100

Po sravnjenju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u Izmenama i dopunama Opštih uslova prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 2/14, potkrala greška, pa se na osnovu člana 15. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), daje

ISPRAVKA

Izmena i dopuna Opštih uslova prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika

U Izmenama i dopunama Opštih uslova prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika („Službeni glasnik RS”, broj 2/14) vrše se sledeće ispravke:

1. U članu 6, umesto objavljene tabele, treba da stoji sledeća tabela:

opsti-uslovi_Page_1.tiff

2. U članu 11. tabela i reči:

opsti-uslovi_Page_2.tiff

brišu se.

– Iz Privredne komore Srbije

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.