Na osnovu člana 6. tačka 1, člana 10. stav 4. Zakona o standardizaciji („Službeni list SCG", broj 44/05), kao i člana 15. stav 1. tačka 15. Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS", broj 16/07),
V.d. direktora Instituta za standardizaciju Srbije donosi

REŠENjE
o donesenim i povučenim srpskim standardima
i srodnim dokumentima

1. Donose se sledeći srpski standardi i srodni dokumenti:

– za bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata
1) Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati. Bezbednost. Deo 2-39: Posebni zahtevi za komercijalne električne posude za višenamensko kuvanje – SRPS EN 60335-2-39;
2) Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati. Bezbednost. Deo 2-39: Posebni zahtevi za komercijalne posude za višenamensko kuvanje. Izmena 2 – SRPS EN 60335-2-39:2009/A2 (en);

– za vozila za unutrašnji transport
1) Vozila za unutrašnji transport. Elektromagnetska kompatibilnost. Bezbednost – SRPS EN 12895 (en);
2) Bezbednost vozila za unutrašnji transport. Metode ispitivanja za merenje vibracija – SRPS EN 13059 (en);

– za goriva naftnog porekla
1) Tečni naftni gasovi. Metoda izračunavanja gustine i napona pare – SRPS EN ISO 8973;
2) Tečni naftni gasovi. Određivanje uljnih ostataka. Metoda visoke temperature – SRPS EN ISO 13757;

– za preradu nafte – goriva
1) Naftni proizvodi. Automatsko uzimanje uzoraka – SRPS EN ISO 3171 (en);
2) Naftni proizvodi. Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore i avionskih goriva. Motorna metoda – SRPS EN ISO 5163 (en);
3) Naftni proizvodi. Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore. Istraživačka metoda – SRPS EN ISO 5164 (en);
4) Tečni naftni proizvodi. Određivanje metilestara masnih kiselina (MEMK) u srednjim destilatima. Metoda infracrvene spektroskopije – SRPS EN ISO 14078 (en);

– za zaštitnu odeću i zaštitnu opremu
1) Specifikacija za zaštitnu odeću koja se upotrebljava tamo gde postoji rizik da odeća bude zahvaćena pokretnim delovima – SRPS EN 510;
2) Otpornost materijala za zaštitnu odeću prema habanju. Metode ispitivanja – SRPS EN 530;

– za prehrambene proizvode – opšte metode ispitivanja
1) Prehrambeni proizvodi. Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži kosti. Metoda ESR-spektroskopije – SRPS EN 1786 (en);
2) Prehrambeni proizvodi. Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži celulozu. Metoda ESR-spektroskopije – SRPS EN 1787 (en);
3) Prehrambeni proizvodi. Određivanje ohratoksina A u žitu i proizvodima od žita. Deo 1: Metoda tečne hromatografije visoke performanse sa prečišćavanjem na silikagelu – SRPS EN ISO 15141-1 (en);
4) Prehrambeni proizvodi. Određivanje ohratoksina A u žitu i proizvodima od žita. Deo 2: Metoda tečne hromatografije visoke performanse sa prečišćavanjem na bikarbonatu – SRPS EN ISO 15141-2 (en);
5) Prehrambeni proizvodi. Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih. Kvantitativne metode zasnovane na nukleinskoj kiselini – SRPS EN ISO 21570 (en);
6) Prehrambeni proizvodi. Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih. Kvantitativne metode zasnovane na nukleinskoj kiselini – SRPS EN ISO 21570:2009/AC (en);
7) Prehrambeni proizvodi. Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih. Ekstrakcija nukleinske kiseline – SRPS EN ISO 21571 (en);

– za zaštitu zdravlja
1) Medicinska vozila i njihova oprema. Drumske ambulante – SRPS EN 1789 (en);
2) Zahtevi za nosila i druga pomagala za negu pacijenata koja se koriste u drumskim ambulantama – SRPS EN 1865 (en);
3) Ambulante u vazduhu, vodi i na teško pristupačnim terenima. Deo 1: Zahtevi za interfejs za medicinske uređaje kojima se obezbeđuje kontinualna briga o pacijentu – SRPS EN 13718-1 (en);
4) Ambulante u vazduhu, vodi i na teško pristupačnim terenima. Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za kontinualnu brigu o pacijentu – SRPS EN 13718-2 (en);
5) Sistemi spašavanja. Transport inkubatora. Deo 1: Uslovi interfejsa – SRPS EN 13976-1 (en);
6) Sistemi spašavanja. Transport inkubatora. Deo 2: Sistemski zahtevi – SRPS EN 13976-2 (en);
7) Sistemi spašavanja. Transport inkubatora. Deo 2: Sistemski zahtevi. Ispravka
– SRPS EN 13976-2:2009/AC (en);
8) Održavanje. Uputstvo o pripremi ugovora o održavanju – SRPS EN 13269 (en);
9) Održavanje. Terminologija – SRPS EN 13306 (en);

– za rudarsku opremu
1) Mašine za podzemne rudnike. Prenosne mašine koje rade pod zemljom. Sigurnost. Deo 1: Vozila sa gumenim točkovima – SRPS EN 1889-1 (en);
2) Mašine za podzemne rudnike. Prenosne mašine koje rade pod zemljom. Sigurnost. Deo 2: Lokomotive – SRPS EN 1889-2 (en);

– za delove za pričvršćivanje (navoji, vijci, navrtke)
1) Šestostrane navrtke sa vencem – SRPS EN 1661 (en);
2) Vijci sa šestostranom glavom sa vencem. Lake serije – SRPS EN 1662 (en);
3) Vijci sa šestostranom glavom sa vencem. Lake serije. Ispravka – SRPS EN 1662:2009/AC (en);
4) Šestostrane navrtke sa vencem tipa prevladavajućeg momenta pritezanja (sa nemetalnim umetkom) – SRPS EN 1663 (en);
5) Šestostrane navrtke sa vencem potpuno urađene od metala tipa prevladavajućeg momenta pritezanja – SRPS EN 1664 (en);
6) Vijci sa šestostranom glavom sa vencem. Teške serije – SRPS EN 1665 (en);
7) Vijci sa šestostranom glavom sa vencem. Teške serije. Ispravka – SRPS EN 1665:2009/AC (en);
8) Šestostrane navrtke sa vencem tipa prevladavajućeg momenta pritezanja (sa nemetalnim umetkom) sa metričkim navojem sitnog koraka – SRPS EN 1666 (en);
9) Šestostrane navrtke sa vencem potpuno urađene od metala tipa prevladavajućeg momenta pritezanja sa metričkim navojem sitnog koraka – SRPS EN 1667 (en);
10) Šestostrane navrtke sa vencem. Navoj sitnog koraka – SRPS EN 14218 (en);
11) Vijci sa šestostranom glavom sa vencem sa metričkim navojem sitnog koraka. Lake serije – SRPS EN 14219 (en);
12) Vijci sa šestostranom glavom sa vencem sa metričkim navojem sitnog koraka. Lake serije. Ispravka – SRPS EN 14219:2009/AC (en);
13) Ravne podloške za svornjake. Klasa izrade A – SRPS EN 28738 (en);
14) Čivija i čivija sa izdubljenjem. Ispitivanje smicanjem – SRPS EN 28749 (en);
15) Rascepke – SRPS EN ISO 1234 (en);
16) Ispitivanje navrtki na proširivanje – SRPS EN ISO 10484 (en);
17) Konus za ispitivanje probnim opterećenjem navrtki – SRPS EN ISO 10485 (en);
18) Šestostrane niske navrtke tipa prevladavajućeg momenta pritezanja (sa nemetalnim umetkom) – SRPS EN ISO 10511 (en);
19) Šestostrane navrtke (sa nemetalnim umetkom) tipa prevladavajućeg momenta pritezanja, vrsta 1 sa metričkim navojem sitnog koraka. Klase čvrstoće 6, 8 i 10 – SRPS EN ISO 10512 (en);
20) Šestostrane navrtke (sa nemetalnim umetkom) tipa prevladavajućeg momenta pritezanja, vrsta 2 sa metričkim navojem sitnog koraka. Klase čvrstoće 8, 10 i 12 – SRPS EN ISO 10513 (en);
21) Vijci sa upuštenom glavom i šestostranim upustom – SRPS EN ISO 10642 (en);
22) Vijci opremljeni ravnim podloškama. Podloške klasa tvrdoće 200 HV i 300 HV – SRPS EN ISO 10644 (en);
23) Oblik unutrašnjeg šestougaonog upusta za ugradnju vijka – SRPS EN ISO 10664 (en);
24) Samourezujući vijci sa navojem za lim. Mehaničke i funkcionalne osobine – SRPS EN ISO 10666 (en);
25) Ravne podloške za opremanje vijaka za lim. Normalne i velike serije. Klase izrade A – SRPS EN ISO 10669 (en);
26) Ravne podloške za opremanje vijaka. Lake normalne i velike serije. Klase izrade A – SRPS EN ISO 10673 (en);
27) Cilindrična čivija elastičnog tipa. Sa prorezom, laka izvedba – SRPS EN ISO 13337 (en);
28) Vijci sa cilindričnom glavom i šestostranim upustom – SRPS EN ISO 14579 (en);
29) Vijci sa niskom cilindričnom glavom i šestostranim upustom – SRPS EN ISO 14580 (en);
30) Vijci sa niskom cilindričnom glavom i šestostranim upustom. Ispravka – SRPS EN ISO 14580:2009/AC (en);
31) Vijci sa spljoštenom cilindričnom glavom i šestostranim upustom – SRPS EN ISO 14583 (en);
32) Vijci sa spljoštenom cilindričnom glavom i šestostranim upustom. Ispravka – SRPS EN ISO 14583:2009/AC (en);

– za sekundarne baterije
1) Zahtevi za bezbednost za sekundarne baterije i baterijska postrojenja. Deo 2: Stacionarne baterije – SRPS EN 50272-2 (en);
2) Zahtevi za bezbednost za sekundarne baterije i baterijska postrojenja. Deo 3: Baterije za vuču – SRPS EN 50272-3 (en);
3) Zahtevi za bezbednost za sekundarne baterije i baterijska postrojenja. Deo 4: Baterije za upotrebu u prenosnim aparatima – SRPS EN 50272-4 (en);
4) Olovne starterske baterije. Deo 1: Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS EN 50342-1 (en);
5) Olovne starterske baterije. Deo 2: Mere baterija i označavanje priključaka – SRPS EN 50342-2 (en);
6) Olovne starterske baterije. Deo 2: Mere baterija i mere i označavanje priključaka – SRPS EN 60095-2 (en);
7) Olovne starterske baterije. Deo 2: Mere baterija i mere i označavanje priključaka. Izmena 11 – SRPS EN 60095-2:2009/A11 (en);
8) Olovne starterske baterije. Deo 4: Mere baterija za teška komercijalna vozila – SRPS EN 60095-4 (en);
9) Olovne starterske baterije. Deo 4: Mere baterija za teška komercijalna vozila. Izmena 11 – SRPS EN 60095-4:2009/A11 (en);
10) Olovne vučne baterije. Deo 1: Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS EN 60254-1 (en);
11) Olovne vučne baterije. Deo 2: Mere ćelija i priključaka i označavanje polariteta ćelija – SRPS EN 60254-2 (en).

2. Srpski standardi i srodni dokumenti iz tačke 1. ovog rešenja objavljeni su u posebnom izdanju Instituta za standardizaciju Srbije.
Srpski standardi i srodni dokumenti iz tačke 1. ovog rešenja koji uz svoju oznaku imaju (en) objavljeni su na engleskom jeziku.

3. Povlače se sledeći srpski standardi i srodni dokumenti:
1) Olovni akumulatori – Starterski akumulatori – Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS N.J3.721:1997;
2) Olovni starterski akumulatori – Izvodi polova i cepovi – Mere, označavanje, uslovi kvaliteta i metode ispitivanja – SRPS N.J3.726:1983;
3) Elastične čivije – SRPS M.C2.230:1989;
4) Rascepke – SRPS M.B2.300:1974.
4. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".

R. broj 149/2-52-02/2009
U Beogradu, 29. januara 2009. godine
V.d. direktora,
mr Ivan Krstić, s.r.
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.