537

Na osnovu člana 38. st. 3, 4. i 10. i člana 52. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Prvog vanrednog zasedanja u 2014. godini, održanoj 15. februara 2014. godine, donela je

ODLUKU

o odobravanju određivanja pritvora i vođenja krivičnog postupka

Odobrava se određivanje pritvora i vođenje krivičnog postupka protiv narodnog poslanika Dragana Tomića zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, po Zahtevu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u predmetu A. br. 159/14 od 13. februara 2014. godine.

RS broj 1

U Beogradu, 15. februara 2014. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

dr Nebojša Stefanović, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.