kultura

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

dr Rajka Bošković,

Kosta Bogdanović

650-02-00077/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Likovna kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

udžbenik u digitalnom obliku;

ćirilica

Katarina Trifunović

650-02-00317/2019-07

od 30.10.2019.

MUZIČKA KULTURA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Muzička kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Jasmina Čolić,

Marijana Savov Stojanović

650-02-00060/2019-07

od 29.3.2019.

„EDUKA”

Muzička kultura „U svetu muzike”

za šesti razred osnovne škole

Mirjana Smrekar Stanković,

Valentina Dinić

650-02-00048/2019-07

od 11.4.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Muzička kultura za šesti razred osnovne škole

Gordana Stojanović,

Milica Rajčević

650-02-00078/2019-07

od 11.4.2019.

„KLETT”

Muzička kultura 6,

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Gabrijela Grujić,

Maja Sokolović Ignjačević,

Saša Kesić,

Biljana Leković

650-02-00105/2019-07

od 11.4.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Muzička kultura

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Vladica Ilić

650-02-00067/2019-07

od 9.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Muzička kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Aleksandra Paladin,

Dragana Mihajlović Bokan

650-02-00115/2019-07

od 9.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Muzička kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Maja Obradović

650-02-00202/2019-07

od 10.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Muzička kultura 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole;

udžbenik u digitalnom obliku

ćirilica

Jasmina Čolić,

Marijana Savov Stojanović

650-02-00318/2019-07

od 30.10.2019.

ISTORIJA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Rade Mihaljčić

650-02-00450/2018-07

od 9.5.2019.

„EDUKA”

Istorija,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Aleksandar Todosijević

650-02-00047/2019-07

od 10.5.2019.

„KLETT”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Ivana Komatina,

Jelena Jevrić,

Emina Živković,

Ljiljana Nedović,

Radomir J. Popović

650-02-00103/2019-07

od 14.5.2019.

„FRESKA”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Marko Šuica,

Radivoj Radić,

Pero Jelić

650-02-00087/2019-07

od 14.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Duško Lopandić,

Ivana Petrović

650-02-00110/2019-07

od 20.5.2019.

„DATA STATUS”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

dr Aleksandar Uzelac,

Nemanja Cvitkovac,

Milomir Maksimović

650-02-00090/2019-07

od 20.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Uroš Milivojević,

Vesna Lučić,

Boris Stojkovski

650-02-00068/2019-07

od 21.5.2019.

„GERUNDIJUM”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Aleksandar Krstić,

Branka Bečanović

650-02-00097/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Istorija 6,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Danijela Ćirković

650-02-00479/2019-07

od 4.2.2020.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Istorija,

udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Katarina Mitrović,

Goran Vasin

650-02-00609/2019-07

od 6.2.2020.

GEOGRAFIJA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„BIGZ školstvo”

Geografija,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Igor Leščešen,

Nataša Basarić

650-02-00066/2019-07

od 9.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Geografija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Milutin Tadić

650-02-00040/2019-07

od 9.5.2019.

„KREATIVNI CENTAR”

Geografija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Dragan Milošević,

Jovana Todorić,

Miroslav Markićević

650-02-00074/2019-07

od 9.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Geografija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Snežana Vujadinović,

Rajko Golić,

Dejan Šabić

650-02-00116/2019-07

od 9.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Geografija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Jelena Popović

650-02-00058/2019-07

od 20.5.2019.

„KLETT”

Geografija,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Tanja Parezanović

650-02-00117/2019-07

od 21.5.2019.

„DATA STATUS”

Geografija,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Slađana Luković,

Aleksa Popadić

650-02-00113/2019-07

od 21.5.2019.

„FRESKA”

Geografija,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Vinko Kovačević,

Sanja Topalović

650-02-00106/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Geografija

za šesti razred osnovne škole;

udžbenik u digitalnom obliku;

ćirilica

Jelena Popović

650-02-00314/2019-07

od 8.11.2019.

„EDUKA”

Geografija 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Đurđica Komlenović

650-02-00426/2019-07

od 20.1.2020.

„GERUNDIJUM”

Geografija 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Slavoljub Jovanović,

Nevena Vlajić

650-02-00551/2019-07

od 28.1.2020.

FIZIKA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika

pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika

sa zbirkom zadataka, laboratorijskim vežbama i testovima za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Milan O. Raspopović

650-02-00351/2018-07

od 13.12.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Darko Kapor,

Jovan Šetrajčić

650-02-00370/2018-07

od 21.1.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Fizika,

zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za šesti razred osnovne škole; ćirilica

Branislav Cvetković,

Jovan Šetrajčić,

Milan Raspopović

650-02-00369/2018-07

od 31.1.2019.

„SAZNANjE”

Fizika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

Mićo M. Mitrović

650-02-00114/2019-07

od 10.5.2019.

Praktikum fizika 6, zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„KLETT”

Fizika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Marina Radojević

650-02-00104/2019-07

od 20.5.2019.

Fizika 6,

zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Fizika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Ljubiša Nešić,

Marina Najdanović Lukić,

Tatjana Mišić

650-02-00054/2019-07

od 21.5.2019.

Fizika 6,

zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„EDUKA”

Fizika,

udžbenik sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Nada Stančić

650-02-00037/2019-07

od 21.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Fizika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

Katarina Stevanović,

Marija Krneta

650-02-00063/2019-07

od 21.5.2019.

Fizika 6,

zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama i rešenjima za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Katarina Stevanović,

Marija Krneta,

Radmila Tošović

NOVI LOGOS”

Fizika 6,

udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za šesti razred osnovne škole

Aleksandar Kandić,

Goran Poparić

650-02-00108/2019-07

od 21.5.2019.

Fizika 6,

zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica;

Aleksandar Kandić

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Fizika 6

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama) u digitalnom obliku;

ćirilica

Ljubiša Nešić,

Marina Najdanović Lukić,

Tatjana Mišić

650-02-00320/2019-07

od 8.11.2019.

MATEMATIKA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„NOVI LOGOS”

Matematika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Tamara Malić

650-02-00099/2019-07

od 9.5.2019.

Matematika 6,

zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Tamara Malić,

Marina Jovanović Svetlik

„KLETT”

Matematika,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Nebojša Ikodinović,

Slađana Dimitrijević

650-02-00120/2019-07

od 10.5.2019.

Matematika,

zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Branislav Popović,

Marija Stanić,

Nenad Vulović,

Sanja Milojević

„KREATIVNI CENTAR”

Matematika,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Mirjana Stojsavljević Radovanović,

Ljiljana Vuković,

Jagoda Rančić,

Zorica Jončić

650-02-00064/2019-07

od 10.5.2019.

Matematika,

zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„Matematiskop”

Matematika,

udžbenik za šesti razred osnovne škole

Vladimir Stojanović

650-02-00039/2019-07

od 21.5.2019.

Matematika,

zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole

Nataša Alimpić,

Gordana Popović,

Nikola Vignjević

Vladimir Stojanović

Elektronski dodatak udžbeničkom kompletu Matematika 6;

udžbenički komplet;

ćirilica

Nikola Vignjević

„BIGZ školstvo”

Matematika 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

Radivoje Stojković,

Jasminka Radovanović

650-02-00095/2019-07

od 21.5.2019.

Matematika 6,

zbirka zadataka uz udžbenik za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

„BIGZ školstvo”

Matematika 6,

udžbenik sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole (prvi i drugi deo);

ćirilica

Ivan Anić,

Radoje Košanin

650-02-00096/2019-07

od 21.5.2019.

„GERUNDIJUM”

Matematika

za šesti razred osnovne škole

Siniša Ješić,

Jasna Blagojević,

Aleksandra Rosić

650-02-00052/2019-07

od 21.5.2019.

Zbirka zadataka iz matematike

za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet;

ćirilica

Siniša Ješić,

Tanja Njaradi,

Jasna Blagojević

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 6,

udžbenik sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Đorđe Dugošija,

Miloljub Albijanić,

Marko Šegrt

650-02-00408/2019-07

od 30.12.2019.

BIOLOGIJA

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

„KLETT”

Biologija 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Goran Korićanac,

Marina Đurišić,

Danijela Radivojević,

Dragana Ješić

650-02-00085/2019-07

od 9.5.2019.

„DATA STATUS”

Biologija 6,

udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Vesna Miljuš,

dr Nemanja Rajčević,

Gordana Kovačević

650-02-00091/2019-07

od 10.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Biologija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Dejan Bošković

650-02-00045/2019-07

od 14.5.2019.

„GERUNDIJUM”

Biologija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Tihomir Lazarević,

mr Vesna Milivojević,

dr Tijana Pribićević,

dr Tomka Miljanović

650-02-00051/2019-07

od 21.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Biologija 6,

udžbenik iz dva dela za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Gordana Subakov Simić,

Marina Drndarski

650-02-00109/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Biologija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Milica Markelić,

Iva Lakić,

Katarina Zeljić,

Nevena Kuzmanović

650-02-00599/2019-07

od 21.5.2019.

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Biologija

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Maja Srdić,

Nataša Janović,

Jelena Blagojević,

Tijana Morić

650-02-00406/2019-07

od 22.1.2020.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Biologija 6,

digitalni udžbenik za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Milica Markelić,

Iva Lakić,

Katarina Zeljić,

Nevena Kuzmanović

650-02-00636/2019-07

od 5.2.2020.

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Tehnika i tehnologija za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i materijal za konstruktorsko oblikovanje);

ćirilica

Slobodan Popov,

Miroslav Paroškaj,

Vladimir Popov

650-02-00352/2018-07

od 8.1.2019.

„EDUKA”

Tehnika i tehnologija za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i materijal za konstruktorsko oblikovanje);

ćirilica

Zoran D. Lapčević

650-02-00430/2018-07 od 4.4.2019.

„NOVI LOGOS”

Tehnika i tehnologija 6, za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i materijal za konstruktorsko oblikovanje);

ćirilica

Željko Vasić,

Ivan Ćisalov,

Dijana Karuović,

Marija Bokan

650-02-00089/2019-07

od 21.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Tehnika i tehnologija za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i komplet materijala);

ćirilica

Danilo Šešelj,

Petko Andrić,

dr Željko Papić

650-02-00094/2019-07

od 14.5.2019.

„KLETT”

Tehnika i tehnologija 6, za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i materijal za konstruktorsko modelovanje);

ćirilica

Aleksa Vučićević,

Nenad Stamenović

650-02-00080/2019-07

od 20.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Tehnika i tehnologija 6, za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i komplet materijala);

ćirilica

Autori udžbenika: Miroslav Sekulić,

Zoran Luković;

autori kompleta materijala:

Dalibor Čukljević,

Miloš Papić

650-02-00111/2019-07

od 20.5.2019.

„M&G DAKTA”

Tehnika i tehnologija 6, za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i materijal za konstruktorsko modelovanje);

ćirilica

Milan Sanader,

Gordana Sanader,

Zorica Rančić,

Rada Radaković

650-02-00107/2019-07

od 21.5.2019.

„Infotehnika”

Tehnika i tehnologija za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet (udžbenik i konstruktorski komplet);

ćirilica

Jelka Đorđević,

Jovan Đorđević,

Filip Đorđević

611-00-02378/2018-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Tehnika i tehnologija 6, za šesti razred osnovne škole;

udžbenički komplet u digitalnom obliku (udžbenik i komplet materijala);

ćirilica

Miroslav Sekulić,

Zoran Luković

650-02-00315/2019-07

od 30.10.2019.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Naziv izdavača

Naslov udžbenika
pismo

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra/pokrajinskog sekretara

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Marina Lakčević,

Jasmina Aleksić

650-02-00350/2018-07

od 21.1.2019.

„DATA STATUS”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

John Andrew Bios

650-02-00389/2018-07

od 20.3.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Miloš Papić,

Dalibor Čukljević

650-02-00057/2019-07

od 9.5.2019.

„KLETT”

Informatika i računarstvo 6

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Svetlana Mandić

650-02-00118/2019-07

od 14.5.2019.

„NOVI LOGOS”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Dijana Karuović,

Dušan Micić

650-02-00453/2018-07

od 20.5.2019.

„BIGZ školstvo”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Marina Petrović,

Jelena Prijović,

Zorica Prokopić

650-02-00065/2019-07

od 21.5.2019.

„EDUKA”

Informatika i računarstvo

sa digitalnim materijalima na kompakt disku za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Katarina Aleksić,

Katarina Veljković,

Miloš Bajčetić,

Darko Krsmanović

650-02-00073/2019-07

od 21.5.2019.

„GERUNDIJUM”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

ćirilica

Maja Todorović,

Vela Čoja,

Goran Stanojević

650-02-00093/2019-07

od 21.5.2019.

„VULKAN IZDAVAŠTVO”

Informatika i računarstvo

za šesti razred osnovne škole;

udžbenik u digitalnom obliku;

ćirilica

Miloš Papić,

Dalibor Čukljević

650-02-00316/2019-07

od 4.11.2019.

 

Broj 650-02-00018/2019-07

 

U Beogradu, 12. februara 2020. godine

 

Ministar,

 

Mladen Šarčević, s.r.

 

 

 

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.