3923

Ha osnovu člana 2. stav 2. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik PC”, broj 104/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

ODLUKU

izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih
u organima državne uprave, javnim agencijama
i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

1. U Odluci o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje „Službeni glasnik PC”, br. 109/09, 5/10, 29/10, 43/10, 46/10, 50/10, 51/10, 64 od 10/10, 67/10, 73/10, 74/10, 75/10, 79/10, 84/10, 87/10, 89/10, 97/10, 100/10, 1/11, 4/11, 12/11, 32/11, 33/11, 34/11, 39/11, 44/11, 63/11, 80/11, 89/11, 93/11, 98/11, 2/12, 13/12, 18/12, 55/12, 93/12, 98/12, 100/12, 107/12, 113/12, 120/12, 124/12, 12/13, 29/13, 31/13, 55/13, 86/13 i 91/13), u tački 2. podtačka 1) redni broj (2) Ministarstvo spoljnih poslova, broj: „1.091” zamenjuje se brojem: „1.092”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 112-9061/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.