Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva, objavljenom u „Službenom glasniku RS", broj 119/08, potkrala greška, pa se na osnovu člana 9. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije" („Službeni glasnik RS", br. 72/91 i 22/93), daje

ISPRAVKA
Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih
izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva

U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva, objavljenom u „Službenom glasniku RS", broj 119/08, u Obrascu Bilans stanja, umesto reči: „B. DUGOROČNA REZERVISANjA I OBAVEZE (112+113)", treba da stoje reči: „B. DUGOROČNA REZERVISANjA I OBAVEZE (112+113+117)".

– Iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.