538

Na osnovu člana 3a stav 4. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09) objavljuju se Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (u daljem tekstu: SCO) na 52. zasedanju septembra 2013. godine objavljene na sajtu SCO 2013. godine, a u skladu sa ugovorom potpisanim između SCO i Uprave carina Republike Srbije od 28. aprila 2008. godine, koje u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glase:

 

PDF
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.