208

U skladu sa članom 68. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 88/13 i 64/13) i članom 40đ Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 110/11, 93/12, 119/12, 8/13 i 47/13),

Proizvođač „Monus” d.o.o. Beograd – Zemun objavljuje maloprodajne cene duvanskih prerađevina, koje važe dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

MALOPRODAJNE CENE

Red. br.

Proizvođač

Vrsta duvanske prerađevine

Marka duvanske prerađevine

Pakovanje 

Maloprodajna cena (u dinarima)

po pakovanju

po pakovanju

1.

Monus d.o.o.

cigarete

„NERO” (red) tvrdo pakovanje

20 kom.

145.00

145.00

2.

Monus d.o.o.

cigarete

„NERO” (blue) tvrdo pakovanje

20 kom.

145.00

145.00

Ove maloprodajne cene objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Direktor,

Živojin Zorkić s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.