Najnoviji broj: Glasilo broj 31/2022 | Datum: 20.04.2023.

Najnoviji propisi koji se objavljuju u javnim glasilima, dostupni odmah po objavljivanju.

Statistika: Na sajtu se nalazi više od 45 000 pravnih akata (ovaj broj se svakodnevno uvećava).

Sadržaj:

Javno glasilo:

  • zakoni, drugi propisi i opšti akti republičkih organa, kao i određeni pojedinačni akti tih organa - odmah posle usvajanja.
  • Javne nabavke
  • Oglasi

Međ. sporazumi:

  • svi brojevi objavljeni od 2010. godine

Prosveta - glasilo:

  • Propisi objavljeni od 2011. godine
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.